Avanza Zero och utdelning? | Allt du behöver veta

Avanza Zero delar inte ut några pengar i aktieutdelning. Pengarna från utdelningen återinvesteras istället i fonden. Läs mer här.

Jag tycker för övrigt att Avanza Zero passar bra i de flesta fond och aktieportföljer. Man bör dock ha en någorlunda långsiktig strategi och syn på sitt sparande. Anledningen är att man på det sättet minskar risken att man hamnar mitt i en större nedgång på börsen. Långsiktigt så har börsen i princip alltid gått upp och det är av denna anledning som jag rekommenderar Avanza Zero för de som sparar på börsen. Den är speciellt bra för nybörjare som inte har kunskapen eller tiden att sätta in sig i informationen som krävs för att köpa enskilda aktier i olika företag. Genom att köpa Avanza Zero som följer Stockholmsbörsindexet SIX30RX så tar man rygg på en ganska bred portfölj med stora bolag på börsen.

Hur ser fördelningen ut mellan olika aktier?

Avanza Zero

Har den några avgifter?

Avanza

Nej, den är utan avgifter och courtage.

Får man utdelning?

Nej, fonden delar inte ut några pengar i aktieutdelning. Pengarna återinvesteras istället i fonden. Läs mer här.

Vilka aktier ingår i fonden?

Fondsida för exakt innehavsfördelning.

Passivt förvaltad indexfond

Fonden är en så kallat passivt förvaltad indexfond. Det betyder att fonden inte har någon aktiv förvaltning mer än att den har som ambition att följa i det här fallet SIX30RX. SIX30RX är de 30 mest omsatta företagen på börsen. En investering i denna fond gör att du automatiskt kommer att följa detta index. Det gäller oavsett om börsindexet går upp eller ned.

Var kan man följa utvecklingen?

Vill du följa fondens kurs? Det kan du göra här tillsammans med utvecklingen.

Avanza Zero ISIN-kod
ISIN-kod: SE0001718388

Det finns nu även en fond som heter Avanza Global och som investerar globalt i aktier.

Avanza Zero