April 4

Hållbara fonder och de bästa Miljövänliga fonderna – Vilken grön fond ska man välja?

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Hållbara fonder, vad är det? I tider där miljömedvetenheten ökar och företag så väl som politiker gör vad de kan för att bidra till att förbättra vår gemensamma miljö kan miljövänliga fonder och att spara hållbart vara en intressant investering. Flera stora banker och fondförvaltare erbjuder sina kunder denna nischade typ av fonder, men vad skiljer dem från traditionella fonder? Efter att ha läst denna artikel kommer du att ha en bättre förståelse för

  • Vad hållbara fonder är
  • Hur arbetar fonder med hållbarhet?
  • Vart hittar jag hållbarhetsmålen
  • Fondernas hållbarhetsprofil
  • Vilken typ av aktier köper dem och vilka undviker dem?

Kanske får denna artikel dig att se dina egna investeringar från ett nytt perspektiv?

Bäst i test – Sveriges 10 mest hållbara fonder

Söderberg & Partners har gjort en analys där dem gått igenom vilja fonder som är grönast och bäst för miljön i Sverige. Topplistan för dessa 10 hittar du nedan. Ett par av fonderna har utgått och inte tagits med. Länken tar dig till Avanzas analyssidor för fonderna.
SPP Grön Obligationsfond A
SEB Hållbarhetsfond Sverige
Länsförsäkringar Global Hållbar
Nordea Klimatfond
Nordea Swedish Stars
Nordea Emerging Stars
SPP Sverige Plus
Öhman Global Hållbar

Lista med Hållbara fonder – Avanza

Om du klickar på bilden så kan du hitta en lista med miljövänliga fonder hos Avanza. Du hittar dem även här:  Avanzas lista och analyssidor.

 

Miljövänliga fonder

 

Läs mer om de bästa fonderna enligt mig.

Vad är miljövänliga fonder?

När man först hör begreppet hållbart sparande kan man lätt tro att det endast rör sig om fonder vars investeringar sker i förnybar energi eller på andra sätt gör miljöinriktade val. Det är inte helt fel, men begreppet är bredare än så då hållbarhet även kan ta in aspekter som påverkar samhällsutvecklingen och andra känsliga områden. Exempel på dessa kan vara att fonden inte investerar sitt förvaltade kapital i krigsmaterial eller beroende framkallande produkter som alkohol och tobak.
Dessutom tar somliga fonder avstånd från företag vars affärsidé är vadslagning vilket är ett väldigt omdebatterat ämne i dagens samhällsklimat. Denna typ av fonder försöker undvika att investera i aktier som är verksamma i vissa branscher, till exempel fossila bränslen, spel och vapen, uran eller GMO och som givetvis står upp för mänskliga rättigheter.

Fondens faktablad

Givetvis har olika fonder skilda hållbarhetsmål och förvaltarna har olika arbetssätt för att påverka fonden i en hållbar inriktning. För att läsa mer om de olika målen och på vilket sätt hållbara fonder och att spara hållbart efterlever målsättningen kan du läsa faktablad för den fond som fångat ditt intresse. Här framgår det dessutom vilken typ av förvaltning fonden har, det vill säga information rörande hur vida det är en hållbar indexfond eller en aktivt förvaltad fond. Där utöver återfinns fondens villkor och förvaltningsavgift i faktabladet.

Hållbara fonder och påverkan

För flera miljövänliga fonder är målsättningen enbart att handla aktier och andra värdepapper som möter de specificerade hållbarhetskraven. Detta är givetvis fallet för hållbara indexfonder som inte har någon fondförvaltare. Men för några av de hållbara fonder som finns tillgängliga för investerare att placera tillgångar i anses det inte vara tillräckligt att bara inneha tillgångar som möter kraven. De tar nämligen extra ansvar genom att aktivt använda sitt inflytande över de företag de äger och arbetar aktivt med hållbarhet.
Hållbara Fonder

Fondens hållbarhetsprofil

För personer som inte är insatta i investeringar kan det kännas som en djungel att välja rätt fond, speciellt om man vill göra ett hållbart val. Men det finns bra verktyg tillgängliga för den som önskar få lite vägledning. Utöver att titta på faktabladet kan du nämligen använda dig av hållbarhetsprofilen.se. Detta verktyg har utvecklats av SWESIF, en branschorganisation för hållbara investeringar, och kan användas för att få en övergripande bild av utvalda miljövänliga fonder.

Vad är en hållbar investering?

Summering

Hållbara fonder existerar både som aktivt förvaltade och generellt sett billigare indexfonder. Miljövänliga fonder undviker investeringar i exempelvis krigsmaterial, tobak och ej miljövänliga företag. Istället söker de investeringsmöjligheter i företag som har hållbart strukturerade arbetsmetoder (hållbarhetsarbete). I några fall går fondförvaltningen så långt som att försöka använda sitt inflytande för att öka hållbarheten. Information rörande mer specifika hållbara fonder återfinns i faktabladet. Observera att historisk avkastning inte garanterar avkastning i framtiden.

Här kan du läsa mer om våra fondguider och artiklar samlade i vårt arkiv på ett ställe. 

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Vad är fonder?

Vad är fonder?

Fondavgifter: Allt du behöver veta om fondernas avgifter

Fondavgifter: Allt du behöver veta om fondernas avgifter