February 14

Bruttoinvestering, vad är det? – definition och förklaring av bruttoinvesteringar

Last Updated on 17 February, 2024 by Håkan Samuelsson

Bruttoinvestering

Bruttoinvestering avser nyinvesteringar samt ersättningsinvesteringar före avdrag.
Bruttoinvesteringar ökar realkapitalet och skapar ökade möjligheter till högre produktion.
Bruttoinvesteringen kan räknas ut genom att man tar Nettoinvesteringen och adderar det med värdet av kapitalförslitningen under samma period.
Bruttoinvestering omfattar följande:

  • fast bruttoinvestering
  • lagerinvestering
  • värdeföremål (anskaffning minus avyttring).

Bruttoinvestering betyder på engelska gross investment.
Här hittar du en ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Related Posts

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Vad är VWAP? – En förklaring och definition

Vad är VWAP? – En förklaring och definition

Vad betyder pantbrev?

Vad betyder pantbrev?