Bankcertifikat, vad är det? – definition och förklaring

Bankcertifikat är en typ av skuldebrev som utfärdas av banker men som är utställt på innehavaren.

Löptiden på bankcertifikat är på högst ett år och det lägsta nominella beloppet är 1.000.000 kr.

Bankcertifikat är ett skuldebrev som löper med en viss ränta.

Bankcertifikat är ett instrument som banker använder för upplåning.

Det finns även en andrahandsmarknad för bankcertifikat.

Här hittar du en ordlista inom både ekonomi, trading och finans i Sverige. En ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.