April 4

Nominellt belopp, vad är det? – Förklaring och definition av nominella värden

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Nominellt belopp

Nominellt belopp (nominellt värde) är det belopp som ett värdepapper är utställt på. Värdepapper är oftast utställda med ett nominellt värde. Nominellt värdet är alltså det ursprungliga värdet.
Detta garanterar innehavaren av värdepappret, som exempelvis kan vara en obligation, att denne får tillbaka värdepappret på slutdagen till detta ursprungliga beloppet. Har utfärdaren gått i konkurs så går naturligtvis inte.  Innehavaren av t ex en obligation är garanterad att få tillbaka det nominella beloppet på förfallodagen givet att utställaren inte går i konkurs.

Nominellt värde

På en aktie är det nominella beloppet aktiens ursprungsvärde. En aktie får oftast sitt nominella belopp när bolaget bildas. Detta belopp har en direkt anknytning till bolagets aktiekapital i balansräkningen.
Nominellt värde har alltså olika betydelser i olika sammanhang. Det nominella värdet på en aktie är aktiens ursprungsvärde. På en obligation är nominellt värde det obligationen löses in emot på inlösendagen. Det är samma sak om det värde man får tillbaka när löptiden är slut.
Nominellt belopp är också det värde som exempelvis en aktie bidrar till företagets aktiekapital. Med andra ord är nominellt belopp en akties andel i aktiekapitalet.

Parivärde

Man kan säga att parivärde är detsamma som nominellt belopp. Om värdepappret står i ”pari” så innebär det att priset är samma som det ursprungliga värdet.
Nominellt belopp betyder på engelska nominal amount eller nominal value. Nominellt belopp kommer ursprungligen från latinets ord nomen som betyder
namn.Synonymer till Nominellt belopp är pari.

Här hittar du en  ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Förmånstagarförordnande, vad betyder det? – Förklaring av förmånstagarförordnanden

Förmånstagarförordnande, vad betyder det? – Förklaring av förmånstagarförordnanden

Rörlig växelkurs, vad är det?

Rörlig växelkurs, vad är det?