September 23

Likvid, vad är det? – Förklaring och definition av likvider

Last Updated on 27 July, 2022 by Håkan Samuelsson

Likvid, vad är det? – Förklaring och definition

En person som är likvid har tillgång till likvida medel. Likvid betyder alltså att det finns kontanta medel för en privatperson eller ett företag att betala lån, räkningar, oförutsedda utgifter etcetera. Likvid är när man har möjlighet att betala sina skulder och har en bra betalningsförmåga.
Motsatsen till likvid är illikvid.
På engelska betyder likvid – payment, settlement, fluid and liquid.
Synonymer till likvid är: betalningsberedd, solvent; likvida medel omedelbart tillgängliga medel, reda pengar och kontanter.
Här hittar du en ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Related Posts

Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Teknisk Analys Utbildning – Grundkurs För Nybörjare

Teknisk Analys Utbildning – Grundkurs För Nybörjare

Alla portföljer på Samuelssons Rapport är uppdaterade inför juli 2022

Alla portföljer på Samuelssons Rapport är uppdaterade inför juli 2022