Nominellt belopp

Nominellt belopp är det belopp som ett värdepapper är utställt på.

Innehavaren av t ex en obligation är garanterad att få tillbaka det nominella beloppet på förfallodagen givet att utställaren inte går i konkurs.

Nominellt belopp är också det värde som exempelvis en aktie bidrar till företagets aktiekapital. Med andra ord är nominellt belopp en akties andel i aktiekapitalet.

Nominellt belopp betyder på engelska nominal amount.

Här hittar du en  ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.