RINA Index

Rina Index är ett prestandamått på avkastning i förhållande till risk. Rina index utvecklades ursprungligen av RINA systems.

”RINA Index is a trade performance measure. The RINA Index is calculated by taking the net profit without trades that are outside of 3 sigma from the average trade weighted by the average drawdown and by the percent time in the market.

RINA Index = (Net Profit – Net Profit in Outliers)/(Average Drawdown*Percent Time in the Market). The index is a good substitute for the ratio Net Profit/ Maximum Drawdown.”

För att förstå vad detta mått betyder så rekommenderar jag följande artikel:

Performance Analysis Using RINA Index

Andra vanliga avkastningsmått är SharpekvotJensens alfa, Sortino ratioProfit factor, K-ratio och Treynors kvot.

Här hittar du en ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.