September 26

Hembudsklausul, vad är det? – definition och förklaring av hembudsklausuler

Last Updated on 25 July, 2022 by Håkan Samuelsson

Hembudsklausul

Hembudsklausul innebär att exv. en aktieägare kan ha rätt att lösa in aktier som övergått till en ny ägare. Reglerna kring detta återfinns i kapitel 4 § 27-28.
Genom en hembudsklausul kan du begränsa den fria rätten att överlåta aktier fritt.
Hembudsklausul betyder då att en tidigare aktieägare eller annan person har rättighet att återköpa en aktie som någon annan fått genom exempelvis testamente, arv, köp, gåva, byte eller bodelning.
Med hembud menas att aktieägarna ska vara berättigade att utan undantag lösa in aktier som har övergått till någon annan.
Hembudsklausul kallas ibland också för hembudsförbehåll.
Hembudsklausul heter på engelska refusal clause.
Här hittar du en ordlista inom både ekonomi, trading och finans i Sverige. En ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Related Posts

Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Omkostnadsbelopp På Aktier?

Omkostnadsbelopp På Aktier?

Tillgång och efterfrågan, vad betyder det? – Vilka faktorer styr och när råder marknadsjämvikt?

Tillgång och efterfrågan, vad betyder det? – Vilka faktorer styr och när råder marknadsjämvikt?