Kupongränta, vad betyder det?

Kupongränta är fast ränta på statspapper eller Riksgäldsspar som betalas vid bestämda tidpunkter och normalt en gång per år.

Kupongräntan beräknas i procent av insatt kapital och är lika stor under hela obligationens eller sparandets löptid.

Kupongränta är den ränta i procent av nominellt belopp som betalas ut till innehavaren av en kupongobligation.

Kupongränta på engelska betyder coupon.

Här hittar du en ordlista inom både ekonomi, trading och finans i Sverige. En ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.