April 5

Jensens alfa, vad är det? – förklaring och definition

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Jensens alfa är ett riskjusterat prestandamått som används som alternativ till alfa. Den utgör den genomsnittliga avkastningen på en portfölj som överstiger det som förutspåtts av CAPM (capital asset pricing model) sett till portföljens beta och den genomsnittliga marknadsavkastningen. Detta är portföljens alfa. Detta kallas ibland också “Jensenmått”.
Jensens alfa betyder på engelska Jensen’s Alpha eller Jensen’s Measure. 

Jensens alfa används främst för att mäta och ge en bild över en fondförvaltares prestation.

Jensens Alfa mäter fondens faktiska utveckling jämfört med den förväntade utvecklingen baserat på risken mätt som beta. En fond som har ett betavärde på 1,2 borde stiga med 12 procent om börsen stiger med 10 procent. Stiger fonden med mer än 12 procent har den ett positivt Jensens Alfa.

Andra vanliga avkastningsmått är Sharpekvot, Jensens alfa, Sortino ratio, Rina index, Profit factor, K-ratio och Treynors kvot.

Jensens alfa

Sharpekvoten är kanske det vanligaste måttet och beskriver hur mycket avkastning per total risk som förvaltaren har presterat. Personligen så tycker jag Sharpekvoten är ett ganska dåligt mått och det är inte speciellt använt av mina kollegor heller. Jag och många med mig använder andra mått som är mer relevanta för aktiva traders.
Treynors kvot använder fondens betavärde som risk. Beta är ett mått på fondens känslighet för svängningar i marknaden som fonden placerar på. I teorin är betavärdet för en indexfond är väldigt nära 1. Det betyder att när börsindex går upp går fonden upp lika mycket. En fond som har ett betavärde på 2 går dubbelt så bra som börsen vid uppgång, men också dubbelt så dåligt i nedgång.
Här hittar du en ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Försäkringstagare, vad är det? – Förklaring och definition av försäkringstagaren

Försäkringstagare, vad är det? – Förklaring och definition av försäkringstagaren

Kapitalisera, vad är det? – Förklaring och definition av kapitalisering

Kapitalisera, vad är det? – Förklaring och definition av kapitalisering