Mkr, vad står det för? – Vad betyder förkortningen?

Mkr är en förkortning och står för miljoner svenska kronor.

En mkr är detsamma som 1 000 000 eller 106.

Ibland stöter man också på att mkr det betyder megakronor.

Mdkr är en förkortning och står för miljarder kronor.

Här hittar du en ordlista inom både ekonomi, trading och finans i Sverige. En ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.