Schablonintäkt, vad är det? – Förklaring och definition

Schablonintäkt beräknas genom att kapitalunderlaget multipliceras med statslåneräntan (den 30 november året före beskattningsåret) plus 1 procentenhet. Som lägst ska dock schablonintäkten beräknas till 1,25 procent av kapitalunderlaget.

Så här skriver skatteverket om schablonintäkt.

Schablonintäkt heter på engelska standard income.

Här hittar du en ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Utbildningar

inom Trading och Investeringar?