April 4

Sortino Ratio eller Sortina kvot, vad är det? – förklaring av Sortina kvot

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Sortino Ratio

Sortino Ratio (Sortino Kvot), är ett prestandamått för riskjusterad avkastning. Sortinokvoten har stora likheter med Sharperatiot. Den har en liknande matematisk uppbyggnad men skiljer sig åt på en viktig punkt. Sortinoratiot använder risk som avkastning under förutbestämd lägsta och godtagbar avkastning.
Sortinoratiot är med denna utgångspunkt egentligen en vidareutveckling av Sharperatiot. Skillnaden ligger i, med en enklare förklaring, att Sortinokvoten använder den volatilitet som uppstår när den underliggande tillgången minskar i värde.
Sortinokvoten fick sitt namn av dess skapare Frank A. Sortino.
Sortinoratiot beräknas på följande sätt:
Sortinokvoten
Andra vanliga avkastningsmått är SharpekvotJensens alfa, Rina index, Profit factor, K-ratio och Treynors kvot.
Här hittar du en ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Förmånstagarförordnande, vad betyder det? – Förklaring av förmånstagarförordnanden

Förmånstagarförordnande, vad betyder det? – Förklaring av förmånstagarförordnanden

Internationella valutafonden, vad är det? – (IMF)

Internationella valutafonden, vad är det? – (IMF)