April 4

Kan Du Vara Daytrader Med Ett Heltidsjobb? | Daytrading

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Kan du vara daytrader samtidigt som du sköter ett heltidsjobb? Daytrading har ett rykte om sig att vara hektiskt. Alla aktiviteter som besitter potential att generera så mycket avkastning som daytrading kräver självklart mycket tid. Men, det är inte solklart hur mycket tid aktiviteten kräver. Många funderar på om det är möjligt att vara daytrader samtidigt som de sköter ett annat heltidsarbete.

Svaret är att du inte kan bli en daytrader samtidigt som du sköter ett annat fulltidsjobb. Att försörja sig som daytrader kräver helt enkelt för mycket tid. Men det är inte enbart tid som konsumeras, utan även hjärnkapacitet. Det finns dock goda nyheter att tillgå. Ett alternativ till daytrading, som faktiskt går att utföra parallellt med ett heltidsjobb. Alternativet är Swing trading, ett utsökt sätt för dig som arbetar att bli involverad på aktiebörsen.

Om du inte tar vårt ord för sanningen, låt oss förklara vårt ställningstagande. Därefter kan du läsa vår heltäckande artikel om Swingtrading, vilket kan anses vara ett bättre val.

Därför kan du Inte utföra Daytrading samtidigt som du arbetar Heltid

Vi föreslår att det inte går att arbeta fulltid samtidigt som du ägnar dig åt daytrading. Det har blivit dags att redogöra vad som föranleder ställningstagandet.

Du arbetar när aktiebörsen är öppen

Detta är en av de huvudsakliga anledningarna att ha i åtanke. I Sverige, och stora delar av Europa, pågår handel mellan klockan 09:00 fram tills 17:30. Det är under dessa timmar den som ägnar sig åt daytrading måste vara som mest aktiv. Det är under aktiebörsens öppettider som volatiliteten är som högst. Hög volatilitet är en av de främsta förutsättningarna för att daytrading ska fungera.
Dessvärre sammanfaller börsens öppningstid i stor utsträckning med arbetsdagens start. Således uppstår en konflikt mellan ett vanligt heltidsarbete och aktiv handel på aktiebörsen. Det medför att du som önskar delta i båda sysslorna i mångt och mycket går miste om volatiliteten som återfinns i morgonhandeln. Den uppstår till följd av nyhetsflödet som uppstått under aktiemarknadens stängningstider.
För daytraders finns det inte något uttalat dagligt schema. Det är upp till den enskilda aktören att bestämma hur länge det är värt att handla efter att aktiebörsen öppnar. Somliga klarar sig med bara 30 minuter om dagen och slutar därefter delta i börsutvecklingen. Andra tar en paus efter ett par timmar och återvänder igen efter lunch. Det beror på att volatiliteten tenderar att avta efter den inledande handeln för att sedan återkomma i takt med att de amerikanska aktiebörserna öppnar.
De flesta traders deltar alltså inte i handeln i mer än ett par timmar om dagen. Med det sagt, ett kvällspass är inte lättare. Varför då kanske du tänker?

Daytrading kräver mycket koncentration

Det finns forskning som styrker att den genomsnittliga arbetstagaren endast är produktiv i 3 timmar per arbetsdag. Ett tradingpass kräver att koncentrationen hålls på högsta nivå under hela utförandet. Detta är ett viktigt koncept att förstå som daytrader. Efter att aktiebörsen har analyserats och handlats, om så även under några få timmar, gör sig tröttheten påmind. Med det i åtanke är ett kvällspass troligen än mer krävande än handeln under morgontimmarna.

Efterforskning kräver uppmärksamhet

Majoriteten, men inte all, din tid spenderas i aktiemarknaden som daytrader. Det gäller dock inte alla, utan många duktiga aktörer lägger lika mycket tid, om inte mer, på att utvärdera strategier. Dessutom måste en vinstgenererande trader hålla sig uppdaterad med nyhetsflödet under dygnets alla timmar. Det kan gälla enskilda värdepapper likväl som signifikanta valutarörelser som kan förändra förutsättningarna för tradingen.
Något som understryker vikten av att följa nyhetsflödet är att flera verksamma traders vaknar ett par timmar innan aktiebörsen öppnar. Detta med anledning att de önskar läsa in sig på nattens nyheter. Därigenom sätter de sig i en position där de kan ta hem vinster från event som tagit skepnad under natten. Men, för att lyckas med det måste tradern ta sina positioner direkt i öppningen, innan marknaden äter upp vinstmarginalen.

Daytrading sluta jobba

Ditt ordinarie arbete kan kännas stelt

De flesta som börjar med daytrading suktar efter adrenalinkickarna som en volatil marknad kan medföra. Detta adderar något extra till den inkomst som de hoppas generera från handeln med värdepapper. Om du mot förmodan lyckas bli en framgångsrik daytrader vid sidan av ditt heltidsarbete, är risken stor att vardagsarbetet känns grått. Det är svårt för det vanliga nio till fem jobbet att generera samma kickar som handel med värdepapper kan erbjuda.
Utöver det faktum att vardagsarbetet tendera att bli trist om tradingen är framgångsrik, är alternativkostnaden hög. Tid som läggs ner på det vanliga arbetet kan istället användas till att förfina tradingstrategier eller leta efter andra investeringsobjekt. Exempel på dessa är bostäder och fastigheter som kan utgöra ett komplement till värdepappershandeln.

Swing Trading vs Daytrading

Som vi nämnt tidigare kan det vara olämpligt att kombinera ett heltidsarbete med daytrading. Men ett alternativ som bör lyftas fram är swing trading. Denna variation av trading har en större potential att generera signifikanta vinster per enskild affär. Ytterligare en fördel är tidsaspekten. Daytrading kräver flera timmar per dag, men swing låter dig handla på börsen utan att investera timmar på efterforskning. Således kan swing trading vara ett bra tillvägagångssätt för att komplettera ett traditionellt fulltidsarbete.
Swing trading befinner sig i den gyllene punkten mellan värdeinvesteringar och daytrading. Istället för att köpa en tillgång och behålla den i flera år tillåter swing trading utövaren att generera vinst med kortare ägande. Det görs genom att ett värdepapper köps och behålls under en dag eller ett par veckor. Dessutom är swing trading aningen bredare än daytrading. Den längre tidshorisonten medför att den data som ligger tillgrund för beslutsfattande är mer pålitlig än vad som används för daytrading. Den sistnämnda metoden förlitar sig ofta på grafer som inte sträcker sig mer än ett par minuter, max någon timma, bakåt i tiden. Således är den utsatt för mer variation.

Tips för nya Swing Traders

Likt daytrading så baseras positionstagande i swing trading på teknisk analys. Således kan det vara bra att förstå denna teknik innan du involverar dig med swing trading. Svårigheter kan uppstå när vardagsarbetet ska balanseras med aktiehandeln. Oavsett vilken typ av trading du väljer att involvera dig med kan du dra nytta av följande tips.

Lägg tid på Efterforskning

Ett heltidsarbete tar upp lite drygt åtta timmar per dag. Utöver det är måste en trader planera in tid för marknadsundersökning. Under denna tid utvärderas aktiebörsen i jakt på tradingmöjligheter. Precis som i fallet med daytrading är nyckeln till framgång att vara konsistent.

Finslipa Strategierna

För att vara kapabel till att ta positioner över längre tidshorisonter krävs att du justerar dina indikatorer. Dessutom måste du öka din riskvilja för att bli en lyckosam swing trader. Eftersom swing trading kan användas som ett komplement till ett heltidsjobb, tar du färre positioner. Det kompenseras för genom att vinstmarginalen är större och öppnar upp för större placeringar i varje transaktion. Givetvis måste du fortfarande ha en bra och stabil riskhantering, men swing tradings natur medför större positioner i förhållande till kapitalmängden. En bra tumregel är att två procent av aktieportföljens värde kan investeras i en position.

Bevaka Värdeutvecklingen

Bara för att du ägnar dig åt swing trading kan du inte slappna av och lämna dina positioner obevakade. Precis som med daytrading är kontinuitet centralt för framgång. Därför är det viktigt att göra det till en daglig vana att titta till hur positionerna utvecklas. Nyheter kan snabbt förändra förutsättningarna för en swing. Således kan du behöva omvärdera hur vida du ska behålla ditt innehav eller göra förändringar. Som tur är behöver det inte göras under den aktiva handeln på aktiebörsen, utan utvärdering kan ske under kvällstid.

 

Var Uthållig

Likheterna till trots, swing trading skiljer sig från daytrading. Det är orealistiskt att förvänta sig att allt går som planerat initialt. Det kan hända att du förlorar pengar inledningsvis, men håll ut. Med tiden bygger du upp erfarenhet och en robust kunskapsbank. Med dess hjälp kan du tjäna pengar på aktiebörsen.
Om du är en nykomling till aktiebörsen, kan du pröva att handla i ett simulator spel.

Sammanfattning

Att ägna sig åt daytrading kräver mycket tid och energi. Därför är det omöjligt att daytrada och sköta ett heltidsarbete samtidigt. Ett bra alternativ till daytrading, som fungerar bra i kombination med ett fulltidsjobb, är swing trading.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Silvergruvbolag går också att hitta fina daytradingedger i

Silvergruvbolag går också att hitta fina daytradingedger i

OMX daytrading strategi

OMX daytrading strategi