December 23

Vad betyder återköp? – Förklaring och definition av återköpen

Last Updated on 19 October, 2023 by Håkan Samuelsson

Återköp

Återköp betyder att ett bolag köper tillbaka en delmängd av sina egna aktier på börsen.
Återköp leder till en värdeöverföring till aktieägarna och kan därför ses som en form av utdelning.
Återköp av aktier innebär att bolaget köper tillbaka sina egna aktier via börsen. Efter att ett bolag har gjort återköp så brukar de flesta makulera aktierna.
När bolaget makulerar aktierna minskar mängden aktier i bolaget. Detta innebär att varje aktie som återstår blir värd mer eftersom det är färre aktier som ska dela på samma bolagsvärde.
Återköp av egna aktier som handlas på en börs gjordes möjligt efter en lagändring år 2000.
Återköp på engelska heter repurchase eller returns.
Här hittar du en ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Related Posts

Prova Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Alfa och Beta: en guide för nybörjare

Alfa och Beta: en guide för nybörjare

Obligationer – Vad är en obligation och hur fungerar obligationsmarknaden?

Obligationer – Vad är en obligation och hur fungerar obligationsmarknaden?