Last Updated on 8 september, 2021 by Håkan Samuelsson

Försäkringstagare, vad är det? – Förklaring och definition

Försäkringstagare är en person som ingått avtal om en försäkring med ett försäkringsbolag.
Försäkringstagare är vid en skadeförsäkring oftast samma person som den försäkrade.
 Detta är inte alltid fallet för alla typer av försäkringar. Försäkringstagaer och den försäkrade är inte alltid nödvändigtvis samma person, utan kan vara två olika individer, två olika företag eller ett företag och en individ.
Försäkringstagare är motparten till försäkringsgivare och den som har rätt till utbetalning av försäkringsbelopp vid skada.
Försäkringstagare kallas på engelska policyholder,
Här hittar du en ordlista inom både ekonomi, trading och finans i Sverige. En ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Följ Oss På Twitter