June 5

USA Fonder 2023 – Bästa USA fonderna just nu

Last Updated on 19 October, 2023 by Håkan Samuelsson

Vad USA fonder är kan de flesta snabbt räkna ut. Ja, helt enkelt handlar detta namn om vilket land som de olika fonderna valt att investera i för att i sin tur ge avkastning till sina investerare. Dock talar inte namnet om vilka delar av landet, eller inom vilka olika områden dessa fonder investerar i. I och med att det finns så många olika USA fonder, så är det inte alltid lätt att veta vad du ska välja. Under de senaste åren har USA fonder växt kraftigt och anses idag vara ett bra val för alla som vill investera i fonder.

Aktie- och fondportföljer med resultat från 2008!

I denna artikel får du reda på mera om vad USA fonder är, vilka olika typer som finns samt olika investeringsområden och vilka vi anser vara de bästa USA fonderna 2021.

Bästa USA-fonderna – Topp 15

 1. MS INVF US Growth A
 2. MS INVF US Advantage A
 3. SEB Nordamerikafond Småbolag
 4. UBS (Lux) EF Mid Caps USA USD P
 5. Swedbank Robur USA A
 6. BNP Paribas US Growth Classic R
 7. UBS (Lux) EF Small Caps USA USD P
 8. Handelsbanken Amerika Småbl Tema A1 SEK
 9. Franklin US Opportunities A (acc) USD
 10. Handelsbanken Amerika Tema A1
 11. UBS (Lux) EF USA Growth $ P-acc
 12. Handelsbanken USA Ind Crit A1 SEK
 13. SPP Aktiefond USA
 14. Swedbank Robur Access USA A
 15. AMF Aktiefond Nordamerika

Listan innehåller affiliatelänkar till Avanza. Klicka på länkarna för att läsa mer om och se värdeutvecklingen för varje fond. Observera att vi endast har tagit hänsyn till avkastning de senaste 5 åren när vi skapat listan. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. 

Vad är USA fonder

Precis som med allt annat inom fonder kommer du som investerar i USA fonder att köpa andelar och bli en så kallad delägare i dessa fonder. Något annat som är precis likadant som andra fonder är att det finns både olika risknivåer vid valet av att investera i olika USA fonder. Själva risken att investera i USA fonder ska anses vara medelhög. Här har detta höjts lite med tanke på den nu kommande ekonomiska krisen efter Covid-19 pandemin. Innan dessa var USA fonder något som generellt sett hade en mycket stor tillväxt under 2019 och även ansågs ha en stor tillväxtpotential inför 2020.
USA fonder är något som kan kallas för blandfonder med investeringar tillhörande ett enda land. Nu är inte detta helt och hållet sant, då egentligen bara den största procentuella delen behöver investeras i ett land för att de ska tillhöra det som ger en fond olika landsnamn. Oftast investeras dock runt 70-80 % av allt fondkapital i det land som fonden benämns tillhöra.
Om den procentuella delen av investeringar i USA faller ned till mellan 40-60 % brukar dessa foder istället kallas för globalfonder. I USA fonder kan investeringarna gälla allt från rena investeringar inom olika yrkesområden eller amerikanska företag, till att vara en kombination av investeringar i räntebärande värdepapper och olika yrkesgrupper.

Olika typer av USA fonder

Precis som inom alla olika områden gällande fonder, finns det olika typer av fonder inom varje grupp. Detta är då också något som gäller USA fonder, och beroende på dina kriterier och de risker du vill ta är det viktigt att göra de rätta valen.

 • USA Fonder Tillväxtbolag: Den största delen av fondkapitalet investeras i mindre bolag med stor tillväxtpotential. Detta ökar riskerna att investera i dessa fonder, men ökar även möjligheterna till en högre avkastningspotential.
 • USA Fonder Etisk Indexfond: Här handlar det oftast om ett personlig val, som innebär att du investerar efter vad du anser vara rätt och fel. Riskerna vid investeringar i dessa fonder är varken mindre eller större än andra.
 • USA Fonder Mix Bolag: Precis som det låter är detta en kombination av olika storlekar på företag samt olika yrkesgrupper. Diversifieringen av investeringarna i dessa USA fonder bidrar till en något lägre risk.
 • USA Fonder Småbolagsfond: I dessa fonder satsas det på de små företagen. Detta kan då vara en mix av stabila bolag och tillväxtbolag. Kombinationen minimerar risken i jämförelse med tillväxtfonder, men säker även tillväxtpotentialen något.

Efter dessa olika alternativ finns det flera såsom medelstora tillväxtbolag och bolag med flexibel storlek, men dessa är enbart varianter av de som ovan nämnts.

Läs mer om bästa fonderna enligt mig.

USA fonder de sista fem åren

Att USA fonder haft en mycket kraftig tillväxt de senaste fem åren står helt klart. Vad är det då som ligger till grund för detta? Jo, en av de stora faktorerna är att USA är ett mycket framstående land när det gäller IT och utveckling på nätet samt inom den teknologiska sektorn. Även om de förlägger mycket av sin tillverkning till Asien, kommer fortfarande de som kallas resultatet av vinsten att visa sig i USA. Här har det de senaste åren i huvudsak varit något som fått benämningen FAANG-bolagen som sett till att denna stora tillväxt skapats inom USA fonder.
I det fallet är det Facebook, Apple, Amazon, Netflix och Google som det handlar om. Alla dessa är amerikanska och har haft en stor påverkan kring hur alla människor lever och interagerar med varandra på det världsliga planet. Efter detta har det hela tiden tillförts massor av snabbt växande bolag inom den tekniska utvecklingssektorn. I det fallet handlar det om allt från SAAS-bolag med molntjänster till Internetsäkerhet och betaltjänstbolag med digitala tjänster.
Allt ovan har lett till att USA fonder växt kraftigt under de senaste fem åren. Att vi nu ser en ekonomisk baisse är något som påverkar hela världen, vilket betyder att USA fonder fortfarande kommer att vara ett av de bästa valen för att investera i fonder.

Avanza USA fonder

En av de som erbjuder de bästa fonderna inom nästan alla områden är Avanza. Givetvis har de varit starka de senaste fem åren även inom USA fonder. Faktum är att Avanza varit en av de på den svenska fondmarknaden som gått bästa gällande USA fonder de senaste fem åren. Här finner du att alla de 15 bästa Nordamerikafonderna har haft en tillväxt på mellan 110 till 160 % de senaste fem åren. Inte illa.
Om du sedan ser till den kunskap och de olika portföljer att investera i som du finner genom att bli medlem hos oss på Samuelssons Rapport. Ja, då ser du snabbt att vår USA portfölj gått riktigt bra och fortsatte att slå index under första kvartalet av 2020.

Investera i aktiefonder eller obligationsfonder

När du investerar i aktiefonder kommer detta att falla inom den grupp som kallas för indexfonder. Detta beror helt enkelt på att de till skillnad från obligationsfonder och räntefonder är kopplade till marknadens index. Med andra ord kommer dessa fonder att gå upp och ned i avkastning i takt med den amerikanska börsens uppgångar och nedgångar. Här är det något naturligt i och med att det handlar om investeringar i stora företag inom olika yrkesgrupper.
Om du sedan ska investera i aktiefonder eller obligationsfonder ska vara osagt. Vad du ska tänka på är att hela tiden avväga risker med möjlig avkastning på dina investeringar. Som det har sett ut de senaste fem åren och som det ser ut idag, har värdet av investeringar i obligationsfonder sjunkit i takt med räntorna, medan USA fonder varit något som gjort bäst ifrån sig under samma tid. Dock kommer det alltid vara högre risker med investeringar i fonder kopplade till aktiemarknaden än att investera i räntefonder.

Related Posts

Prova Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Kan man bli skyldig pengar på fonder?

Kan man bli skyldig pengar på fonder?

ETF, En Guide (Frågor och Svar om Börshandlade fonder)

ETF, En Guide (Frågor och Svar om Börshandlade fonder)