April 4

Rysslandsfonder: Komplement i portföljen?

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Rysslandsfonder investerar främst i ryska aktier. Vissa fonder investerar även i de andra länderna i förre detta Sovjetunionen. Rysslandsfonder innehåller många bolag inom sektorerna råvaror och energi. Det ger möjlighet till stark avkastning när råvarumarknaden är stark. På motsvarande vis förekommer stor risk för fall när råvarorna sjunker i pris.

Vad är Rysslandsfonder?

Rysslandsfonder investerar främst i aktier som är noterade på Moskvabörsen. Ryssland är världens största land. Ändå är det inte i ens i topp-tio bland världens största ekonomier. Moskvabörsen är långt ifrån att vara en av världens största börser. Däremot erbjuder denna marknad på spännande investeringsmöjligheter tack vare sin tillväxt.

Spänning är faktiskt helt rätt ord att använda. Rysslandsfonder är förknippade med hög risk. Det beror bland annat på att en stor del av Rysslandsfonderna är tungt viktade i sektorerna energi och råvaror. Dessa sektorer kännetecknas av hög volatilitet och starka uppgångar och nedgångar. Finanssektorn väger också ganska tungt.

Den politiska risken är stor i Ryssland. Det är ett land som gör en poäng av att inte hålla med de västerländska demokratierna i många frågor. Sanktioner mot Ryssland och annan politisk turbulens har ofta större inverkan på aktiekurserna än hur bolagen presterar. En motvikt till denna risk är att Moskvabörsens aktier har bland de högsta direktavkastningarna i världen, vilket ger ett stabilare kassaflöde för bästa fonderna.

Det finns över 100 Rysslandsfonder men bara cirka 25 av dem är tillgängliga för svenska småsparare. Flera Rysslandsfonder investerar inte bara i Ryssland utan även i andra länder från före detta Sovjetunionen. Idag går detta område under beteckningen OSS, vilket står för Oberoende Staters Samvälde, eller CIS på engelska. Här ingår inte baltstaterna, även om det finns Rysslandsfonder som även investerar där.

Här kan du läsa mer om våra försök att hitta de bästa fonderna.

Moskvabörsens utveckling

MSCI Russia Index har stigit med i snitt 24,8 procent per år sedan 1995. Det är en extremt stark utveckling. En stor del av utvecklingen skedde dock i början av denna period. De senaste 10 åren har indexet stigit med 17,51 procent varje år.

Avkastningen per år de senaste 5 och 3 åren är snarlik. Det är bra det också och jämförbart med utvecklingen på andra tillväxtmarknader.

Volatiliteten i MSCI Russia Index är hög, men den ligger på ungefär samma nivå som för snittet för tillväxtmarknader. Däremot visar historiken att fallhöjden ibland kan bli ganska stor. Rysslandsindex föll med hela 76,29 procent under en period 2008. Det är mycket. Rekordet på tillväxtmarknader som grupp är drygt 60 procent.

Så hittar du bra Rysslandsfonder

Det är ganska dyrt att köpa Rysslandsfonder. Den genomsnittliga förvaltningsavgiften för fondkategorin (de fonder som är öppna för svenska småsparare) ligger på drygt 1,8 procent. De dyraste Rysslandsfonderna kostar cirka 3 procent per år. Låt dig inte luras av förvaltningsavgifterna. En hög avgift betyder inte per automatik att fonden är bra. I själva verket finns det flera utmärkta fonder i denna kategori som inte kostar mer än cirka 1 procent.

Hur hittar man bra Rysslandsfonder? Börja leta bland de billigare bästa fonderna. Titta på vilken investeringsstrategi de har och vem som är förvaltare. Välj en fond där fondförvaltaren lyckats uppvisa goda resultat under en lång tid. En fond som alltid har presterat sämre än jämförelseindex kan knappast vara intressant. Bestäm dig också för om du vill ha en ren Rysslandsfond eller om du tycker att det förekommer anledningar att sprida på riskerna och köpa en fond som även investerar i grannländerna.

Hur ska man spara i Rysslandsfonder?

Rysslandsfonder är förknippade med hög risk. Investera i Ryssland om du specifikt tror på den framtida utvecklingen på den ryska marknaden. Endast en mycket liten del av portföljen bör ägnas åt Rysslandsfonder. Maximalt någon procent.

Om det är exponering mot råvaror och energisektorn du är ute efter kan det vara smartare att köpa en fond som specialiserar sig på dessa områden utan att vara begränsad till Ryssland. Ett alternativ är att spara i en bredare tillväxtmarknadsfond.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Vad är fonder?

Vad är fonder?

Fondavgifter: Allt du behöver veta om fondernas avgifter

Fondavgifter: Allt du behöver veta om fondernas avgifter