April 4

Vad är en Konjunkturcykel?

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Konjunkturcykel

En konjunkturcykel kan sammanfattas som den tidsperiod som är belägen emellan två hög- eller lågkonjunkturers respektive höjdpunkt. En återkommande upp- och nedgång som inte är regelbunden i konjunkturen, har i stort sett alltid en tillväxtfas, en tillbakagång, en topp, en botten och en ny tillväxtfas. Detta kallas konjunkturcykel, och den brukar vara i omkring fem till tio år.

Högkonjunktur

Om industrin producerar och har mycket varor att leverera, då råder det högkonjunktur. Under den här tiden är även arbetslösheten låg, och ekonomin går riktigt bra. Men även en tid av högkonjunktur, kan leda till ökade investeringar och också högre priser. I och med att dessa inventeringar ökar, skapas det även lätt så kallade flaskhalsar i den produktion som sker. Detta sker i takt med att investeringarna oftast sker jämställt.

Lågkonjunktur

Efter några år av en högkonjunktur byts den ut mot en lågkonjunktur. Under den här perioden är efterfrågan på tjänster och varor betydlig mindre än vad som kan produceras. Vid en högkonjunktur, som innebär mycket jobb har företagen anställt nya arbetare. Innebär nu en lågkonjunktur att många företag, ofta industrier istället får avskeda en del av sin personal. Vissa företag flyttar även sin verksamhet utomlands, där billigare arbetskraft finns. Arbetslösheten blir så klart högre, eftersom efterfrågan på varor blir mindre än under en högkonjunktur.

Vad är en Konjunkturcykel
Vad är en Konjunkturcykel

 

Deflation

När efterfrågan på varor och tjänster blir låg, höjs inte priserna som de gör under en högkonjunktur. Många gånger sänks priserna istället, och detta fenomen kallas deflation. Om Bruttonationalprodukten (BNP) minskar under en längre period, kallas det recession. Skulle BNP bli väldigt kraftig- och långvarig nedgång, brukar det kallas depression.
Man anser att en deflation är skadligt för ekonomin. Hur skadlig den kan bli beror på hur mycket deflationen varit orsak till. Deflation här i Sverige är ganska ovanligt, den senaste var i maj 2014. En deflation kan vara ohälsosam för helheten i ekonomin, och det har ofta med hur stor del som orsakats av deflationen. Om det sker en oförutsedd deflation är det de som sparar pengar som gynnas. En medveten deflation däremot försämrar för de som lånat pengar.

Vad styr egentligen en konjunkturcykel?

Det är inte alltid helt lätt att beskriva vad som egentligen styr en konjunkturcykel. Enligt ekonomiska teorier beror tillväxternas svängningar på, olika avvikelser som gör en inre inverkan på ekonomin. Svängningarnas storlek påverkas ofta av ekonomins processer. Här hemma i Sverige har vi en exportsektor. Därför påverkas vi mycket av som sker utomlands, och det kan sägas att svenska konjunkturcykler är importerade.

Sammanfattning

Man kan säga att det som styr en eventuell konjunkturcykel är BNP. Det börjar vanligtvis med att exporttillväxten svänger några kvartal före vändningen. Företagen anpassar sig då till en förändrad efterfrågan på varor och tjänster. De börjar anpassa sin produktion med de resurser de har. Det första företagen gör är att dra ner på vikarier och övertidsarbete, eftersom de helst inte vill avskeda personal. Företagen gör även färre investeringar och till slut rasar produktiviteten. Detta medför att företagen måste anpassa sina kostnader, för att de inte längre har råd att köra för fullt. När sysselsättningen sjunker påverkas givetvis även konsumtionen.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Förmånstagarförordnande, vad betyder det? – Förklaring av förmånstagarförordnanden

Förmånstagarförordnande, vad betyder det? – Förklaring av förmånstagarförordnanden

Internationella valutafonden, vad är det? – (IMF)

Internationella valutafonden, vad är det? – (IMF)