Löptid, vad är det? – Förklaring och definition

Löptid är den tid under vilken en ekonomisk förbindelse gäller. Löptid kan exempelvis gälla en obligation, option eller ett banklån.

Varje gång du exempelvis tar ett banklån så kommer detta lån att behöva betalas tillbaka inom en viss tid. Denna tidsperiod kallas löptid

Löptid syftar på tidsperioden från den dag då man tecknade lånet fram till den dag då lånet ska vara fullständigt återbetalt.

Löptid är alltså den tid under vilket ett lån löper.

Synonymer till löptid är återbetalningstid, kredittid eller avbetalningstid.

Löptid på engelska betyder term.

Här hittar du en ordlista inom både ekonomi, trading och finans i Sverige. En ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.