February 9

Kapitalmarknaden, vad är det? – förklaring av kapitalmarknader

Last Updated on 10 February, 2024 by Håkan Samuelsson

Kapitalmarknaden, vad är det? – definition och förklaring

Kapitalmarknaden är det ekonomiska system som gör det möjligt för en person att köpa eller sälja ett finansiellt instrument för att göra investeringar. Det är ett globalt system som stöder handel med alla typer av finansiella tillgångar som aktier, obligationer, derivat och andra finansiella instrument. Kapitalmarknaden gör det möjligt för investerare att få tillgång till ett bredare utbud av investeringsmöjligheter och ge dem en plattform för att ta rätt beslut. Det ger också investerare möjlighet att investera i en mängd olika finansiella instrument som aktier, obligationer, derivat, kontanter och guld. Det är ett av de mest lönsamma finansiella systemen som ger investerare möjlighet att öka sin avkastning.

Kapitalmarknaden är ett samlingsnamn på aktiemarknad och kreditmarknad.
Både aktiemarknaden och obligationsmarknaden är delar av kapitalmarknaden.

En kapitalmarknad används när företag behöver ha in kapital från investerare.
Kapitalmarknadens primära roll är att kanalisera resurser från sparare till låntagare.
En synonym till kapitalmarknaden är finansmarknaden.

Kapitalmarknaden betyder på engelska The capital market.
Här hittar du en ordlista inom både ekonomi, trading och finans i Sverige. En ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Related Posts

Vad är VWAP? – En förklaring och definition

Vad är VWAP? – En förklaring och definition

Vad betyder inventering?

Vad betyder inventering?

Vad betyder intäkter?

Vad betyder intäkter?

Vad betyder reskontra?

Vad betyder reskontra?