September 11

Bankcertifikat, vad är det? – definition och förklaring av bankcertifikaten

Last Updated on 11 April, 2023 by Håkan Samuelsson

Bankcertifikat

Bankcertifikat är en typ av skuldebrev som utfärdas av banker men som är utställt på innehavaren.
Löptiden på bankcertifikat är på högst ett år och det lägsta nominella beloppet är 1.000.000 kr.
Bankcertifikat är ett skuldebrev som löper med en viss ränta.
Bankcertifikat är ett instrument som banker använder för upplåning.
Det finns även en andrahandsmarknad för certifikat.
Här hittar du en ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Related Posts

Prova Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Alla portföljer på Samuelssons Rapport är uppdaterade inför januari 2023

Alla portföljer på Samuelssons Rapport är uppdaterade inför januari 2023

Kryptoaktier – Resultat (En portfölj med kryptoföretag)

Kryptoaktier – Resultat (En portfölj med kryptoföretag)