Marginal, vad är det? – Förklaring och definition

Marginal betyder ekonomiskt uttrymme.

Marginal är ett nyckeltal som anger ett bolags vinst i förhållande till sin omsättning. Ibland menar man istället resultatet i relation till priset om man pratar om marginal.

Bolag inom varuhandel räknar med marginal.

Synonymer till marginal är överskott, vinstmarginal, vinstutrymme, reserv och prutmån.

Marginal heter på engelska margin.

En annan

Här hittar du en ordlista inom både ekonomi, trading och finans i Sverige. En ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.