April 4

Bransch, vad är det? – En förklaring och definition av Branscher

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Bransch

En bransch är en yrkes, – affärs eller industrigren inom ett specifikt område och kan förklaras med ord som verksamhetsområde, genre, gebit och specialitet.

Exempel på olika branscher

Fastighetsbranschen, finansbranschen, dagligvarubranschen, byggnadsbranschen, läkemedelsbranschen, livsmedelsbranschen, spelbranschen och nöjesbranschen.

Olika branscher skiljer sig åt genom specifika egenskaper

Alla olika branscher har sina specifika egenskaper, som skiljer dem åt sinsemellan ifråga om regelverk, konjunkturkänslighet, risker, lönsamhet med flera faktorer. Det är därför ingen idé att jämföra olika bolag och nyckeltal inom olika branscher eftersom det kan bli högst missvisande.

Att investera i olika branscher

En investerare studerar med fördel olika branscher för att skapa sig en uppfattning om vilka investeringsmöjligheter och risker som finns inom ett specifikt område. Olika bolag kan ha olika goda framtidsutsikter inom en och samma bransch, och självklart väljer man att investera i det bolag som tycks ha de bästa förutsättningarna.

Olika branschorganisationer i Sverige

Är man företagare kan det vara fördelaktigt att gå med i någon av de många branschorganisationer som finns runt om i Sverige. I stort sett varje bransch har en eller flera egna specifika branschorganisationer, vars uppgift är att ta tillvara företagens och branschens intressen. Inte sällan ger de ut en egen medlemstidning och kan fungera som en länk mellan främst småföretagare och övriga branschen.
Exempel på svenska branschorganisationer är bland andra Advokatsamfundet, Dataspelsbranschen, Fastighetsmäklarförbundet, Industriarbetsgivarna, Motorbranschens Riksförbund, Sveriges Redareförening och Sveriges Franchisetagare.

Vad finns det för fördelar med att vara med i en branschorganisation?

Oavsett man driver ett litet, stort eller medelstort företag kan man få hjälp och stöttning från sin branschorganisation. Inte minst i frågor som rör fackliga förhandlingar, där företrädare från den egna branschorganisationen ibland kan gå in och stötta sitt medlemsföretag.
Det är också vanligt att medlemmar får inbjudningar till olika branschmässor, workshops, föreläsningar och liknande samt att branschorganisationen kan tjäna som en bro mellan olika företag inom samma bransch.

Sammanfattning

Bransch används för att beteckna ett specifikt verksamhetsområde, eller en gren, inom olika affärs- och yrkesverksamheter. Engelskans “branching” betyder förgrening och det är just vad det handlar om; att olika bolag förgrenar sig inom en och samma bransch för att stötta och hjälpa varandra att nå ut.  I mitten står den stadiga stammen, som i detta fall omfattar en branschorganisation.
Fördelen med att gå med i en branschorganisation för en arbetsgivare är att man bland annat kan få hjälp i fackliga förhandlingar, förtur till olika evenemang inom den egna branschen som exempelvis mässor, workshops och så vidare.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Konvertibelt skuldebrev, vad är det? – Förklaring av Konvertibla skuldebreven

Konvertibelt skuldebrev, vad är det? – Förklaring av Konvertibla skuldebreven

Tvångsinlösen, vad betyder det? – Förklaring och definition

Tvångsinlösen, vad betyder det? – Förklaring och definition