Ränteparitet

Ränteparitet är detsamma som det starka sambandet mellan penningpolitiken och valutapolitiken. Man kan även använda ordet ränteparitetsvillkoret. Man kan även uttrycka det som att det försöker förklara utvecklingen i olika valutakurser i förhållande till relativa räntor mellan olika länder.

Ränteparitetsvillkoret innebär att den avkastning en investerare kan få genom att sätta in i sina pengar på banken i Sverige bör vara ungefär lika stor som den avkastning investeraren kan få genom att sätta in pengarna i en bank i ett annat land.

Ränteparitet är med andra ord sambandet mellan priser och/eller räntor. Ränteparitet innebär att räntan kommer vara lika hög i två olika länder om hänsyn tas till förväntad växelkursförändring och riskskillnad.

Avkastningen man får genom att sätta in pengar i utlandet beror dels på den utländska räntan, dels på den växelkursförändring som äger rum medan pengarna är placerade i utlandet.

När räntan är relativt lägre i Sverige än i andra länder, kommer placerare sälja sina placeringar i kronor och i stället placera i utländska valutor. Kronan blir då billigare (depreciering).

 

Ränteparitet

Här hittar du en ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.