February 14

Likvid, vad är det? – Förklaring och definition av likvider

Last Updated on 17 February, 2024 by Håkan Samuelsson

Likvid, vad är det? – Förklaring och definition

En person som är likvid har tillgång till likvida medel. Likvid betyder alltså att det finns kontanta medel för en privatperson eller ett företag att betala lån, räkningar, oförutsedda utgifter etcetera. Likvid är när man har möjlighet att betala sina skulder och har en bra betalningsförmåga.
Motsatsen till likvid är illikvid.
På engelska betyder likvid – payment, settlement, fluid and liquid.
Synonymer till likvid är: betalningsberedd, solvent; likvida medel omedelbart tillgängliga medel, reda pengar och kontanter.
Här hittar du en ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Related Posts

Vad är VWAP? – En förklaring och definition

Vad är VWAP? – En förklaring och definition

Vad betyder inventering?

Vad betyder inventering?

Vad betyder intäkter?

Vad betyder intäkter?

Vad betyder reskontra?

Vad betyder reskontra?