Etisk fond

Etisk fond är en aktiefond som endast placerar i bolag som lever upp till vissa etiska krav.

En etisk fond placerar alltså spararnas investeringar i olika företag med hänsyn till olika etiska värderingar.

Ett vanligt namn för etiska fonder är SRI-fonder vilket står för Social Responsible Investments.

Alla fonder har etiska regler att följa men en etisk fond har striktare regler att följa.

Det är viktigt att etiska fonder och etiska fondbolag har en särskild placeringspolicy och informerar om de kriterier som gäller för respektive fond.

I premiepensionssystemet är etiska fonder ofta märkta med beteckningen “M/E” som står för miljö och etik.

Etisk fond heter på engelska ethical fundssustainable funds eller responsible funds. 

Här hittar du en ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Utbildningar

inom Trading och Investeringar?