November 6

Bruttoinvestering, vad är det? – definition och förklaring av bruttoinvesteringar

Last Updated on 11 April, 2023 by Håkan Samuelsson

Bruttoinvestering

Bruttoinvestering avser nyinvesteringar samt ersättningsinvesteringar före avdrag.
Bruttoinvesteringar ökar realkapitalet och skapar ökade möjligheter till högre produktion.
Bruttoinvesteringen kan räknas ut genom att man tar Nettoinvesteringen och adderar det med värdet av kapitalförslitningen under samma period.
Bruttoinvestering omfattar följande:

  • fast bruttoinvestering
  • lagerinvestering
  • värdeföremål (anskaffning minus avyttring).

Bruttoinvestering betyder på engelska gross investment.
Här hittar du en ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Alla portföljer på Samuelssons Rapport är uppdaterade inför januari 2023

Alla portföljer på Samuelssons Rapport är uppdaterade inför januari 2023

Alfa och Beta: en guide för nybörjare

Alfa och Beta: en guide för nybörjare