Peer-to-peer (P2P), vad betyder det? Definition och förklaring

Peer-to-peer (P2P) computing eller nätverk är en person (eller en part) som är jämlik andra i en grupp eller ett nätverk. Ett så kallat icke-hierarkiskt nät eller datornätverk av sammankopplade noder som inte kommunicerar enligt klient-server modellen.

Peer-2-Peer (P2P) är en kommunikationsmodell som innebär att alla parter inom ett nätverk har samma rättigheter. Den här modellen har länge använts flitigt inom datasammanhang och har nu förts över till sociala och ekonomiska sammanhang.

En nod benämns ibland ”servent”, från en. server-client, eftersom varje individuell dator kan betraktas som både en värd- och klientdator, eller server och klient.

Läs mer här om Peer-to-peer:

Artikel 1

Artikel 2

Här hittar du en ordlista inom både ekonomi, trading och finans i Sverige. En ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.