Last Updated on 7 oktober, 2021 by Håkan Samuelsson

Avkastningsvärde, vad betyder det – förklaring och definition

Avkastningsvärde är nuvärdet av alla framtida intäkter och kostnader på en investering. Avkastningsvärdet är nuvärdet av en investerings förväntade framtida driftöverskott/driftnetto. Avkastningsvärdet är nuvärdet av all framtida avkastning som en finansiell placering. Avkastningsvärdet är individuellt och knutet till situationen för innehavaren. En ägare bedömer värdet av en investering utifrån den framtida avkastning som investeringen kan generera.
Avkastningsvärdet på engelska betyder return value.
Här hittar du en ordlista inom både ekonomi, trading och finans i Sverige. En ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Följ Oss På Twitter