April 4

Diversifiera din portfölj med Latinamerikafonder

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Latinamerikafonder investerar i de latinamerikanska aktiemarknaderna – från Mexiko i norr till Chile och Argentina i söder. Även om vissa av dessa marknader periodvis präglas av stark tillväxt är korruptionen och den politiska osäkerheten stor. Därför har Latinamerikafonder en hög risk och bör bara utgöra en liten del av portföljen.

Vad är Latinamerikafonder?

Latinamerika är en enorm kontinent med en stor variation mellan de olika ekonomierna. Själva fonderna burkar som regel ha en ganska liten spridning bland regionens börser. Tre länder dominerar: Brasilien, Mexiko och Chile. Brasilien och Mexiko är kontinentens två största ekonomier och bägge är stora industriländer. Chile kommer egentligen först på femte plats sett till BNP men är ett av Latinamerikas mest välutvecklade länder.

Cykliska sektorer dominerar fondkategorin. Här hittar vi en stor del finansbolag, men även konsumentbolag (sällanköpsvaror) och råvarubolag. Andra viktiga sektorer i Latinamerika är dagligvaror, energi och industri.

Här kan du läsa mer om våra försök att hitta de bästa fonderna.

Latinamerikafondernas utveckling

Latinamerikafonder tenderar att vara mer volatila än genomsnittet bland utvecklingsmarknader. Det kan innebära en möjlighet på kort sikt. Vissa år har latinamerikaindex stigit kring 50 procent. År 2009 steg index med över 100 procent. Tyvärr fungerar de kraftiga kursrörelserna även åt andra hållet och fall på 20 till 50 procent är inte ovanliga.

Jämförelseindex för Latinamerika, MSCI Emerging Markets Latin America, har utvecklats med i snitt 6,94 procent varje år de senaste 10 åren. Sedan 1988 har indexet stärkts med 14,85 procent per år, vilket är starkt. Samtidigt visar de senaste fem årens svaga utveckling på 2,26 procent per år att Latinamerika stundtals går in i svagare perioder.

Så hittar du bra Latinamerikafonder

Det kan vara bra att försöka hitta en Latinamerikafond som har låg förvaltningsavgift. Det finns egentligen inga riktigt billiga Latinamerikafonder men det finns bra fonder som inte kostar mer än drygt 1 procent varje år. De dyraste fonderna i denna kategori kostar nästan 3 procent vilket är onödigt mycket. Snittet i kategorin är knappt 2 procent.

Försök gärna hitta en Latinamerikafond som har klarat av nedgångarna på marknaden bättre än andra fonder i samma kategori. Det ger en indikation, om än inte någon garanti, för hur den kommer att klara sig om det åter blir turbulent på marknaderna. Undersök vem som förvaltar fonden och om det är samma person som varit förvaltare under en längre tid.

Hur ska man spara i Latinamerikafonder?

Latinamerikafonder bör bara utgöra en mycket liten del av fondportföljen. Det är en möjlighet att tillföra lite spänning i sparandet med chans till god avkastning när marknaderna går in i nästa tillväxtfas. Samtidigt gör de politiska riskerna att man inte bör satsa ett allt för stort kapital på dessa marknader.

Ibland kan förhoppningar om en stark framtida tillväxt göra att riskerna förbises. Man glömmer gärna att de lite tråkigare men välutvecklade marknaderna många gånger kan fungera bättre för investeringar. Däremot kan gärna Latinamerikafonder användas för att diversifiera fondportföljen.

Det finns flera bra alternativ till Latinamerikafonder. En fond med utvecklingsmarknader /Frontier Markets ligger nära till hands. Ett annat alternativ är en BRIC-fond som förutom Brasilien även innehåller Ryssland, Indien och Kina.
Läkemedelsfonder är en slags branschfond som köper aktier i bolag inom läkemedels- och hälsosektorn. Eftersom läkemedel och hälsovård behövs oavsett hur det går för världskonjunkturen fungerar läkemedelsfonder som en defensiv placering.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Vad är fonder?

Vad är fonder?

Fondavgifter: Allt du behöver veta om fondernas avgifter

Fondavgifter: Allt du behöver veta om fondernas avgifter