April 4

Ny teknik-fonder – Nutidens kursraketer

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Ny teknik-fonder köper aktier i bolag med produkter och/eller tjänster med ett högt teknikinnehåll. Det är en ganska bred kategori. Vilken typ av bolag som ingår varierar från fond till fond. Gemensamt för alla fonder inom kategorin är att de domineras av växande bolag i teknikens framkant.

Vad är ny teknik-fonder?

Vad som menas med ny teknik varierar mellan fonderna. Alla de bästa fonderna inom kategorin investerar i teknikrelaterade bolag. Det är definitionen av teknik som varierar. Bland de sektorer som kan ingå finns IT, teknisk utrustning, Internetteknik, halvledare och industriteknik.

Det handlar ofta om kraftigt växande bolag – både små och stora. Även lite mindre uppenbara tekniska områden som läkemedel, medicinsk teknik och miljöteknik kan ingå. Vissa ny teknik-fonder har en investeringsstrategi som kallas för TIME, vilket står för Telecom, Information, Media, Entertainment.

Det är en inte allt för tokig inriktning eftersom många teknikbolag är verksamma inom media- och nöjesbranschen. Några exempel är jättar som Alphabet, Microsoft, Apple och Netflix. Dessa fonder investerar sällan i förhoppningsbolag. De flesta fonder ställer höga krav på att bolagen ska vara vinstdrivande och ha starka kassaflöden, även om det förekommer undantag.

Här kan du läsa mer om våra försök att hitta de bästa fonderna.

Ny teknik – utveckling

Ny teknik har haft en fantastisk resa de senaste åren. Det har gått så bra att många analytiker börjat likna utvecklingen med IT-bubblan år 2000. Andra har kritiserat jämförelsen och menar att dagens teknikbolag har helt andra intäktsmodeller och ofta är vinstdrivande, till skillnad från IT-bubblans förhoppningsbolag.

Fonder inom denna sektorn jämförs ofta med jämförelseindexet MSCI World/Information Technology. De senaste 10 åren har detta index ökat med 18,63 procent per år, vilket är mycket starkt. Världsindex har under samma period stigit med drygt 13 procent varje år. De senaste 5 åren har utvecklingen för teknikindexet varit drygt 15 procent per år och de senaste tre åren var utvecklingen nästan 23 procent per år. Om vi tittar på utvecklingen sedan indexets start 2001 är den inte lika imponerande. Den årliga tillväxten var bara drygt 5 procent, ungefär lika mycket som världsindex under samma period.

Dem stötte på motstånd för ett par år sedan. Höga värderingar, oro inför konjunkturläget och frågetecken i vissa rapporter fick marknaden att skaka. Teknikaktierna föll starkt för att sedan återhämta sig igen underpåföljande år.

Så hittar du bra ny teknik-fonder

Det finns cirka 225 fonder att välja bland. Det är emellertid bara drygt 40 av dessa som är tillgängliga för svenska småsparare. Ett första steg är att fokusera på de billigare fonderna i kategorin. Den genomsnittliga förvaltningsavgiften ligger på cirka 1,8 procent, vilket är rätt så mycket.

En hög förvaltningsavgift äter upp avkastningen utan att nödvändigtvis innebära att fonden är bättre än övriga fonder i samma kategori. Den dyraste fonden kostar nästan 3 procent vilket är dyrt. Som tur är finns det flera utmärkta teknik-fonder som inte kostar mer än 1-1,5 procent. Titta bland de billigaste och bästa fonderna, läs på om deras inriktning och om vem som förvaltar fonden.

Du kan även fundera på om du vill satsa på en bred fond som investerar i hela världen eller en fond som riktar in sig på ett visst område. Många ny teknik-fonder har en naturlig gravitation mot de stora amerikanska teknikbolagen. Det finns även fonder som lägger större vikt på teknikbolag i Sverige eller Norden.

Hur ska man spara i ny teknik?

Ny teknik ger möjlighet till hög avkastning i takt med att utvecklingen går framåt. Samtidigt bör du vara medveten om att det är en sektor som är förknippad med hög risk. Den starka utvecklingen behöver inte nödvändigtvis innebära att det är en bubbla men fallhöjden i denna typ av fonder är högre än för till exempel globalfonder. Om du är riskvillig och har en lång sparhorisont kan du med fördel tillägna en liten del av portföljen åt denna sektor.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Vad är fonder?

Vad är fonder?

Fondavgifter: Allt du behöver veta om fondernas avgifter

Fondavgifter: Allt du behöver veta om fondernas avgifter