Bruttoinvestering

Last Updated on 8 september, 2021 by Håkan Samuelsson

Bruttoinvestering

Bruttoinvestering avser nyinvesteringar samt ersättningsinvesteringar före avdrag.
Bruttoinvesteringar ökar realkapitalet och skapar ökade möjligheter till högre produktion.
Bruttoinvesteringen kan räknas ut genom att man tar Nettoinvesteringen och adderar det med värdet av kapitalförslitningen under samma period.
Bruttoinvestering omfattar följande:

  • fast bruttoinvestering
  • lagerinvestering
  • värdeföremål (anskaffning minus avyttring).

Bruttoinvestering betyder på engelska gross investment.
Här hittar du en ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Följ Oss På Twitter