Last Updated on 7 October, 2021 by Håkan Samuelsson

Kapitalmarknaden, vad är det? – definition och förklaring

Kapitalmarknaden är ett samlingsnamn på aktiemarknad och kreditmarknad.
Både aktiemarknaden och obligationsmarknaden är delar av kapitalmarknaden.
En kapitalmarknad används när företag behöver ha in kapital från investerare.
Kapitalmarknadens primära roll är att kanalisera resurser från sparare till låntagare.
En synonym till kapitalmarknaden är finansmarknaden.
Kapitalmarknaden betyder på engelska The capital market.
Här hittar du en ordlista inom både ekonomi, trading och finans i Sverige. En ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Följ Oss På Twitter