April 4

Frontier Markets-fonder

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Frontier markets-fonder köper aktier i länder förväntas bli framtidens tillväxtmarknader. Det handlar om länder med hög tillväxt. Utvecklingsmässigt ligger de någonstans mellan de underutvecklade länderna och tillväxtländerna.

Frontier markets-fonder/länder kallas även för frontierfonder, gränsmarknadsländer eller nya tillväxtmarknader. På engelska kallas de ibland för ”pre-emerging markets”.

Vad är Frontier markets?

Frontier markets fonder investerar i länder som har hög tillväxt och som förväntas tillhöra nästa generation av tillväxtmarknader (Emerging Markets). Många av dessa länder har ännu inte uppnått samma utvecklingsnivå som tillväxtländerna.

Fondförvaltare har olika definitioner på vad Frontier markets är. Antalet marknader i de bästa fonderna varierar från ett 30-tal upp till 120 länder. Som regel är det inte fråga om någon jämn fördelning mellan länderna. Istället finns det en tendens att fondförvaltarna väljer ut en, två eller tre marknader där fondens största innehav placeras.

Några av de mest populära frontiermarknaderna är Kuwait, Argentina, Vietnam, Marocko, Pakistan, Kuwait, Nigeria och Filippinerna. De regioner som brukar ingå är Afrika, Östeuropa, Asien, Latinamerika och Mellanöstern.

En rolig detalj är att man även kan investera i flera mindre Europeiska marknader genom frontierfonder. Om du till exempel vill investera i Kroatien, Serbien eller Rumänien finns det Frontier markets-fonder som inkluderar dessa marknader.

Man bör känna till att många av frontiermarknaderna kännetecknas av mindre stabila politiska system och korruption, vilket innebär en högre risk jämfört med mogna marknader.

Här kan du läsa mer om våra försök att hitta de bästa fonderna.

Utveckling för Frontier markets

Frontier markets-fonderna jämförs ofta med indexet MSCI Frontier Markets. Lustigt nog förekommer varken Pakistan eller Filippinerna (som är populära i svenska Frontier markets-fonder) med i detta index, vilket gör att jämförelsen haltar lite.

Sedan juni 2002 har detta index vuxit med drygt 7,7 procent per år. De senaste 10 åren har frontier markets stigit med knappt 8,6 procent varje år. Detta är inte särskilt starkt med tanke på den högre risken. Till saken hör att volatiliteten är hög. När det blir oroligt på världsmarknaderna flyr många investerare från Frontier markets, vilket får kurserna på fall.

När läget vänder igen är investerarna snabbt tillbaks. Det gör att kursutvecklingen kan bli explosiv när marknaden är på gott humör.

Så hittar du bra Frontier markets

Det finns drygt 90 Frontier markets-fonder. Svenska småsparare har cirka 20 fonder att välja bland. Det är fullt tillräckligt eftersom det finns flera bra fonder inom kategorin. Tyvärr är det dyrt att spara i Frontier markets-fonder. Snittavgiften ligger på drygt 2,4 procent per år.

De dyraste fonderna kostar nästan 3 procent. Fokusera i första hand på de billigaste Frontier markets-fonderna, men räkna med att få betala upp till den genomsnittliga förvaltningsavgiften inom kategorin för att hitta en bra fond.

Precis som med andra fonder bör du ta en titt på vem som förvaltar fonden och hur förvaltarens historik ser ut. Bestäm dig också för om du vill ha en smal fond som fokuserar på en eller några få marknader eller om du föredrar ett brett innehåll i din Frontier markets-fond.

Hur ska man spara i Frontier markets?

Frontier markets innebär en hög risk. Den höga volatiliteten gör att det krävs en mycket lång sparhorisont. Eftersom korrelationen mellan Frontier markets och utvecklade marknader är relativt låg kan denna typ av fond med fördel användas som riskspridning. Ägna inte mer än någon procent av portföljen åt Frontier markets och komplettera gärna med en tillväxtmarknadsfond.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Vad är fonder?

Vad är fonder?

Fondavgifter: Allt du behöver veta om fondernas avgifter

Fondavgifter: Allt du behöver veta om fondernas avgifter