April 4

Vad menas med likvida medel?

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Vad menas med likvida medel?

Likvida medel är pengar som finns tillgängliga, till exempel på bankkonton eller som kontanter. Man kan tala om likvida medel i företag, för privatpersoner och när man pratar om aktieportföljer. Ibland används ordet ”kassa” som synonym.
Aktier som en privatperson eller ett företag äger räknas inte som likvida medel eftersom de inte kan användas för att betala en utgift.

Olika typer av likvida medel för företag

Det är viktigt för företag att ha tillgång till likvida medel eftersom det behövs för att de ska kunna genomföra sina betalningar. Ett företag som vill expandera eller investera i verksamheten behöver tillgång till likvida medel för att finansiera utgifterna.
När man talar om redovisning kan likvida medel delas in i tre kategorier:

Aktieportföljer och fondportföljer med resultat sedan 2008!

  • Kassa: Här hittar vi bland annat kontanter, postväxlar och mottagna checkar.
  • Plusgiro: Inbetalningar till företaget.
  • Bankkonto: Pengar som ett företag har på sitt bankkonto.

Vidare brukar man tala om företagets likviditet. Den visar företagets tillgång till likvida medel i förhållande till dess kortfristiga skulder. Likviditetsbrist (det vill säga en brist på likvida medel) uppstår om företagets kunder är sena med sina inbetalningar. Ibland räknar man därför in kundfordringar som likvida medel. Det förutsätter att kundfordringarna går att sälja vidare så att kassan fylls på. Allt för expansiva investeringar kan också leda till likviditetsbrist i företaget.
På kort sikt finns det olika metoder som företag kan använda sig av för att öka likviditeten. Med hjälp av företagslån, fakturabelåning, fakturaförsäljning och checkkrediter ökar företaget sin tillgång till likvida medel. I det långa loppet behöver företaget stärka sitt kassaflöde för att råda bot på likviditetsbristen.

Privatpersoners likvida medel

Privatpersoner behöver precis som företag ha tillgång till likvida medel för att kunna hantera löpande utgifter. Varje månad är det räkningar, försäkringar, matkostnader och andra löpande utgifter som ska betalas.
En person som inte har tillräckligt med pengar på bankkontot kallas för illikvid. En illikvid person får problem att sköta sina kortsiktiga utgifter.
Ett av de bästa sätten minska risken att bli illikvid är att bygga upp ett buffertsparande. Det är en summa pengar som placeras på ett vanligt bankkonto och som du kan använda för oförutsedda utgifter. Så fort du använder en del av bufferten bör du så snabbt som möjligt sätta in nya pengar på kontot.
Genom att se till så att du har tillgång till tillräckligt med likvida medel minskar du risken för att du ska behöva ta ett lån.

Likvida medel i aktieportföljen

Man kan även använda begreppet likvida medel när man talar om allokeringen i en aktieportfölj. Då syftar man på kontanter som inte investerats i aktier, räntepapper eller andra värdepapper.
Detta ska inte förväxlas med likviditeten i aktier, vilket avser hur lätt det är att köpa och sälja en viss aktie med hänvisning till hur många aktier som ligger ute för handel.
Det kan finnas flera anledningar till varför man väljer att ha en viss mängd kontanter i aktieportföljen:

  • Brist på investeringscase: Ibland är det svårt att hitta aktier att köpa. Om din strategi inte ger några köpsignaler är det bättre att ha pengarna som kontanter i portföljen än att investera dem i halvbra aktier.
  • Krigskassa: En summa pengar som kan investeras nästa gång börsen dippar.
  • Säkerhet: En del värdepapper, till exempel terminer, kräver en säkerhet i form av kontanter på aktiekontot. När en sådan affär genomförs räknas dock inte pengarna längre som likvida medel eftersom de inte kan användas till annat.

Sammanfattning

Likvida medel är tillgångar som kan användas för betalningar. Begreppet används när man talar om ett företags ekonomi, privatpersoners ekonomi och när man talar om de medel i en aktieportfölj som inte är bundna i investeringar.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Assuradör, vad är det? – förklaring och definition av assuradörer

Assuradör, vad är det? – förklaring och definition av assuradörer

Övertrassering, vad är det? – Förklaring och definition av övertrasseringar

Övertrassering, vad är det? – Förklaring och definition av övertrasseringar