September 11

Perfekt konkurrens, vad är det? – förklaring och definition

Last Updated on 19 October, 2023 by Håkan Samuelsson

Perfekt konkurrens, vad är det? – förklaring och definition

Perfekt konkurrens är det när ingen aktör ensamt kan påverka en varas marknadspris.
Perfekt konkurrens är en nationalekonomisk modell.
Synonymer till perfekt konkurrens är fullständig konkurrens eller fullkomlig konkurrens.
Perfekt konkurrens är det när kunden kan hitta likvärdiga varor, exempelvis äpplen, hos många olika försäljare.
Priset på varan regleras inte av en enskild producent eller konsument utan istället är det utbud och efterfrågan som styr försäljningen
Perfekt konkurrens heter på engelska pure competition.
Nya aktörer kan vid perfekt konkurrens etablera sig på marknaden utan hinder och restriktioner.
På platser som saluhallar och torg där försäljningsställena ligger tätt kan det råda förhållanden som nära approximerar perfekt konkurrens.

Perfekt konkurrens

Här hittar du en ordlista inom både ekonomi, trading och finans i Sverige. En ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Related Posts

Prova Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Alfa och Beta: en guide för nybörjare

Alfa och Beta: en guide för nybörjare

Obligationer – Vad är en obligation och hur fungerar obligationsmarknaden?

Obligationer – Vad är en obligation och hur fungerar obligationsmarknaden?