Ränteparitet, vad betyder det? förklaring och definition

Ränteparitet är detsamma som det starka sambandet mellan penningpolitiken och valutapolitiken. Man kan ibland även använda ordet ränteparitets villkoret. Man kan även utrycka det som att det försöker förklara utvecklingen i olika valutakurser i förhållande till relativa räntor mellan länder.

Ränteparitet villkoret säger att den avkastning en placerare kan få genom att sätta in i sina pengar i en bank i Sverige måste vara ungefär lika stor som den avkastning samma placerare kan få genom att sätta in pengarna i en bank i utlandet.

Ränteparitet är enkelt uttryckt sambandet mellan priser och/eller räntor.

Ränteparitet

Här hittar du en ordlista inom både ekonomi, trading och finans i Sverige. En ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.