February 21

Vad är en hedgefond? – förklaring och definition av hedgefonder

Last Updated on 28 November, 2022 by Håkan Samuelsson

Vad är en hedgefond?

En hedgefond är en fond som har mer frihet i vad de väljer att investera i än vanliga fonder. De kan exempelvis både ta Långa och korta positioner i värdepapper såsom aktier, terminer, obligationer eller valutor med mera.

Ordet hedgefond klingar bekant i de flestas öron. Man har hört det omnämnas i media, på ekonominyheterna och i filmer. Men ordet hedgefond är nog ett av de ord som många känner till men inte vet exakt vad det betyder. Vi ska reda ut begreppet och titta närmare på hedgefondens status på finansmarknaden idag. Och vem vet, kanske kommer du bli andelsägare i en hedgefond efter att du läst den här artikeln?

En lista med hedgefonder man kan välja på hos Avanza.

hedgefond
hedgefond

Så, vad är en hedgefond?

En hedgefond är alltså en typ av fond. Ja, det hör man ju nästan på namnet. Den här typen av hedgefond har mycket lösare tyglar än en konventionell fond. Ordet hedgefond kommer från början från engelskans “hedge”, då hedgefonder från början syftade till att hålla både långa och korta positioner över tid. Detta gjordes för att investerare skulle tjäna pengar både när marknaden steg och när den föll. Idag ser i regel hedgefonder annorlunda ut. Idag ska fonderna skapa en så hög avkastning för sina investerare som möjligt. Svårare än så är det inte.
Genom att erbjuda investerare att vara en del av en investeringsstrategi kan hedgefonderna få in mer kapital till sina egna investeringar och på så sätt skapa en ännu högre avkastning.

hedgefond
hedgefond

Hedgefond i filmens värld

The Big Short
The Big Short

Se filmen “The Big Short” med Christian Bale i huvudrollen som hedgefund-mäklaren Michael Burry. Filmen som är dessutom är verklighetsbaserad visar tydligt hur en hedgefond fungerar. I det här fallet är det Michael Burry som ensam beslutar om vilka investeringar, eller i det här fallet blankningar, som ska göras. Hans andelsägare är ofta skeptiska till hans investeringar och hans kommunikation utåt är minst sagt bristfällig.
Andelsägarna i hedgefonden blir så nervösa att dom börjar sälja av sina andelar. Detta på grund av att Michael Berry helt plötsligt fått för sig att blanka hela fastighetsmarknaden. En av få marknader som sett en stadig utveckling senaste år och som spås fortsätta så.
Men Michael Berry hade rätt. Det var en bolånebubbla och när den brast tjänade han stora pengar på att ha satsat emot bostadsmarknaden. Ingen vanlig fond hade någonsin kunnat genomföra dessa minst sagt galna manövrar. Det ligger så långt bortom den utstakade strategi och det ramverk som en fond har att förhålla sig till.

Läs mer om de bästa fonderna enligt mig.

Hur tjänar hedgefonderna pengar?

En hedgefond syftar som sagt till att tjäna så mycket pengar som möjligt. Ett vanligt upplägg är att hedgefonden får 2% av de totala tillgångarna per år samt 20% av den vinst som överskrider en viss förutbestämd nivå. På så sätt har hedgefonden ett tydligt incitament att nå upp till den uppsatta tillväxten.
Det finns exempel på hedgefonder som tagit betydligt mer betalt än vad exemplet ovan visar. Warren Buffets fond, som också var en form av hedgefond, tog mellan 25 och 50% av vinsterna. Men då gick han även in och täckte upp för förluster för sina andelsägare och utsatte sig för en risk som få andra skulle vara beredda att ta.

Vem kan investera i hedgefonder?

Det finns en hel del intressanta hedgefonder tillgängliga för den vanlige småspararen. Avanza listar exempelvis runt 80 olika fonder. Skillnaden mellan dessa fonder och andra fonder är att det ibland är lite högre trösklar för att kunna investera. För att köpa sig in i hedgefonden Nektar exempelvis, så behöver man en halv miljon kronor. På fem år har Nektar dock enbart skapat en avkastning på 8,25%. Så en hög tröskel för en hedgefond behöver så klart inte betyda en högre avkastning.

Olika typer av hedgefonder

En stor skillnad mellan hedgefonder och klassiska fonder är som vi nämnde inledningsvis, att även om en hedgefond följer en viss strategi, så är den fri att växla mellan aktieinnehav, obligationer, råvaror, osv. Ja, en sådan här hedgefond skulle i teorin kunna köpa en restaurang för pengarna. De kan även blanka aktier eller olika värdepapper. Så länge restaurangen ger avkastning så skulle det kunna bli en bra investering för andelsägarna. En hedgefond kan snarast ses som en fond där man som andelsägare köper in sig på en viss investerares förmåga att skapa avkastning.

Ta till exempel återigen Warren Buffet. En av världens genom tiderna mest kände investerare. Han har ju visat år efter år att han kan skapa avkastning i sina investeringar. Det är klart att många investerare vill ta del av hans utveckling och så att säga “åka med på tåget”. Warren Buffet tjänar ju dessutom pengar på att få in mer kapital. Det blir som en hävstång för honom och han får ju även riktigt bra betalt om han går med vinst.

hedgefonder
hedgefonder

Hitta och jämföra hedgefonder

Är man intresserad av hedgefonder och eventuellt att göra en investering själv så är det en bra idé att noga läsa beskrivningen av hedgefonden. Det är nämligen mycket svårt att jämföra hedgefonderna med varandra, då dom har så extremt olika inriktning, en otydlig risknivå samt en avkastning som varierar mycket.
Den bästa hedgefonden på Avanza har haft en avkastning på 166% på 5 år. Men man ska inte låta sig förledas av den siffran. När det gäller den här typen av hedgefonder så stiger ju avgifterna ju högre avkastningen blir.
Tittar man på ett annat exempel, så finns det en hedgefond som heter Gladiator. På 10 år har den haft en avkastning på hela 462%. Vem blir inte lockad av den siffran? Säg att du investerat 100.000 i den hedgefonden. Efter 10 år har alltså dina pengar vuxit till över 400.000. Exklusive avgifter på ca 250.000. Ja, du läste rätt. Kvar blir alltså cirka 200.000 kr. En tillväxt du kan få på en enkel indexfond på Stockholmsbörsen.

Vilket index finns för Hedgefonder?

Personligen så gillar jag hedgefondindexet Eurekahedge. Eurekahedge Hedgefond Index (Bloomberg Ticker – EHFI251) är Eurekahedges flaggskepp som är lika viktat med 2435 hedgefonder. Indexet är utformat för att ge ett brett mått på resultatet för alla medverkande fonders hedgefondförvaltare oavsett regionalt mandat. Indexet är basviktat till 100 i december 1999, innehåller inte duplicerade medel och är denominerat i lokala valutor.

Eurekahedge Hedge Fund Index
Eurekahedge Hedge Fund Index

 

Finns det ETFer som följer Hedgefonder?

Ja, det finns många börshandlade fonder som följer endast hedgefonder. De flesta finns dock på USA-börsen. Här är några av dessa.

  • IQ Hedge Multi-Strategy Tracker (QAI) – försöker följa, före avgifter och kostnader, riskjusterad avkastning på en samling långa / korta aktier, global makro, marknadsneutral, händelsestyrd, ränta arbitrage och hedgefonder i tillväxtmarknader . SYMBOL FÖR DENNA ÄR QAI.
  • JPMorgan Diversified Alternatives (JPHF) – syftar till att ge direkt, diversifierad exponering för hedgefondstrategier via en bottom-up-strategi över långa / korta, evenemangsdrivna och globala makrostrategier. SYMBOL FÖR DENNA ÄR JPHF.
  • ProShares Hedge Replication (HDG) – försöker följa, före avgifter och utgifter, en lika viktad sammansättning av över 2000 hedgefonder. SYMBOL FÖR DENNA ÄR HDG.
  • IQ Hedge Market Neutral Tracker (QMN) – försöker följa, före avgifter och kostnader, riskjusterad avkastning från marknadsneutrala hedgefonder. SYMBOL FÖR DENNA ÄR QMN.
  • ProShares Morningstar Alternatives Solution (ALTS) – försöker följa, före avgifter och utgifter, prestanda för en diversifierad uppsättning alternativa ETF: er. SYMBOL FÖR DENNA ÄR ALTS.
  • AlphaClone Alternative Alpha (ALFA) – försöker följa pris och avkastning, före avgifter och kostnader, av amerikanska handel med aktieföretag som hedgefonder och institutionella investerare har avslöjat betydande exponeringar. SYMBOL FÖR DENNA ÄR ALFA.

Avslutningsvis om hedgefonder

En vanlig fond eller aktiefond är alltså mer låst till att endast köpa och sälja aktier än vad en hedgefond är. En hedgefond kan belåna, blanka och placera sina pengar i derivat i försök att öka sin avkastning. Genom detta mandat så är det möjligt för fövaltaren att kunna skapa en positiv avkastning oavsett vad som händer på marknaden. Givetvis kan det också gå mer förlust. Det är viktigt för hedgefonder att kunna uppvisa låg korrelation med marknaderna. Arvodet för hedgefonder baseras huvudsakligen på förvaltarnas prestation.
Kanske har du någon investerare som du ser upp till och som förvaltar en hedgefond? Det kan vara en god idé att investera en liten andel av sitt kapital i en sådan hedgefond. Du kommer garanterat att bli inspirerad och känna att du är en del av investerarens utveckling. Håll dock ett öga på avgifterna och titta även på den historiska avkastningen. Det går även att se på till exempel Avanza hur många som äger hedgefonden just hos dom. Det kan också ge dig en fingervisning om vad andra småsparare tycker om hedgefonden.

Här kan du läsa mer om våra fondguider och artiklar samlade i vårt arkiv på ett ställe. 

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Investeringssparkontot – Effekterna av schablonbeskattning (ISK)

Investeringssparkontot – Effekterna av schablonbeskattning (ISK)

Branschfonder: Definition och förklaring av en bra branschfond

Branschfonder: Definition och förklaring av en bra branschfond