July 6

Löptid, vad är det? – Förklaring och definition av löptider

Last Updated on 6 July, 2022 by Håkan Samuelsson

Löptid är den tid under vilken en ekonomisk förbindelse gäller. Löptid kallas även för kredittid och då menar man tidsperioden från den dag då man tecknar exempelvis ett lån fram till den dag då lånet ska vara återbetalt.

Löptid kan gälla en obligation, option eller ett banklån.

Varje gång du exempelvis tar ett banklån så kommer detta lån att behöva betala tillbaka inom en viss tid. Med andra ord den tiden inom vilken du skall betala tillbaka lånet med räntan. Denna tidsperiod kallas löptid. När man tecknar exempelvis ett låneavtal med en långivare innebär det en rad skyldigheter. Ett avtal har alltid en början men också ett slut. Tiden mellan startdatumet och slutdatumet kallas för löptid. Olika lån har olika lång löptid.

Löptid syftar på tidsperioden från den dag då man tecknade lånet fram till den dag då lånet ska vara fullständigt återbetalt. Löptid är den avtalade tid som ett skuldebrev löper med givna villkor. Oftast menas mer den tid lån har fast ränta. Det löper från att det tas tills det förfaller. Löptid är alltså den tid under vilket ett lån löper.

Synonymer till löptid är återbetalningstid, kredittid eller avbetalningstid. Löptid på engelska betyder term.

Här hittar du en ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Related Posts

Alla portföljer på Samuelssons Rapport är uppdaterade inför juli 2022

Alla portföljer på Samuelssons Rapport är uppdaterade inför juli 2022

Väljer du det röda eller blåa pillret inom trading? –

Väljer du det röda eller blåa pillret inom trading? –

Bitcoin förklarad av Keanu Reeves

Bitcoin förklarad av Keanu Reeves

Nya händelser inom spelbranschen

Nya händelser inom spelbranschen