Perfekt marknad

Last Updated on 7 oktober, 2021 by Håkan Samuelsson

Perfekt marknad

En perfekt marknad är en marknad där fullständig konkurrens råder. På en perfekt marknad så finns det många säljare och många köpare av identiska produkter som är perfekt jämförbara.
Den perfekta marknaden är en marknadsplats där det bara handlas med en enda vara och där det finns ett mycket stort antal köpare och säljare.
Monopol är med andra ord ett okänt begrepp på den perfekta marknaden.
En perfekt marknad är den ultimata marknaden för att skapa välstånd och effektivitet i ett land.
Här hittar du en ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Följ Oss På Twitter