July 6

Ränteparitet, vad betyder det? förklaring och definition av räntepariteter

Last Updated on 6 July, 2022 by Håkan Samuelsson

Ränteparitet

Ränteparitet är detsamma som det starka sambandet mellan penningpolitiken och valutapolitiken. Man kan även använda ordet ränteparitetsvillkoret. Man kan även uttrycka det som att det försöker förklara utvecklingen i olika valutakurser i förhållande till relativa räntor mellan olika länder.
Ränteparitetsvillkoret innebär att den avkastning en investerare kan få genom att sätta in i sina pengar på banken i Sverige bör vara ungefär lika stor som den avkastning investeraren kan få genom att sätta in pengarna i en bank i ett annat land.
Ränteparitet är med andra ord sambandet mellan priser och/eller räntor. Ränteparitet innebär att räntan kommer vara lika hög i två olika länder om hänsyn tas till förväntad växelkursförändring och riskskillnad.
Avkastningen man får genom att sätta in pengar i utlandet beror dels på den utländska räntan, dels på den växelkursförändring som äger rum medan pengarna är placerade i utlandet.
När räntan är relativt lägre i Sverige än i andra länder, kommer placerare sälja sina placeringar i kronor och i stället placera i utländska valutor. Kronan blir då billigare (depreciering).

Ränteparitet

Här hittar du en ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Related Posts

Alla portföljer på Samuelssons Rapport är uppdaterade inför juli 2022

Alla portföljer på Samuelssons Rapport är uppdaterade inför juli 2022

Väljer du det röda eller blåa pillret inom trading? –

Väljer du det röda eller blåa pillret inom trading? –

Bitcoin förklarad av Keanu Reeves

Bitcoin förklarad av Keanu Reeves

Nya händelser inom spelbranschen

Nya händelser inom spelbranschen