April 4

JEK, vad är det? – definition och förklaring

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

JEK är en förkorning på Justerat eget kapital.  JEK (Justerat eget kapital) är ett annat sätt att mäta aktieägarnas kapital än bara eget kapital.

JEK beräknas som summan av redovisat eget kapital + 78 % av företagets obeskattade reserver. De övriga 22% som inte räknar med i JEK anses som en uppskjuten skatteskuld.
Många tycker även att det är ett bättre sätt att mäta eget kapital. Det är för att det i vissa fall finns obeskattade reserver i företaget.

JEK används ofta vid aktievärdering. Måttet kallas då för justerat eget kapital per aktie.

Formeln för att beräkna JEK är som följande:JEK = Eget kapital + ((1- skattesatsen) x obeskattade reserver)
JEK och justerat eget kapital heter på engelska adjusted equity.

Här hittar du en ordlista inom både ekonomi, trading och finans i Sverige. En ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Lightning network, vad är det? – Förklaring och definition

Lightning network, vad är det? – Förklaring och definition

Försäkringstagare, vad är det? – Förklaring och definition av försäkringstagaren

Försäkringstagare, vad är det? – Förklaring och definition av försäkringstagaren