April 4

Blandfonder 2024 – Vilken är bästa blandfond? – Vad är det?

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

När det gäller fondsparande och att investera i fonder, kanske det är just blandfonder som är det roligaste. Om detta sedan är det bästa alternativet är något som marknaden alltid avgör. Något som står helt klart är att om du enbart satsar på en typ av fonder för dina investeringar, kan det vara just blandfonder som ger den största diversifieringspotentialen. Dock är det aldrig rekommenderat att lägga alla äggen i en korg. Här ska vi se på hur det har gått för blandfonder och vad detta är. Du får veta hur det är att investera i blandfonder, vilka risker som finns och vilka olika typer av blandfonder som finns.

Bäst blandfonder

Här nedan är en lista med blandfonder som har haft bäst utveckling de senaste 3 åren. Det betyder inte att de kommer vara de bästa även kommande år men det är en bra början när du letar efter en bra fond. Gör alltid din egen analys innan du handlar och investerar. Kom ihåg att historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Aktieportföljer och fondportföljer med resultat sedan 2008!

IKC Sverige Flexibel

Tellus Midas

Allianz Income and Growth AT USD

IKC 0-100

SPP Generation 80-tal

Sensor Sverige Select

BGF Global Allocation A2

 

Lista med blandfonder

Här nedan listar jag några bra blandfonder som fondanalysföretaget Morningsstar rankar högt i betyg och  som du kan analysera mer hos Avanzas sidor. Du kan även klicka på bilden nedan för att komma till en lista med blandfonder.

 

Vad är blandfonder?

Att det kallas för blandfonder kan för många vara otydligt. Här är det lätt att tro detta är en blandning av olika företag som det investeras i. Jo, visst är det så men detta är inte vad namnet står för. Att det heter blandfonder beror på att det handlar om en fond som investerar sitt kapital i en kombination av räntebärande värdepapper, obligationer och aktier. Naturligtvis kommer även varje blandfond liksom andra aktiefonder att ge information om hur de investerar sitt kapital och även hur den procentuella uppdelningen är mellan räntebärande värdepapper och aktier. En viktigt parameter när du väljer blandfond är avgiften. Den kan ibland vara väldigt hög så var uppmärksam på detta.

Olika blandfonder har olika uppdelning rörande den procentuella investeringen av kapital. Det finns dock tre relativt vanliga former. Två av dessa är vanligare än den tredje.

 

Läs mer om de bästa fonderna enligt mig.

 

  • 50/50: Här handlar det om den mest traditionella uppdelningen för investering av kapital i blandfonder. Detta innebär att 50 % investeras i aktier och 50 % i räntebärande värdepapper. Fonden kan alltså köpa både aktier och räntebärande fonder. Denna uppdelning anses vara den säkraste gällande blandfonder, men kommer även vara den som ger medelhög avkastningspotential.
  • 25/50/25: Detta är en uppdelning som ger fondförvaltaren mera svängrum för egna initiativ. I detta fall handlar det om att 50 % investeras i räntebärande värdepapper, medan 25 % avsätts för investeringar i aktier. De återstående 25 % kan användas för investeringar som baseras på vilket av dessa två val som fondförvaltaren anser bäst i rådande situation.
  • 60/40: Detta är en lite avvikande konstellation mot de traditionella uppdelningarna för investering av kapital. Återigen ges fondförvaltaren fria händer att välja 60 % i räntebärande papper och 40 % i aktier, men kan även välja en omvänd situation. Inte alls vanlig, men anses också vara relativt säker investering.

Vilka risker finns det med blandfonder?

I och med att det finns olika grundtyper av fonder kommer blandfonder inte att vara den investering som avser den högsta risken, men ej heller den lägsta. Här anses investeringar i blandfonder medföra en lägre risk än i direkta aktiefonder. Dock löper du som investerar i blandfond en högre risk än i valet av räntefonder.

I detta fall handlar det om en fond som innehåller både aktier och räntebärande värdepapper. Här påverkas aktierna av marknadens rörelser, vilket innehåller den riskfyllda delen av din investering. Detta medan räntebärande värdepapper anses som en säkrare investering och mindre känsliga för rörelser på den ekonomiska marknaden.

Detta betyder att du som investerare har tryggheten av räntebärande värdepapper, samtidigt som du också får både möjligheter och risker med del av investeringen i aktier. I och med att de procentuella investeringsnivåerna skiljer sig mellan olika blandfonder, medför detta att risknivån mellan olika blandfonder också varierar. Ju högre del av investeringen som ligger i aktier, desto högre risk löper du som investerare. Trots detta kommer blandfonder som förvaltas med 50/50 principen att anses vara relativt säkra och passar sig även för småsparare.

Ökad risk med låg avkastning och höga avgifter

Det har under årens lopp uppmärksammats att en blandfond i flera fall haft mycket höga förvaltningsavgifter. När detta jämförs med den potentiella avkastningen, kan du snabbt se om det blir ett bra eller dåligt val. På så sätt ser du till att få en låg förvaltningsavgift och kan optimera till tillväxtpotential av eget investerat kapital. Speciellt viktigt är detta i tider där räntan är låg, då detta är den enda säkra konstanten i blandfonder.

Utländska blandfonder medför valutarisker

Som vanligt är det mycket att tänka på när du väljer att investera i utländska blandfonder eller andra fonder samt aktier. Detta kan du se mera om i vår artikel ##aktieutdelning##. Här ska vi inte gå så djupt in på det hela. Det enda vi ska trycka på är att du som investerar i utländska fonder och löper en valutarisk. Det handlar då om hur den valuta som fonden investerar i försvagas eller förstärks gentemot den svenska kronan.

Att köpa när kronan är svag mot den valuta som fonden investerar i kommer medföra att du betalar mera. Har du sedan oturen att sälja när kronan växt sig starkare kan detta medföra ytterligare valutatapp. Det blir alltså mera du måste se till vid investering i utländska blandfonder där den svenska kronan växlas mot annan valuta.

Blandfonder – Ett bra pensionsval

För alla de som har gjort upp en plan för sitt sparande och sina investeringar i tidig ålder, brukar detta kallas för ett pensionssparande. I detta fall talar vi om en pensionsportfölj. I det fallet kommer blandfonder att vara ett mycket bra val för alla de som har halva vägen till kort väg kvar innan det är dags att njuta av livet.

Anledningen till detta är att de har en medelhög risk och också en medelhög avkastningspotential. Just nu är de också populärare än tidigare, då den ekonomiska marknaden är på en lägre punkt. Detta då de också innehåller en säkerhet i form av räntebärande värdepapper.

För investerare som vill veta mera om blandfonder

Att finna bra information gratis rörande investeringar och en blandfond är inget problem. Här finns det massor av statistik och grundläggande information kring allt från aktiesparande och fondsparande till att hoppa på kryptotåget. Dock kommer detta aldrig innebära direktkontakt med andra sparare och investerare. Du kommer heller inte få en rad olika val att välja på för dina kommande investeringar i livet.

När du vill veta mera, diskutera med andra sparare och investerare samt ha de riktiga spar och investerings-råden. Ja, då blir du medlem hos oss på Samuelssons Rapport. Vi erbjuder en rad olika medlemskap som passar alla typer av sparare och investerare.

Mer kuriosa om blandfonder

När du lägger ditt intresse rörande sparande i aktiefonder och blandfonder, kommer detta innebära ett krav på dig gällande kunskap om vad du ger dig in i. Detta är något som alla måste bära med sig för att kunna göra det rätta valen med olika investeringar och sitt sparande. När det gäller olika fonder kan dessa indelas i fyra stora grupper.

  • Korta räntefonder: detta är den typ av fonder som innebär den lägsta risken vid investeringar och sparande. Det blir således också den typ som generellt sätt ger den lägsta avkastningen. Vid sparande i dessa fonder handlar det alltid om stor säkerhet, minimal chans till förlust samt ett mycket långsiktigt tänkande.
  • Långa räntefonder: Med valet av dessa fonder satsar du på sparande och investeringar där du har en hög säkerhet. Samtidigt som du får detta tillkommer också en större chans att få lite bättre avkastning på dessa investeringar än vid ett sparande som enbart består av korta räntefonder. Risken vid ett sparande i dessa fonder kommer fortfarande att klassas som låg.
  • Blandfonder: Här handlar det precis om vad vi beskrev ovan. En blandning av räntebärande papper och investeringar i aktier. Beroende på den procentuella fördelningen av de två olika typerna av investeringar i dessa fonder, kommer riken att öka eller sjunka. Generellt sett anses dessa som ett sparande med en medelhög till hög risk.
  • Aktiefonder: Med valet av dessa fonder handlar det enbart om foder som investerar sina sparares kapital i aktier och på aktiemarknaden. I och med detta kommer det vara de fonder som kan ge den högsta avkastningen på både kort och lång sikt. Det kommer dock också att vara de fonder där du löper den största risken att råka ut för större förluster i ditt sparande.

Stora kunskaper vid investeringar i en blandfond

Du måste känna till alla dessa olika fondtyper och hur de fungerar för att kunna investera i blandfonder. Detta med anledning av att dessa fonder innehåller alla delar av alla de fyra grupperna. Nu behöver inte en av de fonder du väljer innehålla alla delar, men den kommer minst att innehålla två av de tre grupper som finns förutom blandfonder.

Vad som generellt kan sägas är att du som investerar i en blandfond, löper en lägre risk att råka ut för förlust än vid en investering i aktiefonder. Dock kommer du alltid löpa en större risk än om du hade satsat på rena räntefonder. Som plåster på såren kommer du dock alltid att ha en större chans till en högre avkastning, i jämförelse med räntefonder. Likaså kommer du ha en lägre avkastningspotential i jämförelse med aktiefonder.

Fördelar och nackdelar med blandfonder

Den stora fördelen du har vid ett sparande i blandfonder är att du alltid har en relativt balanserad risk, medan du också har en stor chans till god avkastning.

  • Fördel: Här är detta att du inte påverkas så hårt av uppgångar och nedgångar. Detta då du har en stor del av investeringen i räntebärande värdepapper. På så sätt blir den kännbara effekten mindre i en blandfond än i jämförelse med aktiefonder.
  • Nackdel: Du kommer aldrig att uppnå den fulla potentialen vid en positiv utveckling på aktiemarknaden, då den procentuella del av investeringen som ligger i räntebärande värdepapper motverkar den totala positiva effekten.

Fördelningen av investeringar i blandfonder

Oavsett vilka olika foder du väljer att investera i, kommer det alltid att finnas ett visst regelverk för hur olika fonder ska förvaltas. Med detta sagt betyder det att alla fonder har en plan och har delat upp sina procentuella investeringar i olika delar. Om detta inte skulle finnas, leder det till att alla som önskar investera i de olika fonderna köper grisen i säcken. Det skulle aldrig marknaden gå med på.

Det sätt som det hela delas upp i gällande en blandfond är mycket enkelt och kan ses på två sätt. Du kan välja att bara se uppdelningen mellan räntebärande papper och investeringar på aktiemarknaden. Det andra sättet du kan se det på är att även dela upp gruppen räntebärande papper på kort och lång sikt. Om du väljer det sistnämnda kommer du att ha full kontroll på vad som finns i portföljen vid dina investeringar i blandfonder.

En mycket vanlig uppdelning gällande blandfonder är att 50 % investeras i räntebärande värdepapper, medan 50 % ska investeras i aktier. Hur som helst ger detta ingen frihet för fondförvaltaren. Det finns också de som fördelas 40/60, men denna fördelning ger heller ingen frihet eller flexibilitet i en blandfond.

I de blandfonder där fondförvaltaren få mera frihet kan uppdelningen ligga på 50 % i räntebärande papper och minst 25% i aktier. Efter detta finns det full frihet att välja om det ska vara aktier eller räntebärande papper för kvarvarande 25  %. Det finns också de blandfonder där större frihet ges. Här står det enbart minst 25 % i räntebärande värdepapper och minst 25% i aktier. Övriga 50 % är helt upp till marknadens svängningar och fondförvaltaren.

Fondförvaltaren har stor betydelse för en blandfond

Egentligen spelar det ingen roll vad du investerar i där det finns en börsmäklare eller en fondförvaltare. Här handlar det om att detta måste vara en person med kunskap om den ekonomiska marknaden och vilka olika svängningar som kan komma att ske. Med anledning av detta är det stort värde med att se över alla de olika blandfonderna som finns. Här ska du se till att du får de blandfonder som drivs och sköts av erfarna fondförvaltare som kan uppvisa ett tidigare gott resultat.

Valet av fondförvaltare för en blandfond eller aktiefond du investerar i kommer också att vara viktigare ju större risk du tar. Ja, du hörde rätt. Givetvis finns det en risk med investeringar i blandfonder. Den största risken uppdagas då du väljer att investera i de blandfonder där fondförvaltaren ges stora friheter. Här släpps liksom reglerna lite friare, vilket gör att det finns mera utrymme för fondförvaltaren eget tycke och smak.

Med andra ord kommer du alltid att ta den största risken med investeringar i blandfonder där enbart 50 % av det investerade kapitalet är styrt av fastställda regler för den valda fonden. Det motsatta och den högsta säkerheten vid investeringar i en blandfond blir således, när fonden är helt styrd av procentuella fasta delar som uppgår till 100 %.

Investera i svenska blandfonder

Något som de flesta talar sig varma för är att det alltid är det säkraste valet att investera på hemmaplan. Egentligen finns det inte alls några som helst fakta som påvisar detta påstående. Här handlar det mera om den generella kunskapen, och tron om att denna ligger närmare hemmet än utanför de svenska gränserna. Vad du ska göra är naturligtvis att satsa på och investera i det som du kan och har intresse för. Skulle nu detta vara att investera i svenska blandfonder? Ja, då är detta inte alls något dåligt val.

När du investerar i svenska blandfonder kommer detta betyda att du oftast inte behöver ha kunskaper om andra valutor och hur den ekonomiska marknaden ser ut i främmande länder. Detta under förutsättning att det inte handlar om investeringar i utländska bolag eller att de svenska bolag som det investeras i inte har en direkt koppling till ett annat lands ekonomiska resultat. Som ett exempel kan du ta svenska läkemedelsföretag. Skulle de göra ett genombrott med ett nytt vaccin? Ja, då skulle detta ge utslag p den internationella marknaden. Det skulle då bli ett plus.

Om det istället är så att ett svenskt företag med internationella åtaganden, skulle missa detta eller inte uppnå målen. Ja, då kan även ekonomiska situationer som händer i ett annat lands valuta påverka det svenska bolaget negativ istället. Hur som helst brukar det enkelt sägas att de flesta svenskar som investerar i blandfonder, gör bäst i att hålla sig till den svenska marknaden. Detta då du har mindre kontroll över investeringar i utländska räntebärande värdepapper.

Investera i utländska blandfonder

Även om vi rekommenderar investeringar i svenska blandfonder, kommer inte detta betyda att du ska bortse från den utländska fondmarknaden. Är det då samtidigt så att du har stora kunskaper om internationell ekonomi samt ekonomin i det land där de blandfonder du vill investera i finns? Ja, då finns det absolut inga hinder att göra dina investeringar för ett sunt sparande i dessa fonder.

Dock kommer det finnas helt andra regler och villkor gällande skattetekniska delar vid investeringar i utländska blandfonder, än vad som gäller för investeringar i blandfonder på den inhemska marknaden. Här får du räkna med lite mera arbete rörande redovisningen och att du kanske får vänta lite längre på att hela den totala vinsten ska visa sig.

Olika skatteregler för investering i utländska blandfonder

Nr det gäller ett sparande och alla de investeringar du gör i aktier och fonder, kommer det krävas något som kallas ett depåkonto. Givetvis kommer även detta att gälla investeringar i blandfonder. I det fallet finns det ISK, Investeringssparkonto, som är det vanligaste och mest fördelaktiga vid alla svenska investeringar. Det andra alternativet som finns är kapitalförsäkring. Det är kapitalförsäkring som depå vilket blir det mest fördelaktiga för dig som investerar i aktier och fonder på det internationella planet.

Genom att placera alla dina investeringar i en kapitalförsäkring, leder detta till en möjlighet att få tillbaka de extra källskatt du har fått betala p din eventuella vinst vid utländska investeringar. Nackdelen med detta är att det kan ta väldigt lång tid innan du får tillbaka denna skatt. Faktiskt kan de många gånger ta mera än ett år. Detta är dock något som du också kan göra själv, eller som din bank kan hjälpa till med mot en specifik kostnad.

Kika på vilken nisch valet av blandfonder har

Något som också kan vara mycket viktigt är att se till vilken nisch som de olika blandfonder som finns investerar inom. Här brukar även detta vara något du kan få reda på genom att antingen läsa fondinformationen eller genom en kontakt med fondförvaltaren. Faktum är att kunskapen om detta kan hjälpa dig göra de rätta valen för att maximera din avkastningspotential. Ja, detta under förutsättning att fondförvaltaren är lika klipsk som du är.

Det du ska se till är vilken typ av verksamheter dina blandfonder investerar sitt aktiekapital i. Här kan du snabbt se vilka företag det handlar om och vilken risk de löper att finna sig i problem. Många gånger kan detta ha med ett företag utdelningspolicy till sina aktieägare att göra. Det bösta valet blir alltid att investera i blandfonder, där fondförvaltaren investerar aktiekapitalet i företag som har en sund utdelningspolicy och väl planerat höjningar och sänkningar i dessa.

Om de istället investerar i företag som helt plötsligt ger hög utdelning och andra gånger ingen, kan detta leda till allt från oro till snabba uppköp av olika bolag. När detta sker vet du inte hur marknaden kommer att reagera eller vilket värde ett företag kommer att ha på aktiemarknaden. Genom dessa kunskaper kan du ytterligare minimera dina risker vid investeringar i blandfonder.

Se upp för blandfonder med höga avgifter.

Gällande höga avgifter på den ekonomiska marknaden, ska du alltid dra öronen åt dig. Här kan du bara ta ett exempel på valutaväxling. Vissa banker tar bara 1,5 % för detta, medan andra tar 1,7 %. Ja, det kan låta ynkligt. Slår du ut detta på en miljon kronor, kommer det dock att få ett stort genomslag. Helt plötsligt skulle det handla om en differential på 2 000 kronor. Precis samma sak är det med blandfonder och alla andra fonder.

I detta fall handlar det om något som kallas för förvaltningsavgifter. En generell måttsticka för bra förvaltningsavgifter på blandfonder kan vara mellan 0,5 upp till 0,8 procent. Dock kan även de som har en förvaltningsavgift på upp till hela 1,5 % vara väl värda att se över. Det kan helt enkelt vara så att de lyckats att ge bra vinst till sina investerare år för år, vilket betyder att de har en fondförvaltare som är värd dessa slantar. Vad du ska se dig noga för är dock de tok-höga avgifterna som många gånger kan ligga på över 2 upp till hela 2,5 %. I det läget finns det inte många som är värda att satsa på.

Utländska blandfonder – Valutarisken

När vi tidigare talade om investeringar i utländska blandfonder, glömde vi bort att se till den extra risk som denna typ av investeringar medför. Det handlar då om den valutarisk du utsätter dig för. Helt klart kommer du att investera i en annan valuta, då dessa fonder inte är svenska. Om du då exempelvis investerar använder svenska pengar att investera i blandfonder som använder euro när denna står högt mot kronan.

Ja, då måste du se till att klara av att få hem vinst på dessa också. Det betyder att du ska välja att kamma hem den när den svenska kronan är ännu lägre mot euron. Skulle du råka sälja fonderna och ta hem pengarna när den svenska kronan växt sig starkare mot euron. Ja, då kan du råka ut för riktiga förluster.

Sveriges bästa blandfonder 2020

Alla som sparar och investerar på fond och aktiemarknaden har sina egna tips och tricks. Dock finns det mycket information att hämta genom att arbeta tillsammans mot ett och samma mål. Med anledning av detta är det bra att ha ett uppbyggt kontaktnät av personer som har intresse för samma saker. Är det då blandfonder som du har intresse av kommer ett medlemskap i någon form här på Samuelssons Rapport att koppla dig samman med likasinnade. Ett beslut som kan bli det bästa du gjort för dina fortsatta investeringar i blandfonder.

Utöver detta ska vi ge tre bra tips på blandfonder som verkligen gjort bra ifrån sig. Detta både på lång sikt, detta år och som ser ut att ha en lysande framtid.

När det gäller investeringar i blandfonder som investerar i utländska bolag, ser det mycket bra ut gällande Proethos fond. Denna investerar i aktier och obligationer. Med en inriktning på amerikanska investeringar på 26 % och en svensk investeringsandel på 24 %, har denna fond hittills i år gjort en vinst på 40 %. Inte illa alls.

Den blandfond som har gjort det bästa resultatet på en period av fem år är Sensor Sverige Select. Här ligger denna hittills 15 % plus i år och har under fem år glatt sina investerare med en vinst av hela 71 %.

Sist men inte minst har du säkerheten själv. Detta är något vi alltid gillar och de kommer från Avanza. Med en investering i Avanza Auto 5 eller Avanza 75 har du gjort 14 % plus detta år.

Artikeln innehåller affiliatelänkar till Avanza.

Här kan du läsa mer om våra fondguider och artiklar samlade i vårt arkiv på ett ställe. 

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Bästa Fonderna 2024 – Tips för långsiktigt fondsparande

Bästa Fonderna 2024 – Tips för långsiktigt fondsparande

Vad är fonder?

Vad är fonder?