RINA Index

Last Updated on 7 October, 2021 by Håkan Samuelsson

RINA Index

Rina Index är ett prestandamått på avkastning i förhållande till risk. Rina index utvecklades ursprungligen av RINA systems.
“RINA Index is a trade performance measure. The RINA Index is calculated by taking the net profit without trades that are outside of 3 sigma from the average trade weighted by the average drawdown and by the percent time in the market.
RINA Index = (Net Profit – Net Profit in Outliers)/(Average Drawdown*Percent Time in the Market). The index is a good substitute for the ratio Net Profit/ Maximum Drawdown.”
För att förstå vad detta mått betyder så rekommenderar jag följande artikel:
Performance Analysis Using RINA Index
Andra vanliga avkastningsmått är SharpekvotJensens alfa, Sortino ratioProfit factor, K-ratio och Treynors kvot.
Här hittar du en ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Följ Oss På Twitter