Likvid, vad är det? – Förklaring och definition

En person som är likvid har tillgång till likvida medel. Likvid betyder alltså att det finns kontanta medel för en privatperson eller ett företag att betala lån, räkningar, oförutsedda utgifter etcetera. Likvid är när man har möjlighet att betala sina skulder och har en bra betalningsförmåga. 

Motsatsen till likvid är illikvid.

På engelska betyder likvid – payment, settlement, fluid and liquid. 

Synonymer till likvid är: betalningsberedd, solvent; likvida medel omedelbart tillgängliga medel, reda pengar och kontanter.

Här hittar du en ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Utbildningar

inom Trading och Investeringar?

Läs mer om Sveriges mest kompletta

Daytradingkurs!