Category

Investera

Är Det Enkelt Att Handla Aktier

Är Det Enkelt Att Handla Aktier? (De Bästa Sätten För Nybörjare Att börja med Aktiehandel)

By | Börsblogg, Investera | No Comments

Att handla med aktier och andra värdepapper växer sig allt mer populärt, både bland oss svenskar och andra. En av de främsta anledningarna till detta är den ökade tillgängligheten som tillkommit i form av aktiemäklare online. Trenden indikerar att allt fler drömmer om att tjäna sitt levebröd från trading. Det ligger så klart i aktiemäklarnas intresse att framställa trading som en enkel aktivitet, men stämmer det?

Att handla med aktier är absolut inte enkelt, men olika metoder medför olika svårighetsnivåer. För de flesta är det svåraste att hitta en fungerande strategi. Men även efter att strategin är på plats finns det svåra hinder, främst i den psykologiska aspekten av trading. Den press det innebär att handla finansiella tillgångar med riktiga pengar kan vara tung. För många är detta den värsta delen av trading.

Därför är du säkert intresserad av att veta vilka tillvägagångssätt som låter dig komma igång med tradingen och handel med aktier enklast. Denna artikel introducerar dig till de vanligaste metoderna för trading och handel med aktier. Läs vidare för att lära dig mer.

Olika Tradingmetoder och Svårighetsgrader med att handla med aktier

Som trader finns det olika tillvägagångssätt som kan användas för att handla aktier på aktiemarknaden. Dessa är dagstrading, så kallad daytrading, positionstrading, swing trading samt algoritmisk trading. Somliga är enklare än andra och vise versa. Låt oss titta på dem närmare.

Handla Aktier med hjälp av Swing Trading

Detta är den bästa tekniken för nybörjare som vill handla med aktier. Anledningen är att det krävs mindre tid för att utarbeta en fungerande strategi. Swing trading är en typ av trading där utövaren försöker generera avkastning från kortsiktiga pristrender i marknaden. Det innebär att en position kan hållas i några få dagar, men också i veckor. Utförandet går ut på att svinga pristrender, vilket förklarar namnet.

 

swingtrading - handla med aktier

 

Flera aktiva traders använder teknisk analys för att identifiera möjliga affärer. De analyserar vanligtvis grafen för den senaste timmen, alternativt upp till 4 timmar. I vissa fall undersöker de ett längre tidsintervall, en period som kan uppgå till veckor. Detta görs för att få en överblick om den mer långsiktiga trenden i marknaden.

Genom att använda swing trading när du handlar med aktier behöver du inte analysera marknaden särskilt ofta. Detta skiljer metoden från daytrading som kräver att du sitter vid skärmarna varje dag, hela tiden. Swing medför färre transaktioner eftersom det är mer sällsynt att rätt lägen uppstår. Det är positivt eftersom det innebär lägre transaktionskostnader. Tidsaspekten samt de lägre kostnaderna gör att swing trading passar bra för nybörjare. Du bör dock ha i åtanke att positionerna varar längre med swing trading. Det medför att du som utövar tekniken blottas för stora prisförändringar baserat på nyheter under marknadens stängda fönster.

Handla aktier med hjälp av Daytrading

Att handla aktier och ägna sig åt framgångsrik daytrading är nästan omöjligt nu för tiden. Detta är verkligen en tradingmetod som endast lämpar sig för ett fåtal individer som kan bemästra den. De som är involverade i daytrading försöker profitera på dagliga ändringar i aktiepriser. De placerar sina pengar under morgontimmarna och stänger sina positioner innan aktiebörsen stänger.

Eftersom de är beroende av att handla på dagliga fluktuationer i aktiemarknaden studeras grafer med så liten tidshorisont som fem minuter, upp till en kvart. I vissa fall, för att få en överblick av den större trenden i marknaden, kikar de på grafer som sträcker sig en timme bakåt.

En trader som ägnar sig åt daytrading följer hela tiden graferna och letar efter signaler som indikerar att prisutvecklingen rör sig i önskad riktning. Det är koncentrationskrävande och svårt. Därmed är det bara ett fåtal individer som klarar av det. Dessutom krävs det ofta att hävstångsprodukter används eftersom den potentiella vinsten annars blir för låg. Det innebär givetvis högre risk. Ytterligare en nedsida med daytrading är att de frekventa transaktionerna medför ökade kostnader i form av courtage vilket riskerar att äta upp stora delar av vinsten.

Positions Trading och handel med aktier

Positions trading är inte super svårt om din strategi är bra. Men metoden kräver en stor bankrulle, eller ett stort kapital för att fungera. Varför då tänker du? Jo, här är svaret.

Om du vill handla aktier och använda denna tradingstil siktar du in dig på att tjäna på långa trender snarare än kortsiktiga värdeförändringar i aktiemarknaden. Således handlar du som trader mer sällan, kanske är inte mer än en eller ett fåtal gånger per år. Det innebär en skillnad gentemot swing traders. Dessa tar genomför flera affärer under samma tidsperiod och kan således bygga upp vinst med multiplikator effekten.

 

Läs mer:  Aktier för nybörjare

 

positions trading - Handla aktier

 

För att göra en nämnvärd vinst med en enda affär krävs det att du handlar med större volymer. Din stop loss är satt till ett högre värde, således måste ditt aktiekonto ta det i beaktning.

När du handlar aktier som positions trader måste du identifiera den långsiktiga trenden i marknaden som du sedan följer. Det kräver tålamod och långsiktighet eftersom en position behålls under väldigt lång tid. Du kan givetvis använda fundamental analys för att identifiera trenden. Men somliga traders använder tekniska indikatorer även för att skapa en bild om vart marknaden rör sig på längre sikt. Den tekniska analysen är ett bra verktyg för att identifiera bra ingångsvärden för aktieaffären.

En fördel med denna metod är att transaktionskostnaderna sjunker till följd av den mindre frekventa handeln. Nedsidan är att kapitalet är bundet vilket kan stå sig dyrt i termer av alternativkostnad.

Algoritmisk Trading

Att handla med aktier med denna metod så måste du använda en dator som genomför transaktioner för dig. Visst kan det vara svårt att koda en bra tradingrobot, men väl på plats så är algoritmetisk trading den bästa metoden.

När du applicerar en algoritmisk teknik på din trading identifierar du ett antal centrala parametrar. Exempel på dessa är din trading volym. Sedan väljer du din tidshorisont och låter datorprogrammet utföra arbetet. Givetvis låter det bra då du får mycket fritid genom att inte hela tiden sitta och leta efter affärsmöjligheter. Men algoritmisk trading kräver att du hela tiden utvärderar resultaten och säkerställer att strategin är robust och vinstgenererande.

Uppenbarligen är algoritmisk trading den bästa typen av trading eftersom du kan programmera den till att utföra den trading metod du föredrar. Du kan alltså ha en trading robot som daytradar, swing tradar eller är programmerad för positions trading. Dessutom kan du med hjälp av mjukvara handla på flera marknader samtidigt. Ytterligare en väldigt viktig aspekt inom trading är psykologin som har inverkningar. Genom att använda algoritmisk trading kan denna aspekt uteslutas vilket med hög sannolikhet har en positiv effekt på din trading.

Den Känslomässiga aspekten av Trading

Handel med värdepapper som aktier och terminskontrakt är intensivt i termer av känslor, framför allt för nybörjare. Men de som aktivt varit involverade inom trading och att handla med aktier länge vet att känslor inte ligger till grund för bra resultat. De försöker manipulera sina känslor och framkalla samma känslor oavsett om utfallet av aktieaffären varit positiv eller negativ.

 

handla med aktier - tradingpsykologi

 

Det är inte ovanligt att se nya traders som upplever stor emotionell press. Vanligt förekommande känslor är rädsla, girighet och otålighet. Detta kan trigga bristande disciplin och otålighet vilket kan vara förödande för tradingen. Anledningen är att de påverkar beslutsfattandet vilket kan leda till svidande förluster.

En erfaren trader vet att det bästa han kan göra är att lita på sin strategi. Det är nämligen genom att hålla sig till strategin som han behåller sin edge, konkurrensfördelen, gentemot marknaden. Aktiehandel är baserat på sannolikhetslära och det finns alltid en vinnare och en förlorare.

Slutsats och Sammanfattning

Att handla med aktier är svårt, men somliga traders finner det enklare än andra. Det svåraste är att utveckla en robust, vinstgivande strategi. Men för att utöva strategin krävs god disciplin.

nyckeltal

Vad är nyckeltal? | Bäst nyckeltal för aktier och aktieanalys?

By | Börsblogg, Ekonomisk Ordlista - Trading Ordlista, Investera

Vad är nyckeltal? Bäst nyckeltal för aktieanalys

Nyckeltal används för att bedöma och värdera företag. De är bland annat användbara för att analysera och välja aktier att investera i. Det är ofta lättare att utvärdera verksamheten och jämföra den med andra bolag genom att titta på nyckeltalen jämfört med att titta på resultaträkningen.

Syftet med nyckeltal

Det finns mängder med nyckeltal. Gemensamt för dem alla är att de kan användas för att följa utvecklingen i företaget. Det är lätt att jämföra ett års resultat med tidigare års resultat, eller hur ett visst kvartal har gått jämfört med tidigare kvartal eller samma kvartal för ett år sedan. Tack vare nyckeltalen är det enkelt att snabbt få en överblick över verksamheten.

Denna information kan användas i beslutsfattandet i företaget eller ge investerare inblickar i vilka aktier som det är värt att investera i. Nyckeltalen möjliggör även kvantitativa aktiestrategier. Med hjälp av en aktiescreener går det snabbt att ta fram nyckeltal för börsens bolag och filtrera fram de bolag som matchar önskade kriterier.

Typer av nyckeltal

De flesta nyckeltal är ekonomiska. Det är dessa nyckeltal som används för aktier. De kan exempelvis delas in i följande kategorier:

Det finns även icke-ekonomiska nyckeltal. Här finns bland annat:

 • Kundnöjdhet
 • Tidsåtgång per produkt
 • Maskinernas nyttjande grad
 • Nyckeltal i hälsobokslut

 

Bäst nyckeltal för aktier

Bäst nyckeltal för aktier

 

Bäst nyckeltal för aktier

För att lyckas med investeringar i aktier är det viktigt att behärska nyckeltal. Det är dock inte nödvändigt att kunna alla nyckeltal.

Många investerare hittar några få favoriter bland nyckeltalen och använder dem i de flesta investeringsbeslut. Andra väljer att använda sig av ett stort antal nyckeltal.

En investerare som gör en fundamental analys tittar ofta även på företagets balansräkning, resultaträkning och kassaflödesanalys.

Även om vi väljer att inte göra en djupdykning i företagens redovisning kan nyckeltalen ge oss den information vi behöver för att hitta de bästa aktierna.

Låt oss titta på några av de bästa nyckeltalen för aktier:

Värdering

Nyckeltal för värdering av aktier ger dig en uppfattning om hur marknaden värderar vinsten, försäljningen, tillväxten och så vidare. Stigande aktiekurser leder till högre värderingar.

 • P/E-tal: Aktiekursen/vinsten. Används för att visa hur marknaden värderar företagets vinster.
 • P/S-tal: Aktiekursen/omsättningen. Visar hur marknaden värderar omsättningen. Till skillnad från P/E kan P/S användas även för företag som gör förlust.
 • P/B-tal: Aktiekursen/eget kapital. Varierar beroende på hur kapitalintensivt företaget är.
 • PEG-tal: P/E delat med vinsttillväxten. Visar hur tillväxten i företaget värderas. Används ofta hellre än P/E för tillväxtaktier.
 • EV/EBITDA: Börsvärde plus nettoskuldsättning dividerat med resultat före räntekostnader, skatter, nedskrivningar och avskrivningar. Kan användas istället för P/E-talet.
 • EV/EBIT: Börsvärde plus nettoskuldsättning dividerat med resultat före räntekostnader och skatter.

Lönsamhet

Syftet med företag är att generera vinst. Genom att titta på nyckeltal för lönsamhet kan du bedöma hur lönsam en verksamhet är jämfört med konkurrenterna och hur lönsamheten utvecklats över tid.

 • Vinstmarginal: Vinstmarginalen är den del av omsättningen som blir kvar efter verksamhetskostnader, skatt och finansiella kostnader dragits av.
 • Bruttomarginal: Visar vilken andel av omsättningen som är kvar efter att direkta kostnader som varu- och materialinköp betalats.
 • Rörelsemarginal: Andel av omsättningen som är kvar efter verksamhetskostnaderna, men innan finansiella kostnader och skatt dragits av.
 • ROC: Return On Capital. Lönsamhet på investerat kapital i företaget (ROC = EBIT/investerat kapital).
 • ROIC: Return On Invested Capital. Avkastning på de investerade kapitalet. Visar företagets förmåga att generera avkastning i förhållande till vad som investerats i bolaget. (ROIC = vinst/investerat kapital).
 • ROE: Return on Equity – avkastning på eget kapital. Visar hur lönsamt företaget är i förhållande på aktieägarnas satsade kapital.
 • ROA: Return on Assets – avkastning på totalt kapital. Detta nyckeltal tar även hänsyn till skuldsättningen när det mäter lönsamheten.
 • EBITDA-marginal: EBITDA = Earnings before Interest and Taxes, Depreciation and amortization, d.v.s. Resultat före räntekostnader, skatter, nedskrivningar och avskrivningar. Detta nyckeltal visar EBIDTA i förhållande till omsättningen.
 • FCF-marginal: Fritt kassaflödemarginal. Det fria kassaflödet i förhållande till omsättningen.

Utdelning

Utdelningsinvesteringar är en av de mest populära aktiestrategierna. Utdelningarna är den del av vinsten som företaget väljer att dela ut till aktieägarna. Samtidigt vill man att utdelningarna ska vara långsiktigt hållbara, vilket också går att utläsa ur nyckeltalen.

 • Utdelning/aktie: Utdelning i kronor per aktie.
 • Direktavkastning: Utdelningen i förhållande till det aktuella aktiepriset.
 • Utdelningsandel: Hur stor andel av vinsten som delas ut till aktieägarna.
 • YOC: Yield On cost. Visar hur stor utdelningen är i förhållande till ditt inköpspris för aktien (GAV). Detta nyckeltal måste du med andra ord räkna ut själv.

Finansiell ställning

För att kunna bedöma om verksamheten är långsiktigt hållbar är det viktigt att titta på företagets finansiella ställning. Skulder används för att expandera verksamheten och för att utnyttja kapitalet på ett effektivt sätt. Allt för stora skulder innebär emellertid en högre risk.

 • Soliditet: Andel av företagets tillgångar som finansierats med eget kapital.
 • Nettoskuld: Företagets skulder i förhållande till tillgångarna.
 • Skuldsättningsgrad: Företagets skulder i förhållande till det egna kapitalet.
 • Balanslikviditet: Omsättningstillgångar delat med de kortfristiga skulderna. Nyckeltalet balanslikviditet visar företagets kortsiktiga betalningsförmåga.
 • Kassalikviditet: Ett annat mått på bolagets kortsiktiga betalningsförmåga. Motsvarar bolagets omsättningstillgångar exklusive varulager och pågående arbeten i förhållande till de kortfristiga skulderna.
 • Omsättningshastighet: Omsättningen i förhållande till de totala tillgångarna. Visar hur effektivt företaget använder sina tillgångar.

Sammanfattning

Nyckeltal används för att snabbt se hur ett företag mår och hur det utvecklas över tid. Med hjälp av nyckeltal är det även lätt att jämföra ett bolag med andra bolag, gärna inom samma sektor. Det finns ekonomiska nyckeltal för värdering, utdelningar, finansiell ställning och lönsamhet. Dessutom finns det andra nyckeltal för exempelvis kundnöjdhet, maskinernas nyttjandegrad och personalens hälsa.

Vanliga nyckeltal som investerare använder sig av är P/E-talet, P/S-talet, soliditet, skuldsättningsgrad och vinstmarginal. Direktavkastning, utdelningsandel och utdelningar är vanliga nyckeltal som utdelningsinvesterare använder sig av.

aktiemarknaden

Aktiemarknaden (Massiv Guide): Så Fungerar Börsen | Trading & Investeringar 2020

By | Börsblogg, Investera, Privatekonomi, trading | No Comments

Aktiemarknaden och börsen handlas numer i modern tid oftast på elektroniska handelsplatser. Aktier har bytt ägare sedan 1600-talet. Då handlades de på kafé och därefter på börshus. Vad dessa tidsepoker har gemensamt är att de gett alla individer en möjlighet att bygga upp ett välstånd. Det har möjliggjorts genom att handla med aktier i olika bolag.

Aktiemarknaden är en av, för att inte säga den enskilt, mest betydelsefulla variabeln i ekonomin. Länder runt om hela världen förlitar sig på aktiemarknaden för ekonomisk tillväxt. Eftersom det är en sådan fundamental byggsten för att skapa välfärd, har vi skapat en komplett guide för hur du navigerar och förstår aktiemarknaden.

Låt oss inte slösa tid utan starta direkt!

Vad Är Aktiemarknaden?

Aktiemarknaden är en handelsplats där köpare och säljare möts. De handlar aktier i enskilda bolag, men andra finansiella produkter finns tillgängliga. Dessa möjliggör handel med bland annat index, mer om det senare. En aktie är en ägarandel i ett bolag. Den medför att du som innehavare har rösträtt på bolagsstämman och du kan sälja den vidare på aktiemarknaden.

Det finns olika aktiemarknader runt om i världen och det är viktigt att ha det i åtanke när man läser om aktier. Exempelvis erbjuder Nasdaq flera olika aktielistor och handelsplatser i flera olika länder, bland annat Sverige, Norge och Finland.

Ett bra exempel är den amerikanska aktiemarknaden. Den utgörs av alla olika listor och handelsplatser som finns i USA. Det vill säga, New York Stock Exchange (NYSE), the Better Alternative Trading System (BATS), Nasdaq och många där till.

Finansiella handelsplatser är centrala för ekonomin i diverse länder. Det beror på flera olika anledningar, nedan listar vi några.

 • Det är ett billigt och enkelt alternativ för företag att finansiera diverse projekt. Detta genom att sälja andelar i företaget.
 • Det ger individer en möjlighet att köpa andelar i bolag och därigenom bygga upp en personlig förmögenhet.
 • Det ger investerare en handelsplattform som de kan använda för att sälja aktier för att frigöra kapital för personliga behov.

Men när utformades aktiemarknaden? Låt oss studera dess bakgrund och historia.

Aktiemarknadens och Börsens Historia I Korthet

De första finansiella handelsplatserna återfanns så tidigt som 1100 – 1500-talet i Frankrike, Belgien samt Italien. Dock fanns det inte några aktier att handla vid denna tidpunkt, utan istället handeln var isolerad till statsobligationer. Det var först 1602 som världens första aktiemarknad öppnade. Det skedde i Nederländerna där Nederländska Ostindiska Kompaniets aktier kunde handlas av allmänheten via aktiebörsen i Amsterdam.

 

aktiemarknaden - Nederländska Ostindiska Kompaniet

Nederländska Ostindiska Kompaniet

 

Det är alltså Amsterdams aktiebörs, numera benämnd som Euronext Amsterdam, som är den äldsta aktiemarknaden i världen. Efter att ha inspirerats av Nederländska Ostindiska Kompaniets framgångskoncept tog det inte lång tid innan andra liknande företag baserade i grannländerna tog efter. Det medförde att Paris likväl som London snart hade sina egna aktiemarknader där allmän handel pågick.

Investerare kunde bestämma träff på olika kafé där de genomförde affärer. Senare byggdes en uttalad handelsplats för aktier i Paris. Det skedde 1724 och låg till grund till vad vi idag känner till som Paris Stock Exchange. Därefter öppnades Philadelphia Stock Exchange 1790, följt av motsvarigheten i London 1801 samt i New York 1817.

Inledningsvis skedde all handel med fysiska papper, så kallade aktiebrev. Men i takt med att den tekniska utvecklingen gått framåt har all handel övergått till att vara automatiserad och elektronisk. Dessutom är det inte bara aktier som handlas på dessa handelsplatser i dag. Andra finansiella produkter har tillkommit längs med vägen och byter händer varje dag.

Populära Finansiella Produkter

Aktiemarknaden är givetvis primärt en plattform för handel med aktier. Men det är inte bara aktier som handlas. Vanliga Finansiella produkter som byter ägare via dessa handelsplattformar på daglig basis är

Aktier

Aktierna i ett företag utgör andelar i det samma. En aktie är en andel i bolaget. Att äga en aktie i ett givet bolag kan brytas ner till två fördelar. Den första, och mest självklara är att du som aktieägare är berättigad att ta del av framtida vinster. Detta sker ofta genom utdelning, även om andra tillvägagångssätt finns att tillgå. Skulle bolaget gå i konkurs har du dessutom rätt att ta del av pengarna som delas. Den andra fördelen som kommer med att äga aktier är att du som aktieinnehavare har rösträtt på bolagsstämman. Angående rösträtt finns det två typer av aktier.

Stamaktier, de aktier du ser på Avanza & Nordnet som A, B och C aktier är de aktier som ger innehavaren rösträtt. Aktieinnehavaren har rätt att rösta angående bland annat utformningen av styrelsen. Dessvärre får stamaktieinnehavarna rätt till utdelning först efter att ägarna av preferensaktier fått sin utdelning. I händelse av konkurs är stamaktieägarna de sista att tilldelas andelar av företagets tillgångar.

 

Aktiemarknaden - stamaktier

 

Preferensaktier ger inte rösträtt till innehavaren. Istället har de förtur till utdelningen framför stamaktierna. Samma sak gäller rörande rangordningen om bolaget skulle behöva likvideras. De individer som äger preferensaktier har förtur till att plocka upp de tillgångar som finns kvar i konkursboet. Det finns olika utformningar av preferensaktier och hur de juridiskt sett är designade varierar mellan bolag. Några vanliga variationer är

 • Prioriterade Preferensaktier – Dessa har hög prioritet
 • Standardiserade Preferensaktier
 • Konverterbara Preferensaktier – Denna typ av ”preffar” kan konverteras till stamaktier. Det är på förhand bestämt hur många stamaktier som emitteras om preferensaktien konverteras.
 • Kumulativa Preferensaktier – Utdelning ackumuleras om den inte betalas ut
 • Ej Kumulativa Preferensaktier – Utdelning som inte betalas ut ackumuleras inte
 • Aktiva Preferensaktier – Om företaget överträffar sina uttalade finansiella mål kan extra utdelning betalas till innehavarna.
 • Korta Preferensaktier – Kan inneha en kort option

Exchange Traded Funds (ETFs)

En ETF, är en finansiell produkt som samlar värdepapper, exempelvis aktier, obligationer, råvaror alternativt en mix av samtliga. Dessa handlas sedan över börsen som en enhet precis som en aktie. Således kan en investerare köpa andelar i en ETF precis som han kan köpa andelar i ett bolag via aktier. Prissättningen av en ETF varierar under handelsdagen, precis som för andra värdepapper. Priset representerar värdepapprets nettovärde per enhet.

Det finns flera olika typer av ETF:er på börsen beroende på den underliggande tillgången.

 • Obligations ETF – Innehåller diverse obligationer så som företags och statsobligationer
 • Industri ETF – Fonder som följer givna sektorer, exempelvis biotech, energi eller finanssektorn
 • Index ETF – Följer ett underliggande index, exempel kan vara Dow Jones Industrial Average, Russell 2000, Nasdaq 100 S&P 500 Index eller iShare Russell 200 för att nämna några
 • Råvaror ETF – Innehåller råvaror så som guld, olja och gas
 • Valuta ETF – En ETF som ger investeraren möjlighet att investera i utländska valutor som exempelvis Euro och brittiskt pund

Genom att erbjuda investerare en samling av värdepapper är ETF:er ett bra alternativ för en väldiversifierad aktieportfölj. Dessutom kan produkten ofta införskaffas till låga courtageavgifter via någon av aktiemäklarna online likväl som hos storbankerna.

Aktivt Förvaltade Fonder

En aktivt förvaltad fond har en dedikerad, professionell fondförvaltare tillskriven sig. Fondens kapital investeras i olika typer av tillgångsslag. Dessa kan vara aktier, obligationer, derivatinstrument och andra finansiella värdepapper. Olika fonder har olika målgrupper och investerarna kan vara institutioner så som pensionsfonder eller vanliga småsparare.

Genom att köpa andelar i en aktivt förvaltad fond köper du som investerare andelar i de innehav fonden äger. Till skillnad från ovan beskrivna ETF:er handlas aktivt förvaltade fonder inte över aktiebörsen. Om du vill köpa fondandelar placerar du en order hos din mäklare som sedan genomförs efter att marknaden har stängt. Transaktionen sker till tillgångens netto värde per enhet.

Beroende på vilken tillgångstyp som berör den aktivt förvaltade fonden placeras de i olika subkategorier. Dessa är

 • Aktiefonder – Den vanligaste typen av fond. Innehaven utgörs av stamaktier i olika bolag
 • Aktivt Förvaltade Indexfonder -Dessa fonder försöker att efterlikna ett underliggande index, exempelvis OMXS 30 genom sammansättningen av portföljen
 • Räntefonder En räntefond investerar i olika typer av räntebärande papper, så kallade obligationer. Det kan vara statsobligationer, företagsobligationer eller andra typer av obligationer
 • Blandfonder – En fond som passar dig med mindre riskaptit. Investerar i en blandning av aktier och räntepapper.
 • Valutafonder – Majoriteten av fondens kapital investeras i valutor

 

Aktivt Förvaltade Fonder - aktiemarknaden

 

Indexfonder

En indexfond är en finansiell produkt som inte har någon aktiv förvaltning. Istället försöker fonden att replikera utvecklingen i ett underliggande index. Vanligtvis är indexet heltäckande, exempelvis de stora indexen S&P 500, Dow Jones Industrial Average eller i Sverige, OMXS 30. Indexfonder kan kokas ner till två kategorier.

 • Indexfond – Har en fondförvaltare som inte aktivt försöker överträffa index. Istället strävar denna efter att allokera fondens tillgångar på ett sätt som gör att värdeförändringarna efterliknar det underliggande indexet. Denna typ av indexfond kan inte handlas direkt över marknaden, utan flera order genomförs efter börsens stängningstid
 • Index ETF:er – Handlas över börsen och kan således byta ägare när som helst under börsens öppettider precis som en aktie. I förhållande till andra indexfonder är förvaltningsavgiften väldigt låg

Eftersom indexfonder exponerar investeraren mot många olika tillgångar kan de sägas ha en inbyggd diversifiering. Därtill är indexfonder i regel billigare än aktivt förvaltade fonder. Anledningen är att administrationskostnaden är lägre vilket möjliggör en lägre kostnad för dig som kund. Det är en konsekvens av att det inte finns någon fondförvaltare som aktivt väljer ut vilka aktier eller tillgångar som ska utgöra fondens innehav.

En av vår tids mest framgångsrika investerare, Warren Buffet, har vid upprepade tillfällen uppmanat småsparare att köpa indexfonder. Och han har goda skäl att göra det, på lång sikt tenderar nämligen indexfonder att generera bättre avkastning än sina aktivt förvaltade konkurrenter. Detta är sant i inte minder än 90% av fallen.

 AktierETF:erAktivt Förvaltade FonderIndexfonder
FondförvaltareNejNejJaNej
Aktiv FörvaltningNejNejJaNej
InsättningsgränserIngaIngaVarierarVarierar
DiversifieringNejJaJaJa
RiskHögreLägreLägreLägre
AvgifterCourtageLågHögLåg
HandelsplatserBörsenBörsenFrån fondenFrån fonden
KöptillfällenMarknadens öppettiderMarknadens öppettiderUtanför börsens öppettiderUtanför börsens öppettider

Så Fungerar Aktiemarknaden

De finansiella marknaderna i allmänhet, aktiemarknaden i synnerhet, är i första hand en handelsplattform. Här möts investerare och företag för att utföra ärliga, transparanta, korrekta och effektiva transaktioner. De är säkra och reglerade av diverse juridiska organ vars uppgifter är att tillhandahålla väldefinierade regler som de olika aktörerna kan förhålla sig till.

Aktiemarknader världen över för samman olika aktörer med avsikt att utbyta andelar i företag och andra finansiella tillgångar med varandra. Att de finansiella marknaderna är den primära marknaden för denna typ av handel medför att företag kan ställa ut sina aktier till allmän försäljning. Denna process benämns som IPO, Initial Public Offering. Genom att genomföra en IPO kan ett bolag ta in extra kapital för att därigenom finansiera diverse projekt.

Men att ta in externt kapitala från allmänheten genom en IPO är inte den enda fördelen för ett företag att lista sig till allmän handel. Nedan följer ytterligare några fördelar.

 • Företaget kan ta in ytterligare kapital i framtiden genom att emittera fler aktier
 • Det är en marknadsföringskanal, bolag på börsen nämns ofta på nyheterna
 • Vid uppköp av andra företag kan utestående aktier användas för hela eller delar av betalningen
 • Förmåner för anställda genom olika ersättningsscheman i termer av optionsplaner och liknande som kan förenkla och förbättra rekryteringen till bolaget

En andrahandsmarknad är en handelsplats för redan utställda aktier. Här kan existerande aktieägare sälja sina aktier till andra investerare för att frigöra kapital. Med andra ord är denna typ av handel med aktier effektiv då den inte direkt involverar företaget som emitterat aktierna.

Aktörer På Börsen

Det finns flera olika aktörer på de finansiella marknaderna världen över. De fyller givetvis olika funktioner och har olika anledningar att verka på olika börser. Drivkrafterna som drar dem till marknaden varierar mellan dem. Låt oss utforska några av aktörerna, vad som driver dem och vilka funktioner de fyller.

Företag: Detta är bolagen som finns listade på aktiebörsen. De är skyldiga att informera allmänheten om diverse aktiviteter och händelser, bland annat finansiella, som rör företagets affärer.

Investerare: Dessa tillhandahåller kapital till marknaden och handlar aktier i de listade företagen. En investerare är generellt sett långsiktig i sina affärer och köper med avsikt att hålla aktier i ett bolag över en längre tidshorisont.

Traders: Dessa har som målsättning att göra kortsiktiga ingrepp i marknaden genom att med hög frekvens köpa och sälja värdepapper. De hoppas tjäna pengar på kortsiktiga prisförändringar i de finansiella tillgångarna.

Aktiemäklare: En börsmäklare agerar som mellanhand på handelsplatsen. De möjliggör för investerare och traders att mötas och genomföra transaktioner. Det gäller så väl köp som säljordrar.

Portföljförvaltare: En portföljförvaltare är en professionell investerare som tar betalt från andra med mindre erfarenhet för att förvalta deras portföljer.

Bankmän: Tillhandahåller tjänster till bolag som önskar bli listade på börsen. Där till kan de bistå med support när två företag slås samman alternativ när en firma köper upp ett annat bolag.

Förvaringsplatser: Någonstans måste värdepapper förvars. Tidigare, när värdepappershandel genomfördes med aktiebrev, förvarades de i bankfack. Nu förvaltas de i krypterade databaser på elektronisk väg.

Market Makers: Bidrar genom att se till så att det finns likviditet på marknaden. För att göra det ställer de ut köp och sälj priser i marknaden och håller aktier.

 

Market Makers - aktiemarknaden

 

Vilken Roll Spelar Börsen?

Vi har konstaterat att aktiemarknaden fyller olika funktioner för olika aktörer. Med det sagt så finns det några fundamentala hörnstenar som gör att aktiemarknaden är pålitlig som handelsplattform för alla aktörer.

Ärliga Transaktioner

Börsen har som roll att säkerställa att köpare och säljare som ställer ut order i marknaden blir matchade mot en motpart. Genom att använda börsen vet köpare och säljare att deras affärer genomförs på ett transparent och säkert sätt. Därtill ges de tillgång till relevant data från marknaden som kan ligga till grund för investeringsbeslut.

Upprätthålla Likviditet

Genom att sammanlänka köpare och säljare upprätthåller börsen på ett smidigt och tillförlitligt sätt likviditet i marknaden. Det är viktigt att skilja på plikt och uppgift. Det är inte marknadens plikt att utföra transaktioner eller berätta för andra aktörer vilka handlingar de ska utföra. Men, den måste möjliggöra transaktioner och erbjuda en väg för köpare och säljare att mötas och göra affärer.

Effektiv Prissättning Genom Marknadsmekanismer

Det finns inbyggda mekanismer i marknaden som säkerställer att prissättningen är korrekt, eller effektiv som ekonomer benämner det. Givetvis finns det mängder med faktorer som påverkar prissättningen av ett värdepapper. Dock kokar det ner till utbud och efterfrågan när det kommer till kritan. Genom att låta motparterna i en transaktion bestämma till vilket pris en affär ska genomföras garanterar marknaden att prissättningen sker effektivt.

Erbjuda En Attraktiv Miljö För Samtliga Aktörer

De olika aktörerna, exempelvis investerare, företag, traders och market makers har olika förhållningssätt till aktiebörsen. Det är upp till börsen att säkerställa att det finns plats för samtliga parter. Genom att erbjuda en bra miljö för samtliga involverade kan börsen säkerställa att marknaden förblir effektiv.

Juridiskt Riktiga Transaktioner

För att delta på marknaden måste aktörerna verifiera sin identitet samt följa de regler och villkor som omgärdar börsen. Det är genom att verifiera aktörerna samt ställa ut samt övervaka regelverket som marknaden förebygger fusk och mygel. Det är inte tillåtet att verka på aktiebörsen för aktörer som använder otillåtna medel för att dra fördelar gentemot andra. Exempel på det kan vara icke offentliggjord information och oärliga handlingar som prismanipulering.

Reglera Listade Bolag

Marknaden och de behöriga instanserna har olika tillvägagångssätt som appliceras för att övervaka företagen som är listade på aktiebörsen. Bland annat måste ett företag som handlas på aktiemarknaden offentliggöra finansiella rapporter varje kvartal. Där till måste de informera marknaden om andra händelser, till exempel stora kontrakt och uppköp samt ändringar i styrelsen eller på VD-posten. Genom att offentliggöra denna typ av information kan de andra aktörerna säkerställa att prissättningen för aktierna i ett givet bolag är korrekt.

Därför Fluktuerar Aktier: Utbud Och Efterfrågan

När det inte råder balans mellan utbud och efterfrågan i en aktie eller ett annat värdepapper påverkas priset. Det måste finnas en köpare och en säljare som båda anser att priset är rätt för dem att ingå i en affär. Det innebär att det i situationer där det finns fler köpare än säljare kommer priset för den aktuella tillgången att förändras. Eftersom efterfrågan är högre än utbudet kommer villiga köpare tvingas betala mer, alltså stiger priset. Motsatsen inträffar om det finns fler säljare än köpare, det vill säga efterfrågan på den givna prisnivån är låg.

Låt oss titta på det här intressanta fenomenet mer i detalj. Det finns köpare som är villiga att köpa ett värdepapper på en given prisnivå. Likväl finns det säljare som anser att de vill sälja en tillgång på till ett givet pris. Priset på en aktie representeras av det tillgängliga köp och säljpriset. Med andra ord är priset det högsta budet för köp samt det lägsta budet för sälj.

En transaktion kan genomföras när en köpare erbjuder ett pris till en säljare som denna accepterar. Om det finns fler köpare än säljare i marknaden, efterfrågan är högre, kommer det att finnas köpare som är villiga att köpa till det av säljarna efterfrågade priset. Eftersom de är villiga att möta säljarna på deras prisnivå kommer priset att gå upp för att fylla marknadens alla köporder. Med andra ord kommer priset att stiga.

Motsatsen inträffar när det finns fler säljare än köpare, alltså när utbudet är högre än efterfrågan. Det kommer i denna situation finnas säljare som är villiga att möta köparna på köparnas bud. Genom att göra det kommer priset för nästa order att vara lägre än den föregående. Med andra ord drivs prissättningen mot lägre nivåer.

Faktorer Som Påverkar Utbud & Efterfrågan

Så, vi har konstaterat att utbud och efterfrågan har en stark inverkan på prissättningen för diverse tillgångar. Men vilka faktorer kan tänkas påverka utbudet samt efterfrågan av en finansiell produkt?

Låt oss börja med att studera några av de faktorer som kan tänkas ha en inverkan på efterfrågan. Nedan följer några.

 • Nyheter kring bolaget
 • Finansiella rapporter, införtjäning, säljordrar och vinst
 • Makroekonomiska nyheter
 • Förändrad styrränta

Precis som efterfrågan kan påverkas av externa likväl som interna faktorer är samma fenomen sant för utbudet. Här är några olika faktorer som kan medföra förändringar i utbudet av en aktie.

 • Ett återköpsprogram
 • Emittering av nya aktier
 • Nyheter som rör företaget
 • Avknoppningar

Hur Regleras Finansmarknaden?

Varje land har sitt reglerande organ vars uppgift är att kontrollera att landets lagar och regler efterföljs på de finansiella marknaderna. I Sverige är det Finansinspektionen som har till uppgift att säkerställa att aktörerna lever upp till reglerna och lagarna som omgärdar aktiemarknaden.

Finansinspektionen är en statlig myndighet som existerar för att skydda investerare, se till att marknaden är effektiv och ärlig. Detta görs främst genom att arbeta för en god transparens i marknaden. Ett av de skydd som finns för investerare, främst småsparare, är insättningsgarantin.

Frimärkesaktier och Vanliga Aktier, Vad Är Skillnaden?

Många nya investerare och traders som vill testa att handla med aktier vänder sig till frimärkesaktier. Dessa handlas till ett lågt pris, i absoluta termer. Det som utmärker dem är att de ofta omgärdas av stora prisförändringar. För att förstå skillnaden mellan vanliga aktier och frimärkesaktier måste vi kika närmare på vad frimärkesaktier är.

En frimärkesaktie definieras delvis av sitt pris, i Sverige sägs det vara lägre än 10 kronor. Detta värde är dock en aning godtyckligt och har bland annat i USA ändrats med tidens gång. En av de mest signifikanta skillnaderna mellan vanliga aktier är vilka handelsplatser som erbjuder handel. I Sverige handlas stora, väletablerade bolag, över de olika Nasdaq börserna, exempelvis midcap. Frimärkesaktier handlas i stället, främst, på Spotlight Market som tidigare benämndes som Aktietorget. Andra egenskaper som är skiljer de båda typerna av aktier åt är som följer.

Likviditet

Frimärkesaktier tenderar att ha sämre likviditet än de aktier som hör till de stora bolagen. Ofta är handeln begränsad till ett litet antal transaktioner, ofta byter bara några tusen aktier händer på daglig basis. Det är en av anledningarna till att stora aktörer som pensionsfonder sällan investerar i dem. Anledningen är att det är svårt att sälja en position i frimärkesaktier.

Vanliga stamaktier omgärdas av mängder av likviditet och affärer sker hela tiden på de stora handelsplattformarna världen över. Det är en av de främsta anledningarna till att fonder och andra större aktörer föredrar dem framför frimärkesaktierna.

Volatilitet

Volatilitet går ofta hand i hand med likviditet. En konsekvens av den låga volatiliteten som omgärdar frimärkesaktierna tenderar volatiliteten att vara hög. Det följer av att en liten volym kan medför stora förändringar, både positiva och negativa, i prisbilden. Därför kan det vara väldigt svårt att applicera teknisk analys på dessa illikvida värdepapper.

Motsatsen råder hos vanliga aktier där den höga frekvensen i handel bidrar till att minska volatiliteten. Därför är det enklare att applicera teknisk analys på större, mer likvida aktier där diagrammen är robusta.

Spread

Skillnaden mellan köp och sälj priset kan vara väldigt kraftig och bidra till den höga volatiliteten som vi berörde ovan. Men det är inte den enda negativa konsekvensen av skillnaden i köp och sälj pris. Transaktionskostnaderna blir nämligen högre i procentuella termer.

I större aktier tenderar spreaden att vara mer stabil och lägre. Det har positiva konsekvenser på transaktionskostnaderna som en procentsats på affären, den blir lägre.

Reglering & Översikt

De flesta frimärkesaktier handlas inte på väletablerade handelsplattformar som exempelvis OMXS-30 eller Euronext. Det medför att de ibland flyger under tillsynsmyndigheternas radar och får utstå mindre granskning från media. De handelsplatser som erbjuder handel med frimärkesaktier har i allmänhet mindre strikta krav och lägre standard. Exempelvis kan det saknas krav på att finansiella rapporter ska offentliggöras.

Normala aktier måste uppfylla tuffa krav för att listas på de stora börserna runt om i världen. De måste offentliggöra finansiella rapporter och andra viktiga nyheter som kan påverka värderingen av bolaget. Om de inte följer de regler och villkor som ställts ut av börsernas reglerande organ blir konsekvenserna kännbara. Bland annat kan ett bolag som inte sköter sig bli avstängda från marknaden.

Fundamental Data

De flesta företagen som ställer ut frimärkesaktier är ofta okända och nyetablerade. Generellt sett har dessa företag ingen tydlig historia och det kan vara svårt att få en övergripande bild av bolagens finanser. I vissa fall kan det till och med vara så illa att investerare inte kan utläsa att ett bolag är nära bankrutt.

Till följd av de hårda krav som ställs på bolag som listas på de stora börserna finns det en uppsjö av data kring dem. Det räcker med att besöka företagens hemsidor för att införskaffa finansiell information tillgänglig att ladda ner och analysera.

Värdering

När frimärkesaktier syns i media tenderar de att vara övervärderade. De bakomliggande anledningarna kan givetvis variera. Det vanligaste är dessvärre att framtidsutsikterna har blivit uppförstorade och olika intressenter ligger bakom.

Eftersom de väletablerade aktierna har mindre behov av att blåsa upp sina värderingar ställer de ut korrekt data. Eftersom den data som tillhandahålls kan anses pålitlig ges investerare en ärlig chans att göra en korrekt analys av företaget. Således blir värderingarna mer rättvisande. Ofta följs stora bolag av mängder av analytiker som offentligt diskuterar relevanta frågor kring företagen.

Spekulation

Ofta spekulerar traders i frimärkesaktier. Det är en konsekvens av att det finns väldigt begränsad information kring bolagens aktiviteter, tillgångar, inkomster samt management. Ofta har bolagen inte någon beprövad produkt.

De mer väletablerade aktierna är också utsatta för spekulation, men inte i lika stor utsträckning. Dessa företag har mer kompletta affärsmodeller med beprövade produkter. Det är ovanligt att börsens värdering av stora bolag ändras drastiskt eftersom de är transparenta.

 Manipulation Och Bedrägeri

En konsekvens av att volatiliteten är hög, låg likviditet och bristande regleringar är att bedragare ofta siktar in sig på frimärkesaktier. En vanlig strategi som används för att blåsa investerare är den så kallade ”pump and dump” strategin. Bedragarna införskaffar stora positioner i ett mindre bolag som de sedan marknadsför i syfte att lura investerare att köpa in sig i bolaget. När priset har stigit tillräckligt säljs aktierna och bedragarna lämnar investerarna med ett felvärderat innehav.

Bedrägerier är sällan förekommande i större företag och aktier. Det är mycket tack vare de reglerande organen samt den stora handeln som bedragarna håller sig borta från större aktier.

Börsmäklares Förhållningssätt

Många mäklarhus tillhandahåller inte listor och handelsplatser till investerare där frimärkesaktier handlas. De aktiemäklare som faktiskt erbjuder handel på dessa värdepapper tar ofta ut ett högt courtage. För normala, väletablerade aktier, finns inga sådan problem. Börsmäklarna erbjuder handel på dessa aktier.

Handla Frimärkesaktier – Fördelar

Hittills har vi belyst många av de negativa aspekterna som omgärdar frimärkesaktier och handel med dessa. Men precis som med allt annat finns det både upp och nedsidor, det gäller även dem. Här följer några av de fördelar det innebär att handla med frimärkesaktier.

 • Morgondagens Vinnare: Alla frimärkesaktier är inte hopplösa fall, det finns mängder med ärliga och välskötta företag att handla. Det är inte sällan företagen vars aktie klassas som frimärkesaktier är potentiella guldgruvor och kan visa sig vara morgondagens vinnare.
 • Hög potentiell avkastning: Eftersom de handlas till ett så lågt pris finns det en stor uppsida i aktien när den upptäcks av massorna. Det kan visa sig att en investering i frimärkesaktier kan generera brilliant avkastning för den investerare som träffar rätt.
 • Snabba Kursrörelser: Eftersom det ibland händer att kraftiga prisförändringar ter sig på bara ett par timmar erbjuder de en möjlighet att tjäna mycket pengar på kort tid.

Olika Förhållningssätt Till Börsen

Olika aktörer har olika förhållningssätt till börsen. Dessa navigerar marknaden på olika sätt beroende på vad de har för målsättning och strategi. De kan, förenklat, delas in i två kategorier som fokuserar på två olika aktiviteter:

 1. Trading
 2. Investeringar

Trading

Att aktivt handla på marknaden benämns som att trading. Det handlar om att köpa och sälja finansiella tillgångar som aktier för att tjäna pengar på kortsiktiga prisrörelser. En trader kan handla marknaden i båda riktningarna, antingen genom att gå lång eller kort. De har en stark tro på sin egen förmåga att förutse händelser i före marknaden gör det samt hur marknaden kommer att reagera när händelserna uppenbaras för den. Målsättningen är att därigenom göra signifikanta vinster och besegra marknaden.

Ett vanligt tillvägagångssätt är att studera olika diagram med prisförändringar och därigenom identifiera möjligheter till trading. Denna teknik kallas för teknisk analys. Ett alternativ, eller i vissa fall ett komplement, är fundamental analys. Det är dock värt att förtydliga att traders i högre utsträckning förlitar sig på teknisk analys och marknadsdjup för att ta positioner.

Beroende på tidshorisonten för affären, det vill säga hur länge de kan tänkas hålla positionen, kan trading kategoriseras.

 • Scalping
 • Dagtrading
 • Swing trading
 • Positions Trading

Dessutom tillkommer två kategorier där varje trader placeras i antingen den ena eller den andra.

 • Algoritmetisk trading
 • Beslutsinriktad trading

Algoritmetiska traders fattar beslut med hjälp av ett datorsystem, ofta fullt automatiserat vilket låter dem göra annat under tiden. Det medför att tradern får mer frihet att själv bestämma över sin tid eftersom han inte är bunden till börsens öppettider.

Samuelssons Rapport är fast övertygad om att algoritmetisk trading är mer effektiv och bättre lämpad för modern handel än beslutsinriktad handel. Vi erbjuder kurser med bra kundomdömen för dig som är intresserad av att lära dig mer och applicera algoritmetiska strategier på din handel.

Det är dags att fördjupa oss i de olika tradingkategorierna och lära oss mer om vad de innebär.

Scalping

Scalping är den mest kortsiktiga metoden som används av traders. Det innebär att tradern exploaterar olika prisändringar under en dags handel. Varje enskild affär har en oerhört kort tidshorisont, oftast inte mer än ett par timmar och ibland så kort som ett fåtal sekunder.

En trader som agerar på detta sätt kallas för en scalper. Han övervakar prisrörelser med kortast tänkbara tidsaspekt, diagrammen visar ofta inte mer än kursändringarna de senaste 10 minuterna. Dessa traders använder sig nästintill uteslutande av teknisk analys för att fatta beslut.

Med det sagt så finns det somliga scalpers som istället koncentrerar sig på att kapitalisera från hög volatilitet. Exempelvis när nyheter som kvartalsrapporter släpps. Bland de verktyg som används för att hitta affärsmöjligheter i denna typ av miljö kan index över relativ styrka användas.

Det är vanligt att en scalper använder hävstångsprodukter för att maximera sin vinst från de minimala prisrörelser han exploaterar. Det är dock ett tvåsidigt svärd. Hävstången ger självklart möjlighet att tjäna stora pengar på kort tid med rätt strategier på plats. Framför allt när det kommer till att stänga förlorande positioner som annars snabbt växer sig otäckt stora. Den ökade risken är dock en konsekvens av den potentiellt ökade vinsten som hävstängerna medför.

Ytterligare en negativ aspekt av scalping är att det höga antalet transaktioner som utförs innebär att aktiemäklaren tar ut stora summor i courtage.

Daytrading

Denna typ av trading, eller handel, innebär att utövaren köper och säljer eller på annat sätt tar position i marknaden. Tidshorisonten för dagstrading, day trading, är precis som namnet indikerar att hålla positionen över en handelsdag. Ett villkor är alltså att positioner stängs innan handelsdagen stänger och inte hålls över natten. Ett av de främsta vapnen som en day trader besitter är att handla på den dominerande trenden i marknaden. Detta under en given handelsdag.

Om tradern tror att trenden för dagen kommer att vara uppåtgående justerar han sina positioner därefter. Det gör han genom att ta så kallade långa positioner. Om analysen istället leder honom till att tro att trenden kommer vara negativ tar han en kort position. Det vanligast förekommande analysverktyget för en dagstrader är den tekniska analysen. Men tekniken kompletteras även genom att följa nyhetsflöden för att på så sätt agera korrekt och undvika prisrörelser som vars inverkan på vinsten är negativt.

När en day trader analyserar en aktie har han i vanliga fall 10–15 minuter gamla data på sina diagram.  I vissa fall kan mer data inkluderas, somliga använder alla tillgängliga data för dagen eller andra tidsintervall. Anledningen är att det ökar sannolikheten att fånga den övervägande trenden.

Precis som en scalper använder en dagstrader hävstänger. Generellt sett används hävstång av proportionen 2:1 alternativt 4:1. Men genom att inkludera hävstångsprodukter i portföljen stiger även risken. Ytterligare en likhet med traders som applicerar scalper strategier är att courtaget snabbt kan sticka iväg.

 

daytrading - aktiemarknden

 

Swing Trading

Vissa traders försöker generera vinst genom att handla kortsiktiga prisförändringar. Dessa kallas för Swing Traders. Dessa har en längre tidshorisont för sina positioner än day traders, ofta mellan några dagar men ibland så länge som ett par veckor. De flesta som är involverade med swing trading letar efter mönster i prisutvecklingen. De tar positioner på aktiemarknaden när de finner en attraktiv möjlighet att ta placera pengar.

Men till följd av den något längre tidsaspekten använder swing traders fundamental analys i stor utsträckning.  Efter att med hjälp av fundamental analys gjort ett urval av aktier appliceras teknisk analys för att avgöra när och hur handeln ska genomföras. Den huvudsakliga målsättningen är att identifiera värdepapper som är på väg att bryta en trend och rida med trenden efter trendbrottet.

De flesta som applicerar swing trading strategier på sin handel kikar på diagram med data från dagen. När de hittar intressanta objekt blir de mer selektiva och väljer ett tidsspann motsvarande en timma av data. Därigenom hoppas de identifiera den perfekta tidpunkten att börja handla den givna aktien. I vissa fall letar de även efter trender som pågår, eller har pågått, under en längre tid. Det görs genom att använda data från ett längre tidsperspektiv.

Givet hur swing trading fungerar är det inte konstigt att de handlar mindre frekvent än traders som koncentrerar sig på day och scalp trading. Med det sagt utför de klart fler affärer än vad investerare gör. Således är transaktionskostnaderna högre för denna kategori av aktörer på de aktiebörsen. De tar dessutom risker i form av att deras positioner hålls över nätter. Det medför att de kan bli sårbara för nyheter som släpps utanför börsens handelstimmar. Därmed kan de hamna i en position där stora prisrörelser kan te sig utan att de har möjlighet att stänga dem.

Positions Trading

En positions trader eftersträvar att exploatera långsiktiga trender i marknaden snarare än kortsiktiga prisfluktuationer. Att applicera denna metod på handel kräver mycket tålamod och passar en trader med god uthållighet samt långsiktigt tänk. Han följer långsiktiga trender som inte sällan sträcker sig över flera veckor, men ibland månader eller till och med år.

Somliga individer som ägnar sig åt positions trading vänder sig i första hand till teknisk analys för att fatta finansiella beslut. Andra föredrar istället den teknik som benämns fundamental analys. Men majoriteten av alla positions traders kombinerar de båda tillvägagångssätten. De varierar även tidsaspekten för den data de analyserar. En del studerar längre tidsaspekter när de rör sig om teknisk analys med data som blickar tillbaka en vecka. Andra är mer snäva i sin tidsbild och studerar data för den senaste dagen för att identifiera bra ingångspositioner.

Genom att använda detta tillvägagångssätt kan individen spara mycket tid. Anledningen är att det är mindre information som måste analyseras och analyser kan ske mindre frekvent. Efter att aktören tagit en position i marknaden behöver han inte göra mer. Det är bara att invänta marknaden tills tiden är kommen att avsluta positionen. Det görs när den förutbestämda prisnivån för avslut är uppnådd. En positiv aspekt av det låga antalet affärer är att courtageavgiften blir lägre än för andra typer av trading.

Den främsta risken som berör en positions trader är att han är exponerad för stora kursrörelser när marknaden öppnas efter natten. Ytterligare en nedsida som måste belysas är att kapitalet är uppbundet i affärer under en lång tidsperiod. Således blir alternativkostnaden hög, givet att andra möjligheter öppnar sig.

Investeringar

Att investera innebär att en investerare köper tillgångar, exempelvis aktier, och förväntar sig framtida avkastning. Aktier kan generera avkastning på två sätt, aktieutdelning samt genom värdeökning. Att investera är i princip synonymt med att köpa en tillgång. Generellt sett är det inte lika tidskrävande att ägna sig åt att investera som att aktiv trading. Med det sagt, det krävs givetvis tid till att utvärdera vilka aktier och tillgångar som är värda att investera i.

En investerare väljer vilka aktier han ska placera kapital igenom applicering av fundamentala tekniker först och främst. Olika aktörer använder olika strategier för att delta i aktiemarknaden. Nedan listar vi några av de vanligast förekommande tillvägagångssätten.

 • Värdeinvesteringar
 • Investera i tillväxt
 • Köp och behåll – Buy and Hold
 • Utdelningsinvesteringar
 • Enhetskostnadsutjämning

Låt oss titta närmare på de olika metoderna för att få en djupare förklaring om hur de fungerar.

Värdeinvesteringar

Denna investeringsstrategi går ut på att leta efter aktier och värdepapper som handlas till ett lägre värde än det skattade egenvärdet. Baserat på tillgängliga ekonomiska data kan egenvärdet skattas och sedan användas för att införskaffa värdepapper.

Värdinvesterare letar alltid efter investeringsmöjligheter där marknaden som helhet har undervärderat den aktuella tillgången. Det medför att de ifrågasätter det allmänt vedertagna antagandet om att marknaden är rationell. De menar att marknaden kan vara inkorrekt prissatt under korta perioder. Det kan bero på att marknaden feltolkat eller överreagerat nyheter och annan information som rör tillgången. På lång sikt tror värdeinvesterare att tillgångens värde kommer att återhämta sig och att det är läge för en affär.

Det är inte ovanligt att marknaden överreagerar på negativa nyheter vilket medför att situationer kan uppstå då aktier handlas under sitt egenvärde. Målet för en värdeinvesterare är att på ett effektivt sätt identifiera dessa situationer och köpa aktien till rabatt. Därigenom kan de på lång sikt göra vinst på företagets lönsamhet.

Det kan låta som en enkel metod, men att avgöra värdet på en aktie är allt annat än enkelt. Det finns olika nyckeltal som används för att estimera värdet på ett företag. Olika investerare kan använda olika nyckeltal, men data som används härleds från fundamental analys. Nedan listas några vanligt förekommande ekonomiska nyckeltal som används för att värdera en aktie.

 • Price-to-book ratio (P/B), sätter aktiepriset i relation till värderingen av företagets tillgångar.
 • Price-to-earnings (P/E), mäter kvoten aktiens värde och införtjäningen per aktie.
 • Kassaflöde, likvida medel som finns kvar i företaget efter administrationskostnader och kapitalkostnader dragits av.

Det finns en uppsjö av välkända värdeinvesterare. Några av de mest välkända är Warren Buffett, Christopher Browne samt Benjamin Graham. Den sistnämnda agerade mentor till Warren Buffett när han lärde sig att investera i aktier.

 

börsen warren buffett

 

Investera i Tillväxt

Att investera i tillväxt är en metod där investeraren koncentrerar sig på att hitta tillväxtföretag. Det är företag vars nyckeltal, införtjäningen eller vinsten, växer snabbare än genomsnittet inom den industri de är verksamma i. Men det behöver inte begränsas till en sektor utan det kan även vara i förhållande till marknaden som helhet. Det finns flera attribut som kännetecknar ett tillväxtbolag utöver tillväxten. De är ofta små och medelstora bolag med kort historia. Produkterna som säljs tenderar att vara nya, exempelvis nya tekniska lösningar eller andra innovationer. Det är inte heller ovanligt att de tillväxtföretag som erbjuder mest värde är relativt nyetablerade på aktiebörsen.

För att identifiera intressanta investeringsobjekt studerar investeraren företaget grundligt. Fundamental information rörande affärsidén, bolagets styrelse och tillväxttakten tas i beaktning. Om alla faktorer indikerar positiva signaler är det ett tecken till att investera i värdepappret. Men det är inte bara företaget som sådant som är av intresse. Även externa faktorer inkluderas i kalkylen. Det är viktigt att inkludera sektorns framtidsutsikter samt allmänhetens syn i analysen innan en investering görs i ett tillväxtbolag.

För att klassificeras som ett tillväxtbolag måste företaget visa en tydligt positiv intäktstrend. Det är dessutom viktigt att företaget systematiskt återinvesterar den vinst de genererar i verksamheten för att växa ytterligare. Genom att aktivt återinvestera i diverse projekt förväntas företagets aktievärde öka och generera aktieägarvärde. Det finns flera exempel på bolag som i sin linda kategoriserades som tillväxtbolag och idag tillhör världens största bolag. Ett av Scilicon Valley’s flagskeppsbolag, Facebook, var ett tillväxtföretag så sent som 2012. 1986 kvalade Microsoft in i kategorin likväl som Apple 1981.

Bland de namn som florerar när tungviktare inom tillväxtinvesteringar diskuteras är grundaren av T. Rowe Price investment, Thomas Rowe Price samt Phil Fisher som skrivit böcker som exempelvis ”Common Stocks and Uncommon Profit”.

Utdelningsinvesteringar

Utdelningsinvesteringar är en metod som ibland benämns som inkomstinvestering. Den grundläggande principen är relativt enkel att förstå sig på. Strategin går nämligen ut på att investera i aktier med hög direktavkastning. En stor fördel tillvägagångssättet är att det ger investeraren en konstant extrainkomst vid sidan av andra typer av inkomstkällor. Men det huvudsakliga målet med strategin är inte att generera kapitaltillväxt. Istället eftersöker den att ge en inkomst i form av utdelning.

Utdelningsinvesterare letar efter stabila och väletablerade företag. Det är centralt i för strategin att företagen har en stark historia av att betala utdelning, utdelning som ökat med tidens gång. Därför investerar en individ som ägnar sig åt inkomstinvesteringar i företag med bra direktavkastning.

För att beräkna hur hög direktavkastningen är från en aktie divideras utdelningsbeloppet med aktiens värde. Den utrycks alltså som en procentsats. Ju högre procentsatsen är, desto snabbare arbetar ränta på ränta effekten och förmögenhetens storlek.

Ett krav som måste uppfyllas från ett företag som ständigt betalar ut hög utdelning är att de går med vinst. Det finns en risk att ett bolag som betalar ut en stor del av vinsten till sina aktieägare i form av utdelning i vissa situationer saknar eget kapital. Därför bör en utdelningsinvesterare vara en aning restriktiva när de väljer investeringsobjekt. En bra tumregel är att inte investera i företag som betalar ut mer än 60% av vinsten till aktieägarna.

Köp & Behåll – Buy and Hold

Köp och behåll är en strategi som även i Sverige ofta benämns som buy and hold. Det är en passiv strategi där investeraren köper en tillgång, exempelvis en ETF eller en index fond. Efter köpet behåller investeraren innehavet under flera år utan att ägna någon tanke till vad som händer på börsen. Med andra ord intresserar han sig inte för hur vida börsen är i en positiv eller negativ trend.

Ett grundläggande antagande för strategin är att marknaden, i det långa loppet, alltid ökar i värde. Detta oavsett vad som händer i nuet, framför allt om aktien tillhör ett bra bolag.

För att applicera buy and hold strategin på ett framgångsrikt sätt måste investeraren vara skicklig på att välja aktier. Det är inte ovanligt att köp och behåll strategin kombineras med någon av de tidigare nämnda investeringsmetoderna, tillväxtbolag eller utdelningsinvesteringar. Efter att investeraren har placerat sitt kapital i en investering ska den behållas under lång tid. En stor fördel med strategin återfinns i det skattetekniska. Beroende på vilken depå en investerare använder kan mycket pengar sparas. Anledningen är att beskattningen i vissa fall kan skjutas på framtiden.

Som tidigare nämnts på Samuelssons Rapport är en indexfond ett bra sätt att över tid tjäna pengar på marknaden.

Enhetskostnadsutjämning – Dollar-cost Averaging

Dollar-cost Averaging är en investeringsstrategi som innebär att investeraren med jämna mellanrum köper aktier tills en på förhand budgeterad summa är investerad. Strategin kan kombineras med andra investeringsfilosofier. Fördelen med att applicera metoden på investeringar är att investeraren inte behöver tänka på vilken tidpunkt som är optimal för att kliva in i marknaden. Istället förlitar han sig på att i genomsnitt köpa till ett bra pris.

Låt oss ta ett exempel. En investerare har 50.000SEK att investera i aktiemarknaden. Han delar då upp beloppet i tio lika stora delar, det vill säga 5.000SEK. Över 10 månader investerar han 5.000SEK i de utvalda aktierna varje månad. Genom att använda denna metod minskar han risken att köpa aktier när marknaden är högt värderad. Således minskar anförskaffningskostnaden per aktie i genomsnitt.

För att i praktiken använda metoden måste fyra faktorer tas i beaktning innan investeraren tar till handling.

 • Vilka tillgångar ska köpas
 • Sätta upp en budget
 • Bestämma en tidsperiod
 • Besluta hur intervallen ska utformas

Efter att de fyra faktorerna är på plats kan investeraren beräkna hur stort belopp som ska investeras vid varje enskilt köptillfälle. Därefter är det bara att följa planen och investera därefter.

Analysera Aktier Före Köp

För att handla på börsen är det oerhört viktigt att analysera vilka aktier som ska inkluderas i aktieportföljen. Traders och investerare använder olika tillvägagångssätt och metoder för att identifiera aktier med potential att generera positiv vinst. Det finns två huvudsakliga metoder, teknisk respektive fundamental analys. Olika individer applicerar olika strategier, men många kombinerar de båda verktygen.

Vilken metod som passar just dig bäst varierar. Men innan du bestämmer dig måste du förstå hur de fungerar så att du kan välja vad som passar dina preferenser.

Teknisk Analys

Teknisk analys utvärderar diverse aktier och andra tillgångar genom att granska historiska data rörande prisförändringar och volym. Ofta använder traders metoden för att identifiera förändringar i utbud och efterfrågan för en given finansiell tillgång. Förändringar i utbudet och efterfrågan reflekteras inte sällan i kursrörelserna.

De som förlitar sig på teknisk analys för att identifiera möjligheter på aktiebörsen är övertygade om att all information som behövs återfinns i diagrammet. Men teknisk analys kan brytas ner i två underkategorier.

Genom att analysera prisförändringar försöker analytikern koncentrera sig på fluktuationer i priser utan att använda andra indikatorer. Det görs genom att använda en teknik som på engelska benämns som candlesticks. Tekniken bygger på att se mönster i grafen, exempelvis trianglar och axelmönster. Med hjälp av dessa spår han hur börsen kommer att röra sig härnäst. Givetvis måste historiska prisändringar tas i beaktning eftersom tradern måst identifiera relevanta mönster. Höga högstanivåer och snabba återkomster efter börsfall indikerar att marknaden befinner sig i en uppåtgående trend. Motsatt förhållande visar att börsen är i en nedåtgående trend, en så kallad björnmarknad.

Analys av indikationer involverar tolkningar av prisförändringar på börshandlade produkter. Några av de indikatorer som används frekvent är glidande medelvärde, samt Relative strength index för att nämna några.

Med hjälp av teknisk analys kan attraktiva trading och investeringsmöjligheter upptäckas och exploateras. Metoden har en enorm potential.

Fundamental Analys

Fundamental analys fokuserar på affärsidén i det bolag som ligger bakom aktien av intresse. Både makroekonomiska aspekter och bolagets finansiella position utvärderas i avsikt att värdera värdepappret. Fundamental analys är en strategi som inte bara försöker värdera aktien isolerat från marknaden. Tillvägagångssättet inkluderar även externa faktorer som kan ha inverkan på kommande prisförändringar.

 

Fundamental Analys - börsen

 

 

En analytiker som ägnar sig åt fundamental analys utvärderar många olika faktorer. Det kan röra sig om styrräntor och geopolitik, men också interna förhållanden som exempelvis styrelsen. En fundamentalist nöjer sig inte med den snabba överblick som erbjuds från en graf likt en teknisk analytiker. Istället gräver han djupt för att få en heltäckande bild kring både aktien, företaget och den relevanta industrin.

En duktig fundamental analytiker studerar företagets potential att växa i framtiden samt försöker skapa en bild kring olika nyckeltal. Hur kommer försäljningen att utvecklas? Kommer marginalerna att öka? Dessa frågor besvaras med hjälp av historiska data från kvartal till kvartal eller med längre tidsintervall. När analytikern anser sig ha en omspännande bild kring aktien jämför han den med andra företag inom samma sektor. Nedan följer några av de fundamentala nyckeltalen som utvärderas.

 • Införtjäning per aktie (EPS): Andel av vinsten som tillskrivs varje enskild aktie. Beräkningen är enkel. Netto vinsten divideras med antalet emitterade aktier.
 • Pris i förhållande till införtjäning (P/E): Kvoten mellan aktiepriset och EPS.
 • Inkomstökningar: Förväntad ökning i inkomster under det kommande året.
 • (P/S): Jämför aktiens värde med företagets införtjäning.

Skillnad Mellan Fundamental & Teknisk Analys

Nedan återfinns en tabell som på ett tydlig sätt visar de olika komponenterna av fundamental samt teknisk analys.

Teknisk AnalysFundamental Analys
Utvärderar aktiens historiska prisrörelser samt volym
Skattar enhetsvärdet samt det ekonomiska klimatet
Allt som krävs för analyser - data volym samy priser - finns på grafen
Analytikern söker upp den information som behövs online via diverse källor
Inkluderar prisförändringar och indikationer
Fokus ligger på styrelsen, finansiella nyckeltal samt vinst
Jämförelse mellan teknisk och fundamental analys

Investera I Aktier

Du är redan väl införstådd i att handel med aktier är ett bra sätt att bygga en förmögenhet. Men vet du hur man går till väga för att komma igång? Här följer några bra tips för att du ska kunna starta din egen pengamaskin.

1. Vilken Investerare Är Du?

Beroende på hur aktiv du har för avsikt att vara i dina investeringar måste du välja ett förhållningssätt till aktiebörsen. Det finns två kategorier av investerare att välja mellan.

 • Aktiv Investerare – Om du har för avsikt att vara aktiv och involverad i nyheter och andra börsrelaterade ämnen klassar du dig själv som en aktiv investerare.
 • Passiv Investerare – Detta förhållningssätt passar dig som nöjer dig med att låta andra investera dina pengar. Om det låter som något för dig är det bra att läsa på om robotrådgivning. Det är ett bra alternativ eftersom förvaltningsavgiften för denna service är lägre än många fonderförvaltare. Aktiemäklaren investerar dina pengar baserat på dina preferenser och attribut. Exempelvis tas din riskvilja och din ålder i beaktning. Med det sagt är indexfonder ett attraktivt instrument för dig som föredrar passiva investeringar och bör inte ignoreras.

Efter att du har beslutat hur aktiv du vill vara med dina placeringar måste du bestämma vart du vill handla. Det gör du genom att läsa på om Nordnet & Avanza, Sveriges två bästa aktiemäklare.

2. Öppna Ett Investeringskonto

För att kunna investera i aktier och andra värdepapper måste du öppna ett konto. Du kan investera dina pengar smidigt och priseffektivt med antingen Avanza eller Nordnet. De båda online bankerna är två av de bästa i hela Europa och erbjuder konkurrenskraftiga priser. Här kan du köpa både aktier och fonder, samt mer avancerade finansiella produkter om du så önskar.

I Sverige kan du även välja att förvalta din tjänstepension själv. De flesta svenskar har pensionsbesparingar i form av tjänstepension i någon av AP-fonderna. Dessa har traditionellt sett varit välskötta men de kan begränsa dig. Du kan som sagt välja att själv förvalta tjänstepensionen. Det är ett aktivt val som du kan göra, läs mer här. Samuelssons Rapport erbjuder många verktyg för att på ett lyckat sätt förvalta pensionen på egen hand.

Aktivt Förhållningssätt Till Investeringar: Så Öppnar Du Ett Konto

Att öppna ett konto hos någon av aktiemäklarna online är enkelt. Via dess plattformar kan du handla olika typer av värdepapper, perfekt om du vill vara aktiv i dina investeringar. De erbjuder bland annat aktier, både svenska och utländska, fonder och derivatprodukter. Många startar ett ISK-konto som schablonbeskattas snarare än en traditionell aktiedepå. Om är intresserad av att lära dig mer om ISK är kundtjänsterna på Nordnet och Avanza behjälpliga.

Det är viktigt att läsa på vilken typ av konto som passar dig och din filosofi bäst. Därutöver måste du läsa in dig på olika juridiska begränsningar kring rösträtt och faktiskt ägande av tillgångarna i exempelvis en kapitalförsäkring.

En av de viktigaste faktorerna för att maximera avkastningen på ditt eget sparande är att vara priskänslig. Genom att jämföra courtage avgifterna hos olika nätmäklare innan du signar upp dig kan du på lång sikt spara massor av pengar. Ytterligare en central aspekt i sparandet är insättningsgarantin som garanterar dina pengar upp till en given nivå ifall banken går i konkurs.

Passivt Förhållningssätt

Precis som vi underströk tidigare i texten finns det två olika tillvägagångssätt för passiva investeringar. En passiv investerare kan antingen vända sig till en robotrådgivare för att placera sitt kapital i värdepapper. Det andra alternativet är indexfonder.

Robotrådgivning

Ett konto av detta slag erbjuder många fördelar när du vill handla aktier utan att göra efterforskning eller lägga energi på det. Det enda som krävs är att du som investerare beskriver dina mål med investeringarna. Baserat på dina önskemål bygger robotrådgivaren upp en passande aktieportfölj.

 

Robotrådgivning - aktiemarknaden

 

Det som gör robotrådgivning så attraktivt är de låga förvaltningsavgifterna. I majoriteten av fallen är en robotrådgivare signifikant billigare än en mänsklig motsvarighet. Generellt sett är avgiften lite drygt 0.25 – 0.50 procent av det förvaltade kapitalet.

Indexfonder

Passivt förvaltade fonder är även i modern tid ett attraktivt substitut till robot rådgivning. Därför kan det vara värt att jämföra de två tjänsterna innan du bestämmer vilken metod du vill förlita dig till. Det har historiskt sett varit fördelaktigt att investera i indexfonder istället för aktivt förvaltade fonder. Dessa har nämligen genererat bättre avkastning samtidigt som förvaltningsavgifterna varit lägre.

3. Aktier Eller ETF?

Om du väljer att handla aktivt måste du besluta dig för hur vida du ska handla ETF:er eller enskilda stamaktier.

Stamaktier

Du kan välja att köpa aktier i flera olika företag som anser har potential att öka i värde alternativt betala bra aktieutdelning. Det bästa är att placera kapital i flera olika aktier för att diversifiera portföljen och sprida risken. Men det kostar mycket i termer av avgifter att diversifiera. Utöver att sprida risken mellan olika företag är det fundamentalt att inkludera olika sektorer i portföljen. På så sätt minskar korrelationen mellan portföljinnehaven och om olyckan är framme kan skadan minimeras.

ETF

Ett enkelt sett att diversifiera portföljen är att handla med ETF:er, exchange traded funds. Dessa ger automatiskt en bra riskspridning då de utgörs av aktier i flera olika sektorer men handlas som en enhet. Det finns olika typer av ETF, beroende på vad som utgör innehaven. Följer ETF:en ett index, exempelvis OMXS30, kallas det för en index fond. Till följd av att ETF:er automatiskt innehåller spridda värdepapper är de mindre riskfyllda än stamaktier. Det ska också nämnas att de kan underprestera gentemot enskilda aktier, men de har historiskt genererat högre avkastning än välbetalda fondförvaltare.

4. Sätt En Budget För Aktieinvesteringar

Som ny aktör på aktiemarknaden kan det vara svårt att veta hur du ska allokera dina tillgångar. Inte heller är det solklart hur du ska investera och hur du ska distribuera pengar mellan olika investeringsobjekt. Men ta det lugnt, alla har börjat någonstans och du är inte ensam. Det finns två frågor som de flesta som är nya på börsen ställer sig.

1. Hur Stort Bör Startkapitalet Vara?

Svaret på frågan är inte hugget i sten och varierar mellan olika individer. En bra grundprincip är att du kan börja med det du har tillgängligt. Några av de aktiemäklare som är tillgängliga online erbjuder courtagefri handel till personer som vill komma igång. Ofta är villkoret att depån är värd mindre än 50.000SEK eller liknande. Eftersom olika aktier handlas på olika prisnivåer varierar andelen av din portfölj som kan investeras i en given aktie beroende på värderingen.

Aktivt förvaltade fonder kräver ofta att man investerar ett givet belopp för att vara välkommen som kund. Hur stort det beloppet är framgår i faktabladet som är associerat med den enskilda fonden. Därför är det en bra idé att börja med ETF om du vill ha en väldiversifierad portfölj med en liten budget. Ofta räcker det med några få tusenlappar för att komma igång med den typen av handel.

2. Hur Mycket Ska Allokeras Till Ett Tillgångsslag?

Beroende på din ålder bör risken i portföljen justeras. Det kan göras genom att allokera i olika tillgångsslag. Om du är i tjugoårs åldern och målet med investeringarna är att ha en god pension kan en stor andel av portföljen placeras i aktier. Alternativet är så klart som vi tidigare nämnt ETF:er för att få bra diversifiering. Resterande del kan allokeras till obligationer och värdepapper som genererar inkomst. Men om du är närmare pensionen bör portföljen balanseras mer mot obligationer. Detta eftersom du inte har lika lång tid på dig att vänta på att portföljen ska återhämta sig från kursfall.

5. Börja Investera

Efter att du har läst på och startat upp en aktiedepå återstår det bara att införskaffa ett startkapital. Det gör du genom att spara pengar. Ett bra tillvägagångssätt är att sätta på en automatisk överföring från ditt lönekonto till aktiedepån när lönen betalas in på kontot. Som du lärt dig i denna artikel behöver det inte vara svårt att börja investera. När du har tillräckligt med kapital i din aktieportfölj kan du börja köpa billiga indexfonder. Oddsen är låga att det blir ett av de bästa investeringsbesluten du någonsin kommer att fatta.

Tips För Investerare Och Traders Att Applicera På Börsen

När du känner till spelets regler kan det vara väldigt ekonomiskt gynnsamt att vara involverad på aktiebörsen. Vare sig du väljer att delta som trader eller investerare finns det bra möjligheter, men om du inte är försiktig straffar marknaden dig hårt. Därför följer nu några värdefulla tips som du kan applicera på dina placeringar. Förhoppningsvis bidrar de till att göra din vistelse på börsen framgångsrik.

1. Lär Dig Börsens Vokabulär

Du här säkert märkt att börsen har sitt eget språk. Termer som björn och tjurmarknad samt P/E kvot och andra nyckeltal används i nyhetsflödet likväl som i konversationer mellan börsens aktörer. Därför är det viktigt att du bekantar dig med det vokabulär som omgärdar aktiemarknaden. Genom att förstå jargongen och de ord som används lägger du grunden till att göra bra analyser. Aktiespararna har sammanställt en bra ordlista där du kan bekanta dig med nya termer och bredda ditt ordförråd.

2. Börja Med Simuleringar

Det krävs mycket träning för att lyckas på aktiemarknaden. Innan du börjar handla är det därför en god idé att testa och öva dina förmågor genom simulering. Genom att använda simuleringsspel kan du öva på att genomföra analyser, ta positioner i marknaden och riskhantera en portfölj. Genom att göra det i en skyddad miljö riskerar du inte att betala höga belopp i läropengar.

 

börsen - börja med att simulera

Genom att inte handla med riktiga pengar kan du öva och lära från misstag som inte utövas med din egen ekonomi på spel. Det är bra att träna upp dina trading kunskaper under ett halvårs tid, åtminstone, innan ger dig in på börsen. Utöver att bygga kunskap kan du dessutom generera självförtroende, något som är viktigt för att lyckas på börsen. Klicka här för att läsa mer om tradingspel som kan användas i övningssyfte.

3. Lista Aktier Som Passar Dig

Under tiden du övar upp dina kunskaper genom spel och simuleringar hittar du aktier som passar din tradingstil. Oavsett om du handlar på börsen genom investeringar eller trading måste du undersöka och dokumentera vilka aktier som passar din strategi.

Somliga applicerar strategier som kräver att de värdepapper som handlas har hög volatilitet. Andra söker aktier där kursändringarna är mindre. Att bokföra mellan 30 och 40 aktier ger dig en bra grund att stå på för att hitta möjligheter att göra bra affärer.

4. Välj Rätt Aktiemäklare

Den onlinemäklare du väljer att öppna ett konto hos avgör till viss del hur framgångsrik din vistelse på börsen kommer att bli. Beroende på vilket courtage du betalar för dina affärer kan avkastningen variera kraftigt. Detta gäller framförallt mindre konton.

I Sverige har vi länge varit bortskämda med Avanza och Nordnet som erbjuder konkurrenskraftiga priser och bra produkter. Men, det finns andra alternativ och det är bra att göra en grundlig efterforskning innan du väljer vilket företag som ska få hantera dina affärer.

5. Börja Långsamt

När tiden är kommen att övergå från simuleringar till riktig handel på börsen är det viktigt att ta det lugnt. Börja försiktigt med mindre summor och köp mindre aktieposter och känn dig för. Testa hur de strategier du övat på fungerar när psykologin förändrats när riktiga pengar står på spel. När du har vant dig vid känslan av att investera riktiga pengar kan du succesivt investera mer kapital i finansiella instrument.

6. Jaga Inte Stora Pengar

Det finns mängder med pop-upp annonser online som alla indikerar att det finns enkla pengar att tjäna på börsen, snabbt. Sanningen är tyvärr att det tar lång tid att lära sig att handla och tjäna pengar genom finansiell handel. Att kontrollera impulsen att snabbt tjäna stora pengar är avgörande för att inte spekulera bort hela ditt kapital. Genom att metodiskt investera och hålla dig till din trading strategi ger du dig själv en ärlig chans att tjäna pengar på aktiehandel.

7. Skydda Dina Tillgångar

Warren Buffet har ett välkänt citat, ”Den första regeln rörande investeringar är att skydda ditt kapital, regel nummer två är att inte glömma den första regeln”. Genom att ta hans råd i beaktning när du navigerar på börsen kan du säkerställa din framtida handel. Om du misslyckas med det och förlorar ditt kapital kan du inte längre handla värdepapper och således inte tjäna pengar på börsen.

För att förstå vikten av att följa rådet från Buffet kan du ha detta i åtanke: Förlorar du 50% av ditt kapital måste du dubbla det kvarvarande för att gå +/- noll.

8. Undvik Hävstångsprodukter

Hävstångsprodukter är ett två-sidigt svärd. Givetvis kan det bidra till att generera mer vinst, men det kan också skala upp förlusterna. Tyvärr är användning av hävstångsprodukter vanligt förekommande bland traders och investerare som går bankrutt. Och eländet slutar inte vid en bankrutt, i vissa fall skuldsätts användaren gentemot aktiemäklaren. Det är en obehaglig situation som bör undvikas.

Med det i åtanke bör du inte inkludera hävstångsprodukter när du först börjar handla på aktiemarknaden. Du kommer inledningsvis göra många misstag, och genom att exkludera hävstänger kan du spara mycket pengar.

9. Hitta Din Riskpreferens Och Lär Dig Hantera Motgångar

Alla individer har olika riskaptit. Det är oerhört viktigt att du identifierar din egen smärttröskel och hittar en risknivå där du är bekväm.

Där med är det viktigt att du väljer en handelsstrategi som är anpassad till din riskvilja. Därigenom kan du utveckla mental styrka och i framtiden genomföra affärer utan att vara orolig, eller för den delen girig.

10. Bli Inte Kär I En Aktie

Ha alltid i åtanke att det främsta skälet till att involveras i börshandel är att tjäna pengar. Därför måste du koppla bort känslor för enskilda aktier från din handel. Undvik att handla med aktier baserat på att du gillar företagets produkter. Inta istället ett rationellt förhållningssätt till aktiehandel. Köp och sälj värdepapper baserat på din analys och den strategi du på förhand bestämt dig för att följa och koppla bort känslorna.

 

Bli Inte Kär I En Aktie - börsen

 

11. Tänk Långsiktigt

Att bygga upp ett välstånd genom att göra affärer med finansiella produkter är en lång resa. Genom att bestämma dig för vilken väg du ska följa och ha ett långsiktigt mål kommer du komma långt. Du kommer garanterat att stöta på både björnmarknader och tjurmarknader genom resans gång. Värdet på din aktieportfölj kommer förändras, positivt likväl som negativt. Men även när du går igenom en tung period måste du lita på din strategi. Med hjälp av långsiktigt tänk och ett systematiskt förhållningssätt till investeringar kan du bygga en förmögenhet över tid.

12. Sprid Risken

Det finns ett gammalt ordspråk som lyder, ”lägg inte alla ägg i en korg”. Det är ett ordspråk som beskriver hur du ska tänka kring risk och börsen. Det är oerhört viktigt att sprida risken i din investeringsportfölj. Det gör du enklast genom att handla med passivt förvaltade fonder samt ETF:er.

13. Betrakta Aktiehandel Som Ett Företag

Kom ihåg att börshandel handlar om pengar. Därför ska du tänka på din aktieportfölj som om det vore en affärsverksamhet. Lägg ner den energi som krävs, utveckla en affärsidé (investerings filosofi) och håll dig till den. Bestäm på förhand vad du ska göra med utdelning och med avkastning från dina affärer. Återinvesterar du? Eller hur använder du pengarna?

14. För Aktiedagbok

Det är viktigt att skriva ner dina olika finansiella affärer i en dagbok. Ta för vana att med jämna mellanrum öppna den och gå igenom dagboken. Därigenom kan du se vilka misstag du begått och lära dig från dem. Därigenom ger du dig själv en ärlig chans att undvika att upprepa misstag och bli en bättre aktör på aktiemarknaden.

15. Sukta Efter Kunskap

Börsen är en miljö som präglas av tuff konkurrens. Därför måste du alltid hålla dig uppdaterad med de senaste nyheterna och trenderna som berör aktiemarknaden. Att läsa är centralt för att vara framgångsrik. Prenumerera på Dagens Industri och andra nyhetskällor som du anser ger dig det nyhetsflöde du behöver. Kanske kan du ha push-notiser aktiverade från ekonomi journalister på Twitter och liknande.

Individer Som Blivit Rika På Börsen och Aktiemarknaden

Vi har nu nått vägs ände med denna heltäckande guide för hur du deltar på aktiebörsen. Låt oss avsluta med att granska några individer som blivit rika genom sina börsaffärer. Det finns många personer runt om i världen som blivit rika på aktier. Nedan följer två exempel som båda lärde sig att handla med värdepapper och blev finansiellt oberoende.

Klaus Hommels

Klaus Hommels är en investerare från alpnationen Schweiz. Han har grundat den Zürich-baserade fonden Lakestar som bland annat har kontor i New York, Hong Kong, Berlin samt i London. Fonden investerar huvudsakligen i unga företag verksamma inom tech, främst i Europa, USA samt Asien.

Han startade sin karriär på Bertelsmann innan han tog anställning på AOL:s tyska division där han arbetade som affärsutvecklare mellan 1995-99. Därefter flyttade han till München och arbetade på Apax Partners innan han tog steget och började investera privat. Han har dessutom en universitetsutbildning i företagsekonomi samt en PhD. i finans från Fribourg universitet.

 

aktiemarknaden - Klaus Hommels

 

Under IT-bubblan under inledningen av 2000-talet började Klaus intressera sig bör marknaden. Under sex år investerade han sitt eget kapital i börsen. Mestadels investerade han i bolag med verksamhet online. Efter sex år som privat investerare arbetade han sporadiskt på London baserade Balderton Capital innan han etablerade sitt eget företag, Hommels Holding.

Hommels stil är att tidigt identifiera heta techföretag och han har investerat i företag som exempelvis Skype, Xing och Adjug. Dessutom var han tungt investerad i företag som Facebook, Spotify, King, Woo Media, Klarna samt Stardoll. 2012 grundade han Lakestar som fortsatt på det inslagna spåret och investerar i unga techbolag.

2006 utsågs Hommels till Europas mest framgångsrika investerare i uppkommande bolag av INSEAD, IESE samt St. Gallens universitet. Utöver det har han fått andra utmärkelser, bland annat från Midas som rankade honom som Europas bästa riskkapitalist tre år i följd mellan 2013–15. Generellt är han, i skrivande stund, bland de högst ansedda investerarna i Europa.

Paul Glandorf

Paul Glandorf är en pensionerad affärsman som först började intressera sig för aktiemarknaden när han var i 60-år åldern. Han arbetade som rörmokare och drev en framgångsrik byggfirma i Cincinnati. Därigenom hade han aldrig något behov av att lära sig något om börsen innan han närmade sig pensionen.

Men ju närmare pensionen kom desto mer växte hans intresse kring aktier och hur hans pensionspengar förvaltades. Vid en tidpunkt var han övertygad om att han kunde prestera bättre än de fondförvaltare som såg efter hans kapital. När han fyllde 60 år började han handla med sina personliga tillgångar, året var 2001.

Enligt egen utsago kombinerar han teknisk analys med fundamental analys för att välja vilka aktier han ska köpa och sälja. Han har en förkärlek till tillväxt aktier. Normaltsett väljer utgörs hans aktieportfölj av en sammansättning av 75–80 aktier. Han säger sig investera ungefär 10.000$ i varje aktie och i många fall ha 50% avkastning per år.

Grovt räknat sägs 80% av hans aktier gå med vinst och resterande är förlustaffärer. Dock var Paul inte aktiv på marknaden 2007. Detta till trots hade han 50% avkastning på en kort position som han ägde sedan tidigare.

2013 deltog han i en investeringstävling som gick ut på att köpa fem aktier den första januari och äga dem ett år. Paul köpte aktier i Linkedin, Fidelity National, Valeant Pharmaceuticals samt 3D Systems. Samtliga gick med vinst och hans portfölj hade ökat i värde med hela 71% när året kom till sitt slut. Den femte aktien, Lululemon, gick med förlust och han kom på andra plats i tävlingen.

När han först började intressera sig för marknaden startade han en aktieklubb. De samlades i lokalerna som tillhörde hans företag i Cincinnati. Klubben kallas för Stock Wizards och idag möts medlemmarna på Sycamore Senior Center.

Slutsats

Det är fullt möjligt att tjäna pengar på börsen. Men för att bli framgångsrik måste du investera både tid och pengar. Förhoppningsvis har du genom att läsa denna artikel lagt en bra grund att stå på. Om du vill lära dig mer om automatiserad börshandel kan du kika runt på vår site. Vi har mängder med artiklar som ger dig den kunskap du behöver för att bli en bättre investerare och trader.

bästa etf

Vad är en ETF? | Tips på bra börshandlade fonder | Bästa ETF 2020

By | Börsblogg, Ekonomisk Ordlista - Trading Ordlista, Investera, rot, trading

Börshandlade fonder är en slags fond som går att köpa och sälja direkt på börsen. På engelska kallas börshandlade fonder för Exchange Traded Funds, ETF. En stor fördel med ETF:er jämfört med vanliga fonder är att affären går igenom direkt, precis som för aktier. Dessutom brukar förvaltningsavgiften i börshandlade fonder vara riktigt låg, ungefär som i en indexfond. Det går att köpa ETF:er för exempelvis aktieindex, valutor eller råvaror.

Anledningar att köpa ETF:

 • Billigt: Den billigaste ETF:en i Sverige kostar endast 0,01 % i förvaltningsavgift per år. De flesta ETF:er kostar mindre än 0,30 % per år. Billigare än fonder och de flesta indexfonder.
 • Snabbt: Varje ETF handlas på börsen. Det gör att alla köp- och säljtransaktioner syns direkt på kontot.
 • Stort utbud: Välj mellan över 1600 olika börshandlade fonder på Nordnet och runt 800 på Avanza.
 • Enkelt: Nästan varje ETF bygger på en enkel idé. Nästan alla följer någon form av index och är passivt förvaltade.
 • Smart beta: Många ETF er är smart beta. Det betyder att de har någon form av placeringsregler samtidigt som de är passivt förvaltade.

Vad är ETF?

ETF står för Exchange Traded Fund, vilket på svenska betyder börshandlad fond. Det är en börshandlad produkt som påminner om fonder men som helt och hållet handlas på börsen.

Vanliga fonder handlas inte på börsen utan köps och säljs via en fondmäklare, vanligtvis vid en viss tidpunkt en gång om dagen. En ETF kan du däremot köpa och sälja när du vill så länge börsen är öppen.

Bakom varje ETF finns en underliggande tillgång. Det kan vara ett aktieindex, råvaror eller valutor.

ETF:er är vanligtvis billigare än de flesta aktiefonder eller andra aktivt förvaltade fonder.

Till skillnad från mini futurescertifikat och warranter har du ingen kreditrisk mot emittenten när du handlar med ETF:er, vilket kan vara skönt. Det gör att du med gott samvete kan äga en ETF under en längre tid utan att behöva bry dig om utgivarens finansiella status.

Tjäna pengar vid fallande priser

Vissa ETF:er finns som både Bull och som Bear. De flesta är Bull ETF, vilket innebär det att du går lång i den underliggande tillgången. Att köpa Bull ETF innebär att du satsar på att priset på den underliggande tillgången kommer att stiga i värde. Priset på ETF:en utvecklas i samma riktning som marknaden.

Bear ETF köper du om du tror att den underliggande tillgången kommer att sjunka i värde. Gör den det kommer värdet på din ETF att stiga. Denna möjlighet – att satsa i både uppgång och nedgång – finns inte bland vanliga fonder.

ETF och hävstång på dina innehav

Det finns ETF:er som har hävstång. Om du köper ETF med hävstång innebär det att du får en utväxling på din investering med ett givet antal gånger. Vanliga värden är en och en halv och två gångers hävstång. Vissa amerikanska ETF:er har upp till tre gångers hävstång.

Hävstången fungerar även i nedgång vilket gör att du förlorar pengar snabbare om du köper ETF med hävstång och den underliggande tillgången utvecklas i fel riktning.

Exempel: När du handlar med hävstång innebär det att priset på din ETF ändras mycket fortare än vad priset på den underliggande tillgången ändras. Ifall du till exempel har en index-ETF med hävstång 2x och börsen stiger med 0,5 procent en viss dag då kommer värdet på ditt innehav att stiga med 1 procent.

 

Med bland annat XACT:s börshandlade fonder går det att få hävstång på dina investeringar. XACT kan du köpa hos Avanza och Nordnet.

Med bland annat XACT:s börshandlade fonder går det att få hävstång på dina investeringar. XACT kan du köpa hos Avanza och Nordnet.

Hävstång bra vid trading med ETF

Hävstång kan vara bra för att kunna binda en lite mindre mängd kapital i placeringen utan att avkastningen minskar. Det är dock något som ska användas med försiktighet och endast om du vet vad du gör.

Det finns nämligen en hake: Hävstången för en ETF balanseras om varje dag för att förbli konstant. Det innebär att om priset på den underliggande tillgången svänger mycket upp och ner kommer det att bli en urgröpningseffekt på priset på din ETF.

Om du har en lång sparhorisont är det därför oftast smartare att inte använda hävstång på dina ETF:er. På så vis förlorar du inte pengar bara för att det blir volatilt på marknaden eller om den rör sig sidledes.

Ifall du vill uppnå en hävstång på dina långsiktiga investeringar kan det vara bättre att belåna portföljen eller använda ett en börshandlad produkt med variabel hävstång, till exempel mini futures.

För kortare placeringar, till exempel vid trading, kan däremot hävstången vara till hjälp för att du inte ska behöva binda så mycket kapital i din position.

Så köper du börshandlade fonder

Det är lätt att köpa ETF på börsen. Hos nätmäklarna finns det ett stort urval av ETF:er att välja bland. Du behöver inget speciellt avtal för att kunna börja handla annat än att du förstås måste ha ett konto. Du kan öppna konto på Avanza här och på Nordnet här.

Enligt lagen om värdepappershandel är banken eller nätmäklaren tvungen att kontrollera att du har den kunskap som krävs för att kunna handla med ETF:er. Innan du kan sätta igång och handla med ETF måste du därför göra ett litet test för att bevisa att du vet hur ETF:er fungerar. Testet är inte svårt och du kommer garanterat att klara det efter att ha läst denna ETF guide!

Konto för ETF

Du kan handla ETF på vilket slags konto som helst. Om du handlar med ETF på ISK eller kapitalförsäkring betalar du ingen skatt på vinsten. Istället får du varje år betala en liten skatt på hela kontots värde.

Om du äger utländska ETF:er som har utdelning kan det vara en god idé att ha dem i en kapitalförsäkring (KF) eftersom du då lär kunna få automatisk avräkning på källskatten via nätmäklaren.

Alternativet är att ha din ETF i ett aktie- och fondkonto. Då betalar du 30 procent skatt på vinsten. Å andra sidan kan du kvitta en eventuell förlust. Läs mer om olika kontotyper i vår guide om aktier för nybörjare.

Så deklarerar du en ETF

Skatteverket betraktar ETF:er precis som vanliga fonder. I de flesta fall behöver du inte själv göra något inför deklarationen. Om du har dina ETF:er i en KF eller på ett ISK är varje transaktion ointressant för Skatteverket eftersom dina innehav schablonbeskattas. Rapportering och betalning av ISK- eller KF-skatten sköter nätmäklaren åt dig.

Om du har ETF på ett aktie- och fondkonto kommer nätmäklaren att rapportera in varje transaktion till Skatteverket. När du får din deklaration är samtliga värden förifyllda. Det är således enkelt att handla med ETF eftersom du aldrig själv behöver deklarera något till Skatteverket.

Courtage och avgifter för en ETF

En stor styrka hos ETF:er jämfört med vanliga fonder är de mycket låga förvaltningsavgifterna. Det finns ETF:er som kostar så lite som 0,01 procent per år i förvaltningsavgift. Ett stort antal av de börshandlade fonderna kostar inte mer än 0,1 procent per år. Hälften av alla ETF:er kostar inte mer än 0,3 procent. De dyraste ETF:erna har en förvaltningsavgift som är under 1 procent per år.

Kontrasten är stor till de aktivt förvaltade fonderna som ofta kostar mer än 1 procent och ibland tar ut flera procent varje år i förvaltningskostnad.

Däremot måste du tänka på att du får betala courtage varje gång du köper eller säljer en ETF, precis som när du köper aktier. Tack vare nätmäklarna är det billigt. Som nybörjare kan du köpa ETF gratis hos både Avanza och Nordnet om de handlas på Stockholmsbörsen. För ETF handel i Tyskland kostar det från 0,25 procent eller minst 1 Euro.

Månadsspara i ETF

Det bästa sättet att bygga upp ett bra sparande med ETF är att månadsspara. Det var länge inte möjligt att sätta upp ett automatiskt månadssparande i ETF, men nu går det att göra det via tjänsten ETF Månadsspar hos Nordnet. Genom att spara via utvalda samarbetspartners behöver du inte ens betala courtage! Hos Avanza går det ännu inte att lägga in ett automatiskt månadssparande men du kan givetvis köpa önskade ETF:er manuellt med jämna mellanrum.

Avanza eller Nordnet för ETF?

De bägge stora nätmäklarna Avanza och Nordnet har ett bra utbud av ETF:er. Bägge har fina listor där du kan filtrera fram intressanta ETF:er. Men vilken är bäst – Avanza eller Nordnet? Vi har gjort en liten jämförelse.

Avanza ETF

Avanza är en utmärkt plats att börja leta efter bra ETF:er. På Avanzas sida ETF – börshandlade fonder  finns runt 800 olika ETF:er att välja bland. Många av Avanzas ETF:er kommer från Xtrackers, XACT, Vanguard, VanEck, UBS och SPDR. Det handlar om svenska och europeiska börshandlade fonder.

På denna sida kan du filtrera listan efter aktier och räntebärande papper. Om du väljer aktie-ETF kan du filtrera resultatet vidare i en mängd olika kategorier:

 • Aktieindex:Här hittar du större delen av de ETF som finns på Avanza. Det finns en mängd olika aktieindex att välja bland. Här hittar vi världsindex, Europaindex, USA, Asien, utvecklingsländer och mycket mer.
 • Aktivt förvaltade ETF:En spännande ETF är XACT Svenska Småbolag.
 • Bygg-ETF:Byggbolag och byggmaterial, till exempel Lyxor STOXX Europe 600 Constr&Materials UCITS ETF.
 • Detaljhandel:Till exempel Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF – Acc.
 • Utdelnings-ETF / dividend ETF:ETF:er som delar ut pengar till sina ägare, till exempel den börshandlade fonden DBX GLBL DIV 100.
 • Energifonder:Energi betyder här olja och gas. Här hittar vi den börshandlade fonden Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF – Acc.
 • Finans ETF:Bank ETF, försäkringar och finansiella tjänster. Här finns bland annat svenska DBX EUROPE 600 BANKS ETF.
 • Hälsosektorn:Börshandlade fonder med aktier som har med sjukvård och sjukhus att göra.
 • Industri:
 • Kraftförsörjning:Lite mer defensiva börshandlade fonder. Utilities på engelska.
 • Media:TV, radio, internet, nyheter och andra massmedia.
 • Råvaror:Detta handlar om råvaror som brett begrepp, inte guld och silver.
 • Strategi:Om du letar efter XACT högutdelande ETF är det här du hittar den!
 • Sällanköpsvaror och tjänster:En blandning av varor från bilkomponenter till hushållsprodukter.
 • Teknologi:Aktier i teknikbolag
 • Telekommunikation:Telefonoperatörer och kommunikationsbolag.

Som om det inte vore nog går det att filtrera listan ytterligare i underkategorier. För många av kategorierna finns det bara en eller några få ETF:er. Där är det inte så relevant att filtrera vidare. För Aktieindex däremot finns det ett enormt utbud och där hjälper det att finjustera filtreringen.

Här hittar du bland annat:

 • Dax 30:Tysklands motsvarighet till OMXS30.
 • Dow Jones Industrial Average:Det berömda amerikanska aktieindexet som återspeglar 30 omsorgsfullt utvalda aktier som är tänkta att reflektera den amerikanska ekonomin.
 • Euro STOXX 50:De 50 största och mest likvida aktierna i Europa.
 • OMX Stockholm 30 GI:Stockholmsbörsens gross index – ett prisindex över Stockholmsbörsens 30 mest omsatt aktier.

Avanzas ETF-lista är riktigt avancerad. Du kan även begränsa sökningen till ett visst land eller en särskild världsdel. Vill du köpa en ETF med exponering mot Sydafrika, Taiwan eller Ryssland? Inga problem!

Slutligen kan du filtrera resultaten så att listan bara visar långa (bull) ETF eller korta (bear) ETF. Du kan även ange om du vill hitta ETF med hävstång 1,5 eller 2 gånger.

I listan över alla ETF:er ser du därefter namn, kursförändring, förvaltningsavgift och spread. I nästa flik kan du se mer detaljerad kursinformation. I en tredje flik ser du hur kursen ändrats under 1 vecka, 1 månad, 3 månad och 1 års tid.

Vi har två invändningar mot Avanzas ETF-lista. Det ena är att den inte innehåller några rena guld ETF (det finns dock en del ETF med guldbolag). Den andra invändningen är att antalet ETF är mindre än hos Nordnet. Med runt 800 ETF finns ändå tillräckligt med fonder för att täcka de flesta tänkbara index och andra underliggande tillgångar.

Avanzas lista med ETF:er. Här har vi filtrerat fram europeiska ETF:er inom kategorin aktier och aktieindex. Källa avanza.se

Avanzas lista med ETF:er. Här har vi filtrerat fram europeiska ETF:er inom kategorin aktier och aktieindex. Källa avanza.se

Nordnet ETF

Även Nordnet har ett imponerande utbud av ETF:er, ja det är faktiskt mycket större än hos Avanza. Här finns nästan 1 700 stycken olika ETF:er. Bland annat hittar du många av de ETF:er som tidigare handlades i USA men numera kan handlas på någon av de europeiska börserna (främst Frankfurtbörsen).

Hur hittar man egentligen rätt bland så många börshandlade fonder? Det finns en sorteringsfunktion bland Nordnets ETF:er så att du kan filtrera fram den typ av fonder som du är intresserad av.

Till att börja med går det att välja vilken typ av ETF som ska visas:

 • Aktier:Ett stort urval av aktieindex av olika slag.
 • Alternativ:Diverse alternativa investeringar, till exempel volatilitetsindex (VIX), swaps och blankade räntepapper.
 • Blandfond:ETF:er med en blandning av underliggande tillgångar.
 • Råvaror:Olika former av råvaru-ETF, till exempel energi, olja och jordbruksprodukter.
 • Räntefonder:Räntepapper, korta och långa, obligationer och företagsobligationer.
 • Övrigt:Här ryms några få börshandlade produkter som inte passade i övriga kategorier, till exempel en ETF om inflationsförväntningar (Lyxor EUR Inverse 2-10Y Inflation Expectations UCITS ETF – Acc).

Utöver huvudkategorierna går det att välja ett antal korsgående kategorier som exempelvis bioteknik, finans, konsument och onoterade bolag. Alla resultat kan filtreras efter land, kontinent eller region.

Ifall du föredrar att köpa ETF:er från ett visst bolag kan du filtrera fram särskilda utgivare. Här hittar vi många välbekanta namn, exempelvis:

 • BNPParibas
 • Commerzbank
 • DNB
 • Fidelity
 • iShares
 • VanEck
 • Xtrackers

Givetvis går det även att hitta de berömda ETF:erna från XACT, till exempel XACT Sverige även om de inte visas som ett förval i filtret.

 

Nordnets lista med ETF:er är avancerad och mycket användbar. Här har vi filtrerat fram aktie-ETF:er med inriktning Asien och som präglas av låga CO2-utsläpp. Källa: Nordnet.se

Nordnets lista med ETF:er är avancerad och mycket användbar. Här har vi filtrerat fram aktie-ETF:er med inriktning Asien och som präglas av låga CO2-utsläpp. Källa: Nordnet.se

Nordnet har kategoriserat samtliga börshandlade produkter efter risk. Välj mellan hög risk, mellan risk och låg risk. Samma typ av kategorisering används som för vanliga fonder.

Låg risk innebär räntepapper av olika slag. Risknivå mellan handlar också om räntepapper men lite mer riskfyllda sådana, till exempel obligationer och företagsobligationer. Aktier och råvaror hamnar i den högsta risknivån. Ifall du har en lång sparhorisont är det ofta klokt att välja ETF med högre risk eftersom avkastningen då förväntas bli bättre med tiden.

Vidare går det att specificera om en ETF ska dela ut utdelningarna till ditt konto eller om du vill hitta fonder där utdelningarna återinvesteras (ackumuleras) i fonden.

Nordnet tar sitt sociala ansvar genom att göra det lätt för dig som vill köpa ETF att sortera bort vissa typer av fonder. Du kan kryssa för att du vill välja bort en eller flera av följande inriktningar:

 • Alkohol
 • Försvarsindustri
 • GMO
 • Handeldvapen
 • Kärnkraft
 • Palmolja
 • Pornografi
 • Spel och kasino
 • Tobak
 • Vapen

Dessutom finns ett hållbarhetsmått i form av en gräns för CO2-utsläpp. Om du kryssar för CO2-alternativet visas bara ETF:er som har begränsad exponering mot koldioxidsintensiva industrier och fossila bränslen. För att vara exakt är kriteriet att minst 67 procent av portföljen ska täckas av Sustainalytics analys. Data kommer från Morningstar.

Till Nordnets styrka hör att utbudet av ETF:er är mycket gott. Dessutom är denna nätmäklare bra på att presentera detaljerad information om de olika börshandlade produkterna, till exempel fördelning av innehav, samt faktablad.

Detaljerad information om ETF hos Nordnet. Här ser vi produktbeskrivning för XACT Högutdelande. Källa: Nordnet.se

Detaljerad information om ETF hos Nordnet. Här ser vi produktbeskrivning för XACT Högutdelande. Källa: Nordnet.se

Avanza eller Nordnet ETF?

De bägge nätmäklarna Nordnet och Avanza är bra på ETF:er. Nordnet uppdaterade nyligen sitt gränssnitt vilket gör att det är lättare att hitta rätt jämfört med hur det var tidigare. Nordnets lista med ETF:er är imponerande och utbudet är dubbelt så stor som hos Avanza. Dessutom finns det fler alternativ att välja bland i Nordnets lista, till exempel hållbara börshandlade fonder och möjligheten att välja bort vissa industrier.

Om du trivs med Avanzas plattform och hittar de ETF:er du söker där är Avanza ett utmärkt val. Vill du ha ett större utbud av ETF:er har Nordnet mer att erbjuda.

 

FAQ – Vanliga frågor om börshandlade fonder och ETFer

Hur stor ETF hävstång kan jag få?

Den största hävstången för svenska och europeiska ETF:er är 2x. Vissa amerikanska ETF:er har 3x hävstång.

Ska jag välja ETF eller vanliga fonder?

ETF fonder är bättre än fonder på flera sätt: de är som regel billigare, de handlas på börsen och affären går igenom på en gång. Dock finns det ofta mycket mer information hos nätmäklarna om vanliga fonder. För ETF får du ibland leta lite mer efter information om fonden. För vissa inriktningar kan det dessutom vara svårt att hitta en lämplig ETF.

Är ETF bättre än aktier?

ETF:er innehåller ofta aktier. Det är som en slags fond som kan investera i flera olika tillgångar. Därför går det inte att säga att ETF är bättre än aktier. Att köpa ETF är ett bra alternativ till att köpa rena aktier för att få en bättre riskspridning på dina investeringar.

Vad är KID-dokument?

KID står för Key Information Document. Det är ett faktablad för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter. Syftet med KID-dokumentet är att du som köpare ska kunna jämföra olika ETF:er.

Varför går det inte att köpa amerikanska ETF:er?

När MiFID II trädde i kraft den 3 januari 2018 ökade kraven på nätmäklare och bankerna att förse spararna med tillräckligt med information om placeringarna. Eftersom denna typ av information inte kunde säkras för amerikanska och kanadensiska ETF:er försvann de ur sortimentet. Du kan givetvis fortfarande sälja amerikanska och kanadensiska ETF:er om du har kvar tidigare innehav.

Vad finns det för guld ETF?

Det går att handla ETFS Physical Gold hos Nordnet. Denna börshandlade produkt är dock inte registrerad som guld ETF utan som ett trackercertifikat. Det finns inte heller någon ren gold ETF på Avanza. Däremot finns följande ETF med guldbolag:

 • VanEck Vectors Gold Miners UCITS ETF A USD

·         VanEck Vectors Junior Gold Miners UCITS ETF A USD

·         UBS (Irl) ETF plc-Solactive Gl Pure Gold Miners (USD) Ad

 • iShares Gold Producers UCITS ETF USD (Acc)

Var kan jag köpa URA ETF?

URA ETF (Global X Uranium ETF) går endast att köpa i USA.

Var kan jag köpa Global X Lithium & Battery Tech ETF?

Global X Lithium ETF kan endast köpas i USA.

Var kan jag köpa Global X SuperDividend ETF?

Global X SuperDividend ETF finns inte att köpa i Sverige. Den kan endast handlas i USA.

Finns det någon Bitcoin ETF?

Nej, det finns ännu ingen Bitcoin ETF men det har spekulerats kring att det kan vara på väg. Däremot finns det Bitcoin certifikat, t.ex. på Avanza.

Varför går det inte alltid att köpa tyska ETF:er?

För att kunna handla tyska ETF:er krävs ett det finns ett så kallat KID-dokument på svenska. Om utgivaren av ETF:en inte har försett nätmäklaren med ett sådant dokument kan det hända att det inte går att lägga en order.

Vad finns det för nackdelar med ETF?

Det finns få nackdelar med ETF. En ETF som har hävstång har nackdelen att värdet blir urgröpt om marknaden rör sig sidledes eller om den är volatil. En annan nackdel med vissa ETF:er är att de inte äger riktiga aktier utan endast olika former av finansiella produkter, t.ex. terminer. Det gäller dock långt ifrån alla ETF.

ETF med återinvesterade utdelningar eller utbetalningar?

Vissa ETF:er delar ut utdelningarna till ditt konto medan andra återinvesterar dem i fonden. Om du behöver kassaflödet till något annat, till exempel om du lever på dina utdelningar är det bra med utdelande fonder. Ifall du tror på ETF:en är det bra att utdelningarna återinvesteras för då får du mer ränta-på-ränta-effekt på din investering.

Vad finns det för risker?

Det finns en marknadsrisk, precis som med aktier eller fonder. Marknaden kan gå både upp och ned. Om du köper ETF:er där den underliggande tillgången är noterad i en annan valuta än svenska kronor har du en valutarisk också. Dessutom finns det en likviditetsrisk vilket innebär att det vid vissa tillfällen kan vara svårt att få igenom en order, till exempel om marknaden är volatil. Dock finns det ingen kreditrisk. Dina pengar är alltså säkra ifall utgivaren går i konkurs.

Kan jag belåna en ETF?

Ja, de flesta ETF:er går att belåna genom värdepappersbelåning.

 

Svenska börshandlade fonder

Det finns ett antal ETF:er som är registrerade i Sverige. När du köper svenska ETF:er är priset i svenska kronor. Om den underliggande tillgången är i en annan valuta har du givetvis ändå en valutarisk. Många av dessa är rena ETF Sverige men det finns även svenska ETF med exponering mot utländska marknader.

Här är ett urval av svenska ETF:er

 • XACT:OMXS index, Sverigefond, högutdelande, svenska småbolag, XACT Bull och XACT Bear med mera. Detta svenska ETF-bolag pionjär på marknaden. De har ett brett utbud av prisvärda indexfonder som handlas på börsen.
 • DBX:
 • Lyxor:Obligationer

 

XACT BULL

XACT Bull är en ETF som bygger på indexet OMX Stockholm 30 GI, även kallat OMXS30GI. Detta är således en ETF som återspeglar Stockholmsbörsens 30 mest omsatta bolag, inklusive utdelningar.

ETF med hävstång

Denna ETF strävar efter att varje dag ge en avkastning som motsvarar 1,5 gånger utvecklingen i det underliggande indexet. Utvecklingen i XACT BULL ska alltså motsvara runt 150 % av den dagliga utvecklingen i OMXS30GI.

Varför bull? ”BULL” i namnet syftar på engelskans Bull, ”tjur”, en person som äger aktier i tron om att de ska stiga i värde. Bull används även i ordet ”bull market”, tjurmarknad – en positivt trendande marknad.

Rimlig förvaltningsavgift

Förvaltningsavgiften ligger på 0,6 % per år. Det gör att XACT BULL ETF mycket väl kan mäta sig med många indexfonder. Avgiften är förvisso något högre än för de billigaste indexfonderna men samtidigt får du en hävstångsprodukt för pengarna.

XACT BULL använder terminskontrakt i OMXS30 för att uppnå rätt exponering. Det innebär att risken är något högre än om du hade köpt motsvarande aktier direkt eller genom en indexfond.

Hävstången på 1,5x gör att du kan tjäna mer pengar i uppgång men det är också en risk – på två sätt:

 1. När börsen utvecklas negativt kommer värdet på dina innehav att minska mer än indexet.
 2. Eftersom XACT BULL balanseras om dagligen innebär hävstången dessutom att det blir en urgröpningseffekt när marknaden är volatil men rör sig sidledes.

XACT BULL lämpar sig bäst för dig som vill få extra god avkastning under en begränsad tid, till exempel om du tradar med index.

Det finns även en ETF som heter XACT BULL 2. Den fungerar exakt på samma sätt som XACT Bull med skillnaden att hävstången är 2x istället för 1,5x. Förvaltningsavgiften är 0,6 % även för XACT BULL 2.

XACT BEAR

En fördel med ETF jämfört med fonder är att det går att tjäna pengar även när börsen går dåligt. XACT BEAR är en sådan ETF.

Blanka index med XACT BEAR

XACT BEAR fungerar genom att förvaltarna säljer terminskontrakt (OMXS30 futures) i indexet för Stockholmsbörsens 30 mest omsatta bolag, inklusive utdelningar. De blankar index kan man säga.

Denna negativa exponering gör att om Stockholmsbörsen tappar värde ökar värdet på XACT BEAR ETF. Eftersom ETF:en använder en hävstång på 1,5 gånger utvecklingen i index får du 150 % av utvecklingen. Givetvis fungerar det omvänt om börsen stiger. Då sjunker värdet på dina innehav med 1,5 gånger så mycket.

Ett exempel:

 • Stockholmsbörsen förlorar 2 % på en dag. Dina innehav i XACT BEAR stiger med 3 %.
 • Stockholmsbörsen rasar och tappar 6 % på en dag. Dina innehav stiger med 9 %.
 • Stockholmsbörsen har en bra dag och stiger 1,5 %. Du förlorar 2,25 % i värde på dina innehav.

Daglig ombalansering

XACT BEAR använder en hävstång som balanseras om varje dag. Det innebär att hävstången alltid är konstant. Tyvärr gör det att det är olämpligt att äga XACT BEAR under en längre period. Eftersom marknaden svänger upp och ner (volatilitet) innebär den dagliga ombalanseringen att dina innehav tappar värde när marknaden rör sig sidledes.

Däremot är XACT BEAR ett utmärkt verktyg för dig som under en begränsad tid vill satsa på nedgång eller lägga in en tillfällig hedge i portföljen när det är oroligt på börsen.

Precis som för XACT BULL finns XACT BEAR även som en version med högre hävstång. XACT BEAR 2 ger en hävstång på 2x eller 200 % av utvecklingen i det blankade OMXS30GI.

XACT Högutdelande

XACT Högutdelande är en börshandlad indexfond (ETF) som avspeglar utvecklingen i indexet Handelsbanken Nordic High Dividend Low Volatility Criteria Index (SEK). Det är en utdelande ETF som ger kontanta utbetalningar varje år och som passar dig som vill ha en stabil ETF med smart beta till en låg kostnad.

Stabila bolag i Norden

Handelsbanken Nordic High Dividend Low Volatility Criteria Index är ett index som består av stabila bolag i Norden som har utdelningar. Det finns tre huvudsakliga kriterier för detta index:

 • Låg risk: Volatiliteten i aktierna är lägre än snittet.
 • Utdelningar: Alla aktier i ETF:en lämnar utdelningar.
 • Hållbarhet: Bolag som inte matchar uppsatta hållbarhetskriterier får inte vara med.

Det finns 45 bolag i XACT Högutdelande ETF. Här är de 20 största innehaven:

 1. Tele2 B
 2. Elisa
 3. Telia Company
 4. Kone B
 5. Axfood
 6. Coloplast B
 7. Tryg
 8. Telenor
 9. Gjensidige Forsikring ASA
 10. Orkla
 11. ICA Gruppen
 12. Topdanmark
 13. Sampo A
 14. Industrivärden C
 15. AstraZeneca
 16. Svenska Handelsbanken A
 17. Investor B
 18. Lundbergföretagen B
 19. Kesko B
 20. BillerudKorsnäs

Smart beta ETF

Denna typ av ETF som automatiskt väljer aktier efter ett antal uppsatta kriterier kallas för smart beta. Nu är det förvisso inte XACT som väljer aktierna utan förvaltaren följer Handelsbankens index som sköter själva urvalet.

Är smart beta indexfond bättre än en vanlig indexfond? En smart beta indexfond kan definitivt vara bättre än en vanlig indexfond. Urvalet är selektivt efter rimliga kvalitetskriterier. Samtidigt är det ingen aktivt förvaltad fond. Därför är förvaltningsavgiften låg.

Förvaltningsavgiften ligger på 0,3 % per år. Med XACT Högutdelande får du alltså en börshandlad indexfond som har ett smart urval av innehav till en kostnad som ligger i linje med övriga indexfonder. Billigt och bra.

ETF utdelning

En intressant detalj med XACT Högutdelande är att denna ETF lämnar kontant utdelning. Det innebär att de utdelningar som aktierna som ingår i ETF:en gör betalas ut kontant till ditt konto en gång om året. Målet är att utdelningen ska motsvara 4 % av fondens värde. XACT Högutdelande har utdelning i maj, i likhet med de flesta bolag som finns i fonden. På denna punkt skiljer sig XACT Högutdelande från flertalet ETF er där utdelningar istället återinvesteras i fonden.

Lägre risk

Risken är relativt låg för att vara en ETF med exponering mot aktier. XACT får förvisso använda derivatinstrument, men bara på ett sätt som inte påverkar fondens risknivå. Här skiljer den sig från XACT BULL och BEAR vilka helt och hållet består av terminskontrakt. XACT Högutdelande äger med andra ord ”riktiga” aktier.

Allt som allt är ETF XACT Högutdelande en intressant produkt som ger exponering mot ett smart urval av stabila utdelningsaktier i Norden till en låg kostnad.

XACT Högutdelande jämfört med OMX Nordic PI. Grafen visar att det selektiva urvalet i XACT Högutdelande gav en bättre avkastning jämfört med det nordiska prisindexet under perioden april 2017 (då fonden lanserades) till och med december 2019. Utöver detta har denna ETF också gett utdelningar på runt 4 %.

XACT Högutdelande jämfört med OMX Nordic PI. Grafen visar att det selektiva urvalet i XACT Högutdelande gav en bättre avkastning jämfört med det nordiska prisindexet under perioden april 2017 (då fonden lanserades) till och med december 2019. Utöver detta har denna ETF också gett utdelningar på runt 4 %.

XACT Norden

XACT Norden är en ETF som följer indexet Handelsbanken Nordic ESG Index. Här ingår de 30 mest omsatta aktierna på de nordiska börserna, men endast de aktier som möter vissa hållbarhetskrav. Det är en Svanenmärkt börshandlad indexfond (ETF).

Hållbarhetskriteriet sker i två led:

 • Handelsbankens index har krav på hållbarhet.
 • ETF:en ställer ytterligare krav.

Vad är hållbarhet enligt XACT Norden ETF?

 • Följer normer: Aktierna följer internationella normer.
 • Inga kontroversiella sektorer: Inga aktier får vara verksamma inom kärnvapen, förbjudna vapen, tobak, krigsmateriel, cannabis, kommersiell spelverksamhet, alkohol, pornografi, uran eller fossila bränslen.
 • Förtur åt extra hållbara bolag: Förtur ges åt aktier med högt hållbarhetsbetyg. Här används standarden Prime (best in class) enligt ISS-oekom Corporate Ratings Methodoldogy.

Låg förvaltningsavgift

Förvaltningsavgiften i XACT Norden är endast 0,15 %. Det är en mycket låg avgift och i linje med de allra billigaste indexfonderna. Avgiften kan ses som särskilt låg med tanke på att XACT Norden använder ett bra system för att välja bort bolag som inte är hållbara. Det är mycket fond för pengarna.

ETF med stabila bolag

I XACT Norden ingår de 30 mest omsatta bolagen på de nordiska börserna som också uppfyller alla kriterier för hållbarhet.

Dessa aktier ingår i XACT Norden:

 1. Novo Nordisk B
 2. Investor B
 3. Nordea Bank
 4. Volvo B
 5. Atlas Copco A
 6. Ericsson B
 7. DSV
 8. Kone B
 9. Nokia
 10. Essity B
 11. Assa Abloy B
 12. AstraZeneca
 13. Sampo A
 14. Coloplast B
 15. DNB
 16. Hennes & Mauritz B
 17. Sandvik
 18. Genmab
 19. UPM-Kymmene
 20. Swedbank A
 21. Svenska Handelsbanken A
 22. SEB A
 23. Novozymes B
 24. Hexagon B
 25. Epiroc A
 26. Telenor
 27. Telia Company
 28. Danske Bank
 29. Marine Harvest
 30. Skanska B

Ett smart val

Om du vill spara med gott samvete är XACT Norden en bra ETF. Det kan vara intressant att äga denna typ av nordisk indexfond istället för en svensk fond eftersom den är lite bredare och mer diversifierad över olika sektorer. Den mycket låga förvaltningsavgiften är också lockande.

 

XACT Norden har haft nästan exakt samma utveckling som indexet OMX Nordic PI sedan starten 2009. Grafen visar perioden fram till och med december 2019. Källa: Avanza.

XACT Norden har haft nästan exakt samma utveckling som indexet OMX Nordic PI sedan starten 2009. Grafen visar perioden fram till och med december 2019. Källa: Avanza.

XACT Obligation

XACT Obligation är en ETF med exponering mot svenska obligationsmarknaden. Den har låg avgift och är ett bra val för dig som vill diversifiera portföljen med bred exponering mot räntepapper.

Bred exponering mot obligationer

XACT Obligation bygger på SHB Sweden All Bond Tradable Index. Det är ett marknadsviktat index som har ett brett innehav i diverse obligationer med varierande löptid. Den genomsnittliga löptiden är fyra år.

Följande typer av obligationer ingår i XACT Obligation:

 • Svenska statsobligationer
 • Säkerställda bostadsobligationer
 • Kommunobligationer

Indexet (och därmed även XACT Obligation) balanseras om varje månad. Samtliga räntepapper har benchmarkstatus. Indexet uppfyller UCITS III direktivet med viktbegränsningar och spridningskrav.

Främsta innehav i XACT Obligation

De främsta innehaven i XACT Obligation kan delas in i nio kategorier. Varje kategori innehåller ett antal räntebärande papper med olika löptid.

Främsta innehaven i XACT Obligation:

 1. Svenska Staten
 2. Stadshypotek
 3. Nordea Hypotek
 4. Swedbank Hypotek
 5. SEB Bolån
 6. Kommuninvest
 7. Länsförsäkringar Hypotek AB
 8. SCBC
 9. Danske Hypotek

Låg förvaltningsavgift

Förvaltningsavgiften i XACT Obligation är endast 0,1 %. Det finns billigare ETF:er än så, men det finns ingen svensk ETF som har lägre avgift.

Samtidigt får du tänka på att den förväntade avkastningen i en obligations-ETF är mycket lägre än för en ETF i aktieindex. Det går inte att förutspå med noggrannhet hur hög avkastningen kommer att bli i XACT Obligation i framtiden. Som exempel har denna ETF haft en total utveckling på ca 2,7 % de senaste 3 åren. Inte mycket, men perfekt som en stötdämpare i portföljen.

Så kan du spara i XACT Obligation

En obligation ETF ger under större delen av tiden inte alls samma goda avkastning som en ETF i ett aktieindex. Under vissa perioder kommer dock obligationer att ha bättre avkastning. När börsen går in i turbulenta perioder är obligationer en tryggare placering. I en miljö med höga men sjunkande räntor kommer en obligation ETF också ge god avkastning.

Samtidigt är det knappast maximal avkastning som motiverar ett köp av XACT Obligation. Det är ett utmärkt sätt att snabbt diversifiera portföljen mot andra tillgångsklasser än aktier.

Med hjälp av rebalansering mellan aktier och räntepapper (och eventuellt även andra tillgångsslag) kan du höja den riskjusterade avkastningen (Sharpe ratio) i portföljen. Rebalansering kan du till exempel göra en gång om året eller en gång i kvartalet.

En klassisk och ganska försiktig portföljallokering kan till exempel ha 60 % aktier och 40 % räntepapper. Har du längre sparhorisont kan du öka andelen aktier i förhållande till räntepapper. Oavsett om du väljer att ha 10 % eller 70 % räntepapper i portföljen är XACT Obligation ett bekvämt sätt att snabbt få exponering mot ett brett obligationsindex.

Kombinera den med en eller flera XACT ETF eller vanliga aktieindexfonder så får du en lättskött och väldiversifierad sparportfölj till en låg kostnad.

XACT Obligation (grön linje) jämfört med aktieindexet OMXS30. Volatiliteten i obligations-ETF:en var mycket lägre än i aktieindexet. Kurspotentialen var också mer begränsad, men även fallhöjden. Källa: Avanza.

XACT Obligation (grön linje) jämfört med aktieindexet OMXS30. Volatiliteten i obligations-ETF:en var mycket lägre än i aktieindexet. Kurspotentialen var också mer begränsad, men även fallhöjden. Källa: Avanza.

XACT OMXS30

XACT OMXS30 är en Sverige ETF med inriktning på de 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen. Med en låg förvaltningsavgift är denna ETF ett bra alternativ till indexfonder om du vill ha möjlighet att köpa och sälja dina innehav snabbt direkt på börsen.

OMXS30 – de mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen

Bakom XACT OMXS30 ligger aktieindexet OMX Stockholm 30. Det är ofta detta index man syftar på när man pratar om hur Stockholmsbörsen går. Det är också OMXS30 som är underliggande index i många indexfonder, till exempel Avanza Zero.

Låg förvaltningsavgift

Förvaltningsavgiften i XACT OMXS30 är endast 0,10 %. Det är billigare än för alla indexfonder Sverige med undantag för Avanza Zero. En låg förvaltningsavgift är mycket viktigt. En till synes liten skillnad i pris blir nämligen en stor kostnad på sikt på grund av ränta på ränta-effekten.

XACT OMXS30 eller Avanza Zero?

Fördelen med att köpa en ETF som följer Stockholmsbörsen jämfört med att köpa Avanza Zero är att du kan köpa och sälja dina innehav när du vill. För indexfonder går affären igenom först i slutet av dagen och du får vänta i flera dagar innan du ser förändringen i innehav på kontot.

Köper du XACT OMXS30 ser du genast dina innehav på kontot. Vill du kunna göra snabbare affärer i aktieindex, t.ex. om du tradar är XACT OMXS30 ett bra val.

Men XACT OMXS30 är inte bara intressant om du tradar. Om du vill spara i indexet OMXS30 men samtidigt ha säkerheten att kunna kliva ur genom stop loss om marknaden faller är XACT OMXS30 ett bättre val än Avanza Zero.

XACT OMXS30 eller XACT BULL?

XACT OMXS30 och XACT BULL följer samma index: Stockholmsbörsens 30 mest omsatta aktier. Det finns dock flera skillnader:

 • Innehav: XACT OMXS30 äger riktiga aktier i det underliggande indexet. XACT BULL äger inga aktier utan baseras på terminskontrakt. Risken är därför lägre i XACT OMXS30.
 • Hävstång: XACT BULL har en hävstång på 1,5x eller 2x. XACT OMSX30 har ingen hävstång.
 • Daglig ombalansering: Till skillnad från XACT BULL har XACT OMXS30 ingen daglig ombalansering. Det gör att du kan äga den hur länge som helst utan att värdet gröps ur.
 • Avgift: XACT OMXS30 kostar endast 0,10 % i förvaltningsavgift medan XACT BULL kostar 0,30 % per år.

Ska du investera är XACT OMXS30 ett bättre val. Vill du göra kortsiktiga affärer och få hävstång är XACT BULL ett bra alternativ.

XACT OMXS30 (grön linje) och Avanza Zero (gul linje) har haft exakt lika bra utveckling de senaste tre åren. Avanza var något billigare (0 % jämfört med 0,10 %) men XACT OMXS30 har fördelen att den kan köpas och säljas direkt på börsen. Källa: ETF Avanza.

XACT OMXS30 (grön linje) och Avanza Zero (gul linje) har haft exakt lika bra utveckling de senaste tre åren. Avanza var något billigare (0 % jämfört med 0,10 %) men XACT OMXS30 har fördelen att den kan köpas och säljas direkt på börsen. Källa: ETF Avanza.

XACT Svenska Småbolag

XACT Svenska Småbolag är en ETF med innehav i de 100 mest likvida aktierna bland Stockholmsbörsens småbolag. Det är en sanning med modifikation. Mer om det om en liten stund.

Med en relativt låg förvaltningsavgift kan denna ETF vara ett trevligt val för dig som vill satsa på lite mindre bolag.

Småbolag med krav på hållbarhet

XACT Svenska Småbolag bygger på indexet Solactive ISS ESG Screened Sweden Small Cap Tradable Index. Det kommer från en tysk indexleverantör som ställt ganska hårda krav på hållbarhet för de företag som ingår i indexet.

Här hittar vi de 100 mest likvida aktierna bland Stockholmsbörsens småbolag. Alla bolag som inte lever upp till de så kallade ESG-standarderna får inte vara med i denna ETF. Dessa bygger i sin tur på riktlinjerna i FN:s Global Compact. Dessutom utesluts bolag som har tydlig negativ miljöpåverkan.

Det är lätt att tro att XACT Svenska Småbolag bygger på Stockholmsbörsens Small Cap-lista, men så är det inte. Definitionen för småbolag är istället alla aktier som har ett börsvärde som är mindre än 1 % av börsens totala värde. Det innebär att vi även hittar en hel del bolag från Stockholmsbörsens Large Cap- och Mid Cap-listor i XACT Svenska Småbolag ETF. Antalet aktier från på Stockholmsbörsens Small Cap-lista är faktiskt mycket begränsat.

De tjugo största innehaven i XACT Svenska Småbolag:

 1. SCA B
 2. NIBE Industrier B
 3. Swedish Orphan Biovitrum
 4. Getinge B
 5. Castellum
 6. Securitas B
 7. Fabege
 8. Balder B
 9. AAK
 10. Elekta B
 11. Husqvarna B
 12. Holmen B
 13. Trelleborg B
 14. Indutrade
 15. Axfood
 16. SBB B
 17. BillerudKorsnäs
 18. SSAB B
 19. Wallenstam B
 20. Sweco B

Som du märker är dessa samtliga Large Cap-bolag. För att visa att det även finns mindre bolag i fonden kan vi även titta på XACT Svenska Småbolags 20 minsta innehav:

 1. Starbreeze B
 2. Immunicum
 3. G5 Entertainment
 4. Haldex
 5. Byggmax Group
 6. Oasmia Pharmaceutical
 7. RaySearch B
 8. Eoleus Vind B
 9. Hoist Finance
 10. Orexo
 11. Mekonomen
 12. BioArctic B
 13. Scandic Hotels Group
 14. Tobii
 15. SAS
 16. Clahs Ohlsson B
 17. Hansa Medical
 18. Inwido
 19. SkiStar B
 20. Dustin Group

Varför ska man köpa XACT Svenska Småbolag?

XACT Svenska Småbolag ETF är egentligen en ganska bred indexfond för Stockholmsbörsen. Tittar vi på vilka bolag som ingår är det Stockholmsbörsens mest omsatta aktier förutom de ca 40 största bolagen. Det ger en ganska bra balans mellan tillväxtbolag och stabila aktier.

Med 100 innehav är riskspridningen mycket god i XACT Svenska Småbolag. Det är mer än vad som behövs i en normal aktieportfölj. Med tanke på att urvalet ändå är gjort enligt en smart beta-modell och att ETF:en ska fungera som en indexfond är det bara bra att det finns så pass många aktier bland innehaven.

Förvaltningsavgiften ligger på 0,30 % vilket måste anses som lågt för denna typ av ETF som har ganska stor tillväxtpotential.

XACT Svenska Småbolag (grön linje) jämfört med OMXS30 index (gul linje) sedan 2015. Det märks att denna ETF haft nytta av att slippa de allra största bolagen på Stockholmsbörsen. Källa: Avanza.

XACT Svenska Småbolag (grön linje) jämfört med OMXS30 index (gul linje) sedan 2015. Det märks att denna ETF haft nytta av att slippa de allra största bolagen på Stockholmsbörsen. Källa: Avanza.

XACT Sverige

XACT Sverige är en ETF med stora och medelstora företag i Sverige. En mycket låg förvaltningsavgift, ett väldiversifierat innehåll och stor flexibilitet gör detta till ett spännande alternativ till många indexfonder.

ETF som följer ett brett aktieindex

XACT Sverige följer indexet SIX Sweden ESG Selection Index GI. Detta index innehåller de mest omsatta aktierna på Nasdaq Stockholm.

Att aktierna ska tillhöra de mest handlade på börsen är dock inte det enda kriteriet. De ska vara hållbara också. Bolag som kränker internationella normer eller är verksamma inom tveksamma sektorer får inte vara med i denna ETF. Till exempel får de företag som ingår inte hålla på med kommersiell spelverksamhet, kärnvapen, förbjudna vapen, tobak eller alkohol.

Det finns även en inkluderande aspekt av hållbarhetskravet. Minst 50 % av innehaven i denna ETF ska nämligen anses vara ledare inom hållbarhet. Detta sista krav gör XACT Sverige till en Sverige ETF med starkt hållbarhetsfokus.

Utdelningar till kontot

En spännande detalj hos XACT Sverige är att denna ETF har kontanta utdelningar till kontot i juni varje år. Målsättningen är att utdelningen ska bli 3 till 4 % av värdet då XACT fattar beslut om utdelning. Här är påminner XACT Sverige om XACT Högutdelande ETF.

Om du vill börja leva på dina utdelningar kan XACT Sverige med andra ord vara ett intressant val eftersom du får utdelningar från ett stort antal aktier direkt på kontot.

EFT som är ett bra alternativ till indexfonder

XACT Sverige har en årsavgift på endast 0,15 %. Det är mindre än nästan alla indexfonder – alla kategorier.

ETF:en investerar i riktiga aktier, även om viss användning av derivatinstrument tillåts om det inte påverkar risken negativt. Med tanke på att innehållet är mycket bredare än i de flesta svenska indexfonder och att denna ETF dessutom har en hållbarhetsprofil kan den gott och väl konkurrera med vanliga indexfonder.

Eftersom det är en ETF går köp- och säljaffärer igenom direkt och du ser innehavet på kontot på en gång.

XACT Sverige eller XACT OMXS30?

Det finns likheter mellan XACT Sverige och XACT OMXS30. Bägge ETF er består av de mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen. Ändå finns vissa betydande skillnader:

 • Antal aktier: XACT Sverige innehåller drygt 70 olika aktier. XACT OMSX30 har bara 30.
 • Hållbarhet: XACT Sverige har ett hållbarhetskrav på innehaven, vilket XACT OMXS30 inte har.
 • Utdelningar: XACT Sverige ger kontant utdelning i juni varje år, något som XACT OMXS30 inte gör. Där återinvesteras utdelningar i ETF:en.
 • Avgift: XACT Sverige är marginellt dyrare än XACT OMXS30 med 0,15 % i avgift istället för 0,10 %.

Tittar vi på de största innehaven i XACT Sverige och jämför med XACT OMXS30 ser vi att Hexagon och Swedish Match från OMXS30 inte fick vara med.

 

XACT Sverige (grön linje) jämfört med OMXS30 (gul linje). Det bredare index som XACT Sverige följer har inte gått lika bra som OMXS30 under just denna jämförelseperiod. Samtidigt måste vi även räkna med utdelningarna på 3 – 4 % per år. Återinvesteras dessa blir utvecklingen mycket bättre.

XACT Sverige (grön linje) jämfört med OMXS30 (gul linje). Det bredare index som XACT Sverige följer har inte gått lika bra som OMXS30 under just denna jämförelseperiod. Samtidigt måste vi även räkna med utdelningarna på 3 – 4 % per år. Återinvesteras dessa blir utvecklingen mycket bättre.

Lyx ETF Euro Corp Bond

LYX ETF Euro Corp Bond är en lång och kort ränte ETF som följer Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate Liquid SRI Sustainable Index.

ETF med företagsobligationer

De obligationer som ingår i denna ETF är av typen företagsobligationer. På senare tid har intresset för företagsobligationer ökat eftersom riskviljan för investeringar ökat i det lågränteklimat som vi länge haft. Företagsobligationer har en betydligt högre risk än obligationer som ges ut av många stater och kommuner.

Samtliga obligationer i Lyx ETF Euro Corp Bond är dock ”investment grade”. Det innebär att de har ett ganska bra kreditbetyg, vilket minskar risken för att betalningar ställs in.

ETF från stor bank

Denna ETF lanserades i februari 2020. Därför finns det begränsat med historik och vi kan inte dra några slutsatser kring historisk avkastning. Lyxor ETF är dock ett mycket seriöst ETF-bolag som ägs av storbanken Societe Generale Group. I sitt utbud finns runt 400 olika ETF:er med alla möjliga olika inriktningar. Därför har vi förtroende för att Lyx ETF Euro Corp Bond kommer att förvaltas på ett bra sätt.

ETF med valutahedge

Innehaven i LYX ETF Euro Corp Bond är noterade i Euro medan själva ETF:en handlas i svenska kronor. Därför har Lyx lagt in en hedge mot valutafluktuationer. Skulle euron försvagas mot kronan lär det alltså inte påverka värdet på dina fondandelar särskilt mycket tack vare hedgen.

Låg avgift

Den årliga förvaltningsavgiften för LYX ETF Euro Corp Bond är 0,20 %. Det är lägre än för de flesta vanliga fonder med företagsobligationer som finns på marknaden.

LYX ETF Green Bond (DR) ACC

LYX ETF Green Bond (DR) ACC är en ETF som följer jämförelseindexet Solactive Green Bond EUR USD IG.

ETF med gröna obligationer

Indexet som denna ETF följer innehåller så kallade gröna obligationer. Denna typ av obligationer emitteras för att finansiera projekt som har god miljöpåverkan.

Urvalet görs på två sätt:

 • Först och främst genom att följa indexet Solactive Green Bond EUR USD IG.
 • Dessutom ska minst 75 % av obligationerna leva upp till det franska ”Energy and Ecological Transition for the Climate Label” – TEEC Label.

Stor bredd bland innehaven i ETF:en

Det är nästan 400 olika obligationer som ingår i LYX ETF Green Bond (DR) ACC. Spridningen är egentligen över hela världen.

Här är några av de främsta obligationer som ETF:en innehåller:

 • Franska staten
 • Belgien
 • Irland
 • KFW
 • European Investment Bank
 • Bank of America Corp
 • Chile
 • Societe du Grand Paris
 • SNCF Reseau Epic
 • Electricite de France SA
 • Polen

LYX ETF Green Bond (DR) ACC (grön linje) från och med juni 2019. Under rådande marknadsklimat har denna räntefond-ETF mest rört sig sidledes. Utvecklingen liknar den i exempelvis AMF Räntefond Mix (brun linje), om än med högre volatilitet.

LYX ETF Green Bond (DR) ACC (grön linje) från och med juni 2019. Under rådande marknadsklimat har denna räntefond-ETF mest rört sig sidledes. Utvecklingen liknar den i exempelvis AMF Räntefond Mix (brun linje), om än med högre volatilitet.

Utländska börshandlade fonder via nätmäklare

Det finns ett stort utbud av utländska ETF att välja bland. På Avanza finns exempelvis runt 800 europeiska ETF:er och listan växer hela tiden.

De flesta ETF handlas på Frankfurtbörsen men det finns även ETF:er som handlas på Parisbörsen och i Stockholm.

Några av de vanligaste ETF bolagen i Europa är:

 • iShares (Black Rock)
 • Xtrackers
 • Vanguard ETF
 • VanEnck
 • UBS
 • SPDR
 • Lyxor
 • Invesco
 • Franklin
 • Amundi
 • AIS

Se alla Avanza ETF

USA ETF går (nästan) inte att handla längre

I januari 2018 försvann möjligheten att köpa ETF:er från länder utanför EU. Det berodde på att MiFID II. Utbudet begränsades då kraftigt till att börja med. Sedermera har många av de amerikanska ETF:erna dykt upp i europeisk variant. Bolag som exempelvis Black Rock har lanserat motsvarande ETF för den europeiska marknaden.

Utländska börshandlade produkter som getts ut inom EU är dock bra om man jämför med de amerikanska motsvarigheterna. Den enda nackdelen med icke-amerikanska ETF-er är att de oftast har väldigt låg omsättning. Sysslar man med trading så blir det i princip omöjligt att handla. Är men mer långsiktig och handlar för att man vill investera pengar så är det inte lika känsligt.

Det finns i princip samma inriktningar och det går att köpa ETF till samma låga förvaltningsavgifter. Den enda egentliga begränsningen har med urvalet att göra. I USA finns nämligen över 5 000 olika ETF:er att välja bland. Det är flera gånger mer än alla de ETF:er som finns i Europa. Med tiden kommer det säkert att dyka upp allt fler europeiska börshandlade produkter.

Vi skrev ”nästan” i rubriken. Det går förvisso inte att köpa någon amerikansk ETF i Sverige direkt, men det är möjligt via en CFD-plattform. Med hjälp av CMC Markets eller IG går det att handla CFD som har en amerikansk ETF som underliggande värdepapper. Tänk bara på att det inte går att köpa denna typ av ETF på ISK vilket gör att det är 30 % vinstskatt.

Bästa ETF 2020 – populära börshandlade fonder

Här hittar du en väldigt bra lista med Börshandlade fonder som jag rekommenderar.

Klicka här för att komma till listan nedan.

Mest sökta ETF 2020

Vi har undersökt vilka ETF som flest söker efter på nätet. Här är hela listan:

 • Greece ETF – Lyxor MSCI Greece UCITS ETF Dist: Grek ETF – går att köpa i Sverige
 • Global X Lithium & Battery Tech ETF: Kan inte handlas i Sverige
 • Bitcoin ETF: Finns inte än. Det finns inte heller någon Ethereum ETF
 • Global X SuperDividend ETF: Kan inte handlas i Sverige
 • Horizons Marijuana Life Sciences Index ETF Units Class A: En cannabis ETF från Kanada – kan inte handlas i Sverige
 • Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF: Går inte att köpa i Sverige
 • iShares MSCI Brazil Index ETF USD: Går att köpa i Sverige
 • iShares Silver ETF: Går inte att köpa i Sverige
 • S&P 500 ETF: Finns flera som går att köpa i Sverige, till exempel Vanguard S&P 500 ETF
 • VIX ETF: Lyxor S&P 500 VIX Futures Enhcd Roll UCITS ETF C-E
 • Vanguard REIT Index Fund ETF: Kan ej köpas i Sverige
 • SPDR S&P Dividend ETF: Finns som dividend aristocrats ETF för Europa, USA eller Storbritannien.
 • QQQ ETF: Kan köpas via Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Dist
 • Vanguard High Dividend Yield ETF: Går inte att köpa i Sverige
 • Lyxor ETF: Finns ett stort urval av ETF i Frankrike och Tyskland
 • Oil ETF: Kan bl.a. köpas via iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)
 • ROBO Global Robotics and Automation Index ETF: Kan inte köpas i Sverige
 • Russia ETF: T.ex. iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF USD (Acc)
 • ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF: Kan inte handlas i Sverige
 • GLD ETF: Finns ej i Sverige
 • High Dividend ETF: Finns som Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF
 • ETFMG Video Game Tech ETF: Kan inte köpas i Sverige
 • India ETF: Finns bland annat genom Franklin FTSE India UCITS ETF
 • iShares MSCI Australia UCITS ETF: Går att köpa i Sverige
 • GDX ETF: I Europa kan denna istället köpas: VanEck Vectors Gold Miners UCITS ETF A USD
 • Cobalt ETF: Finns ingen sådan ETF
 • Vanguard FTSE Dev Eur UCITS ETF: Kan köpas i Sverige
 • AI Powered Equity ETF: Går inte att köpa i Sverige
 • Vietnam ETF: Finns bland annat genom Xtrackers FTSE Vietnam Swap UCITS ETF 1C
 • Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF: Går inte att köpa i Sverige
 • ETFMG Prime Cyber Security ETF: Kan ej köpas i Sverige

 

Financial Independence and Retiring Early

FIRE – Pensionera dig tidigt i livet med FIRE

By | Börsblogg, Investera, rot | No Comments

FIRE är en förkortning för Financial Independence and Retiring Early. Idén med FIRE syftar till att bli ekonomiskt oberoende innan ordinär pensionsålder. Detta kan bland annat åstadkommas genom passiva inkomster från investeringar man har gjort. Grundtanken bakom FIRE är att man ska kunna ha så pass stort kapital och/eller passiva inkomster att man har råd att bekosta sina utgifter hela livet.

 

Vad betyder FIRE?

Några vanliga anledningar till att sträva efter FIRE är för att inte behöva jobba lika mycket, eller lika länge, som till den standardiserade pensionsåldern. Istället kan tiden spenderas genom en annan livsstil, att nå andra mål och att ägna sig åt andra saker. En del som strävar efter FIRE gör det genom att kortare perioder jobba mer än vanligt, för att på så sätt kunna få ihop ett större sparkapital. Tanken på FIRE kan i dessa fall fungera motiverande och disciplinerande.

Även i fall där ekonomiskt oberoende inte är slutmålet kan FIRE vara ett användbart förhållningssätt. Det kan till exempel bidra med att man får en tydligare bild av hur ens livsstil ser ut, hur mycket man jobbar och på vad pengarna man tjänar spenderas. Genom att ha koll på detta blir det också möjligt att förändra livsstilen och prioriteringarna om man skulle vilja.

 

FIRE

FIRE

 

Tillvägagångssätt för att nå FIRE?

En metod man kan använda sig av för att nå FIRE är att först göra en beräkning på hur mycket pengar man kommer behöva per månad resten av sitt liv. Därefter kan man räkna med en kommande värdeutveckling, exempelvis på 4 procent. Vilka summor man kan sträva efter beror på vilken livsstil man kan tänka sig ha, vilka utgifter man kommer ha och hur mycket man kommer ha möjlighet att spara och investera till detta. Detta kan bland annat handla om faktorer som var man vill bo, hur man vill bo och hur mycket pengar man vill ha till godo.

För att kunna få en översiktlig uträkning krävs det att man räknar ut hur många år man vill kunna leva på pengarna i fråga. Man får då fram summan på hur mycket pengar man kommer behöva.

 

Positiva saker med FIRE

De främsta positiva sakerna som brukar lyftas fram med FIRE är följande:

 

 • Möjlighet att bli ekonomiskt oberoende i lägre ålder.

 

 • Möjlighet att, på grund av det ekonomiska oberoendet, skapa ett liv och en livsstil bortom arbetslinjen.

 

Negativa saker med FIRE

Som med det mesta finns det även potentiellt negativa saker. Detta gäller även för FIRE. Några nackdelar som brukar lyftas fram är bland annat:

 

 • Kräver ofta mycket dedikering under lång tid. Detta kan innebära att man jobbar mer än man kanske egentligen vill under vissa perioder.

 

 • För en del människor är arbetsplatsen en viktig knutpunkt och ett betydelsefullt sammanhang av andra skäl än att tjäna pengar. Detta kan vara någonting man eventuellt skulle kunna sakna om man slutade jobba.

Läs mer om Sveriges mest kompletta

Daytradingkurs!