April 4

Fastighetsfonder: Exponering mot fastighetsbranschen

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Fastighetsfonder är branschfonder som investerar i fastighetssektorn. Ofta rör det sig om aktier i fastighetsbolag och byggbolag men det kan även handla om investeringar i andra bolag med exponering mot fastighetssektorn. Genom att köpa fastighetsfonder kan du uppnå ökad diversifiering och sänka risken i portföljen.

Vad är fastighetsfonder?

Det uppenbara innehavet i många fastighetsfonder är aktier i fastighetsbolag. Det är bolag som äger, utvecklar och/eller förvaltar fastigheter av olika slag. Ofta handlar det om kommersiella fastigheter som förser företag med till exempel kontors-, industri- eller lagerlokaler. En del fastighetsbolag är mer inriktade på bostäder.

Dessutom finns det många fonder som inkluderar byggbolag. Vissa fonder tar även med mäklare och andra aktier som på ett eller annat sätt kan förknippas med fastigheter. Ibland tillåts fonderna även ta med bolag som förvaltar andra typer av reella tillgångar, som till exempel skog. De flesta fastighetsfonder investerar inte direkt i fastigheter.

Det finns olika slags fastighetsfonder. Dels finns det breda fonder som investerar i fastighetsbolag på global nivå, dels finns det bra fonder med geografisk inriktning. Här hittar vi fonder med fokus på Asien, USA, Europa eller något annat område. Vissa fastighetsfonder fokuserar på REIT-bolag (Real Estate Investment Trust). Dessa har ofta en hög direktavkastning vilket gör investeringen mer defensiv till sin natur.

Här kan du läsa mer om våra försök att hitta de bästa fonderna.

Fastighetsfondernas utveckling

Denna typ av fonder jämförs ofta med FTSE EPRA Nareit Global Real Estate Index. Det är ett index som syftar att återspegla fastighetsbranschen på en global nivå. De senaste 3 åren har detta index gett 9,5 procent i avkastning per år. Motsvarande siffra för de senaste 5 åren är 6,8 procent varje år. Fastighetsfonder som grupp har haft 11,7 procents avkastning per år de senaste 5 åren.

Så hittar du bra fastighetsfonder

För småsparare förekommer det ett 30-tal fonder att välja bland inom den breda kategorin av fastighetsfonder. Dessutom finns det fonder med inriktning på Europa, Asien och övriga regioner – ett tiotal fonder per kategori. Det finns även ett par fonder med fokus på amerikanska aktier.

Vilken typ av fastighetsfonder ska man välja? Det förekommer flera bra svenska fonder och kanske är det dumt att gå över ån efter vatten och leta fonder på annat håll. Annars kan en fastighetsfond med global inriktning vara ett smart val så länge man inte har någon särskild uppfattning om förutsättningarna på en viss marknad.

När du väl har bestämt dig för inriktning bör du försöka hitta bra fonder med en så låg avgift som möjligt. En hög fondavgift bör undvikas eftersom den äter upp en betydande del av avkastningen. Det är inte billigt att köpa fastighetsfonder. I snitt kostar dessa fonder mellan 1,6 och 2 procent per år, beroende på underkategori. Det finns flera bra fonder med en förvaltningsavgift på mindre än 1,5 procent. Det ska finnas mycket goda skäl för att man ska betala mer än så.

Hur ska man spara i fastighetsfonder?

Fastighetsaktier är ofta konjunkturkänsliga eftersom en stor del av fastighetsbeståndet brukar bestå av kommersiella fastigheter. Samtidigt är korrelationen med övriga aktieindex inte perfekt, vilket gör att man kan sänka risken i portföljen genom att ta med en del fastighetsfonder. Dessa fonder är känsliga för ränteläget.

I grova drag kan man säga att denna fondkategori mår bra av när räntorna sjunker. Vi har haft sjunkande räntor länge, vilket bidragit till varför dessa fonder gått så bra de senaste åren. När räntorna höjs igen kommer det troligtvis att påverka fastighetsfonderna negativt.
Här kan du läsa mer om fastighetsaktier.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Vad är fonder?

Vad är fonder?

Fondavgifter: Allt du behöver veta om fondernas avgifter

Fondavgifter: Allt du behöver veta om fondernas avgifter