April 4

P/E Tal – Allt Du Behöver Veta – Räkna Ut P/E-Talet Med Exempel & Video

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Allt Du Behöver Veta Om P/E Tal (Räkna Ut P/E Tal Med Exempel)

Du som någon gång intresserat dig för aktiehandel har säkerligen stött på uttrycket P/E Tal. Men kan du besvara frågan, “Vad är ett P/E tal?”. I denna artikel kikar vi närmare på denna fråga. P/E står för förkortningar för de engelska orden price samt earning, vilket på svenska blir pris samt vinst per aktie för bolaget.

P E talet används inom fundamental analys för att identifiera köpvärda värdepapper. Genom att applicera utvärderingsmetoden på aktier listade på aktiebörsen, kan du enkelt skapa en bild rörande om aktien är köpvärd eller ej. För att en investerare ska kunna få tillbaka sin investering och mer där till, krävs det att analysen är noggrann.

Läs vidare för att lära dig allt du behöver veta om P/E talet. Efter att ha läst artikeln kommer du bland annat kunna hitta p/e tal avanza och mycket mer som:

  • Hur man hittar ett p/e talet i en årsredovisning
  • P/E tal historik
  • Vad är p/e tal
  • Vad betyder p
  • Vad är ett bra p/e tal
  • Exempel beräkna p/e tal

Men innan vi går in på dessa punkter, låt oss kika på hur läget ser ut på Avanza. Vilka aktier kan du handla där som har ett lågt p/e tal?

Aktier med lågt P/E tal – Avanza

En av de två största börsmäklarna i Sverige är Avanza. Genom att skapa ett konto hos dem kan du på ett pålitligt och enkelt sätt handla aktier, både i Sverige och globalt. Branschen är utsatt för hård konkurrens, och det har föranlett att tjänsterna som erbjuds hos både dem, likväl som hos Nordnet, är fenomenala.

Bland alla de tjänster som erbjuds, finns en funktion som låter dig sortera företag baserat på price earnings kvoten. Nedan återfinns en bild från hemsidan som visar några av de företag på Stockholmsbörsen som har lågt p/e tal.

Klicka på bilden om du vill ta dig till Avanzas analyssidor.

Avanza P/e Tal

Som du ser har vissa företag p/e tal på minus, något som kan tänkas vara märkligt. Men vid närmare eftertanke så innebär det att dessa företag faktiskt förlorar pengar, eftersom vinsten per aktie är negativ. Om det låter märkligt kommer det att bli klarare när du läser mer om vad p e talet är för något längre ned i denna text.

P/E tal som är minus (negativt)

Ett P/E-tal på minus är ett företag som förlorar pengar, eftersom vinsten per aktie är negativ. Om ett bolag går med förlust kan man inte räkna ut P/E-talet eftersom det inte finns någon årsvinst att räkna med i formeln för P/E-talet. Ett företag som går med minus idag kan givetvis gå med vinst och hamna plus senare ett annat år.

Vad är p/e tal – ett nyckeltal

Nyckeltal är viktiga för alla investerare som vill handla aktier och värdepapper. Dessa används nämligen till att skapa en kvantitativ bild över hur ett givet företag, eller en bransch mår. De kan också användas för att jämföra bolag gentemot varandra och därigenom hitta köpvärda bolag. Med andra ord är det ett verktyg för att skapa en värdering av bolaget du utvärderar. Ett alternativ till fundamental analys är att använda teknisk analys, vilket även kan användas som ett komplement.

P E, står för price earnings. Ofta benämns det också helt enkelt som price earnings av de som är insatta i bolagsanalys. Price syftar till priset per aktie, e står för earnings. För att beräkna ett p/e tal behöver du veta bolagets vinst per aktie samt dess aktiekurs. Beräkna p/e formel följer nedan.

P/E tal formel: P/E tal = Aktiekurs / Vinst per aktie

Om du vill använda p/e talet för att värdera bolag aktier måste du alltså ta aktiekursen genom vinsten per aktie. Därigenom får du kvoten mellan aktiekursen och bolagets vinst, price earnings.

Vinsten i sig säger inte allt om ett företag. Därför kan du komplettera din analys med bland annat peg vial. Senare kommer vi att kika på ett exempel för hur du kan beräkna nyckeltalet för ett företag listat på Stockholmsbörsen. Det hjälper för att få ett bättre grepp om hur du själv kan använda verktyget för att investera dina egna pengar. Där utöver ska vi ta en titt på historiska p e tal Stockholmsbörsen.

Innan vi börjar med exempel på hur du räknar ut p e talet, ska vi gå igenom vad som är ett högt p e tal. Även andra termer som är relevanta för att tolka kvoten och skapa rimliga förväntningar på framtida investeringar belyses.

Vad betyder P i P/E/tal?

En av de vanligaste frågorna som rör p/e talet är, vad betyder p?

P står för aktiekursen och placeras i täljaren för att beräkna värdet på kvoten. Vi kommer senare att titta närmare på det med tydliga exempel. Anledningen till att man skriver P/E snarare än A/E är att förkortningen härleds ur de engelska uttrycket, där p symboliserar price.

Vad visar ett P/E tal?

Kanske minns du att skoltiden kunde innebära frustration för att man inte förstod varför man skulle lära sig vissa saker? Visst kan du fråga du “Hur räknar man ut P/E tal?”, men om du inte kan tolka talet, vad är det då värt?

När du beräknat p e talet kan du få en hint om ifall det är en undervärderad aktie du utvärderar. Price earning indikerar nämligen hur mycket du betalar för bolagets vinst per aktie. Detta eftersom du dividerar aktiekursen med bolagets vinst per aktie för att beräkna kvoten.

Ett högt p, alltså ett högt pris, förväntas höja värdet på kvoten. Om bolagets vinst per aktie är hög, förväntas p e tal aktier bli lägre. Men vad är ett högt p/e tal?

Högt eller lågt p/e tal – så tolkar du p/e talet

Som sagt, att kunna beräkna p e tal är inte mycket värt om du inte kan tolka det. På aktiebörsen finns det företag som har höga värden på kvoten, likväl som bolag med låga och i vissa fall negativa värden. Det vanligaste utfallet av beräkningen ska sägas vara ett positivt värde.

Men det är många som under lång tid funderar över vad ett högt p e tal är, och vad som kan anses vara ett lågt p/e tal.

Detta varierar mellan olika branscher och vad bolaget har för framtidsutsikter.

P-E Talet i tillväxtbolag är högre

Något som utmärker bolag med hög förväntad tillväxt är att i regel har ett högre värde på kvoten än vad pe tal Stockholmsbörsen i övrigt har. Det förklaras av att dessa bolag befinner sig i en tillväxtfas och förväntningarna på den framtida vinsten är hög.

De höga förväntningarna rättfärdigar ett högre pris på bolaget, vilket medför att aktiekursen går upp. En hög aktiekurs innebär att täljaren i kvoten är hög. Alltså blir värdet på kvoten högre än för företag som redan etablerat sig och går med vinst redan. Dessa har nämligen inte lika höga förväntningar på framtida tillväxt.

Vad är ett lågt P/E tal? – Låg kvot indikerar undervärderat bolag

Vad som är ett lågt P/E tal är inte hugget i sten. Det är istället upp till varje enskild investerare att skapa sig en uppfattning om vad som är ett högt respektive lågt värde. Men vad säger teorin? Finns det någon vägledning?

En tumregel är att genomföra beräkningen för flera bolag i samma sektor och jämföra dessa med varandra. Genom att ställa olika företag i förhållande till varandra, tillskriver du mer värde till den fundamentala analysen. Detta som ett resultat av att du nu har skapat ett riktmärke.

 

Exempelvis kanske Google har ett högre P/E tal än Yahoo. Det kan bero på att aktien är högt värderad eftersom investerare förväntar sig att Google i framtiden ska tjäna mer pengar. Alltså är täljaren högre.

Den alternativa tolkningen är att Google är övervärderat, och att Yahoo är mer köpvärd eftersom du betalar mindre för varje andel av bolagets vinst per aktie. Vilket företag som är mest köpvärt är upp till dig som investerare att avgöra.

Med den kunskapen kanske du är undrande över “Var hittar jag P/E talet?“.

Hitta P/E talet i en årsrapport – (så beräknar du ett p/e talet)

För de flesta som vill börja med fundamental analys kan det vara svårt att exakt hur de ska gå till väga. Är du kanske en av dem som frågat dig vart i bolagets årsrapport du kan hitta den information du behöver?

De flesta nyckeltal kräver att du själv genomför beräkningar genom att hitta data i bolagets årsrapport som du omvandlar. Med andra ord är det första steget i att utföra beräkningen att öppna ett givet företags finansiella rapport och börja där. För att hitta lite inspiration till vilka nyckeltal du kan inkludera i din egen fundamentala analys, rekommenderar vi att du kikar in på vår artikel om de bästa nyckeltalen.

De goda nyheterna för dig som vill börja att likväl Nordnet som Avanza tillhandahåller informationen, likt vi såg i listan ovan. Således kan du klicka in hos någon av dem för att hitta information som du kan använda, och kanske helt slippa räkna själv.

Räkna ut p/e tal – Kalkylera

Om du själv vill beräkna p e talet, kanske för att öva på att hitta informationen, väljer du först ut ett lämpligt bolag. Därefter navigerar du dig till de finansiella rapporterna som i regel finns under fliken investor relation på företagets hemsida. Här finns mycket information utöver finansiell data som du kan använda dig av i din bolagsvärdering. Bland annat finns VD:ordet att tillgå, där företagsledaren ger sin syn på bolaget och marknaden.

Värdera företag kalkylator
Värdera företag kalkylator

När du väl har identifierat den finansiella data som du behöver, genomför du dina beräkningar och tolkar resultatet. Som vi tidigare nämnt är det bra att göra beräkningarna för flera olika bolag, och jämföra resultatet för att underlätta tolkningen.

För att du ska få en tydligare bild av hur du själv går till väga för att beräkna kvoten, låt oss ta ett exempel på hur du räknar ut p e talet.

Exempel på uträkning av p/e talet

I vårt exempel beräkna p/e tal väljer vi att kika på det stora svenska industri företaget Sandvik. De släppte sin årsrapport för 2019 den 13 mars 2020. Den dagen värderade aktiebörsen Sandviks aktie till 127,3 kronor enligt Nordnets historiska data.

Formeln för att utföra beräkningen är alltså, som vi nämnde ovan:

P/E tal = Aktiekurs / Vinst per aktie

Aktiekursen har redan identifierats, 127,3 kronor, så täljaren är klar. Således kvarstår att rota fram värdet på nämnaren, vinst per aktie. Vi öppnar Sandviks årsrapport och scrollar ner till den finansiella data som tillhandahålls. Sandvik rapporterar i kronor, vilket innebär att vi inte behöver konvertera valutakursen för att utföra vår beräkning. Detta skiljer dem från andra bolag, som exempelvis många spelbolag. Dessa rapporterar nämligen i Euro eller Brittiskt pund.

Årsredovisning
Årsredovisning

Som du kan se i bilden rapporterar Sandvik en vinst per aktie för 2019 motsvarande 6,81SEK. Värdet på nämnaren i beräkningen av kvoten avseende P E talet är alltså 6,81SEK. Så låt oss placera input variablerna i formeln och se vilket värde som genereras.

P E Tal Sandvik = 127,3 / 6,81 = 18,69

Beräkningen visar att P E talet för Sandvik är 18,69. Men är det ett högt eller ett låg p/e tal? Låt oss jämföra p/e tal börsen med ett annat industribolag, Trelleborg.

Trelleborgs senaste årsredovisning offentliggjordes den 19:de mars 2019, och återfinns på bolagets webbplats. I den framgår det att företagets vinst per aktie var -0,73 kronor. Med andra ord gjorde Trelleborg förlust under 2019.

Input variabel PE tal
Input variabel

Vi vänder oss återigen till Nordnets historiska data och identifierar aktiekursen för rapportdagen, 95,52SEK. Beräkningen ger följande:

P E Tal Trelleborg = 95,52 / -0,73 = -130,85

Som du kan se är det ett negativt värde på kvoten för Trelleborg. Vad som är ett högt eller lågt pe tal är alltså upp till den enskilda investeraren att avgöra. Men genom att beräkna kvoten för två företag, ser vi att ett företag är närmare det genomsnittliga P/E talet på aktiebörsen än det andra. Och vi kan fastslå att den investerare som köper aktier i Trelleborg tror att utvecklingen i företaget kommer att vända, eftersom han investerar med hög risk i Trelleborg som inte gör vinst.

Vad är ett bra P/E-tal?

Det beror på vilken branch man tittar på och en del andra faktorer som vi visat på i denna artikeln. Men det brukar vara så ett bra P/E tal kan ligga omkring: 15-25. Men som sagt, denna siffran kan inte användas överlag utan man måste titta på många faktorer innan man kan få en klar bild.

Rullande P/E tal

Ett sätt att skapa en tydligare bild av hur bolaget värderas kan du beräkna ett genomsnitt. Det innebär att du utför beräkningen av P E talet för ett givet antal år bakåt i tiden. Därefter tar du ett genomsnitt av tal p e. Det kan ge dig en känsla för hur aktiebörsen värderar företagets nuvarande vinst i förhållande till historiska resultat. Kanske kan du se om tilltron till styrelsen, eller en ny affärsmodell, har förändrats genom denna kvantifiering?

Snitt P/E Stockholmsbörsen – Historiska

Det rullande P/E talet kan användas för att få en tydligare bild för vart ett bolag står idag, i förhållande till historiska värderingar. Men hur har börsens förväntningar på aktiebolagen förändrats över tid?

I stora drag kan man säga att börsens värdering av bolagen har stigit i stadig takt. Det beror på att värdet på aktiebolagen som handlas på aktiebörsen har stigit snabbare vinsttillväxten. Således har täljaren vuxit snabbare än nämnaren, vilket ger ett generellt sett högre värde på kvoten.

Medelvärdet för P/E talen för Stockholmsbörsen historiskt är 14. För amerikanska SP500 så är P/E talet 15,7. Man brukar säga att den svenska aktiemarknaden i snitt brukar röra sig mellan 15-20 i P/E-tal.

Medelvärdet P/E talet för Stockholmsbörsen - historiska

Medelvärdet P/E talet för marknaden – historiskt

P/E talen för amerikanska SP500

P/E talet för S&P är 15,7.

 

Komplettera P E talet med PEG

Ett bra sätt att göra en fullständig företags analys, och skapa en bra bild, är att jämföra p e talet med pe tal börsen i allmänhet. Men du kan också komplettera analysen med fler viktiga komponenter, som peg tal. Det är trots allt inte bara bolagets vinst som räknas, utan också vad du får tillbaka på sikt. Därför kan komplettera bolagsanalysen med ett annat populärt verktyg, peg talet. Det tar nämligen tillväxttakten i åtanke och ger en bild av vart företaget är på väg och vad du kan förvänta dig imorgon.

En av de många fördelar som det innebär att inkludera fler än bara ett specifikt tal när du värderar en aktie, är den ökade förståelsen. En enskild aktie kan se jättebra ut om du endast tittar på en variabel. Men genom att ha fler infallsvinklar förbättras din analys. Kanske är det inte så farligt att just det utvalda bolaget hade ett högt p e när andra variabler såg lovande ut?

Företag som går med vinst tenderar också att attrahera investerare. En aktie kan där med handlas upp eftersom flera utdelningsinvesterare vill ha bolag med hög vinst per aktie som kan delas ut. Den höga efterfrågan kan medföra att p e talet blir högre.

Ytterligare en bra indikator för att värdera ett bolag är p/b tal, price book value. Till skillnad från p e talet dividerar du inte med vinsten per aktie, utan med bokfört värde. Talet ger en uppfattning om hur aktiemarknaden värderar företaget i förhållande till dess bokförda värde. Således finns det en signifikant skillnad mellan tal p e och price book value.

P/E tal för investmentbolag

Ett investeringsobjekt som blivit populärt under de senaste åren är investmentbolag. Dessa företag har som affärsidé att investera i andra företag och göra dem mer lönsamma. Att köpa en aktie i ett investmentbolag kan liknas med att köpa aktivt förvaltade fonder, men utan den dyra fondavgiften.

Baserat på en beräkning av p/e-tal är somliga investmentbolag fantastiska investeringar, som exempelvis Kinnevik vars p/e tal är lite drygt 4,91. Men kom ihåg att bredda din egen analys och inte stirra dig blind på en variabel, som ett investmentsbolags p/e tal.

Summering av P/E Talet

Genom att analysera finansiell data i flera företag kan du som investerare skapa en bra bild över köpvärda aktier. Bland annat genom att undersöka bolagets vinst och beräkna nyckeltal. Ett av dessa är P E talet, en kvot där P står för price och E för earnings. Förkortningen står för price earnings och det är så branschfolk benämner p e talet.

Beräkningen sker enligt formeln nedan:

Aktiekurs / Vinst per aktie

För att beräkna kvoten placerar du aktiekursen i täljaren och dividerar med bolagets vinst, per aktie. Om företaget går med bra vinst ökar värdet på nämnaren och gör att kvoten blir relativt lägre. Det ger dig som investerare en bättre möjlighet att göra vinst på din investering. Ett företag med låg vinst får i regel en högre kvot.Med andra ord, lågt p e är i teorin eftersträvansvärt. Men du ska inte stirra dig blind på e tal p utan kombinera analysen. Vad är ett bra p/e tal är alltså väldigt svårt att säga, men tolka det själv och förbättra sannolikheten att göra vinst på dina investeringar.

Relaterad läsning:
Lästips: Värdera en aktie? | Räkna ut aktiekurs & undervärderade aktier

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Vad Är Ett P/S Tal? – Hur använder man detta nyckeltal?

Vad Är Ett P/S Tal? – Hur använder man detta nyckeltal?

Nyckeltal | Bästa nyckeltalen för aktier och aktieanalys

Nyckeltal | Bästa nyckeltalen för aktier och aktieanalys