Hållbara fonder, vad är det? I tider där miljömedvetenheten ökar och företag så väl som politiker gör vad de kan för att bidra till att förbättra vår gemensamma miljö kan hållbara fonder vara en intressant investering. Flera stora banker och fondförvaltare erbjuder sina kunder denna nischade typ av fonder, men vad skiljer dem från traditionella fonder? Efter att ha läst denna artikel kommer du att ha en bättre förståelse för

  • Vad hållbara fonder är
  • Hur arbetar fonder med hållbarhet?
  • Vart hittar jag hållbarhetsmålen
  • Fondernas hållbarhetsprofil

Kanske får denna artikel dig att se dina egna investeringar från ett nytt perspektiv?

Lista med Hållbara fonder

Du kan hitta en lista med hållbara fonder hos Avanza. Klicka här för att Avanzas lista.

 

 

Hållbara Fonder

 

Vad är hållbara Fonder?

När man först hör begreppet hållbara fonder kan man lätt tro att det endast rör sig om fonder vars investeringar sker i förnybar energi eller på andra sätt gör miljöinriktade val. Det är inte helt fel, men begreppet är bredare än så då hållbarhet även kan ta in aspekter som påverkar samhällsutvecklingen och andra känsliga områden. Exempel på dessa kan vara att fonden inte investerar sitt förvaltade kapital i krigsmaterial eller beroende framkallande produkter som alkohol och tobak. Dessutom tar somliga fonder avstånd från företag vars affärsidé är vadslagning vilket är ett väldigt omdebatterat ämne i dagens samhällsklimat.

Fondens faktablad

Givetvis har olika fonder skilda hållbarhetsmål och förvaltarna har olika arbetssätt för att påverka fonden i den uttalade riktningen. För att läsa mer om de olika målen och på vilket sätt hållbara fonder efterlever målsättningen kan du läsa faktablad för den fond som fångat ditt intresse. Här framgår det dessutom vilken typ av förvaltning fonden har, det vill säga information rörande hur vida det är en hållbar indexfond eller en aktivt förvaltad fond. Där utöver återfinns fondens villkor och förvaltningsavgift i faktabladet.

Hållbara fonder och påverkan

För flera hållbara fonder är målsättningen enbart att handla aktier och andra värdepapper som möter de specificerade hållbarhetskraven. Detta är givetvis fallet för hållbara indexfonder som inte har någon fondförvaltare. Men för några av de hållbara fonder som finns tillgängliga för investerare att placera tillgångar i anses det inte vara tillräckligt att bara inneha tillgångar som möter kraven. De tar nämligen extra ansvar genom att aktivt använda sitt inflytande över de företag de äger och arbetar aktivt med hållbarhet.

Fondens hållbarhetsprofil

För personer som inte är insatta i investeringar kan det kännas som en djungel att välja rätt fond, speciellt om man vill göra ett hållbart val. Men det finns bra verktyg tillgängliga för den som önskar få lite vägledning. Utöver att titta på faktabladet kan du nämligen använda dig av hållbarhetsprofilen.se. Detta verktyg har utvecklats av SWESIF, en branschorganisation för hållbara investeringar, och kan användas för att få en övergripande bild av utvalda hållbara fonder.

Summering

Hållbara fonder existerar både som aktivt förvaltade och generellt sett billigare indexfonder. Hållbara fonder undviker investeringar i exempelvis krigsmaterial, tobak och ej miljövänliga företag. Istället söker de investeringsmöjligheter i företag som har hållbart strukturerade arbetsmetoder. I några fall går fondförvaltningen så långt som att försöka använda sitt inflytande för att öka hållbarheten. Information rörande mer specifika hållbara fonder återfinns i faktabladet.

Leave a Reply