Här hittar du våra artiklar om olika sorters investeringar. Det kan vara alltifrån aktier, fonder, optioner till terminer och ETF’er.

Börsen under Covid-19 – liknar den stora depressionen?

Börsen har varit minst sagt dramatisk sedan i februari i år. Efter en månad av skräck och fritt fall har den återhämtat sig med nästan samma stryka. Är denna V-formade återhämtning kanske för bra för att vara sann? Kan utvecklingen snarare komma att bli L-formad som under den stora depressionen?

Kan det finnas likheter med 1930-talets depression?

Gary Shilling, en veteran bland amerikanska finansanalytiker, varnar nu för att börsen kanske kan komma att gå samma öda tillmötes som under den stora depressionen. Om det stämmer kan vi glömma V-formade aktiegrafer.
Först ett par ord om Gary Shilling. Denna analytiker har ofta dykt upp i The New York Times, Forbes Magazine och The Wall Street Journal. Han är styrelsemedlem i japanska The Nikkei (tidigare The Nihon Keizai Shimbun), världens största finanstidning. Det är en inte obetydlig röst i finansvärlden.
Enligt Gary Shilling kan vi förvänta oss att börsen kommer att utvecklas i L-form snarare än V-form de närmsta åren. Han menar att den optimistiskt V-formade börsutvecklingen sedan februari i själva verket är en gigantisk börsbubbla. President Trump, menar Shilling, ignorerar de miljontals förlorade jobben i Covid-19:s spår. Istället twittrar presidenten ”Nasdaq på All Time High”. Hans främsta intresse är givetvis presidentvalet i november 2020. Samtidigt fortsätter FED att pumpa ut pengar.
Allt detta skapar en bubbla. När den spricker kan börsen komma att falla 30 – 40 procent, menar Gary Shilling.

Då och nu – likheter

Gary Shilling påpekade att folk underskattade det verkliga hotet i början av 1930-talets depression. Analytikerna på den tiden insåg inte hur mycket börsen kunde falla och hur långdragen den ekonomiska krisen skulle komma att bli.
När han intervjuades på CNBC visade han upp ett diagram som visade hur börsen utvecklades efter börskraschen 1929, innan den stora depressionen tog fart på allvar. Efter att börsen burit av söderut 1929 studsade den upp i en V-formation som är spöklikt lik dagens börs (se diagrammet nedan).

Börsen under Covid 19 vs den stora depressionen
Finns det likheter mellan börsen under Covid-19-pandemin och under den stora depressionen? Källa: Gary Shilling

Shilling observerar att det verkar råda en allmän övertygelse om att vi kommer att bemästra viruset och att finanspolitiska och penningpolitiska stimuli kommer att lösa krisen.
Frågan är – hur smidig kan egentligen återhämtningen bli när verkliga jobb försvinner? Inga jobb, ingen konsumtion. Ingen konsumtion, ingen tillväxt. Sedan kan centralbanker stimulera hur mycket de vill – finns otillräcklig underliggande tillväxt håller börsfesten inte i längden.

2020 är inte 1929?

Som alltid ska vi också ta prognoser från analytiker med en nypa salt. Det kostar inget att ställa en prognos. Att anpassa sig efter en felaktigt gjord analys kan däremot bli kostsamt.
Enligt CBS News har Gary Shilling bara haft rätt i 38 procent av sina prognoser, trots att han är en så pass framstående analytiker. Många andra analytiker har liknande siffror. Om uppgiften fortfarande stämmer finns det med andra ord en överhängande sannolikhet att börsen inte alls går i den stora depressionens spår.
En annan aspekt är att det kan vara farligt att dra en parallell mellan börsen 2020 och 1929. Mycket vatten har flutit under broarna. Världen ser annorlunda ut. Börserna har utvecklats. Historien måste inte nödvändigtvis upprepa sig.
Givetvis är det ingen som vet var börsen står om en månad, ett år eller om tre år. Att Covid-19 är ett riskmoment är det dock få som tvivlar på.
Huruvida Gary Shilling får rätt eller inte återstår alltså att se. Likväl är det en tankeväckare. Oavsett övertygelse gäller det som vanligt att sprida på riskerna och att ha en plan. Det gäller alltid, med eller utan Covid-19 i världsekonomin.

Varför ÄR inte silver världens bästa investering?

Det är mycket som talar för att investera i silver. Denna ädelmetall är en viktig industriell råvara, inte minst i moderna applikationer som elektronik och solpaneler. Ur ett historiskt perspektiv är silver billigt, priset relaterat till guld nådde den lägsta nivån någonsin under inledningen av Covid-19 pandemin. Råvaror är ”säkra” investeringar, priset kan falla, men de kan inte gå i konkurs som ett företag. Silver upplevs som mer konkret, värdebeständigt och är mer etablerat i samhället än digitala valutor såsom Bitcoin. Historiskt har silver och framförallt guld haft en betydelse som valuta och kan ses som en tillflyktslösning under finansiella kriser. Det finns även saker som talar emot silver, såsom den ganska blygsamma värdeutvecklingen historiskt och de möjliga anledningarna till detta.

Industriell användning av silver

Den industriella användningen av silver förändras ständigt. Tidigare användes mycket silver inom fotografi, för framkallning av film, idag används det i solpaneler och mobiltelefoner. Den andel av producerat silver som går till industrin har ökat från ca 40 % i början av 90-talet till ca 50-60 % idag. Av alla metaller är silver den med störst ledningsförmåga av elektricitet och värme. Något som innebär att ädelmetallen inte är så priskänslig, då det tar emot för tillverkare att byta bort dess överlägsna elektriska ledningsförmåga mot billigare sämre material.
Det största industriella användningsområdet för silver är följaktligen inom el och elektronik. Inte minst är silver användbart för miljövänliga ”gröna” applikationer som solpaneler, batterier och kopplingar i elbilar, vattenrening samt vindkraftverk.
Nästan all elektrisk och elektronisk utrustning använder silver, om än i små mängder. Metallen ingår i datorer, mobiltelefoner, bilar och vitvaror. Silver i sprayform används för att tillverka RFID-taggar. Vidare har denna metall en ypperlig reflektionsförmåga och används bland annat för LED-chips inom belysning. Vid lödning används silver som tillsats i legeringar och det ingår även i diverse industrikemikalier som till exempel etenoxid för tillverkning av polyester.
Denna mångsidiga metall har också en fantastisk egenskap som bakteriedödare. Redan i antiken användes silverbeläggningar i vattenkärl av fenicier och romare för att hålla vattnet färskt. Idag används silver inom sjukvården i till exempel salvor, förband och katetrar.

Skillnader mellan silver och guld

Redan de gamla grekerna och romarna använde mynt av silver och guld. De två ädelmetallerna har en mångtusenårig historia som betalningsmedel och värdebevarare. På samma sätt har de två metallerna använts för smycken, prydnadsföremål och bestick, som en symbol för rikedom.
År 2019 producerades ca 27 000 ton silver och 3300 ton guld, det togs alltså upp drygt åtta gånger mer silver än guld, men man bör då komma ihåg att i pengar räknat är produktionen av guld mycket större än den av silver. Det är svårt att uppskatta hur mycket guld och silver som nu finns ovan jord men ungefärliga uppskattningar brukar ange ca 190 000 ton guld och ca 1 600 000 ton silver, även där motsvarande drygt 8 gånger så mycket silver som guld.
En skillnad är dock att silver till större grad förbrukas och försvinner som skrot medan guldet bevaras, vilket förmodligen sänker den verkliga siffran för hur mycket silver som finns tillgängligt. Uppskattningar för hur mycket silver och guld som finns kvar under jord brukar ange en siffra på ca 17-19 gånger så mycket silver som guld. Om silver och guld fortsätter att brytas som nu uppskattas tillgångarna att i stort sett vara förbrukade innan år 2050.
Tillgången på metallerna indikerar att guld borde kosta ungefär 10-20 gånger så mycket som silver, och det är också där priset har legat historiskt fram till slutet av 1800-talet, då valutorna i högre grad knöts till guldet och sedelanvändningen ökade relaterat till mynt. Under 1900-talet börjar sedan de stora prisfluktuationerna mellan silver och guld. Ofta hänger de samman med politiska beslut som Roosevelts ”Gold Reserve Act” 1934, eller Nixons upplösning av Bretton Woods 1971.
Under detta århundrade var det genomsnittliga prisskillnaden 47:1. Ett nytt historiskt prisrekord för skillnaden mellan silver och guld sattes under ”coronakrisen” den 18 mars 2020 då guld kostade 126 gånger så mycket som silver.
Även om både guld- och silver föll samtidigt som börserna i februari och mars 2020, så föll silvret mer. Om man tittar på samtliga stora börsfall under de senaste decennierna kan man se att det framförallt är guldet som är en tillflykt i kriser. För det mesta har guldpriset gått upp när börsen gått ner, det har inte varit fallet med silver.
Det är guld som centralbankerna lagrar för att öka stabiliteten. Silver är däremot alltmer sedd som en industriråvara och faller när de tillverkande företagen faller. En indikation som illustrerar silvret som industriråvara är att skillnaden mellan silver- och kopparpriset uppvisar betydligt mindre skillnader över tid än silver och guld.

Utvecklingen av priset på silver

Jämfört med aktier har silver varit en sämre långsiktig investering om man ser till de senaste decennierna. Silver har haft två tjurrusningar i modern tid, en runt 1980 och en under finanskrisen med en peak 2011. Båda gångerna toppade priset på runt 50 dollar per uns. Däremellan har värdeutvecklingen varit begränsad även om stora fluktuationer ägt rum. Om man inte haft tur och gått in och ut vid rätt tidpunkt, så har silver till största delen varit en besvikelse för investerare.

img 5ef07f0f9e86f Samuelssons Rapport

 

Manipulation av silver- och guldpris

Det har länge pågått en debatt om det verkligen finns en manipulation av silver- och guldpriset. Där bedömare på den ena sidan har kallat det för konspirationsteorier och de på den andra sidan har beskrivit det som obestridliga fakta.
En form av manipulation ägde otvivelaktigt rum 1980 när de två bröderna Bunker och Herbert Hunt köpte upp hälften av världens silver. Fadern H.L Hunt hade femton barn med tre olika fruar och familjen var en de rikaste i USA. Förmögenheten hade H.L grundlagt då han hade spelat tills sig oljekällor på poker och sedan fortsatt till att bli en stor aktör inom oljebranschen runt om i världen.
De två brödernas plan var att skydda sig från dåtidens höga inflation och kontrollera den fysiska silvermarknaden och priset genom att köpa upp så mycket silver som möjligt. I stort sett lyckades planen, när Bunker började handla med silver 1970 stod priset i 2 dollar per uns och på toppen 1980 hade de två bröderna drivit upp priset till 50 dollar per uns. Det som satte stopp för planen var när råvarubörsen COMEX och terminsmarknaden CBOT ändrade sina regler och begränsade volymen av silverkontrakt som man fick teckna sig för samt höjde kravet på säkerhet. Den 21 januari 1980 stoppade COMEX all handel i silver och endast stängning av terminskontrakt accepterades. Under perioden januari till mars det året föll priset från 50 till 10 dollar per uns.
Den manipulation av silver och guld som ägt rum på 2000-talet sägs ha två grupper av aktörer: centralbanker samt de banker som är ansvariga för handeln med ädelmetaller. Motivet för världens centralbanker att pressa ner priserna på guld och silver ska vara att skydda valutor och statsobligationer från att sänkas av konkurrensen från ädelmetaller och förhindra inflation och oreda i de finansiella systemen.
Banker som Goldman Sachs, JP Morgan, HSBC, UBS, Merrill Lynch och Deutsche Bank är organiserade aktörer på guld och silvermarknaden. Handlare från dessa banker har åtalats och dömts av finansiella institutioner för så kallad ”spoofing”, en metod där handlaren lägger både köp och säljordrar men sedan återkallar de som aldrig varit aktuella. Detta är ett sätt att styra priset för att tjäna pengar, och det främsta motivet för spoofing är just profit. Vissa bedömare hävdar dock att storbankerna går centralbankernas ärenden och sänker priserna på guld och silver, inte minst då den manipulerade handeln ofta fått just den effekten.
En organisation som driver tesen om manipulation av marknaden för ädelmetaller är GATA Gold Anti-Trust Action Committee. GATA startades av en före detta Merrill Lynch-anställd och en redaktör som jobbar för guldgruvor samt andra uppdragsgivare för att ställa marknadsmanipulatörer till svars.
Mot GATA står oberoende bedömare och banker som hävdar att även om det förekommer viss manipulation på alla marknader så går det inte att kontrollera priset fullt ut, vilket inte minst tillväxten i guld och silverpriset på 10-talet bevisar.

Skall man investera i silver?

Som många investerare har erfarit är det ofta svårt att förutspå framtiden. Vi får se om silvrets relativt sett låga värdering kommer att balanseras och en ny topp i silver är på väg eller om den plana kurvan fortsätter. Om man är långsiktig och inte vill lägga alla ägg i samma korg, kan nog silver ändå vara värt att överväga.

Lär dig företagsobligationer – 8 tips och vanliga frågor | Vad är en företagsobligation?
företagsobligationer

Lär dig företagsobligationer – 8 tips och vanliga frågor | Vad är en företagsobligation?

Vi har skrivit om obligationer tidigare på Samuelssons Rapport men inte specifikt företagsobligationer.
Nedan svarar jag därför på de 8 vanligaste frågorna om företagsobligationer

 • Vad är företagsobligationer?

  En företagsobligation innebär rent praktiskt att du lånar ut pengar till ett företag och i gengäld får du en ränta tillbaka, efter låneperioden. Räntan får investeraren som kompensation för risken att förlora pengarna. Företagsobligationer är alltså ett skuldebrev – lån – som ges ut av ett företag och säljs till investerare. Företaget ger ut obligationer för att få in pengar till sin verksamhet. Företagsobligationer ger i regel högre avkastning än statliga obligationer då de anses vara mer riskfyllda. Företagsobligationer är bra att ha i sin portfölj när aktiemarknaden är osäker eller när räntan är på väg ner. Företagsobligationer har en lägre risk än aktier, men ger inte samma avkastning över tid.
företagsobligationer
Bonds betyder obligation på svenska

 

 • Företagsobligationer när räntan går upp? – När räntan går upp går din företagsobligations pris ner. Om man köper en 10-årig företagsobligation med en kupongränta på 4 procent då marknadsräntan är 4 procent, är obligationens pris hundra procent av det nominella värdet. Skulle marknadsräntan stiga till 5 procent måste obligationens värde minska, eftersom kupongräntan fortfarande är 4 procent samtidigt som placeraren kräver att få 5 procent på sin placering. Man måste därför få köpa obligationen till ett pris som är lägre än hundra procent av det nominella värdet.
 • När ska man köpa företagsobligationer? – Det är bra att köpa företagsobligationer om du tror att räntorna är på väg ned. Då kommer nänmnligen priset på dina obligationer gå upp. Svårigheten ligger i att veta när räntor är på väg upp eller ned.
 • Vad händer med företagsobligationer när räntan går ned? – När räntan går ned går din företagsobligations pris upp. Se en mer detaljerad förklaring i svaret på vad som händer när ränta går upp. Svaret blir då tvärtom det svaret.
 • Var kan man handla företagsobligationer? – Företagsobligationer kan man handla hos Avanza och Nordnet om man ringer dem. Dem håller till i Sverige och Stockholm.  Du kan också handla börshandlade fonder eller vanliga fonder med förvaltare som är inriktade på företagsobligationer. Nedan är en amerikansk ETF som heter LDQ som är en företagsobligations-ETF. Det finns många att välja på.
företagsobligations-ETF
företagsobligations-ETF
 • Vad är riskerna med företagsobligationer? – Företagsobligationers risk kan man se genom att titta på deras nominella ränta, ju högre ränta, desto större är risken med obligationen. Den nominella räntan kan man hitta på obligationens informationssida. Analysföretaget Morningstar ger ut en rating till de flesta fonder och där kan man enkelt hitta vilka företagsobligationsfonder som det går att investera i.
  .
 • Vilken avkastning får man på företagsobligationer? – Det enda sättet att veta vilka pengar man får är att behålla en obligation ända till slutdagen. Under tiden kan värdet förändras både uppåt och neråt beroende på vad som händer med räntan, konjunkturen och bolaget som gett ut obligationen. Företagsobligationens värde rör sig med både börsen och ränteläget, vilket gör att lika snabbt som värdet kan öka, lika fort kan det minska. Det går att sälja sina obligationer före löptidens slut, men det är inte helt lätt och görs inte lika snabbt och smidigt som till exempel med en aktie. Detta beror mest på att volymen och handeln inte är så omfattande i Sverige.
  .
 • Vilka två kategorier av företagsobligationer finns det? – Marknaden för företagsobligationer delas normalt in i två kategorier. Dessa är Investment Grade och High Yield. Företag med ett kreditbetyg om BBB- eller högre hos Standard & Poor’s eller Baa3 eller högre hos Moody’s klassas som Investment Grade och bedöms, åtminstone av  kreditvärderingsinstituten, ha en mycket god eller god kreditvärdighet. Företag som inte är Investment Grade klassas istället som High Yield.

Idag när världens länder har så låga räntor så ger företagsobligationer en mycket låg avkastning. Därför väljer många att istället placera sina pengar på sparkonton som ger bättre ränta än obligationer.
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida resultat.

Köpa guld – Hur gör man & var köper man guld 2020?
guld

Köpa guld – Hur gör man & var köper man guld 2020?

Hur och var kan man köpa guld? Det finns flera sätt att spara eller investera dina pengar. De flesta vill att resurserna förökas, det vill säga att du inte bara ska kunna ha dina ursprungliga pengar men få lite extra.
Gärna ganska mycket extra, speciellt som allt andra ökar i pris. Med tanke på hur pass osäker marknaden kan vara har många vänt tillbaka till ett urgammalt sätt att investera. Ädla stenar och att köpa guld är något som aldrig förändras, det är bara värdet av dem som går upp eller ner.
 


 

Guldaktier och köpa Guld ETF

För de som inte behöver investera i guld och äga sitt guld direkt så erbjuder guld-ETF:er en bra investeringsmöjlighet. En ETF kan liknas vid en fond som handlas som en aktie på börser som Stockholmsbörsen i Sverige eller NYSE i USA. Ett exempel på en sådan är. SPDR Gold Trust med symbolen GLD  (Avanza) eller IAU (Avanza).  Den representerar lite mindre än en tiondel av en uns guld. ETF:er äger fysiskt guld och lagrar det och fungerar som en support och stöd för ETF-aktiernas värde.
Fördelarna med att köpa guld genom guld ETF:er som GLD (Avanza) och IAU (Avanza) är att du kan köpa eller sälja aktierna närsomhelst då aktiemarknaden är öppen och transaktionskostnaderna är mycket lägre jämfört med fysiskt guld. En del som vill investera i guld gillar inte ETF: er eftersom de är en finansiell tillgång och inte ger dig en konkret fordran på det fysiska guldet som ETF:en äger.
Om du istället vill köpa guld genom att äga en ETF som är inriktad på guldaktier så har du en lista från Avanza med amerikanska och kanadensiska ETF’er här:

Guldaktier Avanza – lista

Här är en lista om du vill köpa guldaktier hos Avanza. I den här listan har Avanza samlat bolag som på olika sätt är kopplade till gruvverksamhet för utvinning av guld.
Klicka här på Guldaktier för att komma till listan nedan.
target="_blank">köpa guld

Varför köpa guld?

De flesta som följer med i nyheterna vet att börsen inte alltid är den mest stabila platsen. Det går upp och ner, och det är inte alltid lätt att tjäna pengar. Många känner därför att det är säkrare att investera i något som upplevs stabilt.
Genom tiderna så har metallen alltid varit ett sätt att samla på sig rikedomar. I de delar av världen där pengar inte har något värde så är guld fortfarande den viktigaste formen av resurser. Men även i utvecklingsländer är det vanligt att köpa guld eller silver.

Världen i blåsväder

När världens skulder är i blåsväder och ska regleras så är både guld och silver en möjlig investering som kan stiga i värde. Men även när valutor revideras eller det är konflikter så kan köpa guld vara en tryggare tillflyktsort. De står många gånger emot inflationer och låga räntor och kan vara en jämnare form av investering.
Det är inte ovanligt att investera i guld och ha det i portföljen och att försöka fördela sina tillgångar jämnt. Aktier har sin plats, guld och andra råvaror bör också finnas med. Inom varje grupp finns det sedan flera olika alternativ och sätt att tjäna pengar på.
Det handlar om både långsiktiga investeringar och de med kortare löptid. En del experter brukar rekommendera att ha i alla fall en 5-10% guld i portföljen. Andra ädla metaller eller råvaror kan också inkluderas i denna summa.

Guld och ränta

Att köpa guld ger dig ingen ränta som när du sätter in pengar på en bank. Men om du ser på utvecklingen så håller sig guld alltid högt uppe på listan av bra investeringar. Under flera år har även priserna gått uppåt utan att hejdas.
Det anses därför av många som ett säkert och lönsamt sätt att investera i. I kristider kan om man vill köpa guld ha en tendens att stiga i värde, vilket gör det till en bra buffert. Det är en realtillgång, och påverkas därför inte så mycket av inflationen.

Inte alltid bra avkastning

Eftersom att det inte alltid ger bra avkastning så brukar det inte vara den huvudsakliga investeringen eller metoden för att tjäna mer pengar. Det kan vara bra att ha som en hedge i portföljen. När aktiemarknaden går ner har du guldet som då brukar stiga i värde. Guldet kan sedan säljas för att köpa aktier billigare som då många gånger har blivit högre värderat.
Det rekommenderas inte att investera allt du äger och har i att köpa guld, såvida du inte vet exakt vad du håller på med. Att köpa och investera i Guld innebär inte att det alltid stiger i värde som aktier, utan inskaffas ofta mest för sin stabilitet. En liten del av portföljen kan dock med fördel investeras i guld.

Hur investerar du och köper guld?

Det finns flera olika sätt att köpa guld på. Alla har sina för-och nackdelar, så det är upp till dig att välja ett sätt som passar dig personligen. Naturligtvis har även mängden något att säga om hur du kan investera i metallen.
Det är inte alla sätt att köpa som passar dig som har ett mycket stort kapital. Poängen är hela tiden att ha en trygghet, något att falla tillbaka på som inte kostar för mycket att underhålla.

Fysiskt guld eller inte?

Du kan välja mellan att investera i guld i fysisk form, som du kan röra vid, eller att äga och köpa metallen på pappret. Men även inom dessa två huvudgrupper har du flera alternativ att välja mellan. Informera dig om vad som gäller så att du kan göra en riktigt bra investering.
Vissa alternativ innebär större risker än andra. Sedan har du personligt tycke, det finns de som helst vill kunna se sitt guld medan andra bara vill investera.
Det finns naturligtvis flera lagar och regleringar runt guldhandeln. Bland annat så är det idag förbjudet att köpa från vissa länder. Sverige har inte varit så aktivt med att köpa guld men detta börjar ändra på sig. Att köpa är nu momsbefriat och räknas som statslös valuta, vilket har gjort det lättare att satsa på det som en investering. Länder som länge varit starkt involverade i att köpa guld som en investering är Japan, USA samt flera europeiska länder.

1. Investera i guld i fysisk form (guldtacka) som levereras till dig personligen

Det här är lite som de rika männen förr i världen som köpte guldarmband och andra smycken åt sina fruar. Ju mer de hade på sig desto bättre. Det var en investering i investeringsguld som du kunde se och röra vid. Du visste vad du var värd, eftersom det var något påtagligt. Idag kan du naturligtvis köpa guld i smyckeform, så att du både kan njuta av det och samtidigt ha ett sparkapital.
En nackdel med investeringsguld är att du betalar inte bara för själva metallen utan även arbetet. Det är inte alltid detta avspeglas om du vill sälja dina smycken. Då är det ganska vanligt att bara få betalt för metall och stenar, baserat på vikt och inte form. Smyckets historia eller affektionsvärde tas inte heller med i beräkningen.
Det vanligaste sättet för den som ser efter en investering i investeringsguld är därför att köpa guldmynt eller guldtackor. Guldtackor tillverkas i Sverige i olika storlekar. Du kan också köpa utländska guldtackor, och då är de tyska och schweiziska det vanligaste valet. För att vara säker på att metallen framställs på korrekt sätt kan du välja de som är LBMA-certifierad (London Bullion Market Association). Detta gör guldtackorna lättare att sälja eftersom de är garanterat rent guld. De är kända på marknaden och det blir ingen diskussion om ursprunget.

Guldmynt

Guldmynt finns i två olika utföranden. Dels har du samlarmynt eller historiska mynt. Principen med smycken kan även tillämpas på samlarmynt. Du betalar mer än de är värda sin vikt i guld eftersom du ger något för hur pass eftertraktade de är. Om du sedan vill sälja dem i en kris så får du troligtvis bara betalt för själva guldet. En del tycker därför inte riktigt att de kan räknas som en investering i metallen .
Sedan finns det guldmynt som bara tillverkas för att köpas och säljas. De kallas för bullionmynt och innehåller exakt ett troy ounce av rent guld, vilket är det samma som 31,1025 gram. Beroende på vilken karat myntet har kan det vara tyngre eller lättare eftersom innehållet av rent guld måste vara det samma. Dessa mynt är lätta att hantera, och fungerar på samma sätt som guldtackorna.

Nackdelar och fördelar med att förvara guld själv

Det finns flera fördelar med att investera i guld och förvara det själv.

 • Ingen kan ifrågasätta vem som äger metallen. Det är helt uppenbart ditt, och du har alla papper för att stödja detta.
 • För en del är det en skön känsla att kunna titta på sina ägodelar. Speciellt om du satsar på historiska mynt som ju ser annorlunda ut och har ett visst estetiskt värde också.

Som med allt annat finns det också en del nackdelar med köpa guld i fysisk form.

 • Det kan vara nog så dyrt att hitta bra förvaring. Du kan ju inte bara ha guldet i byrålådan utan det måste förvaras och försäkras på ett godkänt sätt. Idag är det inte alla banker som har bankfack och ofta är de reserverade enbart för deras kunder. Vissa former av fysiskt guld räknas också som kontanter och får därför inte förvaras i bankfack.
 • Transporten kan också vara dyr. Metallen är tungt och om du köper en viss kvantitet så blir både frakt och försäkring avsevärd.
 • Det kan vara svårt att sälja mindre delar av dina besparingar. Du kan inte dela en guldtacka i flera små bitar, även om det kan vara lättare att sälja av enstaka mynt.
 • Premien vid försäljning är relativt hög. Den så kallade spreaden blir större när du säljer ditt guld direkt. För att hitta bra köpare tar en del personer med sig guldet till de länder där handeln är mer vanlig. Där har de större chans att hitta köpare som är villiga att betala ett gott pris.
 • Försäljare av guld är bland annat Tavex, Guldcentralen, BullionVault Guld och Liberty Silver med flera.

Men det är alltså inte bara nackdelar med att köpa guld, utan det här är helt klart ett bra sätt att investera för din framtid.
köpa guld

2. Köpa guld och silver i fysisk form som är allokerat till dig

Det här är ett vanligt sätt att köpa guld och silver. Du står som ägare, men säljaren förvarar guldet åt dig. Ett alternativ här är att låta en tredje part ta hand om guldet. Allokerat guld är din ägodel men du slipper allt jobb med hanteringen.
Även här finns det för-och nackdelar som du bör tänka igenom innan du beslutar att investera i guld.

 • Det är inte alltid så lätt att verifiera guldet. Du måste lita på en utomstående part, så här är det viktigt att ha ett bra samarbete. Idag finns det flera aktörer som du kan köpa guld av, varav flera stycken är pålitliga och väl renommerade.
 • Du betalar en avgift varje år för lagring av guldet. Det är dock inte så mycket och kan ofta vara lägre än andra former av guldinvestering. Om det är fråga om en fast summa så blir det billigare ju större kvantitet du har.
 • I vissa tillfällen måste du investera i guld för en större summa för att kunna öppna konto. Gäller främst för de som beslutar sig för att köpa guld i andra länder och som ibland har dessa restriktioner för utlänningar.
 • Något liknande punkten ovan så lönar det sig helt enkelt inte vid lägre summor att köpa guld. Kostnaden för valvet är så pass hög att du måste köpa guld för mycket pengar för att det ska löna sig jämfört med pappersguld. När du väl kommer över gränsen med värdet så blir det relativt billigt.

Fördelarna att köpa guld på detta sätt är främst kopplade till det faktum att du inte har guldet i handen, att det befinner sig någon annanstans.

 • Inga fraktkostnader, det är bara fråga om ett ägarbyte. Allt sker mer eller minder på papper vid detta sättet att investera i guld.
 • Du slipper hela hanteringen med allt vad det innebär av att försäkra och hitta bra förvaring. Denna del av försäljning sköts av andra, det enda du behöver göra i princip är att betala och investera i guld.
 • Guldet är ofta helförsäkrat. Det är en långsiktig förvaring och investering som backas upp av stora kvantiteter.
 • Det brukar vara lättare att kunna sälja delar av din investering, istället för att bryta loss en stor procent.
 • Med vissa försäljare kan du välja var i världen ditt guld ska förvaras. Detta gör det också lättare för dig att se det själv. Att kunna se och röra vid sitt guld har stort värde i sig själv för vissa personer.

Hela tiden så handlar det alltså om fysiskt guld, även om du inte kan ta på det. I alla fall inte utan att ta dig till lagret där det förvaras.

3. Oallokerat guld och silver

Det här är ett vanligt sätt att investera i guld och silver på. På sina håll kallas det också för pappersguld eftersom du egentligen inte äger något riktigt guld. Du köper istället rätten till en viss mängd guld av till exempel en bank. Istället för att de ger dig en guldtacka så får du ett skuldebrev. Det ger dig rätt till en viss mängd guld, enligt den kurs det stod i när du köpte det.
Handeln med denna form av värdepapper är stor. Det kostar inte så mycket eftersom hantering och förvaring befinner sig på ett minimum. Guldet flyttas aldrig utan förblir i bankens ägo. Och det är här som problem kan uppstå.

Banken står i skuld till dig

Banken står i skuld till dig, men äger fortfarande guldet. Så om det skulle bli kris får du ställa dig i kön med fordringsägare. Skulle det värsta ske och banken går omkull så förlorar du din investering. Konkursförvaltningen kommer att betala ut så mycket som möjligt, men det är ofta bara en bråkdel av vad som investerats. Annars hade troligtvis inte banken gått under.
Nu är det inte så ofta som banker går omkull, så det är fortfarande ett bra sätt att handla med guld på. Det viktiga är alltid att du är medveten om riskerna och att du aldrig investerar mer än du är villig att förlora. I gengäld så får du ett relativt billigt sätt att köpa guld på. Eftersom guldpriset gått uppåt i en stabil kurva så kan det löna sig.

4. Köpa guld (och silver) i form av värdepapper

Det här är också en mycket vanlig form av guldhandel och att investera i guld på. Dessa börshandlade fonder är lätta att investera och handla med. De kallas för ETF– Exchange Traded Fund, och är exponerade mot guldsektorn. Tidigare var hela fonden backad av fysiskt guld, men nu för tiden är det vanligt att bara delar av den är det.
Även här har du olika alternativ att köpa  guld på. Dels finns det ETF som bara har guldet som en garanti. De är mer eller mindre som vanliga värdepapper, och guldet är deras backning. Sedan finns det fonder som är direkt involverade i guld och utvinningen av guld. Det är alltså ett sätt att investera i en guldgruva.
Du kan köpa guld på detta sätt närhelst börsen är öppen. Det kostar inte så mycket att köpa och sälja dessa värdepapper, det är ju inte fysiskt guld som ska flyttas runt. En del har rest frågan om hur mycket guld det egentligen ligger bakom alla dessa värdepapper. Det verkar nämligen finnas mer guld på pappret än i verkligheten.

Värdepappershandel

Därför blir värdepappershandeln lik den med oallokerat guld. Du äger först och främst rätten till en viss artikel, i det här fallet har du köpt guld. Men det är banken som håller i det och om något skulle gå fel så har du inte samma rättigheter som med fysiskt guld.
Eftersom det är fråga om en fond kan också guldpriset påverka dina besparingar. Om de går uppåt så har du tjänat pengar vid eventuell försäljning. Men om det går ner så kan du riskera att förlora stort. Det är därför likt annan aktiehandel där det gäller att antingen känna till marknaden eller anlita någon som hjälper dig. ETF är en finansiell tillgång, ett värdepapper, om än baserat på guld.
Det finns restriktioner för vilka ETF du kan handla med. Bland annat så har den amerikanska marknaden stängts för EU-länder. Fortfarande finns det dock flera bra fonder som kan vara intressanta.

köpa guld
köpa guld

Bra alternativ till att investera i guld

Dessa är de vanligaste formerna av att investera i guld. Sedan finns det stor handel som de lite större komponenterna på marknaden sysslar med. Att köpa guld som derivatinstrument är riskfyllt men kan också löna sig. Sedan finns det guldlån, gold-swap och selling forward. Det är inte vanliga metoder för privatpersoner eller de som bara har begränsade tillgångar för investering.
Du ska inte alltid se på guldpriset för att veta om det är en bra investering eller inte. Att investera i guld har ett visst värde men det är också en form av valuta. För att få ett bättre grepp om vad du får när du vill köpa guld är att se vad du kan köpa för det. Valuta kan gå upp och ner, men det du måste ta med i beräkningen är värdet av vad du har.

Vad kostar en bil i guld?

Hur mycket kostar det att köpa en bil idag jämfört med för 20 år sedan? Hur många guldtackor får du betala för ett hus idag, och hur många kostade det tidigare? Detta är ett bättre sätt att förstå hur din investering har utvecklats.
Om du ser på just hus så kostar det ungefär lika många guldtackor idag som det gjorde för tiotals år sedan. Men priset på både guld och hus har gått upp rejält. Därför kan guld ses som en bra investering. Du köper det för ett visst pris men dess värde går hela tiden upp.
Ett litet problem här är att guldhandeln ofta sker i amerikanska dollar. Därför påverkar även den valutakursen din investering när väljer att köpa guld. Om dollarn står högt i kurs när du köper guld och lägre när du säljer så kan du förlora pengar. Det blir en valutainvestering samtidigt som du köper guld.
 

Sprid ut dina risker om du vill köpa guld

Det finns alltså flera olika sätt att investera i guld. Vad som är bäst för dig kan delvis bero på hur stort kapital du har till ditt förfogande. En del former av investering lönar sig bara för de stora spelarna. Och vissa sätt att köpa guld är bara till för de riktigt rika företagen. Eller de som är villiga att ta risker, som vet vad de håller på med och inte förlitar sig på hörsägen.
Att köpa guld kan ge dig en trygghet och säkerhet som andra former av besparingar inte kan erbjuda. Och det behöver inte alls kosta så mycket att investera i guld i din portfölj. Det rekommenderas att inte köpa allt guld på en gång. Att sprida ut inköpen och transaktionerna ifall marknadstimingen råkar vara fel. Då betalar du inte för mycket totalt utan det jämnar ut sig.
köpa guld

Köpa guld

Ganska många tycker att det fungerar bättre när de använder olika metoder för att köpa guld. Alla har ju sina risker och fördelar, och resultatet blir därför inte heller det samma. Under en tid kan du satsa på oallokerat guld, för att sedan köpa en viss mängd bullion-mynt. Värdepapper och fonder har sin plats, där blir det lite som vanlig aktiehandel.
Egentligen är det inte så annorlunda att investera i guld jämfört med andra investeringar. De flesta tycker om att sprida ut sin handel när dem väljer att köpa guld. Ju mer du kan om en viss metod desto lättare blir det att tjäna mer pengar. Du vet vilka risker du kan ta men också när du ska ta det lite lugnare. Precis som allt annat så är det fråga om intresse och möjligheter att köpa guld. Har du någon som tar hand om din portfölj och dina investeringar så kan du diskutera vilka möjligheter du har att inkludera och investera i guld.
Att investera i guld fortsätter att vara en bra investering. Det är något påtagligt och fysiskt som du vet existerar när du köper guld. I alla fall i de flesta sätten att köpa guld på. Värdet i att köpa guld faller aldrig bort, utan det har alltid lönat sig att köpa. För att kunna tjäna stora pengar på att köpa guld krävs det både kunskap och en känsla för handel. Men många vill bara ha en trygghet och lite säkerhet mot en ostabil ekonomi. Då kan det passa bra med guld.

Courtage, vad betyder det? – Vem har lägsta courtaget | Jämför
Courtage

Courtage, vad betyder det? – Vem har lägsta courtaget | Jämför

Courtage är en avgift som en aktiemäklare eller fondkommissionär tar ut från kunder när man vill handla med exempelvis aktier på deras plattform.
Det är ett sätt för aktiemäklaren att ta betalt för att du ska få köpa eller sälja värdepapper på deras plattform.

Normalt så betalar man både när man köper och säljer exempelvis aktier. Det förekommer nu mer och mer nätmäklare som inte tar betalt för kurtage.
Begreppet courtage kommer från franskan. Närmare bestämt från det franska ordet för mäklarfirma och aktiemäklare. Dessa är courtier respektive société de courtage.

Vem har lägst courtage?

Här nedan kan du jämföra vem som har lägst courtage mellan olika mäklare. Det är gratis att jämföra detta.

Courtage
Courtage

 

 

Läs gärna dessa artiklar om courtage också.

Jämför och hitta det billigaste sättet att handla med aktier

Vem har billigast courtage?

Olika sätt att ta ut kostnaden

Det finns olika sätt som man kan ta ut denna avgift på. Man kan ta den som en procentuell avgift på den summa man köper eller säljer för. Man kan ta ut den som en fast eller minimum avgift. De flesta nätbanker har en courtageavgift på cirka 20-100 kr.
Fast courtage innebär att du betalar samma avgift oavsett hur mycket pengar du köper eller säljer för.
Rörligt cortage innebär att det blir en procentsats av det belopp som du handlar för.
Kostnaden debiteras vanligen för både köp och försäljning. Ofta slås kostnader på samma dag och i samma riktning i samma aktier samman, vilket innebär att kunden slipper betala kostnaden för flera order på samma dag i ett visst värdepapper, utan bara behöver betala som för ett köp/sälj.

Hur räknar man ut courtage?

Exempel: Någon vill köpa 100 aktier i ABB för 135 kr/st. Detta skulle kosta 13500 kr. Courtaget kostar 100 kr minimum eller 0,15%. 0,15 % av 13500 är 20,25 och eftersom detta är lägre än minimikostnaden kommer kunden debiteras minimikostnanden på 100 kr. Totalsumman är därför 13600 kr.

courtage
courtage

Får man göra avdrag för courtage på aktier?

Courtaget för aktier läggs till din köpesumma, respektive dras ifrån din försäljningssumma när du beräknar reavinst och reaförlust.

Synonymer till courtage

Synonymer till ordet är kurtage, cortage, mäklararvode och provision vid affärer med värdepapper.

Courtage på engelska?

Courtage på engelska betyder commission. Även brokerage fee kan förekomma på engelska.

Avanza – Courtage aktier

Här hittar du courtage Avanza och deras priser.

Courtage Avanza

Nordnet – aktier

Här hitter du priser.
Courtage

Courtage på fonder?

Nej, man betalar inget för detta på fonder. Det innebär att mäklaren som du använder inte kommer ta ur någon avgift för att köpa eller sälja en fond. Däremot så kan fonden i sig ta ut en del avgifter om du köper eller säljer. Personligen så försöker jag undvika dessa fonder.

När dras Courtage från ditt konto?

När dras courtage och avgifter från ditt aktiekonto? Courtaget dras under natten från ditt konto. Redovisning från detta finns dagen efter på ditt konto. Det dras alltså under natten från ditt aktiekonto. Dagen efter så finns alla notor med courtaget redovisade från din handel. Detta gäller de flesta stora mäklare såsom Avanza, Swedbank, Länsförsäkringar, Mangold och Nordea med mera.

Vad är rörligt courtage?

Det rörliga courtaget är en procentuell avgift och beräknas på det belopp som man köpt eller sålt för. Så fort det rörliga courtaget överstiger priset för lägsta courtage så betalar du det rörliga courtaget. Om det rörliga courtaget däremot är lägre än det lägsta courtaget så betalar du det lägsta istället. När man köper aktier för en lite större summa träder alltså det rörliga courtaget in i form av en procentsats. Det är bra att kolla upp rörligt courtage ordentligt innan du börjar att handla med en mäklare.

Hur fungerar lägst courtage?

Se början på denna artikel för en enkelt beskrivning vad lägst courtage är.

Vad kostar courtage

För att ta reda på vad courtage kostar så kan du prova vår jämförelsetjänst som är i början av artikeln. Den är givetvis gratis att ta reda på vad courtaget kostar.

AVANZA- Courtage Aktier

Avanza Bank är Sveriges största aktör inom aktie- och fondhandel och erbjuder marknadens lägsta avgifter på aktie-, fond- och pensionssparande. Du kan läsa mer om Avanza här.

NORDNET- Courtage Aktier

Alla har olika behov och profil på sitt sparande. Nordnet erbjuder därför olika depåtyper där du väljer den depå som passar dig bäst. Med deras Aktie- och fonddepå kan du enkelt handla alla typer av värdepapper. Du kan läsa mer om Nordnet här.

MANGOLD

Mangold Fondkommissions Aktiehandel erbjuder Privatpersoner, Företag och Institutioner en effektiv, säker, snabb och flexibel exekveringstjänst av Aktier, Aktierelaterade instrument samt Derivat till en konkurrenskraftig kostnad. Läs mer om Mangold och lägst courtage i länken här bredvid. Du kan läsa mer om Mangold här.

NORDEA

Handla aktier och värdepapper på marknader i 15 länder. Med Värdepapperstjänst Depå får du ett omfattande affärsstöd, depåförvaring och tillgång till ett stort antal handelsplatser världen över. Handelstjänsten är kostnadsfri och du har ett lågt courtage. Läs mer här om Nordea.

SKANDIABANKEN – Courtage Aktier

Skandia startade i oktober 1994 och var en av de första renodlade telefonbankerna. Banken har under åren utvecklats till en Internetbank och erbjuder nu alla deras tjänster över Internet. Skandia finns sedan år 2000 i Norge och sedan år 2001 även i Danmark. Skandia erbjuder personlig rådgivning via Skandia på ca 50 orter i Sverige. Du kan läsa mer om Skandiabanken här.

SWEDBANK

Swedbanks vision är att vara den ledande finansiella institutionen på de marknader vi är verksamma. Swedbank har 9,4 miljoner privatkunder och 693 000 företagskunder med runt 330 kontor i Sverige och 220 kontor i de baltiska länderna. Du kan läsa mer om Swedbank här.

SEB

SEB grundades 1856 och är idag en ledande nordisk finansiell koncern. Entreprenörskap, internationell närvaro och långsiktiga relationer är våra viktigaste framgångsfaktorer. Läs mer om SEB och lägst courtage i länken här bredvid. Du kan läsa mer om SEB här.

LÄNSFÖRSÄKRINGAR

Länsförsäkringar består av 24 självständiga och lokala länsförsäkringsbolag som samverkar genom det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB med dotterbolag. Länsförsäkringar erbjuder ett komplett sortiment av bank- och försäkringstjänster, som till exempel bank- och fondsparande, lån, bankkort, liv- och pensionsförsäkringar samt hem-, villa-, olycksfalls-, industri-, trafik- och djurförsäkring. Du kan läsa mer om Länsförsäkringar här.

HANDELSBANKEN- Courtage Aktier

Handelsbanken är en universalbank, det vill säga levererar tjänster inom hela bankområdet och har en stark position på den svenska marknaden med 456 kontor (30 september 2006). Du kan läsa mer om Handelsbanken här.

DEGIRO

År 2015 entrade Degiro den svenska marknaden med stormsteg då man hoppades på att kunna slå ut de mer etablerade nätmäklarna i Sverige som redan krossat nätbankerna när det gäller aktiehandel. Det var år 2008 som fem gamla Binck-grundare slog sina kloka huvuden ihop och startade upp Degiro i Amsterdam. Du kan läsa mer om Degiro här.

AKTIEINVEST

Aktieinvest är ett helägt dotterbolag till Aktiespararnas Serviceaktiebolag, vilket i sin tur är helägt av Sveriges Aktiesparares Riksförbund.
Aktieinvest har varit i Aktiespararnas ägo sedan 1989. Du kan läsa mer om Aktieinvest här.

PARETO SECURITIES

Pareto Securities erbjuder bland den mest kompletta lösningen i Sverige för dig som vill handla aktier, börsnoterade fonder (ETF:er) och tradingprodukter (ETN:er) på internet. Vi är det naturliga valet för dig som handlar ofta och vill ha tillgång till marknadsledande kompetens. Du kan läsa mer om Pareti Securities här.

DANSKE BANK- Courtage Aktier

Danske Bank Group är Danmarks största finanskoncern, och en av de största i Norden. Vi erbjuder en stor mängd finansiella tjänster och produkter till kunder över hela världen. Våra affärsområden är banktjänster, lån, finansiering, försäkring, leasing, fastighetsförmedling och kapitalförvaltning. Läs mer om Den Danske Bank och lägst courtage i länken här bredvid. Du kan läsa mer om Danske Bank här.

ÅLANDSBANKEN

Ålandsbanken är en åländsk affärsbank och bankkoncern med över 700 anställda och verksamhet på Åland, i Finland och i Sverige. Banken grundades 1919 och börsnoterades 1942. VD och koncernchef är Peter Wiklöf. Du kan läsa mer om Ålandsbanken här.