September 23

Mkr, vad betyder förkortningen? – Förkortning av miljarder kronor

Last Updated on 11 April, 2023 by Håkan Samuelsson

Mkr, vad står det för?

Mkr är en förkortning och står för miljoner svenska kronor.
En mkr är detsamma som 1 000 000 eller 106.

Ibland stöter man också på att mkr det betyder megakronor.

Mdkr är en förkortning och står för miljarder kronor.

Här hittar du en ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Related Posts

Prova Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Alla portföljer på Samuelssons Rapport är uppdaterade inför januari 2023

Alla portföljer på Samuelssons Rapport är uppdaterade inför januari 2023

Kryptoaktier – Resultat (En portfölj med kryptoföretag)

Kryptoaktier – Resultat (En portfölj med kryptoföretag)