October 9

RINA Index, vad är det? – definition och förklaring

Last Updated on 19 October, 2023 by Håkan Samuelsson

RINA Index

Rina Index är ett prestandamått på avkastning i förhållande till risk. Rina index utvecklades ursprungligen av RINA systems.
“RINA Index is a trade performance measure. The RINA Index is calculated by taking the net profit without trades that are outside of 3 sigma from the average trade weighted by the average drawdown and by the percent time in the market.
RINA Index = (Net Profit – Net Profit in Outliers)/(Average Drawdown*Percent Time in the Market). The index is a good substitute for the ratio Net Profit/ Maximum Drawdown.”
För att förstå vad detta mått betyder så rekommenderar jag följande artikel:
Performance Analysis Using RINA Index
Andra vanliga avkastningsmått är SharpekvotJensens alfa, Sortino ratioProfit factor, K-ratio och Treynors kvot.
Här hittar du en ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Related Posts

Prova Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Bästa Trading Robot (Robotar som är för traders)

Bästa Trading Robot (Robotar som är för traders)

Turtle Trading – fortfarande en fungerande strategi? Backtesting, regler och statistik

Turtle Trading – fortfarande en fungerande strategi? Backtesting, regler och statistik