September 23

Baisse, vad är det? – Förklaring och definition av baisser

Last Updated on 11 April, 2023 by Håkan Samuelsson

Baisse

Baisse är när man har en kraftig nedgång på börsen. Baisse kommer från det franska ordet baisse vilket betyder sänkning. Baisse uttalas .
Baisse är ett ord som ofta används för att beskriva en börs som faller stort med hög omsättning. Begreppet baisse används med andra ord för att beskriva en negativ och pessimistisk börs som går mycket dåligt under en period.
Motsatsen till baisse är hausse.
Synonymer till baisse är kursfall, prisfall, låg kurs och nedgång.
Här hittar du en ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Related Posts

Prova Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Alla portföljer på Samuelssons Rapport är uppdaterade inför januari 2023

Alla portföljer på Samuelssons Rapport är uppdaterade inför januari 2023

Kryptoaktier – Resultat (En portfölj med kryptoföretag)

Kryptoaktier – Resultat (En portfölj med kryptoföretag)