April 4

Etisk fond, vad är det? – definition och förklaring av etiska fonder 2024

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Det har varit mycket snack om etiska fonder. Här har detta handlat om stora möjligheter till hög tillväxtpotential, vilket varit en drivande faktor till fondernas popularitet. Det har också varit mycket diskussioner om investerare tar för höga risker och om det tas ut för höga förvaltningsavgifter för dessa fonder. Vad är då en etisk fond? Ja, det får du reda på om du läser vidare. Vad som ytterligare kan sägas är att många av dessa fonder har genom åren inte levt upp till sina grundkrav gällande det de investerar sina delägares kapital i. Är det rätt eller fel att investera i en etisk fond, och kan detta vara ett bra val för ett pensionssparande?

Vad är en etisk fond

Ja, egentligen skulle en etisk fond kunna vara precis vad som helst. Det enda som sätter stopp för vad det kan vara är generella etiska och moraliska krav. Med andra ord är etisk fond en aktiefond som enbart investerar och placerar i olika bolag som lever upp till vissa etiska krav. Med andra ord, en etisk fond placerar alltså spararnas investeringar i olika företag med hänsyn till olika etiska och moraliska värderingar.
Etiska fonder kallas också med andra namn för etikfonder och SRI fonder. När dessa fonder samlas under ett tak där du kan välja vad du vill investera ditt kapital i, brukar detta betyda att du finner olika typer av etiska fonder i denna grupp.

Aktieportföljer och fondportföljer med resultat sedan 2008!

Läs mer om bästa fonderna enligt mig.

Vad är meningen med namnet etisk fond

Den stora meningen med en etisk fond är att de ska ta hänsyn till och vara medvetna om hur de företag du väljer att investera sina delägares kapital i agerar på det etiska och moraliska planet. Med anledning av detta har dessa fonder också fått bära med sig sitt engelska namn även till det svenska investeringssamhället. De kallas för SRI fonder, vilket står för Social Responsible Investments. Därmed kommer också fondförvaltarens investeringar förväntas vara ansvarsfulla.
Inom detta område kommer det finnas två vägar att gå för att försäkra sina delägare om att en etisk fond de valet agerar på ett ansvarsfullt sätt.

  • Negativa kriterier: När en etisk fond baserar sina investeringar på ansvarsfulla negativa kriterier, betyder oftast detta att de undviker att investera i företag som befattar sig med vapenhandel och produktion av dessa. Många gånger kan det gälla att utesluta investeringar i tobak, alkohol och plågsamma djurförsök.
  • Positiva kriterier: Att göra ansvarsfulla investeringar gällande en etisk fond baserat på positiva kriterier betyder istället att denna fond investera i företag som arbetar aktivt för en bättre miljö, jämställdhet i samhället eller kanske investeringar i innovativa företag inom hälsa och välmående.

När det gäller en etisk fond måste det alltid finnas tydlig information om deras etiska policy och vilka kriterier som måste uppfyllas av de företag och bolag som fondens kapital investeras i. Det kommer också att finnas något som kan kallas för två stora undergrupper inom området etiska fonder. Detta är miljöfonder och ideella fonder.

Vad är miljöfonder

Detta är helt klart en undergrupp till kategorin etiska fonder. Här kommer en miljöfond att klassificeras som etisk fond genom att bedöma dimensionen av det miljöarbete de olika företagen i fonderna utför. Här finns det tre olika typer av miljöfonder:

  • Sociala fonder: Här kombineras ofta de två nedan för att bilda ett helhetsperspektiv. Detta för att skapa en balans på de företag de väljer att investera i. Balansen innefattar miljömässigt ansvar, ekonomiskt ansvar och socialt ansvar. Detta är den grupp som ökar mest i antal av miljöfonder.
  • Bästa miljöval: Här baserar fondförvaltaren sina investeringar på etiska kriterier rörande företagens miljöansvar och hur mycket de jobbar för att göra det bättre inom detta område. Med andra ord investerar dessa fonder i de företag som utvalts som bästa miljöval.
  • Tekniska fonder: Inom detta område handlar det om utveckling. Här investeras det i företag som jobbar på det tekniska planet för att skapa och utveckla allt från vindkraftverk till avfallshantering.

Vad är ideella fonder

Ideella fonder är också något som klassas som en undergrupp av etiska fonder. Detta för att de skänker antingen arvodet gällande förvaltning eller/och delar av fondens förmögenhet till välgörenhet. Som du förstår i detta fall är det viktigt att veta hur fonden jobbar för att kunna få maximal avkastning på dina investeringar.

Riskerna med att investera i etisk fond

Något som alltid är en risk och som gäller alla aktiefonder, är att detta alltid innebär att de styrs av den rådande aktiemarknaden. Här följer dessa alltid de uppgångar och nedgångar som sker för alla de som investerat i aktier i samma bolag som fonderna valt att investera i. Den enda skillnaden är att det finns en fondförvaltare som ska kunna sitt arbete, samt att det också investeras i flera olika bolag, vilket gör att riskerna sprids.
Helt enkelt kommer investering i en etisk fond att vara ett bra val för de som vill investera i aktier och har etiska krav på sina investeringar. Detta samtidigt som de inte behöver ha lika stor kunskap om aktiemarknaden som vid investeringar i aktier.
Med det kan sägas att investeringar i etiska fonder innebär en av de högsta riskerna för dig som placerar ditt kapital i fonder. Naturligtvis finns även en mycket hög avkastningspotential vid bra tider och rätt val. Hur som helst kommer alla rådas att enbart investera delar av sitt sparande i en etisk fond.
Andra risker som finns med en etisk fond är att de avviker från sina grundkriterier, samt att det vissa gånger kan vara för höga förvaltningskostnader i paritet till riskerna och den potentiella tillväxtpotentialen.

Så har det gått för etiska fonder

Faktum är att det inte alls har gått dåligt för etiska fonder, utan de har nästan gjort en medelstor avkastning i jämförelse med andra fondtyper. Dock kan du nästan varje år se den lilla skillnaden i procentuell tillväxt både på det kortsiktiga och långsiktiga planet.
Vad det handlar om här är att du som känner att du gör något bra och lever upp till dina egna kriterier, helt enkelt får leva med att detta, för det mesta, kostar en liten bit av vad andra har kvar. Ofta är det förvaltningsavgifterna som äter mera. Kan du därför finna en etisk fond som har en bra fondförvaltare med låga avgifter, blir alltid detta ett optimalt val.

SRI-fonder

Ett vanligt namn för etiska fonder är SRI-fonder vilket står för Social Responsible Investments.
Alla fonder har etiska regler att följa men en etisk fond har striktare regler att följa.
Det är viktigt att etiska fonder och etiska fondbolag har en särskild placeringspolicy och informerar om de kriterier som gäller för respektive fond.
I premiepensionssystemet är etiska fonder ofta märkta med beteckningen “M/E” som står för miljö och etik.
Etisk fond heter på engelska ethical fundssustainable funds eller responsible funds. 

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Bästa Fonderna 2024 – Tips för långsiktigt fondsparande

Bästa Fonderna 2024 – Tips för långsiktigt fondsparande

Vad är fonder?

Vad är fonder?