LM-kurvan

LM-kurva är en kurva som lutar positivt och IS-kurvan är en kurva som lutar negativt.

LM står för Liquidity (likviditet) och Money (pengar).

IS och LM kurvorna kommer ursprungligen från den Keynesianska korsmodellen och som är en vidareutveckling av den. LM-kurvan härleds av penningmarknaden och visar vilken BNP som krävs vid varje given ränta för att penningmarknaden skall vara i jämvikt. En förändring av penningutbudet (Ms) förskjuter LM-kurvan.

LM-kurvan

LM-kurvan