September 23

Försäkringstagare, vad är det? – Förklaring och definition av försäkringstagaren

Last Updated on 22 August, 2022 by Håkan Samuelsson

Försäkringstagare, vad är det? – Förklaring och definition

Försäkringstagare är en person som ingått avtal om en försäkring med ett försäkringsbolag.
Försäkringstagare är vid en skadeförsäkring oftast samma person som den försäkrade.
 Detta är inte alltid fallet för alla typer av försäkringar. Försäkringstagaer och den försäkrade är inte alltid nödvändigtvis samma person, utan kan vara två olika individer, två olika företag eller ett företag och en individ.
Försäkringstagare är motparten till försäkringsgivare och den som har rätt till utbetalning av försäkringsbelopp vid skada.
Försäkringstagare kallas på engelska policyholder,
Här hittar du en ordlista inom både ekonomi, trading och finans i Sverige. En ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Related Posts

Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Omkostnadsbelopp På Aktier? (+Fonder)

Omkostnadsbelopp På Aktier? (+Fonder)

Tillgång och efterfrågan, vad betyder det? – Vilka faktorer styr och när råder marknadsjämvikt?

Tillgång och efterfrågan, vad betyder det? – Vilka faktorer styr och när råder marknadsjämvikt?