Löptid

Löptid

Löptid är den tid under vilken en ekonomisk förbindelse gäller. Löptid kallas även för kredittid och då menar man tidsperioden från den dag då man tecknar exempelvis ett lån fram till den dag då lånet ska vara återbetalt.
Löptid kan gälla en obligation, option eller ett banklån.
Varje gång du exempelvis tar ett banklån så kommer detta lån att behöva betalas tillbaka inom en viss tid. Denna tidsperiod kallas löptid. När man tecknar exempelvis ett låneavtal med en långivare innebär det en rad skyldigheter. Ett avtal har alltid en början men också ett slut. Tiden mellan startdatumet och slutdatumet kallas för löptid. 
Löptid syftar på tidsperioden från den dag då man tecknade lånet fram till den dag då lånet ska vara fullständigt återbetalt. Löptid är den avtalade tid som ett skuldebrev löper med givna villkor. Oftast menas den tid lån har fast ränta. Det löper från att det tas tills det förfaller. Löptid är alltså den tid under vilket ett lån löper.
Synonymer till löptid är återbetalningstid, kredittid eller avbetalningstid. Löptid på engelska betyder term.
Här hittar du en ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Vill du ha konkreta råd om trading och aktiesparande? Få vårt nyhetsbrev!

Dela inlägget

Dela på facebook
Dela på linkedin
Dela på twitter
Dela på pinterest
Dela på email