Bankcertifikat

Last Updated on 6 January, 2022 by Håkan Samuelsson

Bankcertifikat

Bankcertifikat är en typ av skuldebrev som utfärdas av banker men som är utställt på innehavaren.
Löptiden på bankcertifikat är på högst ett år och det lägsta nominella beloppet är 1.000.000 kr.
Bankcertifikat är ett skuldebrev som löper med en viss ränta.
Bankcertifikat är ett instrument som banker använder för upplåning.
Det finns även en andrahandsmarknad för certifikat.
Här hittar du en ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Följ Oss På Twitter

Vi finns även påTwitter