Category

Investera

Investera

Vad menas med värdeinvestering?

Vad menas med värdeinvestering? Värdeinvestering är en investeringsstrategi som bygger på att hitta aktier med ett pris som ligger under deras egentliga värde. En investerare som ägnar sig åt värdeinvesteringar inser att marknaden ofta överreagerar. Istället för att dras med i masshysterin och jaga ett stigande pris försöker värdeinvesteraren hitta köptillfällen som baseras på fundamental analys av aktier. Enligt denna strategi inträffar inte sällan de bästa köptillfällena när börsen mår som sämst. Warren Buffet är vår tids mest kända värdeinvesterare. Själva grunden för denna investeringsfilosofi lades av Buffets mentor, Benjamin Graham. Så här fungerar värdeinvestering Värdeinvestering börjar med att ta reda på hur mycket de aktier som du funderar på att köpa är värda. När du vet värdet kan du bedöma om dagens pris är bra eller om aktien är för dyr. Precis som du förmodligen gärna köper varor på rea kan du som värdeinvesterare hålla utkik efter fynd på aktiemarknaden. En värdeinvesterare vet att aktiernas pris fluktuerar. Marknaden är nästan manodepressiv och tar ut svängarna för mycket i både uppgång och nedgång. Detta är något som man kan utnyttja till sin fördel om man kan räkna ut vad en aktie egentligen är värd. När man ägnar sig åt värdeinvestering försöker man hitta aktier som marknaden underskattat. Genom att köpa in sig i sådana bolag och ha ett långsiktigt perspektiv på sina investeringar är tanken att det kommer att löna sig i längden. Förr eller senare ”inser” marknaden sitt misstag. En värdeinvesterare lägger stor vikt vid den egna analysen av olika bolag. Att följa massorna är inget för en värdeinvesterare.   Vad menas med värdeinvestering   Warren Buffet – vår tids största värdeinvesterare? En av de samtida mest kända investerarna som ägnar sig åt värdeinvestering är Warren Buffet. Hans nästan nonchalanta – eller stoiska – attityd inför marknadens svängningar kan få symbolisera mycket av det som värdeinvestering innebär. Warren Buffet är känd för sin långsiktighet i sina investeringar och för att försöka identifiera vilka bolag som verkligen är värda att investera i. Buffets och andra värdeinvesterare tänker att de vill äga ett bolag för de kvaliteter som bolaget uppvisar, inte för att priset råkar stiga. Många värdeinvesterare ser sig själva som delägare i bolaget och engagerar sig i det, snarare än att betrakta aktien som ett abstrakt värdepapper i mängden. En investeringsfilosofi med stabil teoretisk grund Warren Buffet må vara mest känd för de flesta idag, men det var hans mentor Benjamin Graham som ”uppfann” begreppet värdeinvestering. Graham lade tillsammans med sin professorskollega David Dodd de teoretiska grunderna för värdeinvesteringar vid Columbia Business School 1934. Konceptet fick allmän spridning 1949 när Graham släppte sin bok ”The Intelligent Investor”. Värdeinvestering enligt Graham Enligt Benjamin Graham ska man börja med att räkna ut en akties egentliga värde (”intrinsic value” på engelska). Så här såg formeln ut från början: Det egentliga värdet = vinst/aktie x (8,5 + 2 x företaget långsiktiga tillväxttakt) Siffran 8,5 i ekvationen kommer från att ett bolag utan tillväxt har ett P/E-tal på 8,5 enligt Graham. Senare lade Graham till den riskfria räntan till ekvationen. Flera begrepp Idag finns kanske den största nyttan med Grahams teori i värdeinvesteringens essens: att hitta bolag som säljs till ett rabatterat pris på börsen. Investerare använder olika sätt för att identifiera sina investeringscase. Gemensamt för värdeinvesterare är att man utgår från företagens fundamentala data. Hit hör balansräkningen och nyckeltal som kan tas fram ur denna. Hit hör även affärsidé, marknadsföring, konkurrenssituation och ledarskap. Låt oss titta på några exempel! P/E-tal Ett av de vanligaste nyckeltalen bland värdeinvesterare är P/E-talet. Det består av aktiepriset dividerat med vinsten per aktie. När priset på aktien stiger gör även P/E-talet det. Ofta när man talar om höga och låga värderingar på börsen eller i enskilda bolag är det P/E-talet man pratar om. P/B-tal P/B-talet används kanske inte lika ofta av gemene man som P/E-talet, men är populärt bland värdeinvesterare. Det fungerar på ett liknande sätt som P/E-värdet. Istället för att sätta aktiepriset i förhållande till vinsten jämför man det med det bokförda värdet (”book value”) i företaget. Tanken med P/B-talet är att man kan använda det för att hitta bolag som säljs billigare än bolagets bokförda tillgångar, eller i varje fall billigt i förhållande till tillgångarna. NCAV NCAV är en förkortning av Net Current Asset Value. På svenska kallas det för Nettoomsättningstillgångar. Detta värde motsvarar omsättningstillgångarna minus skulderna. Om bolaget skulle likvideras är det ungefär NCAV man skulle kunna få ut. Om en aktie är billigare än NCAV är det med andra ord ett tecken på att den är mycket billig. Säkerhetsmarginal Värdeinvesterare brukar söka efter aktier där det finns en stor säkerhetsmarginal. Det skapar utrymme för vissa felberäkningar utan att investeringen blir värdelös. En värdeinvesterare gör med andra ord inte en snäv beräkning och satsar sina pengar utan lägger först på en säkerhetsmarginal på beräkningen innan man är beredd att satsa. I praktiken innebär det att köpa bolag som är ännu billigare än vad som anses vara billigt. Så bygger du en portfölj för dina värdeinvesteringar Värdeinvesterare som Warren Buffet gör detaljerade analyser av de bolag som de investerar i. Det innebär i hans fall bland annat att lusläsa balansräkningarna och olika nyckeltal. Ett snabbare sätt att bygga en aktieportfölj med värdebolag i är att använda sig av en kvantitativ strategi. Två kända kvantitativa värdestrategier är den Magiska Formeln och Dogs of the Dow. Här är ett annat enkelt exempel: Använd en aktiescreener och sortera alla börsens aktier efter ett värdemått, t.ex. P/E, P/B eller NCAV. Köp de 10-20 billigaste aktierna (gärna genom att sprida ut inköpen över olika sektorer) Gör en ny screening efter ett år och byt ut de aktier som inte längre är billigast. Böcker om värdeinvestering Dessa är några av de mest kända böckerna om värdeinvestering: The Intelligent Investor – Benjamin Graham The Little Book That Beats the Market – Joel Greenblatt The Little Book of Common Sense Investing: The Only Way to Guarantee Your Fair Share of Stock – John Bogle Strategic Value Investing: Practical Techniques of Leading Value Investors –…
Admin
20 augusti, 2019
BörsbloggfinansmänInvestera

Vem är Warren Buffett? – Investera som Warren Buffett | Berkshire Hathaway

Warren Buffett - hur investerar han i aktier? Warren Buffett Warren Buffett är inte bara en skicklig investerare, utan har även utformat både strategier, metoder och förhållningssätt när det kommer till investering. I den här artikeln kommer du få reda på hur Warren Buffett har gjort sina egna investeringar, hans metodik och strategier samt vilka tips Warren Buffett ger till folk som vill göra framgångsrika investeringar. Warren Buffett, vem är han? Warren Buffett föddes år 1930 och är känd investerare och affärsman från USA. Warren Buffett är bland annat VD och ordförande för Berkshire Hathaway, vilket är ett multinationellt konglomerat baserat i Omaha, där Warren Buffett även är bosatt. Warren Buffett har tidigare blivit rankad som världens rikaste person av affärstidningen Forbes. I dagsläget, 2018, är har han med sina 90,2 miljarder USD blivit rankad som den tredje rikaste personen i världen. Aktier i Warren buffetts portfölj Här är Warren Buffetts största innehav just nu. Klicka på denna länken för att komma till en lista på Avanza med de aktier som ingår i Berkshire Hathaway just nu. Warren Buffett Om Warren Buffetts liv och företag Warren Buffett var redan som ung intresserad av ekonomi, investeringar och att göra affärer. Detta kan möjligtvis ha sin grund i att hans far arbetade som börsmäklare. Warren började arbeta vid ung ålder och genomförde diverse innovativa idéer, såsom att köpa begagnade spelautomater som han sedan ställde på frisörsalonger. Han köpte sedan aktier för pengarna han tjänade och följde kursförändringarna noggrant. Ganska snart fattade han ett beslut om att han skulle investera istället för att spekulera och kunde efter ett tag se hur aktierna började stiga trots att de i början hade sjunkit.     Warren Buffett började sedan studera ekonomi på universitetet, vilket var där han skapade grunden för sin investeringsfilosofi som även blev ämnet för avhandlingen han skrev. Han fortsatte sedan utbilda sig på högre nivå på Colombia University där bland annat Benjamin Graham undervisade. Efter sina studier började han göra olika affärer och samarbeten. Han började också att arbeta på den mäklarfirman som hans far ägde. Senare började han jobba på Grahams aktiemärklarfirma. Warren Buffett Efter ett tag tyckte Warren Buffett att det var dags att starta en egen firma, vilket blev Warren Buffett Association Ltd. Personerna som var delägare och investerare i företaget kunde bara ta ut pengar därifrån en gång varje år, samtidigt som Warren Buffett ägnade sig åt att investera i andra bolag. De som investerade i Warren Buffetts bolag fick en avkastning på 6% och Warren Buffett fick 25% av avkastningen. Företaget drevs i linje med Grahams idé om värdeinvestering, men avvecklades efter flera år då Warren Buffett tyckte att aktiemarknaden var för spekulativ. Vinsten han gjorde var 25 miljoner USD, som han använde för att investera i Berkshire Hathaway. Efter ett tag lades den fabriken ner och Warren Buffett började istället investera i försäkringsbolag. Warren Buffett kom under den här tiden i kontakt med både Philip A. Fisher och Charlie Munger. Även de hade läst Grahams bok och blivit inspirerade av den, samtidigt som de tyckte att det fanns aspekter som missades i den. Tillsammans började de fundera ut vilka mer värden det fanns, bortsett från balansräkningen. De kom bland annat fram till att även kommande framgångar och vinster, såsom att ett företag får patent på en produkt, var viktigt att beakta. Till detta hörde även att kunna utvärdera huruvida personerna som jobbade på företaget hade förmåga att skapa dessa potentiella framtida vinster. Idag är Warren Buffett ordförande och VD på Berkshire Hathaway, som han äger 36,8% av. Berkshire Hathaway äger i sin tur runt 100 bolag som är antingen börsnoterade eller onoterade. Bolagen är inom branscher som bland annat transport, banker, finans, produktion, livsmedel och försäkringar. Vad innebär Warren Buffetts investeringsfilosofi? Warren Buffetts investeringsfilosofi är i viss utsträckning grundad i Benjamin Grahams idé om värdeinvesteringar; att se företags egentliga och inneboende värde och inte bara det priset deras aktier säljs för. Det går inte att bedöma ett företags egentliga värde på ett universellt sätt, utan handlar vanligtvis om att göra analyser av företaget och hur de arbetar. I grunden handlar investeringssättet om att handla aktier man anser vara undervärderade, och därmed säljs till ett lägre pris än vad de är värda, alternativt att investera i aktier som har ett högt värde – men som inte är allmänt erkända som värdefulla. Utifrån detta tänker Warren Buffett att man inte behöver bekymra sig så mycket om varken utbudet eller efterfrågan som finns på aktiemarknaden, då det på lång sikt handlar om att göra rätt avvägningar inför sina investeringar. På kort sikt kan aktiemarknaden förstås som en marknad som är präglad av popularitet, men på längre sikt handlar det alltid om företagens konkurrenskraft och uthållighet gentemot varandra. Warren Buffett menar att det handlar om att se till företags generella potential att fortleva på ett fördelaktigt och stabilt sätt. Detta görs alltid utifrån företaget självt, och genom att se företaget som både en enhet och en helhet. Investeringarna handlar inte primärt om att äga aktier för att göra vinst kortsiktigt, utan att äga andelar av bolag som har förmågan att bli framgångsrika vilket kommer generera vinster på lång sikt. Buffetts metodik För att kunna utvärdera förhållandet mellan ett aktiepris och företagets egentliga värde behöver man studera företaget och analysera deras ledning och verksamhet. Metoden kan sägas vara huvudsakligen kvalitativ.. Några av sakerna man kan kolla på är följande: Hur har företaget fungerat historiskt? Att kolla hur ett företag har fungerat historiskt, bland annat i avseende avkastning till aktieägarna, kan man få en uppfattning om vilka summor aktieägarna tjänar på dessa aktier. Avkastningen bör inte enbart kollas upp från det senaste året, utan rekommenderas att kolla upp mellan fem och tio år bakåt i tiden. Detta för att få en uppfattning om hur stabilt företaget har varit och hur deras avkastning sett ut över tid. Avkastningen till aktieägarna kallas ibland för Return on Equity (ROE) och beräknas enligt följande: Nettoresultat / Aktieägarens eget kapital = ROE Hur är företagets förhållande till…
Investera

Ny svensk Gordon Gekko har premiär nu i Augusti 2019 – SR VIKING

SR VIKING En Svensk (Nordisk) Gordon Gekko portfölj. SR VIKING är en strategi baserad på min kanske bästa strategi och aktieportfölj alla kategorier – Gordon Gekko. Avkastningen har varit inget mindre än fantastisk de senaste åren för Gordon Gekko. I SR VIKING-portföljen så köper jag aktier på den svenska och Nordiska börsen. Det är i princip alltid stora bolag som har hög omsättning och är enkla att köpa från ett svenskt depåkonto. Det är mycket enkelt att följa SR VIKING och mina portföljer. Jag skickar ut ett mail en gång i månaden ungefär och uppdaterar alla medlemmar om något skall köpas eller säljas. Uppdateringen sker alltid på en söndag vilket innebär att alla har samma chans att köpa och sälja till samma kurser på måndagens öppning. Resultaten som du hittar här kommer från handel som har redovisats på detta sätt. Det är väldigt enkelt att följa portföljen och få exakt lika resultat som de jag har redovisat i diagrammen.
Admin
13 augusti, 2019
AktietipsBörsbloggInvestera

Vad betyder SaaS? – SaaS aktier

SaaS står för Software as a Service. Flera av de aktier som gått starkt de senaste åren arbetar inom SaaS. Det som kännetecknar branschen är digitala produkter, höga marginaler och återkommande intäkter via prenumerationer. Detta är SaaS (Software as a Service) Software as a Service (SaaS) är en typ av digitala tjänster som använder sig av molnet. Den enklaste beskrivningen är att det är programvara som man prenumererar på via Internet. Det finns SaaS inom de flesta mjukvaruområden. I princip kan alla ”vanliga” datorprogram kan göras som SaaS. De flesta SaaS ligger helt och hållet i molnet. Användarna kommer åt programmet via sin webbläsare. Det finns även SaaS som bygger på att filer laddas ner i datorn. Så är fallet i exempelvis tyngre bild- och videoredigeringsprogram. Nu för tiden erbjuds SaaS inom mängder av områden, bland annat: Bokföring CRM Lönesystem Programutveckling Planering och koordinering HR-program Content Management och CMS Bildhantering Videoredigering GIS Kundtjänstplattformar Databaser Chattapplikationer Sociala media Många fördelar med SaaS Innan SaaS fick sitt genombrott tampades programvarubranschen med flera problem. Programvaran levererades på CD-ROM, DVD eller som nerladdningsbara filer på nätet. Ett av de största bekymren var piratkopierade program. Trots diverse kopieringsskydd av varierande komplexitet släpptes det alltid ganska snart piratkopierade versioner på nätet. Ett annat problem som programvarubranschen hade handlade om brist på återkommande kunder. En kund som köper ett program för tusentals eller tiotusentals kronor kunde välja att inte uppdatera till nyare versioner av programvaran på flera år, om ens någonsin. SaaS löser galant dessa två problem. Genom att erbjuda mjukvaran som en molntjänst får kunderna abonnera månadsvis, kvartalsvis eller årsvis istället för att betala ett engångsbelopp. Det ger stabila och förutsägbara kassaflöden. Dessutom är det i princip omöjligt att piratkopiera de flesta molnbaserade SaaS-tjänsterna. Även stora fördelar för kunderna – win-win En förklaring till varför SaaS-modellen blivit så lyckosam är att även användarna upplever stora fördelar jämfört med traditionell programvara. Till kundfördelarna hör: Mindre utlägg: Många upplever en liten månadsavgift som mer hanterbar än en stor engångsavgift, trots att det i längden kan bli dyrare. Ständiga uppdateringar: Programvaran är alltid uppdaterad med de senaste funktionerna och buggfixarna. Tillgänglighet: Programvaran är inte bunden till en dator utan du kan nå dina program från vilken dator som helst genom att logga in. Kundtjänst: Många program har kundtjänsten integrerad i plattformen. Det gör att du som kund snabbt kan få hjälp med eventuella problem direkt i programmet. Skalbarhet: Många leverantörer erbjuder olika paket där du lätt kan skala upp till en mer omfattande prenumeration vid behov. Betala bara så mycket som du verkligen behöver. Mindre resurser krävs: För de flesta SaaS-program behövs varken plats på hårddisken eller processorkapacitet. Ingen bindningstid: De flesta leverantörer erbjuder löpande prenumerationer vilket innebär att det går att avbryta när som helst ifall du vill välja en annan leverantör. Aktier inom SaaS - SaaS aktier Antalet mjukvaruutvecklare som erbjuder sin programvara i form av SaaS ökar ständigt. Vi har samlat några av de främsta bolagen och SaaS aktier: Microsoft Alphabet Facebook Netflix Spotify Amazon Fortnox Adobe 24SevenOffice Salesforce Admicom Lime Technologies Shopify UpSales Technology Dropbox FormPipe Software CLX Communications AppFolio ServiceNow Workday Zendesk Sammanfattning SaaS står för Software as a Service och är ett sätt att erbjuda prenumerationer på programvara via molnet. Många investeringar och SaaS aktier inom detta område har gått bra på senare tid. Stora marginaler, låga omkostnader, digitala produkter, skalbarhet och stabila kassaflöden hör till framgångsfaktorerna.
Investera

Hur blir man rik på aktier?

Hur blir man rik på aktier? Det går att bli rik på aktier. Faktum är att det troligtvis är ett av de bästa sätten att bli rik på. Samtidigt är det inte alltid så lätt. Det är många som förlorar pengar på aktiemarknaden. Brist på strategi, försök till tajming och otillräcklig långsiktighet hör till de främsta orsakerna till att vi misslyckas. Det behöver dock inte vara så svårt. Vi har sammanställt en snabbguide för hur man blir rik på aktier. Köp bra bolag Börja med att bara köpa aktier i bra bolag. Det låter självklart, men det är många som missförstår detta grundläggande krav för att lyckas på börsen. Många köper förhoppningsbolag. De letar efter de häftigaste och mest omtalade aktierna. Dessa är sällan de bästa. Vad är bra bolag? Leta efter vinstdrivande företag som har stabila intäkter över tid. Om omsättning och vinst ökar år för år och marginalerna förbättras är det ett gott tecken. Titta på bolagens finansiella ställning. Är skulderna rimligt stora eller tar bolaget för stora risker? Undersök hur ledningen verkar. Är den långsiktig och trovärdig? Ett sätt att hitta bra bolag är att köpa utdelningsaktier där utdelningen höjs vart eller vartannat år. Titta dock gärna bortom utdelningsbolagen. Det finns många tillväxtbolag som återinvesterar vinsten i den egna verksamheten. Dessa är ofta bra bolag att äga. Det underlättar att skaffa sig en investeringsstrategi att följa. Det kan till exempel handla om att investera i värdebolag, tillväxtbolag eller utdelningsaktier. Det finns strategier som bygger på att analysera individuella bolag. Andra strategier filtrerar fram investeringscase kvantitativt genom en aktiescreener.   The power of compounding…   Diversifiera Att lyckas med aktier i det långa loppet handlar inte om att pricka rätt på en eller två aktier som sedan rusar mot skyarna. Det handlar om att systematiskt välja ut flera aktier och bygga en balanserad portfölj. För att bli rik på aktier måste du sprida på riskerna. Lägg inte alla äggen i en och samma korg. Det kan vara bra att ha minst tio aktier i portföljen, gärna mer. Om en av aktierna råkar ut för problem stöttas portföljen av de övriga. Sprid gärna riskerna mellan olika typer av bolag – stora, små, tillväxtbolag och mer defensiva investeringar. Diversifiera bara inte för mycket. En portfölj med 100 aktier kommer inte att gå bättre än en portfölj med 20 noga valda aktier – snarare tvärtom. Ju fler aktier du har desto närmare den genomsnittliga marknadsutvecklingen hamnar du. Inte fel i sig, men då kan det vara smartare att köpa indexfonder istället. Var långsiktig Aktiemarknaden rör på sig. Den går inte alltid upp. Ibland blir det turbulent. Vissa perioder ligger marknaden i nedåtgående trend i flera år. För att bli rik på aktier behöver du vara långsiktig. Du måste se bortom de kortsiktiga fluktuationerna på börsen.     Undvik tajming Vi är själva vår största fiende när vi försöker bli rik på aktier. Det går förvisso att tajma marknaden, men för att lyckas med detta krävs stor kunskap. De flesta som försöker tajma marknaden misslyckas. När du köper aktier bör du därför göra det med ett långsiktigt perspektiv. Lockas inte att sälja bara för att det skakar lite. Känslan som säger ”sälj” är ofta fel. Olika branscher går i cykler. Det kan vara lockande att försöka tajma dessa. Risken är bara att det blir ett så kallat ”losers game”. Det innebär att vi köper för sent in i cykeln och säljer när den redan är över. I bästa fall får vi bara lite mindre vinst än vad en buy and hold-strategi hade gett. I värsta fall förlorar vi pengar på ett sådant agerande. Sälj bara om du har goda skäl Det finns absolut lägen då det är bäst att sälja en aktie. Ett exempel är om det sker stora förändringar i bolaget som du investerat i. Om ditt investeringscase inte längre håller är det bättre att sälja än att sitta och hoppas på att det ”vänder snart”. Detta är nära förknippat med ditt val av investeringsstrategi. Om din valda strategi visar att det är bättre att investera i andra bolag kan det vara läge att sälja ett befintligt innehav. Dollar Cost Averaging Ett av de enklaste sätten att lyckas vara långsiktig på är att månadsspara. Köp aktier för en del av lönen varje månad, gärna direkt efter löning så att du inte använder pengarna till annat. Denna metod kallas för Dollar Cost Averaging (DCA). Det är en enkel men effektiv metod att hela tiden ligga fullinvesterad i aktiemarknaden och slippa lockas till marknadstajming. Poängen är att du får mer för dina sparpengar när aktiemarknaden går in i dystrare perioder. Det är då ”rea” på aktierna. Eftersom den långsiktiga trenden alltid är upp kommer du att tjäna pengar med denna strategi. Det är ett sätt att motivera sig till långsiktighet. Ränta på ränta Albert Einstein lär ha sagt att ränta på ränta är världens åttonde underverk. Det ”magiska” med ränta på ränta-effekten är att ditt kapital börjar växa av sig självt efter ett tag. Ränta på ränta innebär att din avkastning i dag kommer att ligga till grund för framtida avkastning. Ju längre tid du behåller dina aktier desto större blir ränta på ränta-effekten. Detta fenomen har även liknas vid en snöbollseffekt. En snöboll som sätts i rullning ner för en brant är först liten och obetydlig. Ju längre den rullar desto mer snö fastnar. Snöbollen blir större och större. Ju större den blir desto mer snö fastnar och desto snabbare rullar den. Vi kan ta ett konkret exempel. Låt oss säga att du investerar 10 000 kronor i aktier. Du får en genomsnittlig avkastning på 8 procent per år. Efter 30 år säljer du aktierna. Så här blir resultatet: Total avkastning med ränta på ränta: 100 627 kronor Total avkastning om du hela tiden tar ut årets vinst: 34 000 kronor Slutsatsen är att ränta på ränta-effekten är en av de viktigaste ingredienserna i formeln för hur man blir rik på aktier. Se över portföljen Det kan vara nyttigt att balansera om portföljen med jämna…
Admin
8 augusti, 2019