Europe

Last Updated on 24 November, 2021 by Håkan Samuelsson

Stoxx 50

STOXX 50 eller Euro STOXX 50 är ett stort aktieindex i Eurozonen. Den inkluderar 50 av de största företagen i regionen. I skrivande stund så representerar indexet ungefär 60% av värdet bland Eurozonens företag.
STOXX 50 lanserades första gången 26 februari 1998. Indexet startades av STOXX som ägs av Deutche Börse Group.
Viktningen  för STOXX 50 är en form av kapitalviktning efter free-float.
Viktningen och bolagen i indexet ses över i september varje år.
Det finns terminer och optioner som man kan handla för STOXX 50 också och dessa handlas på EUREX börsen.
Det finns inga svenska bolag med i STOXX 50 och detta beror naturligtvis på att Sverige inte är med i Eurozonen.
Det finns ett snarligt index som heter STOXX Europe 50 och detta indexet följer samma princip men har istället hela Europa som upptagningsområder för bolag man har med i indexet.

Följ Oss På Twitter

Vi finns även påTwitter