April 4

Bruttoinvestering, vad är det? – definition och förklaring av bruttoinvesteringar

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Bruttoinvestering

Bruttoinvestering avser nyinvesteringar samt ersättningsinvesteringar före avdrag.
Bruttoinvesteringar ökar realkapitalet och skapar ökade möjligheter till högre produktion.
Bruttoinvesteringen kan räknas ut genom att man tar Nettoinvesteringen och adderar det med värdet av kapitalförslitningen under samma period.
Bruttoinvestering omfattar följande:

  • fast bruttoinvestering
  • lagerinvestering
  • värdeföremål (anskaffning minus avyttring).

Bruttoinvestering betyder på engelska gross investment.
Här hittar du en ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Köp dippar framgångsrikt med XACT Bull eller OMX30

Köp dippar framgångsrikt med XACT Bull eller OMX30

Köp OMX index i stark uppgångsfas – robust avkastning sedan IT kraschen för över 20 år sedan

Köp OMX index i stark uppgångsfas – robust avkastning sedan IT kraschen för över 20 år sedan