April 4

Kinafonder – En snabbguide

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Kinafonder investerar i företag som är noterade på börserna i Kina. Vissa fonder inkluderar även de närliggande marknaderna Hongkong och Taiwan. Med Kinafonder i portföljen får du exponering mot en av världens mest expansiva marknader. 

Efter att ledningen i Kina i slutet av 1970-talet beslutat att liberalisera ekonomin har den vuxit med en enorm kraft. För ett tiotal år sedan gick Kina om Japan som världens näst störst ekonomi efter USA. Både utländska och kinesiska bolag har kunnat dra nytta av uppsvinget i ekonomin i takt med att världens största medelklass vuxit fram.

Att investera i Kina är dock fortfarande förknippat med hög risk på grund av börsernas höga volatilitet. Hög risk korrelerar samtidigt med hög förväntad avkastning.

Här kan du läsa mer om våra försök att hitta de bästa fonderna.

Vad är Kinafonder?

Kinafonder är ett brett begrepp. Generellt för alla Kinafonder är att de investerar i företag i Kina och/eller som har stark anknytning till den kinesiska marknaden. Det finns flera stora börser i Kina. Shanghai är störst. I det så kallade Fastlandskina finns även Shenzhen Stock Exchange som är lite mindre.

Börsen i Hongkong är nästan lika stor som den i Shanghai. Många Kinafonder inkluderar även börsen i Taiwan som egentligen är ganska liten.

Det finns ett stort utbud av Kinafonder. Det finns cirka 300 registrerade Kinafonder även om svenska småsparare får nöja sig med runt 50. Dessutom finns det drygt 100 fonder som är öppna för småsparare som förutom Fastlandskina även inkluderar Hongkong och Taiwan.

Kinafonder domineras av stora bolag. Beroende på fond varierar inriktningen mellan tillväxtbolag och värdebolag. Kina är fortfarande en tillväxtmarknad och det är lätt att hitta fonder med tillväxtfokus. Även om det är industribolagen som varit dragloket i Kina sedan 1980-talet domineras Kinafonderna idag av teknik- och finansbolag.

De kinesiska börsernas utveckling

Stark ekonomisk utveckling innebär inte alltid en stark börs. Det har Kinafonderna fått erfara. Den övergripande trenden de senaste tio åren har varit överlag positiv, men volatiliteten har varit hög.

Många minns den bubbla som uppstod på de kinesiska börserna 2006-2007. Då steg aktieindex på Fastlandskina med nästan 300 procent på ett år. När bubblan sprack förlorade börserna cirka 70 procent av värdet. Det är givetvis omöjligt att säga hur de kinesiska aktiemarknaderna kommer att utvecklas i framtiden.

Likväl visar den historiska utvecklingen på den våldsamma dynamik som råder på de kinesiska börserna och som givetvis reflekteras även i Kinafonderna. Risken är därför hög i kinesiska fonder.

Det finns många olika börsindex som Kinafonder kan jämföras mot. Ett av dem är China A50 som samlar de största bolagen från börserna i Shanghai och Shenzhen. På 15 år har detta index stigit med 5,6 procent per år. Det är inte mycket jämfört med de mer mogna börserna i väst.

Indexet MSCI Golden Dragon har varit stabilare över tid då det även omfattar Hongkong och Taiwan. De senaste 10 åren har detta index gett 10,25 procent varje år, vilket är bra.

Så hittar du bra Kinafonder

Det finns flera Kinafonder med låg avgift. Det handlar då om indexnära fonder med en passiv investeringsmetod. Det finns sådana fonder med mindre än 0,5 procent i årlig avgift, vilket är bra. Förvaltningskostnaden för fonder i denna kategori är i snitt cirka 1,6 – 1,9 procent beroende på om Taiwan och Hongkong räknas med eller inte. De dyraste fonderna kostar runt 3 procent per år. Det finns ingen anledning att välja så dyra Kinafonder.

Välj gärna en Kinafond som inte bara investerar i Fastlandskina utan även köper aktier på Hongkongbörsen och kanske även på Taiwanbörsen. Det ger en större riskspridning och sannolikt en mindre svängig utvecklingskurva.

Hur ska man spara i Kinafonder?

Kina är fortfarande en spännande marknad som kommer att bjuda på allt fler teknologiska överraskningar. Medelklassen blir allt starkare och kommer att bidra till den ekonomiska utvecklingen på sikt. Aktiemarknaden är samtidigt relativt omogen och risken är hög. Investera gärna i en Kinafond som ett komplement till en globalfond, men låt det bara utgöra en liten del av fondportföljen. En lite bredare Asienfond kan annars vara ett bra alternativ.
Här kan du läsa mer om Kinaaktier.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Vad är fonder?

Vad är fonder?

Fondavgifter: Allt du behöver veta om fondernas avgifter

Fondavgifter: Allt du behöver veta om fondernas avgifter