April 5

Treynors kvot, vad är det – förklaring och definition av Treynors kvot

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Treynors kvot

Treynors kvot är ett mått som utvecklades av Jack Treynor. Treynors kvot mäter den avkastning som erhållits som är utöver den avkastning som en riskfri investering hade gett, för varje enhet marknadsrisk man tagit på sig.
Treynorkvoten beräknas på följande sätt:
(Genomsnittlig avkastning på portföljen – genomsnittlig avkastning på en riskfri portfölj) / portföljens beta.
Formeln för Treynors kvot eller som vissa kallar det Treynors mått är:

Treynors kvot

Treynors kvot liknar Sharpekvoten, men som risk används fondens betavärde. Beta är ett mått på fondens känslighet för svängningar i marknaden som fonden placerar på. I teorin är betavärdet för en indexfond väldigt nära 1. Det betyder att när börsindex går upp går fonden upp lika mycket. En fond som har ett betavärde på 2 går dubbelt så bra som börsen vid uppgång, men även dubbelt så dåligt vid nedgång.
Ett högt värde på Treynors mått innebär att avkastning per enhet systematisk risk (beta) är hög, vilket också indikerar att förvaltaren gjort ett bra jobb.
Andra vanliga avkastningsmått är Jensens alfaRina indexProfit factorK-ratioSortinokvoten och sharpekvoten.
Här hittar du en ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Marknadsrisk, vad är det? – Förklaring och definition av marknadsrisker

Marknadsrisk, vad är det? – Förklaring och definition av marknadsrisker

Teckningskurs, vad är det? – Förklaring och definition av teckningskurser

Teckningskurs, vad är det? – Förklaring och definition av teckningskurser