April 4

Likviddag, vad är det? – förklaring och definition av likviddagar

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Likviddag eller likviddatum, är den dag som pengar från en värdepappersförsäljning eller köp faktiskt registreras på din aktiedepå. Likviddagen är normalt inte samma dag som den dag du köper eller säljer ett värdepapper. Det innebär att vid aktiehandel övergår äganderätten först efter två handelsdagar. I Sverige har vi alltså två (2) likviddagar.

Två (2) likviddagar

När man köper aktier är likviddagen 2 dagar efter själva avslutet. Äganderätt för aktierna går dock direkt över till den som har köpt aktierna.
Att man har två likviddagar innebär inte att du inte kan köpa nya aktier med de pengar som du precis har fått in från din försäljning. Varför det är så är på grund av att det tar även 2 dagar för ett köp att registreras så dessa 2 dagar för köp och sälj tar ut varandra.

Likviddagen kan därför ibland kallas bokföringsdag eller betalningsdag.
För fonder som köps direkt av förvaltaren är likviddagen oftast samma dag som om du köper eller säljer fonden. Köper du fonder via en nätmäklare så kan antalet likviddagar variera.

Affärsdag är det datum då affären är gjord. Affärsdag är den dagen som köpare och säljare kommit överens om kursen och ordern har gått till avslut. Likviddag är datumet då affären gick till likvid, vilket innebär att det är då du får pengarna eller aktierna i praktiken.
På engelska betyder det settlement date.

Hur lång tid tar det för ett aktieavslut att gå i likvid?

Det tar två vardagar efter avslut innan pengarna finns på ditt likvidkonto. Du kan se likviddagen på aktienotan hos din nätmäklare eller bank.

Likviddag i USA, Kanada, Europa och Norden

I USA och Kanada så är det sedan september 2017 nya regler. Förut hade dom 3 likviddagar men det har nu ändrats till 2 stycken. Detta betyder att likviddagarna för handel i USA och Kanada nu fungerar på samma sätt som vid handel i Sverige. Norden och EU har också 2 likviddagar.
Man behöver endast vänta två dagar, om du handlar på dessa marknader, efter en försäljning innan du kan ta ut pengarna utan att debiteras ränta.

Likviddagar för obligationer

För företagsobligationer så är likviddagen 2 vardagar efter avslut.
För bostadsobligationer så är likviddagen 2 dagar efter avslut.
Det normala för obligationer är också 2 dagar efter avslut.
Statsskuldväxlar har likviddag 2 bankdagar efter avslut

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Kapitalpension, vad är det? – definition och förklaring av kapitalpensioner

Kapitalpension, vad är det? – definition och förklaring av kapitalpensioner

Fluktuera, vad är det? – Förklaring och definition av fluktueringar

Fluktuera, vad är det? – Förklaring och definition av fluktueringar