Här hittar du våra artiklar om olika sorters investeringar. Det kan vara alltifrån aktier, fonder, optioner till terminer och ETF’er.

Börsen under Covid-19 – liknar den stora depressionen?

Börsen har varit minst sagt dramatisk sedan i februari i år. Efter en månad av skräck och fritt fall har den återhämtat sig med nästan samma stryka. Är denna V-formade återhämtning kanske för bra för att vara sann? Kan utvecklingen snarare komma att bli L-formad som under den stora depressionen?

Kan det finnas likheter med 1930-talets depression?

Gary Shilling, en veteran bland amerikanska finansanalytiker, varnar nu för att börsen kanske kan komma att gå samma öda tillmötes som under den stora depressionen. Om det stämmer kan vi glömma V-formade aktiegrafer.
Först ett par ord om Gary Shilling. Denna analytiker har ofta dykt upp i The New York Times, Forbes Magazine och The Wall Street Journal. Han är styrelsemedlem i japanska The Nikkei (tidigare The Nihon Keizai Shimbun), världens största finanstidning. Det är en inte obetydlig röst i finansvärlden.
Enligt Gary Shilling kan vi förvänta oss att börsen kommer att utvecklas i L-form snarare än V-form de närmsta åren. Han menar att den optimistiskt V-formade börsutvecklingen sedan februari i själva verket är en gigantisk börsbubbla. President Trump, menar Shilling, ignorerar de miljontals förlorade jobben i Covid-19:s spår. Istället twittrar presidenten ”Nasdaq på All Time High”. Hans främsta intresse är givetvis presidentvalet i november 2020. Samtidigt fortsätter FED att pumpa ut pengar.
Allt detta skapar en bubbla. När den spricker kan börsen komma att falla 30 – 40 procent, menar Gary Shilling.

Då och nu – likheter

Gary Shilling påpekade att folk underskattade det verkliga hotet i början av 1930-talets depression. Analytikerna på den tiden insåg inte hur mycket börsen kunde falla och hur långdragen den ekonomiska krisen skulle komma att bli.
När han intervjuades på CNBC visade han upp ett diagram som visade hur börsen utvecklades efter börskraschen 1929, innan den stora depressionen tog fart på allvar. Efter att börsen burit av söderut 1929 studsade den upp i en V-formation som är spöklikt lik dagens börs (se diagrammet nedan).

Börsen under Covid 19 vs den stora depressionen
Finns det likheter mellan börsen under Covid-19-pandemin och under den stora depressionen? Källa: Gary Shilling
Shilling observerar att det verkar råda en allmän övertygelse om att vi kommer att bemästra viruset och att finanspolitiska och penningpolitiska stimuli kommer att lösa krisen.
Frågan är – hur smidig kan egentligen återhämtningen bli när verkliga jobb försvinner? Inga jobb, ingen konsumtion. Ingen konsumtion, ingen tillväxt. Sedan kan centralbanker stimulera hur mycket de vill – finns otillräcklig underliggande tillväxt håller börsfesten inte i längden.

2020 är inte 1929?

Som alltid ska vi också ta prognoser från analytiker med en nypa salt. Det kostar inget att ställa en prognos. Att anpassa sig efter en felaktigt gjord analys kan däremot bli kostsamt.
Enligt CBS News har Gary Shilling bara haft rätt i 38 procent av sina prognoser, trots att han är en så pass framstående analytiker. Många andra analytiker har liknande siffror. Om uppgiften fortfarande stämmer finns det med andra ord en överhängande sannolikhet att börsen inte alls går i den stora depressionens spår.
En annan aspekt är att det kan vara farligt att dra en parallell mellan börsen 2020 och 1929. Mycket vatten har flutit under broarna. Världen ser annorlunda ut. Börserna har utvecklats. Historien måste inte nödvändigtvis upprepa sig.
Givetvis är det ingen som vet var börsen står om en månad, ett år eller om tre år. Att Covid-19 är ett riskmoment är det dock få som tvivlar på.
Huruvida Gary Shilling får rätt eller inte återstår alltså att se. Likväl är det en tankeväckare. Oavsett övertygelse gäller det som vanligt att sprida på riskerna och att ha en plan. Det gäller alltid, med eller utan Covid-19 i världsekonomin.

Varför ÄR inte silver världens bästa investering?

Det är mycket som talar för att investera i silver. Denna ädelmetall är en viktig industriell råvara, inte minst i moderna applikationer som elektronik och solpaneler. Ur ett historiskt perspektiv är silver billigt, priset relaterat till guld nådde den lägsta nivån någonsin under inledningen av Covid-19 pandemin. Råvaror är ”säkra” investeringar, priset kan falla, men de kan inte gå i konkurs som ett företag. Silver upplevs som mer konkret, värdebeständigt och är mer etablerat i samhället än digitala valutor såsom Bitcoin. Historiskt har silver och framförallt guld haft en betydelse som valuta och kan ses som en tillflyktslösning under finansiella kriser. Det finns även saker som talar emot silver, såsom den ganska blygsamma värdeutvecklingen historiskt och de möjliga anledningarna till detta.

Industriell användning av silver

Den industriella användningen av silver förändras ständigt. Tidigare användes mycket silver inom fotografi, för framkallning av film, idag används det i solpaneler och mobiltelefoner. Den andel av producerat silver som går till industrin har ökat från ca 40 % i början av 90-talet till ca 50-60 % idag. Av alla metaller är silver den med störst ledningsförmåga av elektricitet och värme. Något som innebär att ädelmetallen inte är så priskänslig, då det tar emot för tillverkare att byta bort dess överlägsna elektriska ledningsförmåga mot billigare sämre material.
Det största industriella användningsområdet för silver är följaktligen inom el och elektronik. Inte minst är silver användbart för miljövänliga ”gröna” applikationer som solpaneler, batterier och kopplingar i elbilar, vattenrening samt vindkraftverk.
Nästan all elektrisk och elektronisk utrustning använder silver, om än i små mängder. Metallen ingår i datorer, mobiltelefoner, bilar och vitvaror. Silver i sprayform används för att tillverka RFID-taggar. Vidare har denna metall en ypperlig reflektionsförmåga och används bland annat för LED-chips inom belysning. Vid lödning används silver som tillsats i legeringar och det ingår även i diverse industrikemikalier som till exempel etenoxid för tillverkning av polyester.
Denna mångsidiga metall har också en fantastisk egenskap som bakteriedödare. Redan i antiken användes silverbeläggningar i vattenkärl av fenicier och romare för att hålla vattnet färskt. Idag används silver inom sjukvården i till exempel salvor, förband och katetrar.

Skillnader mellan silver och guld

Redan de gamla grekerna och romarna använde mynt av silver och guld. De två ädelmetallerna har en mångtusenårig historia som betalningsmedel och värdebevarare. På samma sätt har de två metallerna använts för smycken, prydnadsföremål och bestick, som en symbol för rikedom.
År 2019 producerades ca 27 000 ton silver och 3300 ton guld, det togs alltså upp drygt åtta gånger mer silver än guld, men man bör då komma ihåg att i pengar räknat är produktionen av guld mycket större än den av silver. Det är svårt att uppskatta hur mycket guld och silver som nu finns ovan jord men ungefärliga uppskattningar brukar ange ca 190 000 ton guld och ca 1 600 000 ton silver, även där motsvarande drygt 8 gånger så mycket silver som guld.
En skillnad är dock att silver till större grad förbrukas och försvinner som skrot medan guldet bevaras, vilket förmodligen sänker den verkliga siffran för hur mycket silver som finns tillgängligt. Uppskattningar för hur mycket silver och guld som finns kvar under jord brukar ange en siffra på ca 17-19 gånger så mycket silver som guld. Om silver och guld fortsätter att brytas som nu uppskattas tillgångarna att i stort sett vara förbrukade innan år 2050.
Tillgången på metallerna indikerar att guld borde kosta ungefär 10-20 gånger så mycket som silver, och det är också där priset har legat historiskt fram till slutet av 1800-talet, då valutorna i högre grad knöts till guldet och sedelanvändningen ökade relaterat till mynt. Under 1900-talet börjar sedan de stora prisfluktuationerna mellan silver och guld. Ofta hänger de samman med politiska beslut som Roosevelts ”Gold Reserve Act” 1934, eller Nixons upplösning av Bretton Woods 1971.
Under detta århundrade var det genomsnittliga prisskillnaden 47:1. Ett nytt historiskt prisrekord för skillnaden mellan silver och guld sattes under ”coronakrisen” den 18 mars 2020 då guld kostade 126 gånger så mycket som silver.
Även om både guld- och silver föll samtidigt som börserna i februari och mars 2020, så föll silvret mer. Om man tittar på samtliga stora börsfall under de senaste decennierna kan man se att det framförallt är guldet som är en tillflykt i kriser. För det mesta har guldpriset gått upp när börsen gått ner, det har inte varit fallet med silver.
Det är guld som centralbankerna lagrar för att öka stabiliteten. Silver är däremot alltmer sedd som en industriråvara och faller när de tillverkande företagen faller. En indikation som illustrerar silvret som industriråvara är att skillnaden mellan silver- och kopparpriset uppvisar betydligt mindre skillnader över tid än silver och guld.

Utvecklingen av priset på silver

Jämfört med aktier har silver varit en sämre långsiktig investering om man ser till de senaste decennierna. Silver har haft två tjurrusningar i modern tid, en runt 1980 och en under finanskrisen med en peak 2011. Båda gångerna toppade priset på runt 50 dollar per uns. Däremellan har värdeutvecklingen varit begränsad även om stora fluktuationer ägt rum. Om man inte haft tur och gått in och ut vid rätt tidpunkt, så har silver till största delen varit en besvikelse för investerare.

img 5ef07f0f9e86f Samuelssons Rapport

 

Manipulation av silver- och guldpris

Det har länge pågått en debatt om det verkligen finns en manipulation av silver- och guldpriset. Där bedömare på den ena sidan har kallat det för konspirationsteorier och de på den andra sidan har beskrivit det som obestridliga fakta.
En form av manipulation ägde otvivelaktigt rum 1980 när de två bröderna Bunker och Herbert Hunt köpte upp hälften av världens silver. Fadern H.L Hunt hade femton barn med tre olika fruar och familjen var en de rikaste i USA. Förmögenheten hade H.L grundlagt då han hade spelat tills sig oljekällor på poker och sedan fortsatt till att bli en stor aktör inom oljebranschen runt om i världen.
De två brödernas plan var att skydda sig från dåtidens höga inflation och kontrollera den fysiska silvermarknaden och priset genom att köpa upp så mycket silver som möjligt. I stort sett lyckades planen, när Bunker började handla med silver 1970 stod priset i 2 dollar per uns och på toppen 1980 hade de två bröderna drivit upp priset till 50 dollar per uns. Det som satte stopp för planen var när råvarubörsen COMEX och terminsmarknaden CBOT ändrade sina regler och begränsade volymen av silverkontrakt som man fick teckna sig för samt höjde kravet på säkerhet. Den 21 januari 1980 stoppade COMEX all handel i silver och endast stängning av terminskontrakt accepterades. Under perioden januari till mars det året föll priset från 50 till 10 dollar per uns.
Den manipulation av silver och guld som ägt rum på 2000-talet sägs ha två grupper av aktörer: centralbanker samt de banker som är ansvariga för handeln med ädelmetaller. Motivet för världens centralbanker att pressa ner priserna på guld och silver ska vara att skydda valutor och statsobligationer från att sänkas av konkurrensen från ädelmetaller och förhindra inflation och oreda i de finansiella systemen.
Banker som Goldman Sachs, JP Morgan, HSBC, UBS, Merrill Lynch och Deutsche Bank är organiserade aktörer på guld och silvermarknaden. Handlare från dessa banker har åtalats och dömts av finansiella institutioner för så kallad ”spoofing”, en metod där handlaren lägger både köp och säljordrar men sedan återkallar de som aldrig varit aktuella. Detta är ett sätt att styra priset för att tjäna pengar, och det främsta motivet för spoofing är just profit. Vissa bedömare hävdar dock att storbankerna går centralbankernas ärenden och sänker priserna på guld och silver, inte minst då den manipulerade handeln ofta fått just den effekten.
En organisation som driver tesen om manipulation av marknaden för ädelmetaller är GATA Gold Anti-Trust Action Committee. GATA startades av en före detta Merrill Lynch-anställd och en redaktör som jobbar för guldgruvor samt andra uppdragsgivare för att ställa marknadsmanipulatörer till svars.
Mot GATA står oberoende bedömare och banker som hävdar att även om det förekommer viss manipulation på alla marknader så går det inte att kontrollera priset fullt ut, vilket inte minst tillväxten i guld och silverpriset på 10-talet bevisar.

Skall man investera i silver?

Som många investerare har erfarit är det ofta svårt att förutspå framtiden. Vi får se om silvrets relativt sett låga värdering kommer att balanseras och en ny topp i silver är på väg eller om den plana kurvan fortsätter. Om man är långsiktig och inte vill lägga alla ägg i samma korg, kan nog silver ändå vara värt att överväga.

Hur blir man rik? – 30 bästa tipsen för att bli rik och framgångsrik
tips för att bli rik

Hur blir man rik? – 30 bästa tipsen för att bli rik och framgångsrik

Tillhör du dem som drömmer om hur man blir rik? Du är inte ensam! Men vad krävs egentligen för att bli rik och hur gör man för att nå sitt mål? Vi har en del av svaren och har därför sammanställt en lista med 30 tips för hur man blir rik och ekonomiskt oberoende.
Det vi kan konstatera är att pengar genererar mer pengar, åtminstone om man lär sig hantera dem på ett smart sätt. Du har säkert hört ordspråket ”tid är pengar”, och det stämmer faktiskt eftersom tid kan spela en avgörande roll för att få pengarna att växa. Inte minst för den som väljer att investera pengar i aktier och liknande värdehandlingar. Avkastning och investeringar kräver nämligen tid, och därmed även ett visst mått tålamod. Att spara pengar är också en viktig del.
Vem vill inte bli rik? Den bild av rika som förmedlas i nyheter, reklam och film är inte alltid helt rättvisande. Ibland framställs rikedom som något som endast några få har möjlighet att uppnå. Man kan lätt tro att spel och lotto är det enda sättet hur man blir rik på (det är faktiskt ett riktigt dåligt sätt!). Inget kan vara mer fel. Vi ska ta och titta på hur man blir rik i nedan 30 bästa tips och sätt att bli rik.
Navigera till något av tipsen för att läsa mera med nedan lista:
 

 

30. Jobba, jobba, jobba

 
jobba jobba jobba - Bli rik
 
Det är ingen glamorös resa du har framför dig. Det kommer att krävas enormt mycket arbete, tid och energi ifrån ditt håll och du kommer att få försaka många saker som inte rör jobbet på vägen dit. Men det är bara du som kan se till att målen nås, så det är bara att kavla upp ärmarna och att jobba, jobba, jobba om du vill bli rik!

29. Tona ner framgångarna

 
skryt inte - Bli rik
 
Skryt mindre och jobba mer. Det kan låta hårt med vad vi egentligen menar är att du sällan vinner på att visa upp sin förmögenhet på ett skrytsamt och överdrivet extravagant sätt. Det kan snarare sticka i ögonen och i värsta fall kan det stjälpa mer än hjälpa. Glöm aldrig av hur det hela började och var ödmjuk – i alla sammanhang.

28. Investera i dig själv om du vill bli rik

 
investera i dig själv - hur man blir rik
 
Sätt av tid för att göra saker du själv mår bra av. Det kan räcka med en daglig promenad, en lässtund i favoritfåtöljen eller en fika med kollegorna. Det är också en god idé att ta tips och råd från en mentor eller någon du ser upp till och som har gjort samma resa som du själv står inför. Glöm inte bort att äta hälsosamt och att få tillräckligt med sömn – det spelar större roll än du kanske tror.
 
 

27. Visualisera dina mål

 
visualisera dina mål - hur man blir rik
 
Att visualisera sina egna framgångar om att bli rik och hur man ska nå dem kräver övning, men övning ger som bekant färdighet. Detta är alltså värt att öva på! Ta gärna hjälp av någon om du inte vet hur du ska göra och var noga med att sätta upp både långsiktiga och kortsiktiga mål. Mål som du verkligen känner att du kan nå.

26. Lägg tid på att utforma en genomtänkt affärsplan

En tydlig, strukturerad och väl genomtänkt affärsplan för din privatekonomi för att bli rik är inte att förförakta, snarare tvärtom. En väl bearbetad affärsplan kan hjälpa både dig och andra att visualisera och konkretisera din plan för att nå målen. Lägg därför lite extra tid och tankekraft bakom din ursprungliga plan, men se också till att revidera och uppdatera den regelbundet så att den hålls levande och känns relevant.

25. Omge dig med likasinnade

 
omge dig med likasinnade - hur man blir rik
 
Att umgås med människor som på olika sätt nått framgång är ett inspirerande och lärorikt sätt att komma närmare sina egna mål. Att omge sig med likasinnade, och med personer som besitter olika entreprenöriella egenskaper, kan hjälpa dig att se saker ur olika perspektiv och att tänka nytt. Kanske kan du hitta en mentor som kan vägleda och ge dig goda råd och tips?

24. Bygg upp ditt nätverk

 

bygg upp ditt nätverk - hur man blir rik
bli rik
 
Sociala medier kan kännas överväldigande men de är också en outsinlig källa att ösa ur när det gäller olika former av grupper och nätverk. Det finns till exempel nätverk som fokuserar på egenföretagande, investeringar och/eller hur man når sina mål och det är dem du bör fokusera på. Gå med i grupper med likasinnade, bredda ditt nätverk och delta i olika nätverkssammanhang där du kan utbyta erfarenheter, tankar och idéer med andra i samma situation.

23. Starta eget företag

 
starta eget företag - hur man blir rik
 
Är du anställd kanske du ska fundera på att starta eget istället? Det kräver en hel del kunskap, förarbete och ett visst mod, men det kan göra stor skillnad för plånboken och din privatekonomi och för framgångarna. Dock är det även mer riskfyllt att driva eget än att vara anställd, så rådet är inte för alla – men det är värt att tänka på och att undersöka närmare för den som känner sig mogen.

22. Sikta mot stjärnorna

 
sikta mot stjärnorna - hur man blir rik
 
Tycker du att du redan har målen högt ställda? Sikta ännu högre! Tänk multimiljonär snarare än miljonär och försök få bort Jante från axeln. Våga tro och våga sikta högt – går det att drömma går det att göra.

21. Spara smart

 

spara pengar smart - hur man blir rik
bli rik
 
Lägg tid på att läsa på om olika sparformer och värdepapper och var noga med att sprida dina sparpengar på ett smart sätt. Kolla räntor, aktiekurser, fonder och så vidare och välj både medelrisk och högriskalternativ. Kanske viktigast av allt – ta hjälp av experterna, tänk långsiktigt och ha tålamod.

20. Köp bara saker du har råd med

Att unna sig är viktigt, men kom ihåg att det är lätt att dra iväg med inköpen när det går bra ekonomiskt. Dock blir ingen rik av att spendera pengar på onödiga prylar, så fundera på vad du egentligen har råd med och vad du faktiskt redan är nöjd med. Ta hand om dina ägodelar så håller de garanterat längre, och varför inte ta en titt på vad andrahandsmarknaden har att erbjuda när det är dags att byta ut något?

19. Jaga rabatterade priser

Även när det finns pengar i plånboken är det viktigt att fortsätta leta efter fynd och rabatterade priser. Att spra pengar är aldrig fel. Många är de miljonärer som vittnar om att de aldrig slutat samla rabattkuponger och att de för det mesta håller hårt i plånboken. Det är just så man tar små steg mot rikedom, för slöseri blir man ju inte rik av!

18. Betala av dina lån

Visst är det trist att använda sina surt tjänade slantar och inkomster till att betala av lånen med, men du kommer garanterat att känna dig både nöjd och lättad efteråt! Lägg därför alla dina extrapengar på att betala av lån, stora som små, så att du blir av med dem så fort som möjligt. Kostsamma räntor är ingenting att sträva efter.

17. Löneförhandla smart

Självklart ska du löneförhandla och självklart ska du ha den lön du förtjänar, men det finns en hel del att ta hänsyn till innan du ska löneförhandla. Kom ihåg att det är i princip omöjligt att blir rik enbart på sin månadslön eftersom skattesatsen blir högre ju mer man tjänar. Åtminstone om man bor i Sverige.
Den statliga skatten är 20% för den som har en månadsinkomst på 39 050 kronor eller mer, så fundera på hur mycket det är värt att höja lönen i förhållande till skattesatsen. Kanske går det att förhandla sig till en förmånlig bonus istället för högre månadslön?

16. Försök hitta flera inkomstkällor

Att hitta flera sätt att tjäna pengar på är en bra idé för den som vill bygga upp sin förmögenhet. Det går till exempel att tjäna pengar på hyresintäkter av olika slag eller genom att bli delägare i olika företag. Fundera över vad du är bra på och framförallt vilka dina intressen är och försök hitta vägar att tjäna pengar på dem.

15. Ta hand om dig själv

Att ta hand om sig själv är viktigt i alla lägen, men kanske extra viktigt när man är ute på en ”mission”. Att fatta viktiga beslut efter en sömnlös natt är inget att rekommendera, inte heller på tom mage eller vid extrem stress. Motionera ett par gånger i veckan, ät regelbundet och sov. Lär du dig dessutom någon form av avslappningsteknik, som exempelvis mindfulness eller yoga, har du mycket att vinna.

14. Många bäckar små

Har du en stor burk eller kruka därhemma som kanske bara står tom? Inte nu längre! Samla alla småslantar och mindre sedlar och sätt in dem på sparkontot när burken eller krukan är full. Börja sedan om och om igen, och vips så har du sparat hundratals kronor utan egentlig ansträngning.

13. Ställ upp ideellt

Att arbeta ideellt med olika projekt är ett mycket bra sätt att göra nytta, men också att knyta nya kontakter som kan läggas till nätverket. Att ge är att få och du kommer med all sannolikhet att ha nytta av att ge av både dig själv och dina kunskaper. Försök därför hitta åtminstone ett ideellt projekt att bidra till om året.

12. Investera dina pengar väl

Investera i olika former av värdepapper såsom aktier, fonder och så vidare. Det kan också vara bra att kolla upp såväl långsiktiga som kortsiktiga sparalternativ och alternativ som erbjuder olika grader av risktagande. Kom bara ihåg att det kan ta lite tid för aktier att ge avkastning när du investerar, så det är viktigt att utrusta sig med en stor portion tålamod och att våga se tiden an.

11. Laga din egen mat och ta med lunchlåda

Självklart ska du unna dig en lunch på stan då och då, men att äta lunch ute varje dag kan bli en stor och något onödig månadsutgift i längden. Försök därför planera matlagningen och ta med dig en hälsosam lunchlåda så ofta som möjligt. Det gäller även kaffe – att köpa med sig kaffe på vägen till kontoret blir kostsamt i längden!

10. Ta hand om din personal

Genom att ta hand om personalen ökar du trivseln och därmed arbetslusten, vilket med all sannolikhet gör att personalen stannar kvar länge i företaget. Att anställa ny personal är en komplicerad process som kostar både tid och pengar, så var noga med att investera i den personal du eventuellt redan omger dig med.

9. Undvika att ta dyra lån om du vill bli rik

Kom ihåg att lånade pengar alltid är detsamma som att bygga upp en skuld, oavsett vad pengarna används till. Att låna pengar till annat än en bostad eller en annan, mer eller mindre säker investering, bör därför undvikas så långt det bara går. Skulder ska betalas av, inte läggas på hög.

8. Gör inga köp som kräver avbetalning

Köper du något som du måste ta på avbetalning har du egentligen inte råd, så enkelt är det. Räntan kommer förmodligen inte heller vara särskilt förmånlig, så undvik att köpa saker på avbetalning.

7. Våga säga nej

 
våga säga nej - hur man blir rik
 
Lär dig säga nej till investeringar och samarbetsförslag som inte känns rätt. När du väl börjar tjäna pengar kommer det att finnas många människor, företag och instanser som gärna rider på framgångsvågen du har skapat. Var på din vakt, lita på magkänslan och våga säga nej, vänligt men bestämt.

6. Fira gärna men gör det med måtta

När du har gjort en extra bra affär ska du självklart fira, men kom ihåg att det är lätt att dras med i glädjeyran och att då göra av med mer pengar än vad som var meningen. Kom ihåg att det inte är prislappen utan tanken som räknas, så håll det så enkelt som möjligt utan att snåla.

5. Fundera på hur du konsumerar om du vill bli rik

Behöver du byta ut mobiltelefonen och/eller läsplattan varje gång det kommer en ny modell eller fungerar de du har ett tag till? Vårdar du dina prylar så håller de mycket längre än vad tillverkarna vill låta påskina. Det kanske räcker med att köpa ett nytt skal eller ett fint fodral?

4. Se till att arbetsuppgifterna matchar din kompetens

Är du anställd ska du se till att ha arbetsuppgifter som både stimulerar och utvecklar dig, men det är samtidigt viktig att uppgifterna matchar din kompetens. Prata med din chef om det inte känns bra, så kommer resultaten med all sannolikhet att tala sitt tydliga språk. Ni har alltså båda något att vinna på att du mår bra på jobbet.

3. Gör det du är bäst på

Att driva eget företag innebär inte att vara bra på allt. Det är därför extra viktigt att du omger dig med såväl anställda som leverantörer och producenter som har den kompetens, de produkter och de tjänster du själv saknar. På så vis kommer du att kunna fokusera på det du själv gör bäst.

2. Vidareutbilda dig

 
vidareutbilda dig - hur man blir rik
 
Ta reda på vilka kompetenser som krävs för att förbättra dina chanser att nå ditt mål. Kan en fördjupning inom ett specifikt kunskapsområde leda till ökad omsättning? Gå kursen! Ibland räcker det med att gå på en föreläsning eller att läsa en bra bok för att det ska lossna, så kolla gärna upp vad som erbjuds.

1. Lita på dig själv

Att bli rik är ingen dans på rosor och det kommer att ta tid. Under resan kommer du förmodligen att tappa både tron och orken flera gånger, men det är viktigt att du håller modet och ångan upp eftersom ingen annan kan nå målen åt dig. Visualisera och hämta inspiration och kraft där du kan.
 

Tjäna pengar och bli rik

Självklart! För att bli rik måste du först tjäna pengar. Om vi bortser från arv och spelvinster får de allra flesta pengar genom att jobba. Hela vårt samhälle går ut på att vi ska jobba. Det börjar redan med skolan. Som barn går vi i skolan för att tillgodogöra oss de kunskaper vi behöver för att kunna arbeta som vuxna. Många nöjer sig inte med gymnasieutbildningen utan fortsätter med högskola eller universitet för att skaffa sig en god startpunkt i arbetslivet.

Gör karriär

För att tjäna så mycket pengar som möjligt kan du göra karriär. En karriär handlar kanske inte bara om pengar, men det går inte att komma ifrån att pengar spelar roll i val av yrke och andra vägval under arbetslivet. Större ansvar och högre tjänster innebär som regel bättre lön. Om du har ett jobb där det är svårt att göra karriär kan du ändå löneförhandla med jämna mellanrum. Missa inte chansen att bli rik lite snabbare!

Byt jobb

Ibland kan det vara svårt att få högre lön på det nuvarande jobbet. Många lyckas höja sin lön genom att byta arbetsgivare. Ibland kan det löna sig att vidareutbilda sig först för att kunna sticka ut bland konkurrensen och argumentera för en högre lön.

Starta ett företag

Visste du att över hälften av Sveriges rika har blivit rika genom att starta ett eget företag? Om du startar ett eget företag har du möjlighet att få inkomster som är många gånger högre än en vanlig lön. Tyvärr är det ingen dans på rosor. Det krävs goda idéer, ett starkt driv och ihärdighet för lyckas med ett eget företag. Många som startar ett företag tvingas ge upp. För de flesta krävs flera år av hårt arbete innan företaget verkligen tar fart. Samtidigt har vi ett gott företagsklimat i Sverige och det kan vara värt ett försök att bli rik genom företagande!

Skaffa en passiv inkomst

För att tjäna pengar och bli ekonomiskt oberoende snabbare kan du försöka skaffa dig en passiv inkomst vid sidan av jobbet. Med passiv inkomst menas pengar som kommer utan att du behöver göra något. Det kan låta lite flummigt, men det finns faktiskt ett antal sätt. Det hela bygger på att du först bygger ett system som sedan genererar pengar åt dig. Ett exempel är att skriva en bra bok. Det kräver mycket engagemang att få den skriven och att få folk att läsa den. Därefter är hjulet satt i rullning och man kan få en passiv inkomst av bokförsäljningen. Royalties från musik är ett annat exempel. Många bäckar små gör att det går snabbare att bli rik.
Många som vill bli rika fastnar i detta första steg och då är det tyvärr svårt att lyckas. Låt oss därför fortsätta!

Bli rik

Spara pengar

För att bli rik måste du ta för vana att spara pengar. Så är det bara. Du kan alltid spara en del av din inkomst oavsett på vilket sätt du tjänar pengar och hur mycket du tjänar. Många invänder och säger att det är omöjligt att spara eftersom lönen är så liten. Problemet är att de flesta inte är beredda att ändra sin livsstil för att kunna spara. Om du har ett behov av att alltid köpa den senaste bilmodellen, största tv:n och åka på de lyxigaste semestrarna, ja då kan det vara svårt att spara pengar – även om du har en ganska hög lön.
Det första du bör göra är att skaffa dig en sparbuffert. Det är pengar som ligger på ett bankkonto och som kan användas för oförutsedda utgifter. Går spisen sönder tar du pengar från sparbufferten istället för att köpa på kredit eller ta ett lån. På så vis spar du pengar på onödiga räntekostnader. Därefter återställer du bufferten så fort du kan. Tänk på att alla skulder som inte har med investeringar att göra är ett hinder för att bli rik.
Om du vill bli rik måste du även ta för vana att spara pengar långsiktigt. Så här kan du göra:

 • Rutin: Så fort lönen kommer in på kontot sätter du undan en del för sparande. Detta gör du varje månad. Rutinen gör att du till slut gör det per automatik. Ja, du kan till och med sätta upp en automatisk överföring.
 • Sparkvot: Hur mycket av din inkomst du kan spara varje månad kallas för sparkvot. De flesta kan redan från början ha en sparkvot på 10 procent. Det finns vanliga löntagare, medelmåttiga ”Svenssons”, som lyckas uppnå en sparkvot på 50 procent eller mer. Utmana dig själv att ha en så hög sparkvot som möjligt.
 • Disciplin: Dina sparpengar ska sparas. De måste tillåtas växa. Tiden kommer att göra underverk. Därför krävs disciplin för att bli rik. Fortsätt med sparandet år för år och nalla inte av sparpengarna.

Investera pengar

Ett vanligt sparkonto ger inte mycket i sparränta. För att du ska bli rik och ekonomiskt oberoende måste dina sparpengar växa av egen kraft. Genom att låta dina pengar arbeta och tjäna pengar åt dig blir du rik snabbare.
Vad innebär det för dig att bli rik? Är det att äga 1 miljon kronor, 10 miljoner eller 25 miljoner?
En definition av att bli rik är att kunna leva på sin förmögenhet utan att den minskar. Det kan du göra på två sätt om du äger aktier eller fonder:

 • Utdelningar: Äg aktier som ger utdelningar. Om du äger tillräckligt mycket aktier kan du leva på de årliga utdelningarna. Bestäm dig bara för hur mycket pengar du behöver varje år och räkna sedan baklänges. Om du till exempel vill ha 300 000 att leva för varje år och dina aktier i snitt har en direktavkastning på 3 procent då måste du ha aktier till ett värde av 10 miljoner kronor.
 • 4-procentregeln: Om dina aktier inte ger utdelningar eller om utdelningarna inte är tillräckligt stora kan du tillämpa 4-procentregeln. Studier har visat att man historiskt sett kan sälja aktier till ett värde som motsvarar 4 procent av depån utan att kapitalet minskar på sikt. Detta blir då som en slags utdelningar. Denna metod kan du använda om du till exempel sparar i indexfonder. För att få 300 000 kronor måste du äga 7,5 miljoner kronor i aktier eller fonder enligt 4-procentsregeln.

Även om en del av din förmögenhet som du investerat är i andra tillgångar kan du anta ett liknande förhållningssätt. Om du äger fastigheter kan du leva på hyresintäkter till exempel. Tänk bara på att inte ta så mycket av tillgångarna att de minskar i värde.
När du har bestämt dig för hur mycket sparat kapital du behöver för att känna att du är rik då har du ett mål att jobba mot. Då kan du även räkna på hur många år du kommer att behöva spara.

Investera i aktier

För de flesta är det lättaste sättet att bli rik på genom att äga aktier. Då äger du en del av ett bolag som genererar vinst. Bolaget kanske expandrar och växer. Du som aktieägare får ta del av vinsten. Därför säger man att pengarna arbetar åt dig. Dessutom innebär ränta-på-ränta-effekten att du tjänar mer och mer pengar med tiden när du investerar.
Läs gärna vår guide om aktier för nybörjare för tips om hur du får dina pengar att växa!

Investera i andra tillgångar

Det kan vara en god idé att sprida på riskerna genom att även investera i andra tillgångar än aktier. Fastigheter är ett exempel. Guld är ett annat. Dessa investeringar kan ske direkt i dessa tillgångar eller via aktier eller andra värdepapper.

Tjäna, spara, investera

Låt pengarna jobba – pengar som tjänas från bland annat inkomstger bör sparas och investeras, om och om igen. Att ta risker, att läsa på och att arbeta disciplinerat är tre nödvändigheter för den som vill bli rik. För det krävs såväl mod som egenintresse och ambition.
Det kanske svåraste är att tänka långsiktigt. De allra flesta vill helst ha sina pengar omedelbart, men faktum är att det är väldigt få människor som faktiskt blir rika över natt (förutom de som vinner på lotto eller plötsligt ärver en massa pengar förstås).
Låt oss titta på listan med tips och råd för dig som vill bli rik. Det är en lista som innehåller konkreta tips på saker du själv kan påverka och göra för att börja bygga upp din förmögenhet. Som du kan se börjar vi i det lilla, för att sakta men säkert landa i det stora – din personliga förmögenhet.

Sammanfattning – 30 sätt att bli rik

Den kanske bästa investeringen du någonsin kommer att göra är den du gör i dig själv. Du kommer ingen vart om du inte själv mår bra, och det gäller både fysiskt och mentalt. Människor som sover och äter bra, motionerar regelbundet och avsätter tid för sådant som de mår bra av har lättare att fatta rationella och långsiktiga beslut, som i sin tur leder till positiv utveckling.
Vill du bli rik ska du därför börja med att rannsaka både dig själv och din ekonomi – det vinner du på i längden. Gör upp en plan både för din personliga resa och för dina pengar – planer som du sedan håller dig till så långt det bara är möjligt. Det är möjligt att den ena eller båda planerna behöver revideras och uppdateras efter hand, men grunden ska ändå vara att sätta upp mål som faktiskt går att uppnå. Det är dock viktigt att våga tänka riktigt stort!
För att känna att målen är nåbara bör du sätta upp både kortsiktiga och långsiktiga mål. För att göra det kan du med fördel ta hjälp och råd ifrån experter inom olika områden. Kanske har du redan en mentor eller en förebild som kan vägleda och guida dig på vägen?
Oavsett du är egenföretagare eller anställd ska du försöka ägna dig åt det du kan bäst, resten bör andra ta hand om. Omge dig därför med människor med olika kompetenser och egenskaper och dra gärna nytta av tillgängligheten av olika nätverksgrupper i sociala medier. Där kan du hitta likasinnade att utbyta erfarenheter, tankar och idéer med på ett enkelt och otvunget sätt.
Sist men absolut inte minst – våga lita på din egen magkänsla och lär dig säga nej till sådant som inte känns rätt. När du börjar tjäna pengar och får inkomster är det snarare regel än undantag att bli kontaktad av såväl banker som företag och privatpersoner som gärna vill ha en del av kakan.
Säg nej till förslag som inte känns rätt, men framförallt; säg nej på ett vänligt men bestämt sätt. Generositet, ödmjukhet och vänlighet vinner i längden.
Lycka till på vägen!

Lär dig företagsobligationer – 8 tips och vanliga frågor | Vad är en företagsobligation?
företagsobligationer

Lär dig företagsobligationer – 8 tips och vanliga frågor | Vad är en företagsobligation?

Vi har skrivit om obligationer tidigare på Samuelssons Rapport men inte specifikt företagsobligationer.
Nedan svarar jag därför på de 8 vanligaste frågorna om företagsobligationer

 • Vad är företagsobligationer?

  En företagsobligation innebär rent praktiskt att du lånar ut pengar till ett företag och i gengäld får du en ränta tillbaka, efter låneperioden. Räntan får investeraren som kompensation för risken att förlora pengarna. Företagsobligationer är alltså ett skuldebrev – lån – som ges ut av ett företag och säljs till investerare. Företaget ger ut obligationer för att få in pengar till sin verksamhet. Företagsobligationer ger i regel högre avkastning än statliga obligationer då de anses vara mer riskfyllda. Företagsobligationer är bra att ha i sin portfölj när aktiemarknaden är osäker eller när räntan är på väg ner. Företagsobligationer har en lägre risk än aktier, men ger inte samma avkastning över tid.
företagsobligationer
Bonds betyder obligation på svenska

 

 • Företagsobligationer när räntan går upp? – När räntan går upp går din företagsobligations pris ner. Om man köper en 10-årig företagsobligation med en kupongränta på 4 procent då marknadsräntan är 4 procent, är obligationens pris hundra procent av det nominella värdet. Skulle marknadsräntan stiga till 5 procent måste obligationens värde minska, eftersom kupongräntan fortfarande är 4 procent samtidigt som placeraren kräver att få 5 procent på sin placering. Man måste därför få köpa obligationen till ett pris som är lägre än hundra procent av det nominella värdet.
 • När ska man köpa företagsobligationer? – Det är bra att köpa företagsobligationer om du tror att räntorna är på väg ned. Då kommer nänmnligen priset på dina obligationer gå upp. Svårigheten ligger i att veta när räntor är på väg upp eller ned.
 • Vad händer med företagsobligationer när räntan går ned? – När räntan går ned går din företagsobligations pris upp. Se en mer detaljerad förklaring i svaret på vad som händer när ränta går upp. Svaret blir då tvärtom det svaret.
 • Var kan man handla företagsobligationer? – Företagsobligationer kan man handla hos Avanza och Nordnet om man ringer dem. Dem håller till i Sverige och Stockholm.  Du kan också handla börshandlade fonder eller vanliga fonder med förvaltare som är inriktade på företagsobligationer. Nedan är en amerikansk ETF som heter LDQ som är en företagsobligations-ETF. Det finns många att välja på.
företagsobligations-ETF
företagsobligations-ETF
 • Vad är riskerna med företagsobligationer? – Företagsobligationers risk kan man se genom att titta på deras nominella ränta, ju högre ränta, desto större är risken med obligationen. Den nominella räntan kan man hitta på obligationens informationssida. Analysföretaget Morningstar ger ut en rating till de flesta fonder och där kan man enkelt hitta vilka företagsobligationsfonder som det går att investera i.
  .
 • Vilken avkastning får man på företagsobligationer? – Det enda sättet att veta vilka pengar man får är att behålla en obligation ända till slutdagen. Under tiden kan värdet förändras både uppåt och neråt beroende på vad som händer med räntan, konjunkturen och bolaget som gett ut obligationen. Företagsobligationens värde rör sig med både börsen och ränteläget, vilket gör att lika snabbt som värdet kan öka, lika fort kan det minska. Det går att sälja sina obligationer före löptidens slut, men det är inte helt lätt och görs inte lika snabbt och smidigt som till exempel med en aktie. Detta beror mest på att volymen och handeln inte är så omfattande i Sverige.
  .
 • Vilka två kategorier av företagsobligationer finns det? – Marknaden för företagsobligationer delas normalt in i två kategorier. Dessa är Investment Grade och High Yield. Företag med ett kreditbetyg om BBB- eller högre hos Standard & Poor’s eller Baa3 eller högre hos Moody’s klassas som Investment Grade och bedöms, åtminstone av  kreditvärderingsinstituten, ha en mycket god eller god kreditvärdighet. Företag som inte är Investment Grade klassas istället som High Yield.

Idag när världens länder har så låga räntor så ger företagsobligationer en mycket låg avkastning. Därför väljer många att istället placera sina pengar på sparkonton som ger bättre ränta än obligationer.
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida resultat.

Köpa guld – Hur gör man & var köper man guld 2020?
guld

Köpa guld – Hur gör man & var köper man guld 2020?

Hur och var kan man köpa guld? Det finns flera sätt att spara eller investera dina pengar. De flesta vill att resurserna förökas, det vill säga att du inte bara ska kunna ha dina ursprungliga pengar men få lite extra.
Gärna ganska mycket extra, speciellt som allt andra ökar i pris. Med tanke på hur pass osäker marknaden kan vara har många vänt tillbaka till ett urgammalt sätt att investera. Ädla stenar och att köpa guld är något som aldrig förändras, det är bara värdet av dem som går upp eller ner.
 
 

Guldaktier och köpa Guld ETF

För de som inte behöver investera i guld och äga sitt guld direkt så erbjuder guld-ETF:er en bra investeringsmöjlighet. En ETF kan liknas vid en fond som handlas som en aktie på börser som Stockholmsbörsen i Sverige eller NYSE i USA. Ett exempel på en sådan är. SPDR Gold Trust med symbolen GLD  (Avanza) eller IAU (Avanza).  Den representerar lite mindre än en tiondel av en uns guld. ETF:er äger fysiskt guld och lagrar det och fungerar som en support och stöd för ETF-aktiernas värde.
Fördelarna med att köpa guld genom guld ETF:er som GLD (Avanza) och IAU (Avanza) är att du kan köpa eller sälja aktierna närsomhelst då aktiemarknaden är öppen och transaktionskostnaderna är mycket lägre jämfört med fysiskt guld. En del som vill investera i guld gillar inte ETF: er eftersom de är en finansiell tillgång och inte ger dig en konkret fordran på det fysiska guldet som ETF:en äger.
Om du istället vill köpa guld genom att äga en ETF som är inriktad på guldaktier så har du en lista från Avanza med amerikanska och kanadensiska ETF’er här:

Guldaktier Avanza – lista

Här är en lista om du vill köpa guldaktier hos Avanza. I den här listan har Avanza samlat bolag som på olika sätt är kopplade till gruvverksamhet för utvinning av guld.
Klicka här på Guldaktier för att komma till listan nedan.
target="_blank">köpa guld

Varför köpa guld?

De flesta som följer med i nyheterna vet att börsen inte alltid är den mest stabila platsen. Det går upp och ner, och det är inte alltid lätt att tjäna pengar. Många känner därför att det är säkrare att investera i något som upplevs stabilt.
Genom tiderna så har metallen alltid varit ett sätt att samla på sig rikedomar. I de delar av världen där pengar inte har något värde så är guld fortfarande den viktigaste formen av resurser. Men även i utvecklingsländer är det vanligt att köpa guld eller silver.

Världen i blåsväder

När världens skulder är i blåsväder och ska regleras så är både guld och silver en möjlig investering som kan stiga i värde. Men även när valutor revideras eller det är konflikter så kan köpa guld vara en tryggare tillflyktsort. De står många gånger emot inflationer och låga räntor och kan vara en jämnare form av investering.
Det är inte ovanligt att investera i guld och ha det i portföljen och att försöka fördela sina tillgångar jämnt. Aktier har sin plats, guld och andra råvaror bör också finnas med. Inom varje grupp finns det sedan flera olika alternativ och sätt att tjäna pengar på.
Det handlar om både långsiktiga investeringar och de med kortare löptid. En del experter brukar rekommendera att ha i alla fall en 5-10% guld i portföljen. Andra ädla metaller eller råvaror kan också inkluderas i denna summa.

Guld och ränta

Att köpa guld ger dig ingen ränta som när du sätter in pengar på en bank. Men om du ser på utvecklingen så håller sig guld alltid högt uppe på listan av bra investeringar. Under flera år har även priserna gått uppåt utan att hejdas.
Det anses därför av många som ett säkert och lönsamt sätt att investera i. I kristider kan om man vill köpa guld ha en tendens att stiga i värde, vilket gör det till en bra buffert. Det är en realtillgång, och påverkas därför inte så mycket av inflationen.

Inte alltid bra avkastning

Eftersom att det inte alltid ger bra avkastning så brukar det inte vara den huvudsakliga investeringen eller metoden för att tjäna mer pengar. Det kan vara bra att ha som en hedge i portföljen. När aktiemarknaden går ner har du guldet som då brukar stiga i värde. Guldet kan sedan säljas för att köpa aktier billigare som då många gånger har blivit högre värderat.
Det rekommenderas inte att investera allt du äger och har i att köpa guld, såvida du inte vet exakt vad du håller på med. Att köpa och investera i Guld innebär inte att det alltid stiger i värde som aktier, utan inskaffas ofta mest för sin stabilitet. En liten del av portföljen kan dock med fördel investeras i guld.

Hur investerar du och köper guld?

Det finns flera olika sätt att köpa guld på. Alla har sina för-och nackdelar, så det är upp till dig att välja ett sätt som passar dig personligen. Naturligtvis har även mängden något att säga om hur du kan investera i metallen.
Det är inte alla sätt att köpa som passar dig som har ett mycket stort kapital. Poängen är hela tiden att ha en trygghet, något att falla tillbaka på som inte kostar för mycket att underhålla.

Fysiskt guld eller inte?

Du kan välja mellan att investera i guld i fysisk form, som du kan röra vid, eller att äga och köpa metallen på pappret. Men även inom dessa två huvudgrupper har du flera alternativ att välja mellan. Informera dig om vad som gäller så att du kan göra en riktigt bra investering.
Vissa alternativ innebär större risker än andra. Sedan har du personligt tycke, det finns de som helst vill kunna se sitt guld medan andra bara vill investera.
Det finns naturligtvis flera lagar och regleringar runt guldhandeln. Bland annat så är det idag förbjudet att köpa från vissa länder. Sverige har inte varit så aktivt med att köpa guld men detta börjar ändra på sig. Att köpa är nu momsbefriat och räknas som statslös valuta, vilket har gjort det lättare att satsa på det som en investering. Länder som länge varit starkt involverade i att köpa guld som en investering är Japan, USA samt flera europeiska länder.

1. Investera i guld i fysisk form (guldtacka) som levereras till dig personligen

Det här är lite som de rika männen förr i världen som köpte guldarmband och andra smycken åt sina fruar. Ju mer de hade på sig desto bättre. Det var en investering i investeringsguld som du kunde se och röra vid. Du visste vad du var värd, eftersom det var något påtagligt. Idag kan du naturligtvis köpa guld i smyckeform, så att du både kan njuta av det och samtidigt ha ett sparkapital.
En nackdel med investeringsguld är att du betalar inte bara för själva metallen utan även arbetet. Det är inte alltid detta avspeglas om du vill sälja dina smycken. Då är det ganska vanligt att bara få betalt för metall och stenar, baserat på vikt och inte form. Smyckets historia eller affektionsvärde tas inte heller med i beräkningen.
Det vanligaste sättet för den som ser efter en investering i investeringsguld är därför att köpa guldmynt eller guldtackor. Guldtackor tillverkas i Sverige i olika storlekar. Du kan också köpa utländska guldtackor, och då är de tyska och schweiziska det vanligaste valet. För att vara säker på att metallen framställs på korrekt sätt kan du välja de som är LBMA-certifierad (London Bullion Market Association). Detta gör guldtackorna lättare att sälja eftersom de är garanterat rent guld. De är kända på marknaden och det blir ingen diskussion om ursprunget.

Guldmynt

Guldmynt finns i två olika utföranden. Dels har du samlarmynt eller historiska mynt. Principen med smycken kan även tillämpas på samlarmynt. Du betalar mer än de är värda sin vikt i guld eftersom du ger något för hur pass eftertraktade de är. Om du sedan vill sälja dem i en kris så får du troligtvis bara betalt för själva guldet. En del tycker därför inte riktigt att de kan räknas som en investering i metallen .
Sedan finns det guldmynt som bara tillverkas för att köpas och säljas. De kallas för bullionmynt och innehåller exakt ett troy ounce av rent guld, vilket är det samma som 31,1025 gram. Beroende på vilken karat myntet har kan det vara tyngre eller lättare eftersom innehållet av rent guld måste vara det samma. Dessa mynt är lätta att hantera, och fungerar på samma sätt som guldtackorna.

Nackdelar och fördelar med att förvara guld själv

Det finns flera fördelar med att investera i guld och förvara det själv.

 • Ingen kan ifrågasätta vem som äger metallen. Det är helt uppenbart ditt, och du har alla papper för att stödja detta.
 • För en del är det en skön känsla att kunna titta på sina ägodelar. Speciellt om du satsar på historiska mynt som ju ser annorlunda ut och har ett visst estetiskt värde också.

Som med allt annat finns det också en del nackdelar med köpa guld i fysisk form.

 • Det kan vara nog så dyrt att hitta bra förvaring. Du kan ju inte bara ha guldet i byrålådan utan det måste förvaras och försäkras på ett godkänt sätt. Idag är det inte alla banker som har bankfack och ofta är de reserverade enbart för deras kunder. Vissa former av fysiskt guld räknas också som kontanter och får därför inte förvaras i bankfack.
 • Transporten kan också vara dyr. Metallen är tungt och om du köper en viss kvantitet så blir både frakt och försäkring avsevärd.
 • Det kan vara svårt att sälja mindre delar av dina besparingar. Du kan inte dela en guldtacka i flera små bitar, även om det kan vara lättare att sälja av enstaka mynt.
 • Premien vid försäljning är relativt hög. Den så kallade spreaden blir större när du säljer ditt guld direkt. För att hitta bra köpare tar en del personer med sig guldet till de länder där handeln är mer vanlig. Där har de större chans att hitta köpare som är villiga att betala ett gott pris.
 • Försäljare av guld är bland annat Tavex, Guldcentralen, BullionVault Guld och Liberty Silver med flera.

Men det är alltså inte bara nackdelar med att köpa guld, utan det här är helt klart ett bra sätt att investera för din framtid.
köpa guld

2. Köpa guld och silver i fysisk form som är allokerat till dig

Det här är ett vanligt sätt att köpa guld och silver. Du står som ägare, men säljaren förvarar guldet åt dig. Ett alternativ här är att låta en tredje part ta hand om guldet. Allokerat guld är din ägodel men du slipper allt jobb med hanteringen.
Även här finns det för-och nackdelar som du bör tänka igenom innan du beslutar att investera i guld.

 • Det är inte alltid så lätt att verifiera guldet. Du måste lita på en utomstående part, så här är det viktigt att ha ett bra samarbete. Idag finns det flera aktörer som du kan köpa guld av, varav flera stycken är pålitliga och väl renommerade.
 • Du betalar en avgift varje år för lagring av guldet. Det är dock inte så mycket och kan ofta vara lägre än andra former av guldinvestering. Om det är fråga om en fast summa så blir det billigare ju större kvantitet du har.
 • I vissa tillfällen måste du investera i guld för en större summa för att kunna öppna konto. Gäller främst för de som beslutar sig för att köpa guld i andra länder och som ibland har dessa restriktioner för utlänningar.
 • Något liknande punkten ovan så lönar det sig helt enkelt inte vid lägre summor att köpa guld. Kostnaden för valvet är så pass hög att du måste köpa guld för mycket pengar för att det ska löna sig jämfört med pappersguld. När du väl kommer över gränsen med värdet så blir det relativt billigt.

Fördelarna att köpa guld på detta sätt är främst kopplade till det faktum att du inte har guldet i handen, att det befinner sig någon annanstans.

 • Inga fraktkostnader, det är bara fråga om ett ägarbyte. Allt sker mer eller minder på papper vid detta sättet att investera i guld.
 • Du slipper hela hanteringen med allt vad det innebär av att försäkra och hitta bra förvaring. Denna del av försäljning sköts av andra, det enda du behöver göra i princip är att betala och investera i guld.
 • Guldet är ofta helförsäkrat. Det är en långsiktig förvaring och investering som backas upp av stora kvantiteter.
 • Det brukar vara lättare att kunna sälja delar av din investering, istället för att bryta loss en stor procent.
 • Med vissa försäljare kan du välja var i världen ditt guld ska förvaras. Detta gör det också lättare för dig att se det själv. Att kunna se och röra vid sitt guld har stort värde i sig själv för vissa personer.

Hela tiden så handlar det alltså om fysiskt guld, även om du inte kan ta på det. I alla fall inte utan att ta dig till lagret där det förvaras.

3. Oallokerat guld och silver

Det här är ett vanligt sätt att investera i guld och silver på. På sina håll kallas det också för pappersguld eftersom du egentligen inte äger något riktigt guld. Du köper istället rätten till en viss mängd guld av till exempel en bank. Istället för att de ger dig en guldtacka så får du ett skuldebrev. Det ger dig rätt till en viss mängd guld, enligt den kurs det stod i när du köpte det.
Handeln med denna form av värdepapper är stor. Det kostar inte så mycket eftersom hantering och förvaring befinner sig på ett minimum. Guldet flyttas aldrig utan förblir i bankens ägo. Och det är här som problem kan uppstå.

Banken står i skuld till dig

Banken står i skuld till dig, men äger fortfarande guldet. Så om det skulle bli kris får du ställa dig i kön med fordringsägare. Skulle det värsta ske och banken går omkull så förlorar du din investering. Konkursförvaltningen kommer att betala ut så mycket som möjligt, men det är ofta bara en bråkdel av vad som investerats. Annars hade troligtvis inte banken gått under.
Nu är det inte så ofta som banker går omkull, så det är fortfarande ett bra sätt att handla med guld på. Det viktiga är alltid att du är medveten om riskerna och att du aldrig investerar mer än du är villig att förlora. I gengäld så får du ett relativt billigt sätt att köpa guld på. Eftersom guldpriset gått uppåt i en stabil kurva så kan det löna sig.

4. Köpa guld (och silver) i form av värdepapper

Det här är också en mycket vanlig form av guldhandel och att investera i guld på. Dessa börshandlade fonder är lätta att investera och handla med. De kallas för ETF– Exchange Traded Fund, och är exponerade mot guldsektorn. Tidigare var hela fonden backad av fysiskt guld, men nu för tiden är det vanligt att bara delar av den är det.
Även här har du olika alternativ att köpa  guld på. Dels finns det ETF som bara har guldet som en garanti. De är mer eller mindre som vanliga värdepapper, och guldet är deras backning. Sedan finns det fonder som är direkt involverade i guld och utvinningen av guld. Det är alltså ett sätt att investera i en guldgruva.
Du kan köpa guld på detta sätt närhelst börsen är öppen. Det kostar inte så mycket att köpa och sälja dessa värdepapper, det är ju inte fysiskt guld som ska flyttas runt. En del har rest frågan om hur mycket guld det egentligen ligger bakom alla dessa värdepapper. Det verkar nämligen finnas mer guld på pappret än i verkligheten.

Värdepappershandel

Därför blir värdepappershandeln lik den med oallokerat guld. Du äger först och främst rätten till en viss artikel, i det här fallet har du köpt guld. Men det är banken som håller i det och om något skulle gå fel så har du inte samma rättigheter som med fysiskt guld.
Eftersom det är fråga om en fond kan också guldpriset påverka dina besparingar. Om de går uppåt så har du tjänat pengar vid eventuell försäljning. Men om det går ner så kan du riskera att förlora stort. Det är därför likt annan aktiehandel där det gäller att antingen känna till marknaden eller anlita någon som hjälper dig. ETF är en finansiell tillgång, ett värdepapper, om än baserat på guld.
Det finns restriktioner för vilka ETF du kan handla med. Bland annat så har den amerikanska marknaden stängts för EU-länder. Fortfarande finns det dock flera bra fonder som kan vara intressanta.

köpa guld
köpa guld

Bra alternativ till att investera i guld

Dessa är de vanligaste formerna av att investera i guld. Sedan finns det stor handel som de lite större komponenterna på marknaden sysslar med. Att köpa guld som derivatinstrument är riskfyllt men kan också löna sig. Sedan finns det guldlån, gold-swap och selling forward. Det är inte vanliga metoder för privatpersoner eller de som bara har begränsade tillgångar för investering.
Du ska inte alltid se på guldpriset för att veta om det är en bra investering eller inte. Att investera i guld har ett visst värde men det är också en form av valuta. För att få ett bättre grepp om vad du får när du vill köpa guld är att se vad du kan köpa för det. Valuta kan gå upp och ner, men det du måste ta med i beräkningen är värdet av vad du har.

Vad kostar en bil i guld?

Hur mycket kostar det att köpa en bil idag jämfört med för 20 år sedan? Hur många guldtackor får du betala för ett hus idag, och hur många kostade det tidigare? Detta är ett bättre sätt att förstå hur din investering har utvecklats.
Om du ser på just hus så kostar det ungefär lika många guldtackor idag som det gjorde för tiotals år sedan. Men priset på både guld och hus har gått upp rejält. Därför kan guld ses som en bra investering. Du köper det för ett visst pris men dess värde går hela tiden upp.
Ett litet problem här är att guldhandeln ofta sker i amerikanska dollar. Därför påverkar även den valutakursen din investering när väljer att köpa guld. Om dollarn står högt i kurs när du köper guld och lägre när du säljer så kan du förlora pengar. Det blir en valutainvestering samtidigt som du köper guld.
 

Sprid ut dina risker om du vill köpa guld

Det finns alltså flera olika sätt att investera i guld. Vad som är bäst för dig kan delvis bero på hur stort kapital du har till ditt förfogande. En del former av investering lönar sig bara för de stora spelarna. Och vissa sätt att köpa guld är bara till för de riktigt rika företagen. Eller de som är villiga att ta risker, som vet vad de håller på med och inte förlitar sig på hörsägen.
Att köpa guld kan ge dig en trygghet och säkerhet som andra former av besparingar inte kan erbjuda. Och det behöver inte alls kosta så mycket att investera i guld i din portfölj. Det rekommenderas att inte köpa allt guld på en gång. Att sprida ut inköpen och transaktionerna ifall marknadstimingen råkar vara fel. Då betalar du inte för mycket totalt utan det jämnar ut sig.
köpa guld

Köpa guld

Ganska många tycker att det fungerar bättre när de använder olika metoder för att köpa guld. Alla har ju sina risker och fördelar, och resultatet blir därför inte heller det samma. Under en tid kan du satsa på oallokerat guld, för att sedan köpa en viss mängd bullion-mynt. Värdepapper och fonder har sin plats, där blir det lite som vanlig aktiehandel.
Egentligen är det inte så annorlunda att investera i guld jämfört med andra investeringar. De flesta tycker om att sprida ut sin handel när dem väljer att köpa guld. Ju mer du kan om en viss metod desto lättare blir det att tjäna mer pengar. Du vet vilka risker du kan ta men också när du ska ta det lite lugnare. Precis som allt annat så är det fråga om intresse och möjligheter att köpa guld. Har du någon som tar hand om din portfölj och dina investeringar så kan du diskutera vilka möjligheter du har att inkludera och investera i guld.
Att investera i guld fortsätter att vara en bra investering. Det är något påtagligt och fysiskt som du vet existerar när du köper guld. I alla fall i de flesta sätten att köpa guld på. Värdet i att köpa guld faller aldrig bort, utan det har alltid lönat sig att köpa. För att kunna tjäna stora pengar på att köpa guld krävs det både kunskap och en känsla för handel. Men många vill bara ha en trygghet och lite säkerhet mot en ostabil ekonomi. Då kan det passa bra med guld.