April 5

Ränteparitet, vad betyder det? förklaring och definition av räntepariteter

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Ränteparitet

Ränteparitet är detsamma som det starka sambandet mellan penningpolitiken och valutapolitiken. Man kan även använda ordet ränteparitetsvillkoret. Man kan även uttrycka det som att det försöker förklara utvecklingen i olika valutakurser i förhållande till relativa räntor mellan olika länder.
Ränteparitetsvillkoret innebär att den avkastning en investerare kan få genom att sätta in i sina pengar på banken i Sverige bör vara ungefär lika stor som den avkastning investeraren kan få genom att sätta in pengarna i en bank i ett annat land.
Ränteparitet är med andra ord sambandet mellan priser och/eller räntor. Ränteparitet innebär att räntan kommer vara lika hög i två olika länder om hänsyn tas till förväntad växelkursförändring och riskskillnad.
Avkastningen man får genom att sätta in pengar i utlandet beror dels på den utländska räntan, dels på den växelkursförändring som äger rum medan pengarna är placerade i utlandet.
När räntan är relativt lägre i Sverige än i andra länder, kommer placerare sälja sina placeringar i kronor och i stället placera i utländska valutor. Kronan blir då billigare (depreciering).

Ränteparitet

Här hittar du en ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Marknadsrisk, vad är det? – Förklaring och definition av marknadsrisker

Marknadsrisk, vad är det? – Förklaring och definition av marknadsrisker

Teckningskurs, vad är det? – Förklaring och definition av teckningskurser

Teckningskurs, vad är det? – Förklaring och definition av teckningskurser