Marginal, vad är det? – Förklaring och definition av marginaler

Last Updated on 4 April, 2022 by Håkan Samuelsson

Marginal

Marginal betyder ekonomiskt utrymme.

Marginal är ett nyckeltal som anger ett bolags vinst i förhållande till sin omsättning. Ibland menar man istället resultatet i relation till priset om man pratar om marginal.

Bolag inom varuhandel räknar med marginal. Synonymer till marginal är överskott, vinstmarginal, vinstutrymme, reserv och prutmån.

Marginal heter på engelska margin.

Här hittar du en ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.