April 4

Distribution, vad är det? – En enkel förklaring till distributioner

Last Updated on 4 April, 2022 by Håkan Samuelsson

Distribution

Distribution är ett begrepp som främst används inom handeln och innebär att en vara eller en tjänst förmedlas, det vill säga att den distribueras. Andra ord som kan användas i samband med distribution är aktieutdelning, utsändning och spridning. Den som förmedlar varor och/eller tjänster kallas för distributör.

Inköp, försäljning och förhandlingsteknik

En distributör arbetar oftast både med inköp och försäljning, eller bör i alla fall ha kunskap om dem båda. Distributören har vanligtvis kontakt med såväl köparen som säljaren och bör därmed ha erfarenhet och kunskap om hur det går till från båda håll. Dessutom är det mycket värt att vara bra på att förhandla.

Grossist är ett annat ord för distributör

En person eller ett företag som arbetar med att köpa in och sälja vidare varor och produkter kallas för grossistföretag. Grossist är alltså enbart ett annat ord för distributör. Ett grossistföretag kan sälja sina produkter vidare till såväl privatpersoner som andra företag, mindre butiker och stora kedjor.

Olika typer av distributionskanaler

Det finns olika sätt att distribuera varor och produkter, som exempelvis digitalt och fysiskt. Numer är det till exempel vanligt att distribuera nyheter, böcker, tidningar och liknande både analogt och digitalt, det vill säga i pappersform direkt i brevlådan alternativt på internet.
Flera organisationer kan samarbeta för att få ut en vara eller en produkt direkt till konsumenten. Till exempel kan producenten (tillverkaren) samarbeta med olika åkerier, som i sin tur kör ut varorna direkt till konsumenten eller grossisten. Det är viktigt att tänka igenom valet av distributionskanal, då det i slutänden handlar om kundrelationer och ekonomi.

Sammanfattning

Distribution handlar i grund och botten om att få ut en vara, produkt eller tjänst till slutkund. Kunden i detta avseende kan vara konsumenten, grossistföretaget och/eller butiken.
Den som ser till att varorna distribueras kallas för distributör, och ett av de vanligaste sätten att distribuera varor på är genom fysisk transport. Böcker, tidningar, musik och liknande distribueras allt oftare digitalt.

Related Posts

Tillgång och efterfrågan, vad betyder det? – Vilka faktorer styr och när råder marknadsjämvikt?

Tillgång och efterfrågan, vad betyder det? – Vilka faktorer styr och när råder marknadsjämvikt?

Depåbevis, vad är det? – definition och förklaring av depåbevisen

Depåbevis, vad är det? – definition och förklaring av depåbevisen

FAANG bolagen, vad är det? – Bäst FANG aktier?

FAANG bolagen, vad är det? – Bäst FANG aktier?

Hypotek, vad betyder det? – Allt du behöver veta om hypoteket

Hypotek, vad betyder det? – Allt du behöver veta om hypoteket