April 4

LM-kurvan, vad är det? – definition och förklaring av LMkurvor

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

LM-kurvan

LM-kurva är en kurva som lutar positivt och IS-kurvan är en kurva som lutar negativt.
LM står för Liquidity (likviditet) och Money (pengar).
IS och LM kurvorna kommer ursprungligen från den Keynesianska korsmodellen och som är en vidareutveckling av den. LM-kurvan härleds av penningmarknaden och visar vilken BNP som krävs vid varje given ränta för att penningmarknaden skall vara i jämvikt. En förändring av penningutbudet (Ms) förskjuter LM-kurvan.

LM-kurvan
LM-kurvan

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Blanka OMX index – strategi

Blanka OMX index – strategi

Oslobörsen – Buy the fucking dip!

Oslobörsen – Buy the fucking dip!