Bruttoinvestering, vad betyder det? – definition och förklaring

Bruttoinvestering avser nyinvesteringar samt ersättningsinvesteringar före avdrag.

Bruttoinvesteringar ökar realkapitalet och skapar ökade möjligheter till högre produktion.

Bruttoinvesteringen kan räknas ut genom att man tar Nettoinvesteringen och adderar det med värdet av kapitalförslitningen under samma period.

Bruttoinvestering omfattar följande:

  • fast bruttoinvestering
  • lagerinvestering
  • värdeföremål (anskaffning minus avyttring).

Bruttoinvestering betyder på engelska gross investment.

Här hittar du en ordlista inom både ekonomi, trading och finans i Sverige. En ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.