Bolagsordning

Bolagsordning kan även kallas för ett aktiebolags regelverk. Detta regelverk skall tillsammans med lagstiftning ange hur ett aktiebolag kan drivas.

Exakt vad bolagsordningen ska innehåll bestäms av aktieägarna.

Obligatoriska uppgifter i en bolagsordning:

  • företagets namn
  • styrelsen säte
  • företagets verksamhet
  • det registrerade aktiekapitalet
  • antalet aktier
  • antalet styrelseledamöter
  • antalet revisorer, eller uppgift om att bolaget inte ska ha revisor
  • hur kallelsen till bolagsstämman ska ske
  • eventuellt vilka ärenden som ska finnas med på årsstämman
  • räkenskapsåret.

Bolagsordning heter på engelska articles of association.

Här hittar du en ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.