April 5

IS-kurvan, vad är det? – definition och förklaring av IS-kurvor

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

IS-kurvan

IS-kurvan är en kurva som lutar negativt och en LM-kurva är en kurva som lutar positivt.
IS står för investment på engelska vilket betyder investering på svenska. Den andra bokstaven står för savings vilket betyder sparande på svenska.
IS och LM kurvorna kommer ursprungligen från den Keynesianska korsmodellen och som är en vidareutveckling av den. Den visar vilken ränta som krävs vid varje given BNP för att varumarknaden skall vara i jämvikt. En förändring i statliga utgifter (G eller T) förskjuter IS-kurvan.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Blanka OMX index – strategi

Blanka OMX index – strategi

Oslobörsen – Buy the fucking dip!

Oslobörsen – Buy the fucking dip!