April 4

Depåbevis, vad är det? – definition och förklaring av depåbevisen

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Depåbevis behövs om utländska aktier handlas på Stockholmsbörsen. Depåbevis betyder på engelska “depositary receipt

Ett depåbevis ges normalt ut av en bank och representerar ett utländskt bolags noterade värdepapper. Det handlar ofta om aktier.

Aktieportföljer och fondportföljer med resultat sedan 2008!

Svenska depåbevis har ofta ändelsen SDB och detta betyder svenskt depåbevis. Detta är alltså inte en aktie per definition utan endast ett depåbevis. I USA så kallar man det ADR vilket står för “american depositary receipt“. Det finns även en variant som kallas GDR viket står för “global depositary receipt”. Fördelen med GDR är att man kan handla dom på flera utländska börser genom att de ges ut av internationella banker med lokal närvaro.

Rösträtt och utdelningsrätt

Ägare har oftast samma rätt till rösträtt på bolagsstämmor som vanliga aktieägare. Detsamma gäller aktieutdelningen.

Depåbevis skatteverket

När man löser in depåbevis i ett bolag anses man ha sålt depåbevisen. En kapitalvinstberäkning ska således göras. Därvid får man dra av den del av den ursprungliga anskaffningsutgiften som är hänförlig till de inlösta depåbevisen. Alternativt kan schablonmetoden användas för de depåbevis som är marknadsnoterade. Schablon-metoden innebär att anskaffningsutgiften får beräknas till 20 procent av den mottagna ersättningen för inlösta eller sålda inlösendepåbevis.

De inlösta depåbevisen anses sålda för ett pris som motsvarar värdet av erhållet vederlag, dvs. i detta fall värdet av de utskiftningsaktier som erhållits i utbyte.

Depåbevis kupongskatt

Depåbevis och kupongskatt  I och med att detta är ett depåbevis och därmed inte ett svenskt aktiebolag så utgår inte någon svensk kupongskatt på utdelning eller annan utbetalning till depåbevisinnehavare som är begränsat skattskyldiga i Sverige. Depåbevisinnehavare som är begränsat skattskyldiga i Sverige kapitalvinstbeskattas normalt inte i Sverige vid avyttring av aktier och depåbevis. Depåbevisinnehavare kan dock bli föremål för beskattning i sin hemviststat.

Risker med depåbevis

Riskerna med depåbevis är inte särskilt stora men de som existerar är bland annat politisk risk och valutarisk. Den politiska risken kommer ifrån att om aktien kommer från ett oroligt land så bör man ha koll på detta så att man inte förlorar sina pengar. Valutarisken är mer självklar. Har du ett depåbevis som är knutet till en aktie i exempelvis USA så kommer den amerikanska dollar påverka ditt depåbevis mycket.

Här hittar du en ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Försäkringstagare, vad är det? – Förklaring och definition av försäkringstagaren

Försäkringstagare, vad är det? – Förklaring och definition av försäkringstagaren

Kapitalisera, vad är det? – Förklaring och definition av kapitalisering

Kapitalisera, vad är det? – Förklaring och definition av kapitalisering

Aktie- och Fondportföljer

Resultat Sedan 2008