Förmånstagare, vad är det? – Förklaring och definition

Last Updated on 4 April, 2022 by Håkan Samuelsson

Förmånstagare, vad är det? – Förklaring och definition

Förmånstagareär den person som får ersättning vid utfall från en försäkring.  Exempel på ett par såna är till exempel en livförsäkring eller en efterlevandepension.
Förmånstagare kallas alltså den som på grund av ett förmånstagarförordnande har rätt att få ersättning från en försäkring.
Om en försäkringstagare avlider går försäkringsbeloppet till ut till en den som i förtid utsetts av försäkringstagaren.
De används vid personförsäkring, för att särskilja mellan den försäkrade och förmånstagaren, som ibland är olika personer.
På engelska heter det beneficiary.
Här hittar du en ordlista inom både ekonomi, trading och finans i Sverige. En ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.